razmak dr vorobjev

Lečenje zavisnosti od Klobazama je neophodno sprovesti ukoliko dođe do toleranije na efekte leka i ako se razvije prevelika potreba za konzumiranjem istog. U ovom članku ćete moći da saznate više pojedinosti o samoj supstanci, ali i efektima koje ostavlja na organizam u slučaju zloupotrebe i tretmanima za odvikavanje od ovog leka.

Lečenje zavisnosti od Klobazama

Šta je Klobazam?

Klobazam je medikament, a po klasicifikaciji i sastavu spada u benzodiazepine. U upotrebu je ušao krajem šezdesetih godina prošlog veka, mada mu se upotreba menjala tokom godina. Originalno korišćen kao anksiolitik, nakon 1984. takođe se prepisuje i zbog svojih antikonvulzantskih svojstava. Samim tim, može biti jako koristan u tretmanima za epilepsiju, usled čega se i dalje koristi širom sveta.

Efekti zloupotrebe Klobazama

Zloupotreba Klobazama može biti izuzetno opasna jer može dovesti do zavisnosti od ovog leka. Ukoliko se to dogodi, neophodno je započeti odvikavanje od Klobazama unutar stručne ustanove. Efekti zbog kojih osobe nastavljaju da zloupotrebljavaju ovaj medikament uprkos svim rizicima uključuju stanje uvećane opuštenosti, beg od stresa ali i razvoj fizičke i psihološke zavisnosti.

Znaci i simptomi zavisnosti od Klobazama

Ako se koristi lek Klobazam zavisnost može nastati ako se uzimaju prevelike doze, ali je najčešće rezultat svesne zloupotrebe, odnosno kombinovanja leka sa alkoholom i drugim narkoticima kako bi se dobili željeni efekti. Prvi znaci problema se mogu primetiti kroz fizičke, psihološke, ali i simptome ponašanja koji nisu svojstveni toj osobi.

Psihološki simptomi

Kada je reč o psihološkim problemima koji ukazuju da je možda potrebno započeti odvikavanje od Klobazama, pričamo o sledećim simptomima:

 • Konfuzija
 • Slabljenje pamćenja
 • Suicidalne misli
 • Depresija
 • Problemi sa koncentracijom
 • Suicidalne misli

Fizički simptomi

Ukoliko primetite sledeće fizičke posledice Klobazama, moguće je da ste razvili problem:

 • Poteškoće s disanjem
 • Pospanost
 • Narušena koordinacija
 • Vrtoglavica
 • Nizak krvni pritisak
 • Nagli gubitak svesti

Simptomi ponašanja

Osobe koje imaju problem sa zavisnošću od Klobazama mogu iskazati sledeće simptome u ponašanju:

 • Izolovanost od bliskih ljudi
 • Nagle promene raspoloženja
 • Sklonost hirovitom ponašanju
 • Gubitak interesa za svakodnevne aktivnosti
 • Skrivanje zavisnosti

Posledice upotrebe Klobazama

Kao i kod drugih benzodiazepina, kada je u pitanju i Klobazam predoziranje predstavlja najveću opasnost. Osim toga, može doći do brojnih posledica kako po zdravlje samog pojedinca, tako i po odnose sa voljenim osobama. Bolesti zavisnosti mogu promeniti celu ličnost čoveka, što može rezultirati i gubitkom posla usled zanemarivanja obaveza, koje dalje izaziva finansijske poteškoće i druge probleme. Pored toga, usled zavisnosti od leka Klobazam narkomanija može takođe da se javi, ako pored medikamenata osoba krene da uzima i druge supstance da se izbori sa elementima krize.

Posledice upotrebe Klobazama

Vrste lečenja zavisnosti od Klobazama

Lečenje zavisnosti od Klobazama može se obaviti na sledeće načine:

 • Uz pomoć članova porodice
 • Dolaskom na stacionarno lečenje unutar rehabilitacionog centra
 • Primenom terapije u kućnim uslovima
 • Samostalnim odvikavanjem

Od svih ovih opcija, jedino kompletno stacionarno lečenje predstavlja bezbednu alternativu koja daje adekvatne rezultate u najkraćem vremenskom roku.

Lečenje zavisnosti od Klobazama uz pomoć lekova

Benzodiazepini ostavljaju snažne efekte na organizam koji mogu trajati dugo i nakon što osoba prestane da ih aktivno unosti. Štaviše, tada dolazi do apstinencijalnog sindroma, odnosno naleta neželjenih efekata koji mogu biti jako izraženi. Tada se mogu javiti poteškoće sa disanjem, bol u mišićima, preterano znojenje, nemir i nepravilan rad srca.

Da bi se ovi simptomi ograničili ili u potpunosti izbegli, pribegava se korišćenju lekova koji su tačno prepisani u odnosu na neželjene efekte koje osoba doživljava u tom momentu.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Klobazama

Kada je u pitanju kompletan program za lečenje zavisnosti od Klobazama, neophodno je pomenuti i bihevioralnu terapiju kao važan činilac. Ovim vidom terapija ciljaju se specifični negativni šabloni ponašanja koji se iskorenjuju, da bi bili zamenjeni sklonostima ka pozitivnim delatnostima koje će sprečiti pojavu recidiva ubuduće.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

U našoj ustanovi koristimo kombinovani pristup lečenju koji iz višegodišnjeg iskustva daje najbolje rezultate. Sada ćemo više pričati o tome šta ih razlikuje, i zašto je svaki podjednako bitan faktor oporavka.

Stacionarno lečenje

Pod nadzorom lekara i ostalog medicinskog osoblja u moderno opremljenom rehabilitacionom centru klinike Dr Vorobjev, pacijenti provode prvi deo lečenja koji traje između 2 i 4 nedelje. U ovoj etapi oporavka, sprovodi se detoksikacija, procedura medicinske dijagnostike, već pominjana bihevioralna terapija i druge metode koje vode ka uklanjanju želje za daljim uzimanjem ovog leka i drugih psihoaktivnih supstanci.

Ambulantno lečenje

Lečenje zavisnosti od Klobazama uključuje i ambulantni deo oporavka, gde se pacijentima daje prilika da se u svom prirodnom okruženju postepeno vrate svim obavezama koje imaju. Pored toga, podrazumeva se dolazak jednom mesečno na kontrole i razgovori sa psiholozima klinike Vorobjev u slučaju da pacijenti naiđu na bilo kakve poteškoće u toku oporavka.

Faze lečenja zavisnosti od Klobazama u klinici Dr Vorobjev

Faze lečenja zavisnosti od Klobazama u klinici Dr Vorobjev

Potpuno eliminisanje zavisnosti je veliki proces i zahteva postepen pristup koji može biti podeljen u sledeće stupnjeve:

Razumevanje problema zavisnosti

Uklanjanje želje za lekom

Eliminisanje simptoma krize

Otklanjanje štetnih navika

Stvaranje sistema zaštite od recidiva

Dijagnoza zavisnosti od Klobazama

Pre započinjanja bilo kakvih terapija, problem zavisnosti se prvo mora jasno razumeti, odnosno precizno odrediti stepen tolerancije prema efektima leka, fizička i psihološka potreba za istim i zdravstvene poteškoće koje mogu uticati na dalji tok lečenja. Sve ovo se obavlja u toku faze lečenja koja se zove dijagnostika.

Detoksikacija od Klobazama

Dokle god se u organizmu nalaze tragovi Klobazama, neće biti moguće u potpunosti započeti proces odvikavanja. U tu svrhu se sprovodi detoksikacija kako bi se Klobazam eliminisao iz tela u najkraćem roku. Budući da se tom prilikom pacijentu daju infuzje i lekovi, on u toku detoksikacije ne oseća simptome nelagode, kakve bi inače doživljavao u slučaju samostalne detoksikacije.

Odvikavanje od Klobazama

Već smo pomenuli određene procedure koje se koriste za lečenje zavisnosti od Klobazama, ali pored njih, postoje mnoge dodatne metode lečenja koje koristimo kako bismo pomogli pacijentima da se okrenu zdravom životu. Pored korišćenja odgovarajućih medikamenata, to uključuje i upotrebu medicinskih aparata i rada sa psihoterapeutima. Smatramo da je lečenje uspešno završeno kada pacijent postigne potpunu psihološku stabilnost i bez upotrebe Klobazama.

Uspešnost lečenja zavisnosti od Klobazama

Lečenje od Klobazama je moguće i u kućnim uslovima, ali ako dođete na našu kliniku, šanse za postizanjem potpunog oporavka značajno rastu. Na našoj klinici, kada je u pitanju lečenje zavisnosti od Klobazama, procenat uspešnosti je iznad 85%.

Troškovi lečenja zavisnosti od Klobazama

Zarad postizanja što boljih rezultata lečenja, prvo moramo da saznamo kakvo je zdravstveno stanje pacijenta i koji je očekivani period oporavka. U odnosu na to, kreira se i cena, pa Vas stoga pozivamo da nam se obratite kako biste saznali i tačan iznos lečenja.

Doktori

Pacijenti koji dolaze na lečenje na kliniku Vorobjev uvek mogu stupiti u kontakt sa našim doktorima koji ih vode kroz sve faze lečenja. Jedino na takav način moguće je stvoriti okruženje u kojem se pacijenti osećaju sigurno i mogu se posvetiti postizanju potpunog oporavka.

Patenti i sertifikati

Radi pružanja što boljih uslova lečenja, šaljemo naše članove osoblja na stalna usavršavanja širom sveta, a pored svega toga imamo i niz patenata koji dokazuju našu stručnost i kvalitet uluga koje nudimo.

Recenzije

„Skidanje sa Klobazama sam odradio unutar ove ustanove i mogu vam svima reći da sam zapanjen koliko dobro se sada osećam. Jedva čekam da se svima pohvalim i da ih uverim da sam sada promenjen čovek. Osećam se 100% sigurno da se nikada neću vratiti nazad.“

Rade F.

„Uzimao sam Klobazam po preporuci doktora, ali nisam bio dovoljno obazriv pa sam vremenom samo povećavao doze jer sam mislio da time radim pravu stvar. To se završilo katastrofalno, gde sam bez Klobazama bio potpuno sluđen. Sada su sve te crne misli nestale, a radiću na sebi naporno i ubuduće kako bih održao postignute rezultate.“

Vladimir V.