Da li Zoloft (sertralin) stvara zavisnost?

Ostalo
Da li Zoloft (sertralin) stvara zavisnost?

Zoloft lek se koristi za lečenje različitih mentalnih poremećaja kao što su depresija, anksioznost, post-traumatski stresni poremećaj, opsesivno-kompulzivni poremećaj, a može se čak koristiti i u lečenjima poremećaja ishrane. Naravno, kao i u slučaju drugih medikamenata, i ovaj lek može izazvati nuspojave ukoliko se ne uzima prema uputstvima. U ovom tekstu, moći ćete da naučite više detalja o opasnostima ove supstance, kako da prepoznate prve naznake problema i šta možete da uradite u ovakvoj situaciji.

Šta je Zoloft (sertralin)?

Zoloft predstavlja ime brenda, dok se aktivna supstanca u njemu naziva sertralin. Budući da pripada klasi antidepresiva, sertralin lek se prepisuje od strane lekara u odnosu na specifične potrebe pacijenta. Tada se određuje i neophodna dužina trajanja terapije, željeni efekti i količine leka koje osoba sme uzimati na dnevnom nivou.

Kako deluje Zoloft lek?

Kada je u pitanju Zoloft delovanje medikamenta na organizam se bazira na uvećanju koncentracije nivoa neurotransmitera serotonina u mozgu. U svakodnevnom životu, osoba koja ima stabilne nivoe ovog neurotransmitera ima bolju regulaciju raspoloženja, a samim tim je i manje podložna naglim reakcijama, ali i izraženim negativnim simptomima depesije i anksioznosti.

Zoloft lek ovakav efekat na organizam ima usled toga što sadrži aktivnu supstancu sertralin, a ona pomaže da se serotonin duže zadrži u mozgu. Ovo je bitno kod osoba koje imaju depresiju, anksioznost ili slične poremećaje, budući da se kod njih obično nalaze niski nivoi serotonina.

Veoma je bitno imati na umu da je sertralin lek, odnosno supstanca koja nema momentalno vidljive efekte na organizam, već je neophodno određeno privikavanje na Zoloft, koje traje nekoliko dana. Zato je važno da primenu ovog leka kontroliše stručno lice, koje može prilagoditi doze u odnosu na vidljive efekte ili u potpunosti i promeniti terapiju ukoliko za time bude bilo potrebe.

Da li je ovaj medikament lek za depresiju?

Zoloft lek koji sadrži aktivnu supstancu sertralin svakako može biti korišćen u te svrhe. Kao antidepresiv, Zoloft pomaže pri povećanju nivoa serotonina u mozgu, što može poboljšati raspoloženje i smanjiti simptome depresije. Slično drugim medikamentima, preporučuje se da se koristi pod nadzorom lekara, koji će proceniti odgovarajuću dozu i pratiti pacijenta tokom terapije. Zamenska terapija, odnosno prelazak na uzimanje drugih tipova antidepresiva može se preporučiti ako do željenih efekata leka ne dođe ni nakon ponovnog uzimanja.

Koliko dugo bi trebalo da uzimate Zoloft?

Tek u dogovoru sa lekarom i nakon završenog pregleda može se započeti uzimanje ovog medikamenta. Svako uzimanje na svoju ruku ne samo što nije efikasno, već može dovesti i do neželjenih simptoma, kao što su rast tolerancije na efekte leka, ali i pojava zavisnosti i apstinencijalne krize kada se pokuša naglo zaustaviti uzimanje Zolofta.

U mnogim slučajevima, lekar može preporučiti nastavak terapije najmanje šest meseci nakon što se postignu stabilni rezultati. Kod nekih pacijenata, posebno onih sa istorijom ponovljenih epizoda depresije, terapija može biti preporučena i duže. Naravno, kod pojedinaca kod kojih se jave prvi znaci neželjenih efekata, potrebno je reagovati što pre i zatražiti lekarska pomoć, kako bi se Zoloft lek zamenio nekim drugim medikamentom koji ima slične efekte na organizam, ali usled svoje jedinstvene formule neće dovesti do rizika od javljanja zavisnosti.

Koje su posledice leka Zoloft?

Mnoge osobe i ne znaju za lek Zoloft za šta se koristi i koliko opasan može biti, već ga samo uzimaju jer su razvili tabletomaniju, odnosno opsesivnu potrebu za uzimanjem velikih količina lekova. Ako su u pitanju antidepresivi kao lek Zoloft nuspojave se mogu razlikovati u intenzitetu i učestalosti u zavisnosti od čitavog niza stvari kao što su genetika, dužina uzimanja leka i količine medikamenta koju osoba uzima. Sada ćemo pogledati simptome i znake upozorenja koji se mogu javiti ako se uzimaju Zoloft tablete.

Kako lek Zoloft reaguje sa alkoholom ili narkoticima?

Dobro je poznata činjenica da ne treba mešati alkohol sa drugim psihoaktivnim supstancama, ali šta se može reći kada je u pitanju Zoloft lek i alkoholna pića? Budući da obe ove supstance imaju umirujuće efekte, jedan od najtežih simptoma koji može nastati usled njihovog uzastopnog uzimanja su respiratorni problemi. Depresija disanja može biti toliko izražena da može voditi ka gubitku svesti i padanju u komu.

Iz tog razloga apelujemo na sve ljude koji se susreću sa zavisnošću od ovog leka da ovaj problem ne shvate olako i da se obrate za pomoć bilo nama, ili njihovim izabranim lekarima. Uz savete stručnjaka i sprovođenje odgovarajućeg tretmana zavisnosti, mogu se izbeći mnogi problemi koji bez dobijanja medicinske pomoći samo progresivno eskaliraju.

Kako lek Zoloft reaguje sa alkoholom ili narkoticima

Koji su simptomi i znaci zavisnosti od Zoloft tableta?

Antidepresiv Zoloft ne spada u red najopasnijih medikamenata po pitanju razvijanja zavisnosti. Ipak, sertralin lek nije potpuno bezopasan, pa tako dugoročno uzimanje ili neodgovarajuće korišćenje leka može dovesti do javljanja zavisnosti.

Simptomi mogu uključivati vrtoglavicu, mučninu, povraćanje, dijareju, nesanicu i druge neugodne senzacije. To se događa zbog činjenice da se telo prilagodilo prisutnosti leka, a prestanak uzimanja može uzrokovati reakciju.

Ukoliko dođe do problema zavisnosti, u renomiranom međunarodnom centru za tretmane bolesti zavisnosti, klinici Dr Vorobjev, ističemo važnost pravovremenog pružanja podrške što igra vitalnu ulogu u daljem toku lečenja. Ipak, čak i ukoliko bolest zavisnosti napreduje do tačke u kojoj je zdravlje osobe ugroženo a želja da se uzima Zoloft lek neprestana, uz odgovarajuće metode lečenje moguće je pronaći izlaz čak i u naizgled nemogućim situacijama.

Koji su kratkoročni i dugoročni neželjeni efekti zloupotrebe Zolofta?

Kao i kod drugih supstanci, rizik od javljanja zavisnosti samo se uvećava kako vreme odmiče, a isto tako i kritični efekti na organizam postaju više vidljivi. Za lek Zoloft iskustva mogu biti oprečna, ali se neželjeni efekti javljaju kod određenog dela populacije. Sada ćemo objasniti koji su kratkoročni i dugoročni efekti Zolofta.

Kratkoročni efekti zloupotrebe Zoloft leka

Zoloft lek na kratkoročnom planu može dovesti do sledećih efekata na organizam:

 • Osećaj olakšanja
 • Bolja kontrola emocija
 • Poremećaji spavanja
 • Mučnina i povraćanje
 • Vrtoglavica
 • Glavobolja

Dugoročni efekti zloupotrebe sertralina

S druge strane, kod osoba koje sertralin lek uzimaju duže, ili u dozama većim od preporučenih, može doći do efekata kao što su:

 • Razvoj tolerancije i zavisnosti
 • Uvećana anksioznost
 • Oštećenja jetre
 • Problemi sa srcem
 • Socijalni problemi
 • Depresija

Za lek Zoloft, nuspojave koje smo naveli iznad mogu varirati u intenzitetu, ali svakako mogu znatno uticati na sposobnost osobe da vodi život kakav želi. Ukoliko se zavisnost javi, bez dobijanja stručne pomoći teško je u potpunosti vratiti zdravlje na željeni nivo, odnosno ukloniti potrebu za uzimanjem antidepresiva.

Na klinici Vorobjev možemo Vam pomoći da čak i svoju dugoročnu zavisnost ostavite u prošlosti. Pozovite nas danas i uradite najbolju stvar za svoj život, i prevaziđite sve negativne stvari koje dolaze sa bolestima zavisnosti.

Kako počinje zavisnost od Zolofta?

Privikavanje na Zoloft se retko kada dešava odmah u startu. Ipak, kako osoba počinje da unosi sve veće doze ove supstance u organizam, u telu se javlja otpor prema efektima leka. Samim tim, osobe mogu nastavljati da uzimaju Zoloft lek ali pošto vremenom prestanu da osećaju ikakve efekte, mnogi su skloni da na svoju ruku povećaju doze ne bi li se iznova javilo željeno olakšanje.

Pre ili kasnije, organizam prestaje da bude u stanju da obrađuje tolike količine leka, pa su zato po pitanju uzimanja leka Zoloft iskustva različita. Neki, koji su u stanju da iskontrolišu uzimanje osećaju pretežno pozitivna iskustva, dok drugi pojedinci koji razviju zavisnost počinju da osećaju anksioznost, nelagodu i ostale negativne simptome, koji se vremenom samo uvećavaju u intenzitetu.

Kako izgleda skidanje sa antidepresiva sertralina?

Odvikavanje od antidepresiva nije jednostavno, budući da prosto obustavljanje uzimanja leka ili zamena drugim medikamentom sa sličnim efektima rezultira simptomima apstinencijalne krize. Pored toga, osoba može imati stvarnu potrebu za uzimanjem antidepresiva radi lakšeg vođenja svakodnevnog života.

Stoga se za Zoloft lek preporučuje stručno lečenje zavisnosti unutar rehabilitacionog centra. U okviru takvog tretmana, osobe prolaze detaljne preglede na kojima se određuje zdravstveno stanje pacijenta, količina potrebe za lekom i potencijalno prisustvo pratećih oboljenja.

Naravno, u toku lečenja, stanje pacijenta se prati danonoćno, a terapija prilagođava njegovim potrebama. Ovakvim pristupom, elementi apstinencijalne krize se uklanjaju i stvara se zdravija baza za postizanje potpunog oporavka. Pored toga, uz svakodnevni rad sa psihijatrima i psiholozima, pacijenti mogu da podele njihova zapažanja u vezi sa sa uzimanjem leka Zoloft iskustva koja su imali kada se zavisnost javila, ali i pronađu način da se posvete ostvarivanju dugoročnih ciljeva kao što je život bez daljeg uzimanja ove supstance.

Kakav je tretman lečenja zavisnosti od Zoloft leka

Kakav je tretman lečenja zavisnosti od Zoloft leka?

Kao i kod većine medikamenata, za sertralin iskustva po pitanju apstinencijalnih simptoma krize mogu značajno varirati, ali i sama reakcija na terapiju nije uvek ista. Budući da znamo šta je lek Zoloft čemu je namenjen i do kakvih problema njegovo uzimanje može dovesti, nije ni čudo što jedino individualni pristup lečenju može dovesti do željenog cilja.

Ukoliko pričamo o celokupnom tretmanu zavisnosti za Zoloft lek iskustva naših pacijenata su izuzetno pozitivna. Uz terapiju koja se podjednako fokusira na uklanjanje apstinencijalnog sindroma, ublažavanje fizičkih poteškoća koje se javljaju kao posledica zavisnosti, ali i stvaranje averzije prema vraćanju starim lošim navikama, moguće je očekivati dugoročan uspeh.

Stoga se na našoj klinici lečenje odvija u više faza kao što su:

✅ DIJAGNOSTIKA

✅ FARMAKOTERAPIJA

✅ PSIHOTERAPIJA

✅ DETOKSIKACIJA

✅ REDOVNI PREGLEDI PO IZLASKU SA KLINIKE

Zarad postizanja dugoročne apstinencije od psihoaktivnih supstanci, lekova ali i drugih štetnih oblika zavisnosti kao što su kockanje, svi naši pacijenti i nakon okončanja lečenja dobijaju dvanestomesečnu podršku. To obuhvata dolaske na redovne kontrole, stalni kontakt sa psihoterapeutima, ali i korekciju terapije ako se tako nešto pokaže neophodnim.

Kako početi sa lečenjem zavisnosti od Zolofta?

Ukoliko se uzima lek Zoloft iskustva mogu varirati od jedne osobe do druge. U pojedinim situacijama antidepresiv Zoloft može pomoći osobama da se izbore sa problemima sa kojima se suočavaju na efikasan način i u najkraćem roku. S druge strane, Zoloft tablete nisu potpuno bezopasne te mogu dovesti i do zavisnosti, a tada je najteži i najznačajniji korak samo započinjanje lečenja.

Kod osoba koje rade samostalno skidanje sa Zolofta simptomi apstinencijalne krize kao što su bolovi, nemir i anksioznost mogu biti takvi da je praktično nemoguće svemu tome stati na put. Stoga je lečenje unutar rehabilitacionog centra jedini način da se Zoloft lek bezbedno ukloni iz sistema, bez simptoma krize i sa potpunim uklanjanjem želje za vraćanjem uzimanju medikamenata.

Naša klinika se ponosi svojim međunarodnim priznanjima, uključujući prestižnu nagradu Rose of Paracelsus osvojenu u Briselu 2020. godine, kao i Zlatnu nagradu za kvalitet i napredak u domenu pomoći osobama koje se bore sa zavisnošću, dobijenu u Njujorku 2018. godine. Time se ističemo kao jedinstvena ustanova na ovim prostorima. Sigurni smo da Vam možemo pomoći da prevaziđete zavisnost, a Zoloft lek efikasno zamenite drugim medikamentom koji Vam odgovara i koji će Vam omogućiti neometano funkcionisanje.

Pre samog započinjanja lečenja, kroz razgovor sa medicinskim konsultantima možete u poverenju podeliti detalje u vezi sa Vašim slučajem, ali i dobiti jasan uvid u lečenje koje se sprovodi na klinici Vorobjev i rezultatima koje možete očekivati. Ako želite da prestanete da uzimate sertralin lek i okrenete se zdravom životu, započinjanje lečenja je nešto najbolje što možete da preduzmete za sebe danas.

O autorima

Grupna fotografija doktora

Naš stručan tim sa višegodišnjim iskustvom je u proteklim godinama ostvario vrhunske rezultate u lečenju bolesti zavisnosti.

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.