Lečenje mentalnih bolesti

Lečenje mentalnih bolesti je kompleksan proces koji nekada može trajati ceo život, kako bi osoba mogla da obavlja svakodnevne obaveze bez težih simptoma. U odnosu na vrstu oboljenja, nekada lečenje može trajati i daleko kraće i biti podjednako efikasno. U ovom tekstu ćete naučiti više detalja o mentalnim oboljenjima i načinima na koji se mogu tretirati.

Lečenje mentalnih bolesti

Šta su mentalne bolesti?

Poremećaji psihičke prirode koji utiču na misli, osećanja ili ponašanje osobe karakterišu se kao mentalna oboljenja. Znaci mentalnih bolesti ponekada mogu biti očigledni, dok su nekada ovi simptomi teži za otkrivanje, pa može proteći dosta vremena dok osoba ne dobije pomoć koju zaslužuje.

Lečenje mentalnih bolesti se bazira na stvaranju stabilne psihe kroz stalni rad sa psihologom i psihoterapeutom, ali i otklanjanju potencijalnih postojećih uzroka, kao što su prateća oboljenja, bolesti zavisnosti, ili drugih rešivih životnih okolnosti.

Vrste mentalnih bolesti

Budući da postoji veliki broj različih oboljenja, mentalne bolesti vrste se ne mogu tako jasno klasifikovati, ali se najčešće javljaju sledeći tipovi bolesti:

 • Depresija
 • Anksiozni poremećaj
 • Bipolarni poremećaj
 • Shizofrenija
 • Autizam
 • Poremećaji u ishrani
 • Posttraumatski stresni poremećaj

Uzroci mentalnih bolesti

Složeni uzroci kao što su kombinacija genetskih, bioloških, hemijskih i drugih faktora mogu biti presudni kod javljanja ovakvih oboljenja. Pored toga, do mentalnih bolesti može doći i usred oštećenja na mozgu izazvanih povredama koje mogu sprečiti normalno funkciosanje mozga. Traumatska iskustva takođe mogu dovesti do javljanja ovakvih problema, ali i izloženost raznim hemijskim elementima, kao što je zloupotreba narkotika ili preterano konzumiranje alkohola.

Faktori rizika

Kao što smo već napomenuli, genetska komponenta je jedan od najvažnijih faktora. Osobe koje imaju istoriju mentalnih oboljenja u porodici spadaju u grupu povećanog rizika. Takođe, pojedinci koji ne vode računa o svom zdravlju i zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance mogu se ovde svrstati.

Bitno je napomenuti da je svaki slučaj jedinstven i da ne treba donositi zaključke samostalno i bez pomoći stručnih lica. Ukoliko postoje određeni faktori rizika i jave se znaci upozorenja, postoje brojne metode psihoterapije koje mogu ovaj problem ograničiti u samom startu.

Kako se dijagnostikuju mentalne bolesti?

Dijagnostika pomaže u razumevanju problema osobe i omogućava pružanje adekvatne terapije i podrške. Ova faza lečenja uključuje procenu simptoma, istoriju bolesti i zdravstveno stanje pojedinca. Procenu vrši stručno lice kao što je psihijatar, klinički psiholog ili terapeut.

Psihoterapija može značajno pomoći kada je u pitanju život sa mentalnim bolestima. To može biti individualna psihoterapija ili grupna, ali se za lečenje mentalnih bolesti obično preporučuje određena kombinacija ovih metoda. Cena psihoterapije može značajno varirati u odnosu na mesto stanovanja ili izabranu opciju lečenja, ali može predstavljati neophodnost kako bi osobe mogle da žive normalan život.

Kako se dijagnostikuju mentalne bolesti

Simptomi i znaci mentalnih bolesti

Kada je reč o oboljenjima kao što su mentalne bolesti simptomi mogu biti fizičke ili psihološke prirode, a najčešće se iskazuju i kroz određene simptome ponašanja. Ukoliko primetite ove znake upozorenja, kontaktirajte centar za psihoterapiju gde možete dobiti pomoć. Ponekad je i privatna psihoterapija ključ kako bi se navedeni simptomi držali pod kontrolom.

Fizički simptomi

U zavisnosti od vrste poremećaja, mentalna oboljenja mogu izazvati neke od sledećih fizičkih simptoma:

 • Glavobolje
 • Bolovi u mišićima
 • Poteškoće sa spvanjem
 • Hronični umor
 • Poremećaji u apetitu
 • Promene telesne težine

Iako su ovo samo neki od mnogih mogućih fizičkih simptoma, ako se suočavate sa više navedenih simptoma možda je pravo vreme da zatražite pomoć za mentalne bolesti, odnosno da se obratite stručnim licima koji mogu pomoći sa Vašim problemom kroz procedure kao što je psihoterapija.

Psihološki simptomi

Psihološki simptomi mentalnih bolesti su neretko daleko izraženiji, a to mogu biti:

 • Osećaj bezizlaznosti
 • Bespomoćnost
 • Osećaj praznine
 • Strah i fobije
 • Razdražljivost
 • Frustracija
 • Izrazito negativne misli
 • Poremećaji percepcije

Simptomi ponašanja

Ponekad je osobama iz okoline lakše da primete da je osoba razvila problem od nje same. Tada su simptomi u ponašanju siguran znak da je lečenje mentalnih bolesti neophodnost, a ne opcija. Ti znaci u ponašanju mogu uključivati:

 • Česti ispadi
 • Impulsivno ponašanje
 • Odsustvo brige o sebi
 • Promene u spavanju
 • Izbegavanje socijalnih interakcija

Lečenje mentalnih bolesti može se obavljati kroz procedure kao što je psihoterapija. Privatna psihoterapija, odnosno stalni rad sa stručnim licem može biti od presudne važnosti kako bi osoba mogla da drži simptome pod kontrolom i neometano funkcioniše. Stoga je i individualna psihoterapija danas usled velike količine stresa koje mnogi pojedinci osećaju preporučljiva svim osobama, kao način prevencije većih mentalnih problema.

Za osobe koje se već suočavaju sa određenim mentalnim oboljenjima, važno je znati da lečenje mentalnih bolesti može predstavljati veliko olakšanje, a nakon uspešnih tretmana ponekad je moguće i u potpunosti otkloniti sve naznake problema. Iako potpuno izlečenje mentalnih bolesti nije uvek opcija, uz stalni rad na ostvarenju stabilne psihe, moguće je postići odlične rezultate. Cena psihoterapije ne mora biti velika, ali može doneti ogroman napredak u zdravlju pojedinca.

Medicinski tretman

Za osobe kojima je potrebna pomoć, procedura psihostabilizacije koju nudimo na našoj klinici fokusira se na otklanjanje postojećih problema i stvaranju dobre baze za nastavak života. Kompletan tretman lečenja na našoj klinici uključuje procedure kao što su detaljna psihodijagnostika, ali i pregled kompletnog zdravstvenog stanja osobe i rad na otklanjanju i umanjenju hroničnih problema.

Najvažnije od svega, nakon završenog tretmana psihostabilizacije, osobe uče kako da se nose sa postojećim problemima i preduprede sve znake eskalacije. Na taj način se stvara mehanizam odbrane koji im dozvoljava da žive stabilniji i zdraviji život.

Psihoterapija

Uz razgovor sa psihologom, ali i potencijalno korišćenje medikamenata i medicinskih aparata, osoba tokom procedure kao što je psihoterapija uspeva da upozna sebe i prepozna znake mentalnih poteškoća. Postoje više procedura koje se koriste za lečenje mentalnih bolesti, kao što su:

 • Kognitivno-bihevioralna terapija
 • Psihoanalitički orijentisana terapija
 • Humanistička terapija
 • Gestalt terapija
 • Grupna psihoterapija

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje mentalnih bolesti

Kao je reč o stacionarnom lečenju mentalnih bolesti, cena psihoterapije može biti veća u odnosu na ambulantno lečenje, ali je i efikasnost daleko bolja. Pod stalnim nadzorom lekara, psihoterapeuta i drugih članova medicinskog osoblja, postaje moguće stvoriti kompletnu sliku o zdravstvenom stanju osobe. Tada se može prepisati odgovarajuće terapije koje će dovesti do najboljih rezultata.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje mentalnih bolesti

Proces i stadijumi lečenja mentalnih bolesti u klinici Dr Vorobjev

Kroz kompletno lečenje i proceduru psihostabilizacije, pacijenti naše klinike dobijaju najbolju šansu da se izbore sa problemima sa kojima se suočavaju. Jedno takvo lečenje podrazumeva sledeće faze:

 1. Dijagnostiku
 2. Otkrivanje uzroka oboljenja
 3. Rad na otklanjanju trenutnih poteškoća
 4. Stvaranje stabilne psihe i zdravih navika

Da li je moguće sam se rešiti mentalne bolesti?

U zavisnosti od vrste mentalne bolesti, postoje određene situacije u kojima osobe mogu samostalno da prevaziđu probleme sa kojima se bore. Ipak, u najvećem broju slučajeva, psihoterapija i kompletno lečenje mentalnih bolesti u instituciji koja se za to specijalizuje predstavlja najbezbednije i najdelotvornije rešenje.

Prosečno trajanje tretmana za mentalnih bolesti

Na klinici Dr Vorobjev, lečenje traje između dve i četiri nedelje koje obuhvata stacionarni tretman pacijenta, ali i godinu dana ambulantnog lečenja i stalnih kontrola.

Delotvornost lečenja mentalnih bolesti

Svaka osoba je različita, a na uspeh lečenja značajno utiče niz faktora, pa nije lako odrediti tačnu stopu uspeha izlečenja. Ipak, lečenje mentalnih bolesti se najefikasnije odrađuje uz pomoć kombinacije stacionarnog i ambulantnog pristupa, što mi i nudimo na našoj klinici.

Troškovi lečenja mentalnih bolesti

Cena psihoterapije i kompletnog tretmana psihostabilizacije na klinici Dr Vorobjev se određuje nakon razgovora sa pacijentom i određivanja njegovih specifičnih potreba. Nazovite nas kako biste dobili detaljnije informacije.

Doktori

Psiholozi, psihijatri i drugi članovi osoblja zaposleni u našoj ustanovi su istaknuti stručnjaci u svojim poljima, a zajedno rade kako bi našim pacijentima pružili najbolje moguće uslove.

Patenti i sertifikati

U lečenju mentalnih oboljenja sprovodimo samo proverene procedure, mnoge od kojih su razvijene unutar naše ustanove i stoga i pravno zaštićene kao naša intelektualna svojina.

Recenzije

 1. Rada P.

  „Kada sam tražila ustanovu za lečenje mentalnih bolesti, ova klinika mi je bila predložena i došla sam tu kako bih se izborila sa svojim problemima. Sada posle lečenja se osećam dobro i stabilno i jedva čekam da se vratim svojim voljenima kojih sam se strašno uželela.“

 2. Ivica J.

  „Posle razgova sa suprugom sam shvatio da mi je neophodna pomoć i zato sam došao ovde na psihostabilizacijju. I stvarno, posle svega sada se osećam odlično, nekako mi se sve izbistrilo, moje misli su koncizne i osećam veliku dozu smirenosti. Hvala svima sa klinike Vorobjev što su mi pomogli da u kratkom roku vratim kontrolu nad svojim životom.“

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.