Klinika za lečenje i rehabilitaciju zavisnosti od mefedrona

Mefedron je jeftina zamena za narkotike kao što su ekstazi, kokain i spid. Prodavan je legalno kao “so za kupanje” ili “prihrana za biljke” sa oznakom “nije za ljudsku upotrebu” sve dok nije otkrivena njegova opasna i adiktivna priroda. Od tada je zabranjen, ali se i dalje prodaje na ulici kao ilegalni narkotik. Nažalost, među mladima je još uvek uvreženo pogrešno mišljenje da je ova supstanca relativno bezopasna i da zavisnost od mefedrona ne postoji.

Šta je mefedron

Mefedron je sintetička psihoaktivna supstanca koja pripada porodici narkotika poznatih kao katinoni. Moćan je stimulant i tesno povezan sa amfetaminima. Njegovo stimulativno dejstvo je kratko, traje oko par sati i često se, u želji da se ponovi ili produži doživljaj, brzo poseže za novom dozom. Kao i kod svih narkotika, vremenom se razvija tolerancija i doze postaju sve jače i učestalije te se razvija zavisnost od mefedrona.

Alternative mefedronu

Kada je svojevremeno mefedron proglašen za opasnu, adiktivnu supstancu, pojavile su se alternartive za koje je tvrđeno da su sličnog dejstva, ali potpuno bezopasne. Činjenica je, pak, da ne postoje apsolutne bezbedne altrernative mefedronu.

Efekti zloupotrebe mefedrona

Mefedron, kao i drugi stilmulanti, izaziva pojačano lučenje dopamina i serotonina u mozgu stvarajući osećaj sreće i euforije. Pored euforičnog stanja, mefedron izaziva niz naizgled pozitivnih dejstava, kao što su:

 • pojačano osećanje ljubavi prema okolini
 • osećaj opuštenosti i bezbrižnosti
 • pojačano samopouzdanje
 • osećaj topline i ugodnosti
 • snažan nalet energije

Želja da se ovi efekti ponovo iskuse, dovode do uzimanja novih doza, a kako se vremenom razvija tolerancija, doze postaju sve jače i češće. Tako se vrlo brzo razvija zavisnost od mefedrona, a uz nju i neprijatni i opasni simptomi njegove zloupotrebe.

Simptomi i znaci zavisnosti od mefedrona

Kada se razvije zavisnost of mefedrona, dolazi do pojave niza negativnih simptoma na osnovu kojih se može pretpostaviti je ovo oboljenje uveliko prisutno. Neki od najčešćih simptoma su:

 • nesposobnost fokusiranja na temu
 • nedostatak apetita
 • veoma ubrzan govor
 • raširene zenice
 • škrgutanje zubima
 • hiperaktivnost
 • talasi vrućine
 • glavobolja
 • uznemirenost
 • vrtoglavica

Ukoliko primetite ove ili slične simptome kod svojih bližnjih, neophodno je što pre potražiti stručnu pomoć i započeti lečenje zavisnosti od mefedrona, jer dugotrajna zloupotreba izaziva teške posledice po fizičko i mentalno zdravlje.

Posledice upotrebe mefedrona

Iako je dugo smatran za potpuno bezopasan stimulant, posledice koje dugotrajna upotreba i zavisnost od mefedrona ostavljaju po fizičko i mentalno zdravlje su vrlo ozbiljne.

Kada je u pitanju fizičko zdravlje, zavisnost od mefedrona može izazvati:

 • bolove u grudima
 • probleme sa srcem
 • visok krvni pritisak
 • tremore
 • oštećenje bubrega
 • konvulzije
 • teške glavobolje
 • otežano disanje
 • komu
 • smrt

Posledice koje po psihičko zdravlje ostavljaju zloupotreba i zavisnost od mefedrona su:

 • napadi panike
 • anksioznost
 • depresija
 • paranoja
 • agresivnost
 • konfuzija
 • suicidalne misli
 • delirijum

Zavisnost od mefedrona treba što pre primetiti i otpočeti lečenje jer krajnji rezultat zloupotrebe mogu biti teški psihički problemi, ozbiljne bolesti, pa i smrt.

Vrste lečenja zavisnosti od mefedrona

Zavisnost od mefedrona je najbolje lečiti na nekoj od klinika za bolesti zavisnosti gde se mogu dobiti odgovarajući tretmani koji su najčešće kombinacija farmakoterapije i psihoterapije. Sa lečenjem je neophodno početi što pre da bi ceo proces bio lakši i posledice po zdravlje što manje.

Lečenje zavisnosti od mefedrona uz pomoć lekova

Kada postoji zavisnost od mefedrona, svaki prekid upotrebe narkotika izaziva slabije ili jače simptome apstinencijalne krize. Zbog toga se u procesu lečenja koriste medikamenti koji ublažavaju te simptome. Halucinacije i napadi panike su česta pojava i mogu se sprečiti i umiriti upotrebom benzodiazepina i antipsihotika. Depresija i suicidalne misli se mogu ublažiti upotrebom antidepresiva. Što se tiče fizičkog zdravlja, zavisnost od mefedrona najviše ugrožava rad srca pa se mogu propisati i određeni medikamenti koji tretiraju srčane probleme, ili bilo koje druge propratne probleme.

Bihevioralna terapija za zavisnost od mefedrona

Nakon završene detoksikacije, fizička zavisnost od mefedrona više ne postoji. Ipak, ostaje psihička zavisnost i žeđ za narkoticima. Stoga, u ovoj fazi počinje ozbiljna borba za ozdravljenje koja se vodi kroz savetovanja i psihoterapije. Jedna od najpouzdanijih terapija za lečenje bolesti zavisnosti je bihevioralna terapija. Ona ima za cilj:

 • da pomogne pacijentu da se suoči sa korenima svoje zavisnosti
 • da napusti stare, negativne obrasce ponašanja
 • da ih zameni novim, boljim obrascima ponašanja
 • da opremi pacijenta veštinama koje će mu pomoći da se suoči sa izazovima svakodnevnog života
 • da ojača samopouzdanje i otpornost pacijenta

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od mefedrona

Zavisnost od mefedrona je najbolje lečiti na nekoj od klinika za lečenje zavisnosti. Program lečenja obično obuhvata period stacionarnog lečenja tj. boravak na klinici tokom koga se odvija detoksikacija i period ambulantnog lečenja tokom koga se odvija proces rehabilitacije.

Stacionarno lečenje

Stacionarno lečenje za zavisnost od mefedrona predstavlja prvi korak ka ozdravljenju. Podrazumeva boravak na klinici tokom sprovođenja procesa detoksikacije, tj. čišćenja organizma od prisustva mefedrona. Proces se odvija pod strogom kontrolom lekara koji propisuju odgovarajuće medikamente za ublažavanje simptoma apstinencijalne krize i 24 časa dnevno prate stanje pacijenta prilagođavajući ili menjajući terapiju, ukoliko je to potrebno. Cilj stacionarnog lečenja je da se detoksikacija uspešno izvrši sa što manje neprijatnosti i trauma po pacijenta.

Ambulantno lečenje

Nakon stacionarnog, sledi period ambulantnog lečenja. Pacijent povremeno posećuje kliniku radi kontrola, savetovanja, programa podrške i psihoterapije. Cilj je da pacijent, uz punu podršku i pomoć lekara i terapeuta, u potpunosti pobedi zavisnost od mefedrona. Na kontrolama se meri napredak i rešavaju aktuelni problemi koji se mogu javiti tokom perioda privikavanja na život bez psihoaktivnih supstanci.

Faze lečenja zavisnosti od mefedrona u klinici Dr Vorobjev

Na klinici Dr Vorobjev, zavisnost od mefedrona se leči prolaskom kroz tri faze. To su:

 1. DIJAGNOSTIKA
 2. DETOKSIKACIJA
 3. REHABILITACIJA

Tokom sve tri faze, pacijent dobija punu pažnju, podršku i razumevanje lekara i osoblja klinike i može biti potpuno uveren da će na svakom koraku dobiti odgovarajuću pomoć. Kada se uspešno prođu sve tri faze, lečenje zavisnosti od mefedrona se može smatrati završenim.

Dijagnoza zavisnosti od mefedrona

Da bi se napravio precizan plan lečenja za svakog pacijenta ponaosob, neophodno je sprovesti detaljne dijagnostičke analize. Prvi korak je otvoren razgovor pacijenta sa lekarom o počecima, trajanju i intenzitetu zloupotrebe mefedrona. Slede pregledi psihologa, psihijatra, lekara internise i specijaliste, ukoliko postoji potreba. Potrebno je uraditi i laboratorijske analize krvi i urina, kao i druge analize ukoliko postoje propratne bolesti ili se na njih sumnja. Cilj dijagnostičkih analiza je da se stekne što bolji uvid u fizičko i psihičko stanje pacijenta i proceni u kolikoj meri se razvila zavisnost od mefedrona i na koji način je uticala na zdravlje pacijenta. Na osnovu toga se pravi detaljan individualni plan za lečenje zavisnosti od mefedrona.

Detoksikacija od mefedrona

S obzirom da je mefedron sintetička droga, proces detoksikacije može biti vrlo nepredvidiv. Sastojci i njihove količine u mefedronu mogu varirati pa stoga i simptomi apstinencijalne krize mogu biti vrlo različiti kod različitih pacijenata. Na klinici Dr Vorobjev, detoksikacija se obavlja pod budnim okom iskusnih lekara koji će detoksikaciju sprovoditi na način u potpunosti prilagođen potrebama pacijenta i brzo reagovati na sve nepredviđene tegobe i probleme.

Uspešnost lečenja zavisnosti od mefedrona

Klinika Dr Vorobjev poseduje veliko iskustvo u lečenju svih vrsta zavisnosti. Zavisnost od mefedrona nije izuzetak. Uz naše stručno osoblje i najsavremenije strategije, uspešno prilagođene individualnim slučajevima, procenat izlečenja na našoj klinici je izuzetno veliki. Uz malo dobre volje i našu svesrdnu pomoć i podršku, zavisnost od mefedrona postaje prošlost.

Troškovi lečenja zavisnosti od mefedrona

S obzirom da se zavisnost od mefedrona na našoj klinici leči na individualan način i proces lečenja se prilagođava potrebama svakog pacijenta ponaosob, troškovi lečenja mogu varirati. Ukoliko želite da saznate više o programu za lečenje zavisnosti od mefedrona i troškovima lečenja, pozovite naše ljubazne medicinske savetnike i oni će rado dogovoriti na svako Vaše pitanje.

Doktori

Klinika Dr Vorobjev može se pohvaliti izuzetnim timom vrhunskih doktora sa velikim iskustvom u lečenju bolesti zavisnosti. Posvećeni su svojim pacijentima u potpunosti i, uz puno brige i pažnje, prate ih na putu ozdravljenja. Neprekidno se obrazuju i prate najnovije trendove u oblasti lečenja zavisnosti u cilju kreiranja što efikasnijih programa i što većeg procenta uspešnih izlečenja. Vašu borbu shvataju veoma ozbiljno i možete biti potpuno uvereni da ste na našoj klinici u sigurnim rukama.

Patenti i sertifikati

Zavisnost od mefedrona se na klinici Dr Vorobjev leči najsavremenijim metodama. Za naše zasluge u lečenju bolesti zavisnosti i doprinos u toj oblasti, više puta smo nagrađivani. Priznanja koja su posebno značajna su nagrade Rose of Paracelsus i Zlatna nagrada za kvalitet dobijena u Njujorku.

Recenzije

 1. Jana S.

  „Mefedron sam uzimala na žurkama i po klubovima. Mislila sam da se zavisnost od mefedrona ne može tek tako razviti i da sve držim pod kontrolom. Nažalost, desilo se suprotno. Odlučila sam da se lečim na klinici Dr Vorobjev. Izuzetno su mi pomogli, pre svega stručnošću i znanjem, ali i podrškom i pažnjom. Mnogo sam im zahvalna što su pomogli da se vratim u život.“

 2. Peđa A.

  „Mislio sam da od mefedrona ne može ništa loše da se desi, tako su svi govorili, ali ja sam vrlo brzo potpuno propao. Imao sam užasne posledice. Lekari klinike VIP Vorobjev su me za kratko vreme vratili u normalno stanje. Sad sam u procesu rehabilitacije i uveren sam da ću uz njihovu pomoć biti dobro.“

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.

Pregled sadržaja