Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od Libriuma (hlordijazepoksid)

S obzirom na činjenicu da se lek Librium može dobiti i legalno uz savet lekara, mnoge iznenađuje podatak da se milioni ljudi širom planete bore sa zavisnošću od ove supstance. U ovom članku ćete moći da saznate više o tome šta čini Librium tako opasnim, ali i koje metode lečenja možete primetiti ukoliko i sami imate problem sa zavisnošću od ove supstance.

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od Libriuma (hlordijazepoksid)

Šta je Librium (hlordijazepoksid)

Librium se klasifikuje kao benzodiazepin, a primenu ima u lečenju zavisnosti od alkohola, a može biti prepisan i osobama koje se bore sa anksioznošću. Nažalost, usled svojih psihoaktivnih svojstava, neretko se zloupotrebljava i koristi u rekreativne svrhe.

Alternative Libriuma

Ako primetite bilo kakve neželjene simptome pri uzimanju Libriuma, uz neophodno savetovanje sa lekarom, može se probati sa drugim lekovima koji imaju slična dejtva. To su najčešće:

 • Valium
 • Gabapentin
 • Diazepam
 • Klonidin

Efekti zloupotrebe Libriuma

Bez obzira na činjenicu da se lek Librium može legalno dobiti na recept, preterano uzimanje ovog medikamenta pre ili kasnije dovodi do zavisnosti. Ipak, u samom početku zloupotrebe, mogu se javiti određeni simptomi koje osoba doživljava kao pozitivne, uključujući postizanje opuštanja i boljeg raspoloženja.

Znaci i simptomi zavisnosti od Libriuma

U slučaju nesavesnog uzimanja Libriuma, u organizmu raste tolerancija na efekte ovog medikamenta. Tada postaje sve teže postići željene efekte, a praktično je nemoguće od ljudi iz okoline prikriti fizičke i psihološke simptome krize.

Fizički simptomi

Od fizičkih simptoma koji ukazuju na zavisnost od Libriuma, najčešće se javljaju posledice slične uzimanju drugih benzodiazepina. Moguće je primetiti stalni umor, bol u mišićima, a može se javiti i povraćanje.

Psihološki simptomi

Dugotrajno uzimanje ove supstance dovodi do brojnih psiholoških poteškoća. Pre svega, osobe koje zloupotrebljavaju Librium su u povišenoj opasnosti od razvoja depresivnih stanja, a ukoliko se zavisnost ne leči, neminovno dolazi i do opsesivnih misli o uzimanju sve većih doza leka.

Simptomi ponašanja

Simptomi koji ukazuju da Vama bliska osoba potencijalno razvija zavisnost prema Libriumu su:

 • Nervoza
 • Bezvoljnost
 • Loše raspoloženje
 • Usporenost
 • Problemi sa govorom

Posledice upotrebe Libriuma

Posledice Libriuma mogu se javiti nakon svega nekoliko nedelja zloupotrebe supstance, a oni uključuju:

 • Mučnine
 • Osipe
 • Insomniju
 • Depresiju
 • Halucinacije

Vrste lečenja zavisnosti od Libriuma

Radi postizanja dugoročne stabilnosti i bezbednog odvikavanja od Libriuma, neophodno je obratiti se za pomoć stručnoj ustanovi koja ima resurse i ekspertizu da pomogne osobi da se izbori sa opsesivnim mislima prema ovoj supstanci. Svi ostali pristupi lečenju, poput samostalnog odvikavanja ili posećivanja grupa za podršku nisu dovoljni kako bi se sam uzrok zavisnosti efektivno uklonio.

Lečenje zavisnosti od Libriuma uz pomoć lekova

Lekovi koji nemaju adiktivna svojstva mogu se koristiti pri oporavku od zavisnosti od Libriuma. Čak i tada je neophodna kontrola pri sprovođenju terapija, a u skladu sa tim farmakoterapija se jedino može bezbedno primenjivati prilikom stacionarnog lečenja.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Libriuma

Redovno sprovođenje bihevioralnih terapija predstavlja neizostavan korak u oporavku od zavisnosti prema leku Librium. Terapije mogu biti sprovođene u individualnom ili grupnom okruženju, a svrha bihevioralne terapije jeste stvaranje zdravih navika i odbrambenih mehanizama protiv recidiva.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Dve glavne faze odvikavanja od Libriuma su stacionarno i ambulantno lečenje. U toku stacionarnog dela otklanja se želja za supstancom i postiže psihološka stabilnost, dok se ambulantno lečenje primarno fokusira na očuvanje postignutih rezultata i stvaranju zdravih navika.

Stacionarno lečenje

Pod nadzorom lekara i uz asistenciju nemedicinskog osoblja, pacijenti koji borave na klinici svakodnevno prolaze kroz terapije i tretmane koji su specijalno kreirani prema njihovim potrebama. Zahvaljujući ovom individualnom pristupu, za svega 4 nedelje moguće je prevazići sve simptome krize i razviti kritički stav prema uzimanju supstance.

Ambulantno lečenje

Kod zavisnosti od Libriuma, period ambulantnog oporavka traje 12 meseci, a da bi oporavak protekao bez poteškoća, pacijentima se savetuje da dolaze na kliniku Vorobjev radi sprovođenja mesečnih kontrola.

Faze lečenja zavisnosti od Libriuma u klinici Dr Vorobjev

Lečenje zavisnosti od Libriuma na klinici Dr Vorobjev podeljeno je u više faza, gde se pri svakom koraku radi na specifičnim terapijama koje vode ka potpunom oporavku. Kada je reč o zavisnosti od hlordijazepoksida, lečenje se deli u više koraka kao što su dijagnostika, detoksikacija ukoliko to bude potrebno, procedure za odvikavanje od supstance, ali i pružanje dodatne podrške na kraju lečenja.

Dijagnoza zavisnosti od Libriuma

Radi postavljanje tačne dijagnoze zavisnosti od Libriuma, pacijenti na klinici Vorobjev prolaze kroz sledeće testove:

 • Testovi krvi
 • Testovi urina
 • Testovi koji ukazuju na virusna oboljenja
 • Pregled zdravstvenog stanja
 • Psihološki testovi

Cilj dijagnostike je da se otkrije stadijum zavisnosti, ali i odredi zdravstveno stanje pacijenta.

Detoksikacija od Libriuma

Budući da se Librium klasifikuje kao benzodiazepin, nije neophodno sprovoditi medicinsku detoksikaciju u toku oporavka, već se tada sprovodi terapija infuzijama koje sadrže vitamine i minerale i doprinose ubrzanom poboljšanju zdravstvenog stanja.

U situacijama kada se Librium kombinuje sa drugim narkoticima, kao što su opioidi, neophodno je sprovesti detaljnu detoksikaciju, kako bi se sve psihoaktivne supstance uklonile iz tela na vreme.

Odvikavanje od Libriuma

Budući da zavisnost utiče kako na samog pojedinca, tako i na sve ljude iz njegove okoline, doktori koji rade na klinici Vorobjev pored oporavka od zavisnosti dodatnu pažnju posvećuju razumevanju problema koji su i doveli do javljanja ovog oboljenja. Jedino u atmosferi punoj razumevanja i međusobnog poverenja pacijenti uspevaju da razumeju same uzročnike zavisnosti, a kada se to dogodi, postaje daleko lakše stvoriti stabilnu psihičku sliku i potpuno se posvetiti postizanju oporavka.

Uspešnost lečenja zavisnosti od Libriuma

Iako je procenat uspešnosti lečenja zavisnosti od Libriuma jako nizak ako se osoba samostalno odvikava, ukoliko se lečenje obavlja u stručnoj medicinskoj ustanovi, situacija je daleko bolja. Pored višeg procenta uspešnosti lečenja, oporavak koji se odvija pod nadzorom tima doktora je daleko bezbednija opcija, jer je moguće na vreme reagovati ako se jave bilo kakve poteškoće u toku sprovođenja terapija.

Troškovi lečenja zavisnosti od Libriuma

Zavisnost od Libriuma ima progresivni karakter, a ukoliko se ovo oboljenje ne leči na vreme, dolazi do sve veće štete u organizmu. Samim tim, postoji više stadijuma zavisnosti, pa je i lečenje kompleksnije u određenim slučajevima, naročito ukoliko istovremeno postoji i zavisnost ka drugim supstancama.

Dužina lečenja, ali i trajanje oporavka i troškovi lečenja stoga mogu odstupati u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta. Molimo Vas da nas pozovete kako biste saznali više detalja o uslovima lečenja u Vašem slučaju.

Doktori

Kvalitet medicinskog tima koji radi na klinici Dr Vorobjev je međunarodno priznat dobijanjem zlatne nagrade za kvalitet u Njujorku 2018. ali i u 2020. na sajmu u Briselu putem nagrade Rose of Paracelsus. Ova priznanja predstavljaju potvrdu našeg rada, ali nam i daju motivaciju da nastavimo borbu protiv zavisnosti.

Patenti i sertifikati

Pored primena oprobanih metoda koje daju izuzetne rezultate u lečenju zavisnosti od hlorijazepoksida, stalno radimo na unapređenju terapija, te posećujemo medicinske sajmove gde dobijamo sertfikate za sprovođenje najmodernijih procedura. Upravo zahvaljujući tom stalnom napretku se iz godine u godinu rangiramo među najistaknutijim rehabilitacionim centrima na svetu.

Recenzije

 1. Dragan G.

  „Iako sam bio jako nisko, verovao sam u napredak, a svakodnevnim radom sa doktorima sa klinike Vorobjev, uspeo sam da preokrenem svoj život i izbavim se od zavisnosti koja me je vukla na dole. Nadam se da nikada više neću osetiti na svojoj koži koliko zavisnost može biti opasna, a sada svaki dan slavim i ponosan sam na put koji sam prešao za ovo kratko vreme.“

 2. Predrag V.

  „Na nagovor rodbine došao sam na kliniku Vorobjev da potražim spas od zavisnosti od Libriuma, a moram priznati da na početku nisam bio siguran da li ću moći da pobedim ovu opaku bolest. Svakim danom sam se osećao sve bolje, da bih sada na kraju lečenja osetio kao da sam dobio šansu da sve ispravim, a sve one loše stvari koje su došle sa zavisnošću sada ostavljam iza sebe.“

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.