Lečenje zavisnosti od Gamahidroksibutirata (GHB)

Kada govorimo o zavisnosti od različitih supstanci,zavisnost od GHB nije prvo što nam pada na pamet. Međutim, ovaj problem je i te kako prisutan, a procedura lečenja postoji i mnogi su se uspešno izborili s ovim problemom.

Lečenje zavisnosti od Gamahidroksibutirata (GHB)

Šta je Gamahidroksibutirat (GHB)?

Iako postoji kao prirodni molekul u našem telu, odnosno centralnom nervnom sistemu, ghb droga, poznatija i kao tečni ekstazi, zloupotrebljava se i lako i brzo izaziva zavisnost. Važno je napomenuti da je u pitanju supstanca bez boje, ukusa i mirisa kada je u tečnom stanju, ali se može naći i u praškastom obliku bele boje. U pitanju je depresant, to znači da deluje opuštajuće na telo. Razvijen je šezdesetih godina prošlog veka i tada se koristio kao anestetik. Lekari su napustili ovu praksu zbog neželjenih dejstava, a osamedesetih godina prepisuje se kao sredstvo za nesanicu. Deceniju kasnije počinje zloupotreba ghb droge kao psihoaktivne supstance.

Efekti zloupotrebe GHB

Ovo je najviše zloupotrebljavana supstanca u odnosu na druge. Naime, ghb droga efekti najpoznatiji su kao droga za silovanje. Zbog omamljujućeg dejstva na druge, jer nema miris ni ukus, ali i jer određena količina utiče na pamćenje, ova supstanca prisutna je tokom prijavljivanja silovanja. Iako se ne zadržava dugo u organizmu, u zavisnosti od količine unete supstance, moguće je identifikovati njeno prisustvo u telu. Osobe koje su imale ovo iskustvo, uglavnom govore o potpunoj malaksalosti, omamljenosti, ali i nemogućnosti da se prisete događaja.

Međutim, ghb delovanje nije prisutno samo u ovim slučajevima. Osobe kod kojih postoji zavisnost od ove supstance koriste je dozirano, a u zavisnosti od toga, stvara određene efekte. U malim količinama deluje poput alkohola, opušta, podiže raspoloženje, manjuje društvene inhibicije i motoričke sposobnosti. Osobe su tada druželjubive, slobodnije i utiče na lučenje dopamina, hormona zadovoljstva, pa nije čudo zašto je ovo jedna od najprisutnijih droga u klubovima. Međutim, u većim količinama ghb dovodi gubljenja svesti, a sledeći stadijum je stanje slično komi.

Na osnovu istraživanja Evropskog koledža za neuropsihofarmakologiju, predoziranje ovom supstancom je, nakon heroina i kokaina, treći uzrok smrti usled predoziranosti.

Znaci i simptomi zavisnosti od GHB

Kada govorimo o zavisnosti od ghb-a, nije zanemarljivo istaći da je u pitanju veoma dostupna supstanca, pre svega zbog svoje cene, ali i jer stvara različite efekte u odnosu na ghb doziranje. Neretko ljudi ovu supstancu koriste i kao lek protiv mamurluka, zatim kod slučajeva hronične i teške nesanice, a zavisnost se usled redovne upotrebe stvori već tokom nekoliko nedelja. Zavisnost, poput svake druge, menja funkcionisanje organizma osobe, a to se odražava kroz niz fizičkih, psihičkih i simptoma ponašanja.

Fizički simptomi

Nakon što osoba uzme ghb, efekti supstance počinju da se primećuju 20-ak minuta nakon unošenja ghb-a, a mogu trajati satima. Najčešći fizički simptomi po kojima prepoznajemo da je neko pod dejstvom ghb-a su:

 • Usporen rad srca
 • Povraćanje, mučnina i dijareja
 • Groznica
 • Snižena telesna temperatura
 • Otežano disanje
 • Gubitak mišićne kontrole

Psihološki simptomi

Usled poremećenog rada centralnog nervnog sistema i funkcionisanje osobe na psihičkom planu je drugačije i odudara od onoga što bismo ocenili kao funkcionalno i standardno. Najveći efekti prilikom uzimanja ghb-a uočljivi su kod psihičkih promena, a to su uglavnom:

 • Zbunjenost i dezorijentisanost
 • Kognitivni problemi, problemi s pamćenjem
 • Hiperosetljivost na svetlo i zvuk
 • Anksioznost
 • Osećaj euforije
 • Osećaj omamljenosti
 • Smanjene inhibicije (društvene norme i granice)

Simptomi ponašanja

Navedeni psihofizički simptomi i te kako se odražavaju na ponašanje pojedinca, to se primećuje kroz:

 • Otežan govor
 • Gubitak posla
 • Motoričku i kognitivnu zbunjenost
 • Rizično ponašanje (sklonost tome da osoba postane žrtva seksualnog napada)
 • Zapostavljanje poslovnih i školskih osoba
 • Udaljavanje od bliskih osoba, distanciranje od porodice i prijatelja
 • Sklonost fizičkim povredama

Posledice upotrebe GHB

Ne toliko popularna i prisutna, ova supstanca jednako je opasna kao i heroin i kokain. Stvaranje zavisnosti je naročito specifično kod ove supstance, jer se veoma kratko zadržava u organizmu, brzo se razgrađuje, kriza nastupa veoma brzo i onda osoba ima potrebu da sve češće i više unosi ghb. Posledice su isto tako različite u zavisnosti od količine koju je neko koristio. U manjim dozama ghb ima isti efekat kao alkohol, a posledice mogu biti dezorijentisanost, gubitak memorije i amnezija. S druge strane, neretko se javljaju i slučajevi predoziranja, a posledice mogu biti letalne. Ukoliko osoba uzme samo jedan mililitar više, nastupa stanje kome. Skidanje sa GHB prate isti simptomi i posledice kao i odvikavanje od kokaina ili opijata. Dakle, iako nije toliko rasprostranjena, ova supstanca je veoma adiktivna i potencijalno smrtonosna.

Posledice upotrebe GHB

Vrste lečenja zavisnosti od Gamahidroksibutirata

Lečenje zavisnosti od GHB realizuje se kroz program lečenja čiji je cilj fizički i psihički oporavak osobe. Važno je napomenuti da se intenzitet i trajanje lečenja razlikuje od opšte kliničke slike pacijenta i njegovog psihofizičkog stanja. Nekada se i tok lečenja dodatno komplikuje ukoliko osoba pati od određenih hroničnih bolesti. Zavisnost je takva da pogađa i psihički ifizički aspekt čovekovog bića, pa je zato i lečenje osmišljeno tako da se radi na oporavku i duha i tela. Pre pristupanja lečenju, važan deo odvikavanja od gamahidroksibutirat droga je dijagnostika, nakon toga se pristupa detoksikaciji i različitim vrstama psihoterapije – u kratkim crtama ovako izgleda optimalan program lečenje zavisnosti od GHB.

Lečenje zavisnosti od GHB uz pomoć lekova

Odvikavanje od GHB ima svoj tok i organizovano lečenje. Ono što lekari smatraju posebno opasnim kod ove vrste zavisnosti je što osobe veoma često, čak i nakon par sati, posežu za novom dozom supstance. Simptomi apstinencijalne krize isti su kao kod zavisnosti od alkohola, ali se javljaju brže i intenzivniji su. Tokom trajanja krize pacijentu je dostupna farmakoterapija, odnosno dijapazon lekova koji ne stvaraju zavisnost, ali imaju cilj da odagnaju ili ublaže sve simptome. Lekovi koji se najčešće primenjuju tokom lečenja zavisnosti od GHB namenjeni su uklanjanju osećaja mučnine, groznice, zatim regulisanju telesne temperature, ali i postepenom uspostavljanju optimalnih funkcija centralnog nervnog sistema.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Gamahidroksibutirat (GHB)

Pored rada na fizičkom oporavku čiji se rezultati bro primećuju, jednako važan deo je i psihički oporavak i napredovanje. Jedna od najefikasnijih psihoterapija je bihevioralna. Tokom rada sa svojim psihoterapeutom pacijent prepoznaje uzroke zavisnosti, zatim uči da prepozna okidače koji iznova dovode do uzimanja supstance. Psihoterapeut kroz razgovore pomaže pacijentu da usvoji drugačije i pozitivne pristupe problemima ili stresu koji su najčešći okidači kada je reč o recidivu.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Lečenje zavisnosti od GHB ima svoje faze i organizaciju. Tim stručnjaka, koji se sastoji od lekara specijalista i psihoterapeuta, organizuje lečenje tako da pacijent određeni period provede u bolnici, na stacionarnom lečenju, a nakon toga sledi period ambulantnog lečenja zavisnosti. Svaka faza ima svoju svrhu, a sve je upravljeno tako da pacijent nakon završetka lečenja započne novi život i okrene se zdravim životnim navikama. Ovaj program lečenja, stacionarno i ambulantno lečenje, predstavlja standard kada govorimo o lečenju zavisnosti i pokazao se kao najefikasniji.

Stacionarno lečenje

Lečenje zavisnosti od Gamahidroksubiturata obuhvata i bolnički boravak. Kada se suoči s problemom i prihvati lečenje, pacijenti se susreću s procedurom koja je prilagođena njima i njihovom trenutnom psihofizičkom stanju. Pod stacionarnim lečenjem podrazumeva se boravak u bolnici od 14 do 28 dana. Tokom tog perioda intenzivno se radi na oporavku organizma pacijenta kroz ghb detox. Organizam je očišćen, fizička kriza je prevaziđena farmakoterapijom, a kroz terapiju se uspostavljaju i normalne funkicije.

Ambulantno lečenje

Kada se kod pacijenta svi parametri vrate u normalu i kada možemo da njegovo fizičko stanje ocenimo kao stabilno, na red dolazi i briga o psihičkom napretku i zdravlju. Važno je istovremeno raditi i na psihičkoj zavisnosti, uzrocima i posledicama uzimanja neke supstance. Kada, kroz pravilno vođenu psihoterapiju, osoba uvidi šta mu je uzela zavisnost i kakve su posledice na njegov i život bliskih osoba, to i te kako ima efekta na sam ishod lečenja. Upravo su ovo procesi koji su zastupljeni tokom ambulantnog lečenja. Naime, čak i nakon boravka u bolnici, važno je održavati odnos s pacijentom. To se postiže kroz neprestanu podršku i različite vrste psihoterapija – individualne, grupne ili porodične. Ambulantno lečenje podrazumeva period od 12 meseci i redovne mesečne kontrole na kojima se iznova procenjuje napredak pacijenta, ukoliko je potrebno i terapija se koriguje, a čitav proces odvija se kroz saradnju s pacijentom i njemu bliskim osobama.

Faze lečenja zavisnosti od GHB u klinici Dr Vorobjev

Faze lečenja zavisnosti od GHB u klinici Dr Vorobjev

Odvikavanje od GHB predstavlja individualno određeno lečenje. Na Klinici dr Vorobjev to znači da se lečenje prilagođava opštem psihofizičkom stanju pacijenta. Obično se kaže da je trenutak kada osoba prizna da ima problem i pristane na lečenje već pola pređenog puta.

Međutim, taj put je tek počeo, a na prvom koraku pacijenta na Klinici dr Vorobjev čeka detaljna i precizna dijagnostika. Lečenje zavisnosti od GHB ne može započeti bez stručne medicinske procene stanja pacijenta, pod tim se podrazumeva pregled lekara opšte prakse, biohemijske analize krvi, zatim i dodatni specijalistički pregledi ukoliko je to potrebno.

Ti pregledi se obavljaju da bismo dobili informacije i o trajanju i intenzitetu zavisnosti – koliko dugo je osoba pod uticajem supstanci, koju količinu uzima i koje su posledice po fizičko zdravlje. Lečenje zavisnosti od Gamahidroksibutirata neodvojivo je od psihijatrijske i psihološke dijagnostike.

Nakon toga sledi bolničko lečenje i intenzivan rad na regenerisanju svih funkcija, u to su uključene intravenozne terapije i farmakoterapija. Lečenje zavisnosti od GHB ne prestaje nakon boravka u bolnici, već se kroz ambulantno lečenje i redovne kontrole nastavlja do uspešnog okončanja procesa lečenja.

Dijagnoza zavisnosti od Gamahidroksibutirata

Lečenje zavisnosti od Gamahidroksibutirata ne može otpočeti bez početne dijagnoze zavisnosti. Ukoliko osoba ima istoriju uzimanja supstanci, važno je uzeti anamnezu, odrediti koliko dugo je osoba zavisna i koje količine koristi. Pored toga, za odvikavanje od GHB neretko je prepreka apstinencijalna kriza. Kada se jave prvi simptomi krize, većina će posustati i posegnuti za supstancom. Zato je lečenje uz stručne lekare i sertifikovane programe i procedure jedini način da se osoba zauvek oslobodi psihofizičke zavisnosti. Uopšteno svaki oblik zavisnosti počiva na postepenom povećanju praga tolerancije. To znači da će vremenom osobi za iste efekte biti potrebna sve veća količina određenih supstanci. Ukoliko izostane sledeća doza, nastupiće simptomi krize – sve su ovo jasni pokazatelji da je zavisnost uveliko prisutna.

Detoksikacija od GHB

Lečenje zavisnosti od GHB neizbežno prati apstinencijalna kriza. To je period tokom lečenja kad je potrebna najintenzivniji stručni nadzor i podrška. Odvikavanje od GHB na Klinici dr Vorobjev protiče kroz proces detoksikacije. To podrazumeva neutralisanje ili ublažavanje simptoma apstinencijalne krize kroz adekvatnu farmakološku terapiju. Njome se uspostavlja pravilan san, vraća se normalan apetit i ujedno telo se oslobađa štetnih uticaja koji su posledica zloupotrebe supstanci. Lekarski nadzor je obavezan i sve vitalne funkcije se neprestano prate.

Odvikavanje od GHB

Lečenje zavisnosti od GHB dodatno je otežano činjenicom da se kratko zadržava u organizmu i da pacijenti veoma lako razviju zavisnost. Kada govorimo o periodu koji je potreban za odvikavanje, najčešće su u pitanju 2 do 4 nedelje bolničkog lečenja, a nakon toga slede redovne mesečne kontrole i ambulantno lečenje u periodu od 12 meseci.

Uspešnost lečenja zavisnosti od GHB

Saradnja, redovne kontrole i svest o problemu koji osoba ima preduslov su za uspešan završetak lečenja. Ukoliko osoba prati lekarske upute i redovno sarađuje sa svojim psihoterapeutom, nema bojazni za uspeh. Na Klinici dr Vorobjev pacijenti se suočavaju sa svojim problemom, ali i oporavljaju, uče da se na konstruktivan način nose sa izazovima koje će susresti i nakon lečenja. Zato možemo reći da je procenat uspešnosti lečenja veoma visok – preko 90% pacijenata prevaziđe svoju zavisnost i nastavi svoj život.

Troškovi lečenja zavisnosti od Gamahidroksibutirata (GHB)

Budući da se svakom pacijentu pristupa na poseban način i da su terapije i programi lečenja individualni, zavise od opšteg stanja osobe, tu su medicinski konsultanti koji imaju odgovore na svako pitanje. Sve u vezi s programom lečenja, procedurama i terapijama možete saznati od njih, a isto je i s troškovima lečenja.

Doktori

Za lečenje zavisnosti od GHB ključna je volja i motivisanost pacijenta, ali veoma važan faktor je i lekarska pomoć. Na Klinici dr Vorobjev okupljeni su najbolji stručnjaci iz svojih oblasti. Dugogodišnje iskustvo, rad s pacijentima i usavršavanje ključ su uspešnog i zdravog odnosa u lečenju svih oblika zavisnosti. Programi lečenja osmišljeni su u saradnji eminentnih lekara specijalista, psihijatara i psihoterapeuta, tako da je svaki aspekt lečenja pokriven.

Patenti i sertifikati

Lečenje zavisnosti od GHB odvija se po striktno regulisanom i bezbednom programu. Svaki korak lečenja nadgledaju lekari, a svaka procedura i terapija su sertifikovane i odobrene od strane svetski renomiranih institucija. Pored toga, saradnja sa svetskim stručnjacima i razmena iskustava dodatno omogućava da uspeh i bezbednost budu na prvom mestu.

Recenzije

 1. Tomas G.

  „Nikad nisam mogao da pretpostavim da će lečenje zavisnosti od GHB biti nešto što se mene tiče. Mislio sam ako se svi rade kokainom ili heroinom da ovo ne može biti toliko opasno. Nisam znao koliko grešim. Posle dva meseca zatekao sam sebe kako par puta dnevno uzimam tu ,,još jednom” dozu. Bio sam zavistan, nije imalo smisla odlagati lečenje. Sam sam potražio pomoć i to na preporuku drugarice saznajem za Kliniku dr Vorobjev. Boravak u bolnici je protekao iznenađujuće dobro i bez strašnih kriza. Nakon toga sam nastavio i da dolazim na kontrole, jednostavno sam slušao lekare – toliko je jednostavno. Danas imam posao, imam čak i hobi i ljubimca – umem da lepo živim bez ikakve supstance i stimulansa.“

 2. Stefan A.

  „Žurke i izlasci, a uz to naravno da ide i alkohol. Vremenom nije bio samo alkohol, već i ,,dži” ili GHB. Sve je bilo lako i lepo dok si na tome, ali kad jednom prestane, a prestane baš brzo, e to je problem. Lečenje zavisnosti od GHB bila je pomoć mojih roditelja koju sam morao da prihvatim. Iz ove tačke to je najbolja stvar koju sam uradio za sebe – oslobodio sam se. Lekari na Klinici dr Vorobjev dali su mi sve što je potrebno i psihički i fizički da pobedim svoju lošu stranu. Nisam je izbrisao, ali sam naučio kako da živim sa svojim problemom, sada sam ,,čist”. Čak sam upisao fakultet, povremeno radim i izgrađujem svoj život onako kako sam oduvek želeo.”

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.

Pregled sadržaja