Blokatori za drogu

U cilju sprečavanja recidiva nakon procesa detoksikacije i lečenja zavisnosti, pacijentima sa preporučuju blokatori za drogu. To su lekovi protiv droge koji blokiraju dejstvo narkotika i na taj način pomažu pacijentima da prevaziđu želju i psihološku potrebu za drogom.

Blokatori za drogu

Šta su blokatori za drogu i kako deluju

Blokatori za drogu su opiodni antagonisti koji blokiraju dejstvo opioida. U opioidne agoniste ubrajamo heroin, oksikodon, metadon, hidrokodon, morfin, opijum i dr. Ove supstance se vezuju za opioidne receptore u mozgu i izazivaju otpuštanje dopamina. Velika količina dopamina je odgovorna za osećaj euforije i relaksiranosti.

Blokatori za drogu ili opioidni antagonisti se takođe vezuju za opioidne receptore u mozgu, ali ih ne aktiviraju, niti izazivaju otpuštanje dopamina i euforično dejstvo. Kada se vežu za receptore, blokatori za drogu blokiraju mogućnost da to mesto zauzmu agonisti. To znači da ako osoba uzme neki od opioida, neće osetiti njihovo dejstvo jer oni neće moći da utiču na opioidne receptore.

Preparati za blokiranje zavisnosti od droge implantacijom

Najnoviji i najefikasniji način na koji se mogu primeniti blokatori za drogu je ugradnja implantata. Najčešće se primenjuju implanti naltreksona i buprenrofina. Svaki od ovih lekova ima svoje osobenosti, a javljaju se u različitim oblicima i pod različitim nazivima. Pre nego što donese odluku o ugradnji implantata, pacijent mora biti u potpunosti upoznat sa njihovim dejstvom i, u dogovoru sa lekarom, odlučiti koji lekovi protiv droge su za njega najbolji.

Naltrekson

Naltrekson je blokator za drogu koji je već dugo u upotrebi i pokazuje odlične rezultate. To je opioidni antagonist i u potpunosti onemogućava dejstvo opioida. Uzimanje opioida tako gubi svaki smisao jer izostaje euforični efekat zbog koga se droga uzima.

Naltrekson se može koristiti u vidu tableta, putem injekcije ili kroz implant. Tablete za odvikavanje od droge se moraju uzimati svakodnevno pa je zato injekcija praktičnije rešenje. Injekcijom se naltrekson ubrizgava u telo i njegovo dejstvo traje najčešće mesec dana.

Najnoviji metod kojim se primenjuju blokatori za drogu jeste hirurška ugradnja implantata. Naltrekson ipmlantat se ugrađuje u potkožno tkivo, obično u predelu stomaka, i obezbeđuje dugotrajniju zaštitu, čak do godinu dana. Kod izbora implantata u kojima se nalaze blokatori za drogu cena može biti presudan faktor. Iako najbolja, to je ujedno i najskuplja varijanta.

Buprenorfin

Buprenorfin je blokator za drogu koji delimično blokira dejstvo opioida. Buprenorfin je takođe opioid, ali dosta slabiji. Kada se unese u organizam, vezuje se za opioidne receptore i tako sprečava druge, jače opioide da deluju.

Kada se koristi kao pomoćno sredstvo u lečenju zavisnosti od droge, buprenorfin:

 • blokira dejstvo opioida
 • smanjuje želju za jačim opioidima
 • ublažava simptome apstinencijalne krize

Može se koristiti u vidu tableta, injekcije ili implanta. Iako se donekle može tvrditi i da je buprenorfin droga, njegova upotreba je dosta bezbednija od upotrebe heroina. Mala je verovatnoća da će doći do predoziranja, a omogućava osobi koja se leči od zavisnosti izvesnu stabilnost dok ne prođe kroz odgovarajuću terapiju.

Indikacije za upotrebu ugrađenih blokatora za zavisnost od droge

Blokator za drogu se preporučuje pacijentiu kod koga je dijagnostikovana fizička zavisnost od droge. Međutim, blokatori za drogu se ne mogu primeniti pre postupka detoksikacije organizma. Tek kada je organizam poptuno očišćen od prisustva narkotika i nema više fizičke zavisnosti, mogu se preporučiti blokatori za drogu kao pomoćno sredstvo u cilju spečavanju recidiva.

Uslovi za korištenje blokatora za drogu

Postoji niz uslova koji se moraju ispuniti da bi se pacijentu odobrili blokatori za drogu. Pre svega, neophodan je detaljan pregled da bi se utvrdilo psihofizičko stanje pacijenta. Ukoliko postoje bolesti koje mogu ugroziti zdravlje pacijenta ako se ugradi blokator za drogu, takva procedura se ne može odobriti.

Blokatori za drogu se ne preporučuju ukoliko se utvrde:

 • alergija na neki od sastojaka koji se nalaze u sastavu blokatora
 • postojanje tumora ili malignih bolesti
 • problemi sa jetrom
 • problemi sa štitnom žlezdom
 • mentalni problemi poput psihoze
 • postojanje trudnoće

Kao što smo već napomenuli, blokatori za drogu se ne mogu korisiti ako još uvek postoji fizička zavisnost i nije urađena detoksikacija od droge.

Uslovi za korištenje blokatora za drogu

Lekovi za odvikavanje od droge u vidu blokatora i sprečavanje negativnih posledica zavisnosti od droge

Blokatori za drogu tj. lekovi za odvikavanje od droge imaju, pre svega, za cilj sprečavanje negativnih posledica zavisnosti od droge. Nakon procesa detoksikacije, pacijent može i dalje osećati psihološku zavisnost pa postoji opasnost od recidiva. Blokatori za drogu umanjuju želju za drogom, a ukoliko do recidiva ipak dođe, euforično dejstvo droge izostaje. Na taj način, uzimanje droge gubi svoj smisao.

Tehnologija korišćenja blokatora droge

Blokatori za drogu se mogu koristiti na nekoliko različitih načina. Dostupni su u vidu:

 1. Tableta
 2. Injekcija
 3. Implantata

Kada se razmatraju blokatori za drogu cena može biti od presudnog značaja. Ipak, na izbor mogu uticati i drugi faktori. Neophodno je konsultovati se sa lekarom i pronaći koji lekovi za odvikavanje od droge bi najviše odgovarali potrebama pacijenta.

Tablete za odvikavanje od droge su povoljne po ceni i popularne među pacijentima, ali imaju jednu veliku manu – moraju se uzimati svakodnevno i redovno. Da bi blokator za drogu imao puno dejstvo, ne sme biti preskakanja doza, što se može desiti i nenamerno. Pored toga, otvoren je i prostor za manipulaciju. Zavisnik može prekinuti uzimanje tableta na izvestan period da bi omogućio narkoticima da deluju.

Injekcije pružaju dugotrajniju zaštitu. Putem injekcije se u organizam unosi blokator koji deluje oko mesec dana. Na taj način, pacijent nije primoran da strahuje da li će se slučajno propustiti doza, a mogućnosti za manipulaciju ne postoje.

Ipak, najefikasnijim rešenjem se smatraju implantati, poznati i kao „čipovi za drogu“. To je najnovije i najnaprednije tehnološko rešenje koje postoji kada se primenjuju blokatori za drogu. Implantati se ugrađuju pod kožu pacijenta i njihovo dejstvo traje od nekoliko meseci do godinu dana. Na taj način se postiže dugotrajna i veoma delotvorna zaštita.

Prednosti i delotvornost implantata za zavisnost od droge

Prednosti implantata su višestruke. Pored dugotrajne zaštite koja kod nekih implantata traje i po godinu dana, veoma je mali rizik od zloupotrebe i manipulacije. Ne postoji mogućnost da zavisnik na izvesno vreme prekine uzimanje blokatora i vrati se upotrebi narkotika.

Pored toga, izbegavaju se i nenamerni prekidi zbog zaboravnosti. Primenom implantata pacijent je rasterećen i ne mora da brine o redovnom uzimanju doza.

Implanti koji sadrže buprenrofin su mnogo bezbedniji od tableta buprenorfina jer, budući da je i buprenorfin opioid, kod tableta postoji mogućnost zloupotrebe i uzimanja većih doza nego što je propisano.

Inače, brojne naučne studije su pokazale da su implantati mnogo efikasniji i bezbedniji vid primene blokatora od tableta.

Prednosti i delotvornost implantata za zavisnost od droge

Može li implantat za drogu da izleči zavisnost

Implantati u kojima se nalaze lekovi za odvikavanje od droge su samo pomoćna sredstva u lečenju bolesti zavisnosti. Da bi došlo do potpunog izlečenja potrebne su psihoterapija, medikametozna terapija, stvaranje sistema podrške i potpuna promena načina života i ponašanja. Zato nije dovoljno samo ugraditi implantat, već je neophodno potražiti stručnu pomoć na nekoj od klinika za lečenje bolesti zavisnosti. Tek u sklopu celokupnog programa lečenja, blokatori za drogu dobijaju svoje pravo mesto i ulogu.

Efikasnost lečenja zavisnosti od droge sa blokatorima droge u klinici Dr Vorobjev

Klinika Dr Vorobjev već dugi niz godina u svojoj praksi lečenja zavisnosti od droge koristi i blokatore za drogu. Lekovi za odvikavanje od droge tog tipa, iako su samo pomoćno sredstvo, pružaju dodatni stepen zaštite i psihološku sigurnost pacijentu.

Blokatori za drogu su izuzetno efikasni, a brojna naučna istraživanja potvrđuju njihovu efikasnost, kao i bezbednost. Procedura ugradnje implantata je vrlo jednostavna i bezbolna, a naše osoblje je dobro obučeno za njihovu primenu.

Cena ugradnje blokatora za drogu

Kada su u pitanju blokatori za drogu cena ugradnje varira od vrste blokatora i načina ugradnje. Koji blokator je najbolji za vas, može se proceniti nakon pregleda lekara, utvrđivanja vašeg psihofizičkog stanja i podobnosti za određenu vrstu blokatora.

Ukoliko razmišljate o tome da li su blokatori za drogu dobar izbor za Vas, kontaktirajte naše medicinske savetnike koji će porazgovarati sa Vama i uputiti Vas u sve varijante i moguće troškove.

Lekari

Lekari klinike Dr Vorobjev su pažljivo izbrani i poseduju izuzetnu stručnost i znanje. Već dugi niz godina rade sa bolestima zavisnosti i upućeni su u najnovija dostignuća u toj oblasti, kao i obučeni za primenu najnovijih metoda. Poseduju izuzetno iskustvo kada su u pitanju blokatori za drogu, kao i ugradnja implantata koji sadrže lekove za odvikavanje od droge. Možete biti uvereni da ćete na našoj klinici biti u sigurnim rukama.

Patenti i sertifikati

Posedujemo sve neophodne patente i sertifikate koji su garancija da će blokatori za drogu na našoj klinici biti primenjeni stručno i bezbedno. O našem uspehu i pouzdanosti govore brojne nagrade i priznanja koja smo dobili, a najdraže su nam nagrada Rose of Paracelsus dobijena u Briselu i Nagrada za kvalitet dobijena u Njujorku.

Recenzije

 1. Marina A.

  „Ugradila sam naltrekson implantat pre par meseci. Ugradnja je prošla lako i bezbolno, ne osećam nikakve nus pojave, a presrećna sam što ne moram da razmišljam o dozama i vremenu uzimanja. Dok sam uzimala tablete, to mi je bilo preveliko opterećenje i stvaralo mi je anksioznost i neprekidni strah da sam propustila dozu.“

 2. Miodrag V.

  „Blokatori su odlična stvar. Meni su stvarno pomogli, ali čovek tu mora baš da bude odgovoran. Osim ako ne ugradi implant. Onda je lako. Dok ga nisam ugradio, manipulisao sam tabletama, varao i sebe i svoje najbliže, iako nisam hteo. S implantom toga nema. Osećam se jako dobro.“

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.