razmak dr vorobjev

Zavisnost od benzodiazepina smatra se jednom od najpodmuklijih oblika ovog oboljenja. Jednom kada u organizmu dođe do javljanja opsesivne potrebe za benzodiazepinima, postaje jako teško prevazići sve neželjene efekte i stati im na put.

U ovom članku ćemo Vas detaljnije upoznati sa benzodiazepinima, efektima koji dolaze sa uzimanjem ovih supstanci, kao i potencijalnim posledicama njihove upotrebe.

Šta su benzodiazepini

Benzodiazepini su sedativni lekovi koji se na tržištu mogu pronaći pod imenima brendova Lorazepam, Ksanaks, Diazepam, Bromazepam i mnogim drugim. Prepisuju se isključivo po savetu doktora, a ukoliko se zloupotrebljavaju ili nepravilno koriste, vremenom mogu dovesti do zavisnosti.

Alternative benzodiazepina

Benzodiazepini lekovi imaju široku primenu u medicini, te može biti teško pronaći alternative ovim medikamentima. Ipak, uz savetovanje sa doktorima, moguće je postepeno preći na korišćenje lekova koji ne mogu izazvati zavisnost. Ovaj proces je dugoročan, a neretko uključuje i obavezan boravak u rehabilitacionom centru, gde se tretira zavisnost od benzodiazepina.

Efekti zloupotrebe benzodiazepina

Kako se organizam navikava na stalno prisustvo benzodiazepina, ova supstanca postaje neophodna za normalno funkcionisanje. Nažalost, kada osobe nisu u stanju da se dočepaju novih doza benzodiazepina, dolazi do burnih reakcija poznatih kao simptomi apstinencijalne krize.

Kako bi se izbegli ovi efekti, zavisnici pribegavaju dodatnom uvećanju doza, što samo produbljuje već postojeće probleme. Kratkotrajni momenti euforije i opuštenosti koji su nastajali prilikom upotrebe benzodiazepina postaju sve kraći, a bivaju zamenjeni sve izraženijim efektima krize. U tom stanju, izuzetno je teško stati na put ovom ciklusu.

Simptomi i znaci zavisnosti od benzodiazepina

Ukoliko primetite bilo koji od ovih simptoma kod sebe ili Vaših voljenih osoba, savetujemo da se obratite za pomoć stručnom licu, kako ne bi došlo do trajnih oštećenja. Simptomi zavisnosti od benzodiazepina iskazuju se kroz sledeće efekte:

 • Povećana agresivnost
 • Promene raspoloženja
 • Poteškoće u govoru
 • Zamućen vid
 • Nesanica
 • Paranoja

Posledice upotrebe benzodiazepina

Iako korišćenje benzodiazepina može delovati potpuno bezazleno, u slučaju prekoračenja doza ili namerne zloupotrebe, može doći do javljanja jake zavisnosti. U tim situacijama, mogu se javiti sledeće posledice:

 • Oštećenja kardiovaskularnog sistema
 • Migrene
 • Problemi sa pamćenjem
 • Anksioznost
 • Suicidalne misli
 • Depresija

Dugoročno uzimanje pri kom se stalno zloupotrebljavaju benzodiazepin lekovi može dovesti i do kome i smrtnih ishoda. S druge strane, ukoliko se što pre pristupi lečenju, značajno rastu i šanse za postizanjem potpunog oporavka.

Vrste lečenja zavisnosti od benzodiazepina

Samostalno lečenje ne predstavlja efikasan metod borbe protiv zavisnosti od benzodiazepina. Uprkos tome, u najvećem broju slučajeva, pojedinci će prvo samostalno pokušati da se izleče. Nažalost, takvi pokušaji lečenja zavisnosti ne samo da ne daju očekivane rezultate, već mogu biti i izuzetno opasni, budući da se tom prilikom mogu javiti izraženi simptomi apstinencijalne krize.

S druge strane, lečenje u medicinskoj ustanovi koja se specijalizuje za tretiranje bolesti zavisnosti predstavlja daleko sigurniji izbor. U toku ovog lečenja, pažnja se obraća na fizičke, ali i psihološke simptome, kako bi se stvorio kompletan plan oporavka.

Lečenje zavisnosti od benzodiazepina uz pomoć lekova

Budući da i benzodiazepini tablete spadaju u lekove, može biti jako teško sastaviti efikasnu farmakoterapiju uz pomoć koje će se ublažiti svi neželjeni simptomi. Iz tog razloga, smatramo da je jedino rešenje plan lečenja sastavljen od strane medicinskog osoblja.

Tom prilikom se koriste isključivo lekovi koji sami nemaju psihoaktivna svojstva zbog kojih mogu biti zloupotrebljavani. Naravno, i pored toga, primena terapija se izvodi pod strogom kontrolom doktora, gde se doze precizno određuju prema potrebama pacijenta.

Bihevioralna terapija za zavisnost od benzodiazepina

U toku bihevioralne terapije, u psihu se usađuju zdravi mehanizmi ponašanja. Na taj način, čak i po izlasku sa klinike i vraćanju u svoje okruženje, naši pacijenti će biti spremni za sve izazove sa kojima se mogu susresti, a mehanizmi zaštite koji su usađeni u toku bihevioralne terapije će im pomoći da šanse za recidivom svedu na minimalni nivo.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od benzodiazepina

Zavisnost od benzodiazepina može delovati kao neprelazan izazov, ali uz pomoć doktora sa višegodišnjim iskustvom i najnovijih terapija, moguće je svakodnevno ostvarivati napredak, da bi se na kraju postiglo potpuno ozdravljenje. Na klinici Dr Vorobjev u tu svrhu primenjujemo stacionarne i ambulantne metode lečenja.

Stacionarno lečenje

Stacionarno lečenje uključuje boravak u klinici, koji u slučaju zavisnosti od benzodiazepina može trajati između 2 i 4 nedelje, u odnosu na potrebe svakog pacijenta. Kao cilj lečenja postavljamo potpuno uklanjanje želje za uzimanjem benzodiazepina, i ne prelazimo na narednu fazu terapije dok to i ne ostvarimo.

Ambulantno lečenje

Ono što kliniku Dr Vorobjev izdvaja od drugih rehabilitacionih centara je briga o našim pacijentima koja se ne završava po izlasku sa lečenja. Naš cilj je Vaš dugoročan uspeh u borbi protiv zavisnosti, a kako bismo to i osigurali, svim pacijentima nudimo i godinu dana ambulantnog lečenja. U tom vremenskom periodu, u standardno lečenje su uključene i mesečne kontrole na kojima se kontroliše stanje pacijenta, a na vreme i primenjuju dodatne terapije ukoliko se javi bilo kakva želja za vraćanjem štetnim navikama.

Faze lečenja zavisnosti od benzodiazepina u klinici Dr Vorobjev

U klinici Dr Vorobjev, lečenje zavisnosti od benzodiazepina se odvija u više faza, kako bi se osigurao sveobuhvatan pristup uz koji pacijenti uspevaju da se u potpunosti reše ovog upornog problema. Lečenje se deli u sledeće faze:

Dijagnostika

Detoksikacija

Farmakoterapija

Psihoterapija

Ambulantno lečenje

Dijagnoza zavisnosti od benzodiazepina

U slučaju javljanja zavisnosti od benzodiazepina, pre samog lečenja, neophodno je uraditi niz testova koji jasno ukazuju na ozbiljnost ovog oboljenja. Tom prilikom mogu se obaviti neki ili svi od narednih testova:

 • Testovi na hepatitis B i C
 • Analiza krvi
 • Biohemijski testovi rada vitalnih organa
 • EKG
 • Pregled doktora interniste

Ukoliko bilo koji od navedenih testova ukažu na znake upozorenja, moguće je organizovati dodatna ispitivanja kod specijalista, kako bi se detaljno otkrili svi elementi koji mogu biti otežavajući faktor u toku lečenja.

Detoksikacija od benzodiazepina

Prilikom lečenja zavisnosti od benzodiazepina, neophodno je iz organizma izbaciti sve tragove psihoaktivnih supstanci. Ovaj proces se naziva detoksikacija. U samostalnom kućnom odvikavanju, detoksikacija može biti izuzetno bolna i neprijatna, ali u stručnoj ustanovi, uz pomoć medicinskog osoblja i terapija, ovaj proces je potpuno bezbolan i odvija se u kontrolisanim uslovima.

Uspešnost lečenja zavisnosti od benzodiazepina

Korišćenjem naših patentiranih metoda lečenja, uspeli smo da postignemo impresivne rezultate kada je u pitanju lečenje zavisnosti od benzodiazepina. Za napredak u polju medicine nagrađivani smo Zlatnom nagradom za kvalitet iz Njujorka, a dobitnici smo nagrade Rose of Paracelsus sa međunarodnog sajta u Briselu.

Troškovi lečenja zavisnosti od benzodiazepina

U zavisnosti od težine neželjenih simptoma, trajanja zavisnosti i količine benzodiazepina koje je osoba uzimala, može se menjati i potrebna dužina trajanja oporavka. Samim tim, i troškovi lečenja mogu se razlikovati od slučaja. Stupite u kontakt s nama putem veb sajta ili ostavite Vaše podatke, a naši medicinski savetnici će sa Vama detaljno proći plan lečenja i razgovarati o očekivanim troškovima.

Doktori

Doktori koji rade na klinici Dr Vorobjev svakodnevno primenjuju oprobane metode lečenja i staraju se da terapije budu sprovedene na najbolji mogući način. Iz tog razloga, pacijentima obezbeđujemo danonoćni nadzor kako bi lečenje prošlo u najboljem mogućem redu, bez ikakvih nuspojava i simptoma apstinencijalne krize.

Patenti i sertifikati

Sa višegodišnjim iskustvom u lečenju bolesti zavisnosti i svim potrebnim sertifikatima za rad, klinika Dr Vorobjev se rangira među najboljim rehabilitacionim centrima u Evropi. Do sada smo osvojili i internacionalnu Zlatnu nagradu za kvalitet iz Njujorka, kao i nagradu Rose of Paracelsus sa samita iz Brisela.

Recenzije

„Zavisnost od benzodiazepina je počela da deluje kao košmar iz kog se neću probuditi, ali posle lečenja na klinici Dr Vorobjev, svi moji problemi sa zavisnošću su nestali. Svima koji imaju sličan problem bih preporučila da ovde dođu, jer verujte ljudi, izlaz uvek postoji.“

Jelena A.

„Zavisnost me je u jednom momentu potpuno progutala, nisam znao ni koji je dan ni godina. Porodica me je ubedila da probam sa lečenjem i od tada je sve krenulo na bolje. Nikada više neću krenuti stranputicom koja me je dovela na ivicu propasti.“

Duško R.