Lečenje zavisnosti od mastrubacije

Zavisnost od masturbacije, iako ne deluje ozbiljno, može predstavljati vid psihološke zavisnosti koja ima veliki uticaj na život osobe. Ukoliko se zanemari, ovo destruktivno ponašanje može dovesti do svađa sa partnerima, izolovanosti i brojnih drugih problema. U ovom članku moći ćete da naučite više o štetnosti ovog tipa zavisnosti, ali i više detalja o tome kako ovom oboljenju stati na put.

Lečenje zavisnosti od mastrubacije

Šta je zavisnost od mastrubacije?

Kada je u pitanju privatna stvar kao što je samozadovoljavanje zavisnost može nastati a da partneri same osobe uopšte i nisu svesni problema. U određenoj meri ova aktivnost nije štetna, ali kao i zavisnost od seksa i pornografije, ako se mozak navikne na toliko eksplicitne sadržaje, osobi postaje jako teško da se poveže sa partnerom u stvarnom životu. To je prva naznaka da je došlo do problema i da možda treba zatražiti pomoć medicinskog osoblja.

Vrste zavisnost od mastrubacije

Stručno mišljenje je da zavisnost od masturbacije nije prepoznata kao formalni medicinski poremećaj ili dijagnostički kriterijum prema standardnim dijagnostičkim klasifikacijama, poput Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB-10) ili Dijagnostičkog i statističkog priručnika mentalnih poremećaja (DSM-5). Masturbacija je normalan i zdrav seksualni čin koji mnogi ljudi praktikuju kao deo svog seksualnog izražavanja i zadovoljstva.

Ipak, kada ovakvo ponašanje postane previše prisutno i počne da ima negativan uticaj na sve sfere života pojedinca, odvikavanje od masturbacije može predstavljati jedino rešenje. To se radi pomoću procedure psihostabilizacije.

Uzroci zavisnosti od mastrubacije

Do ovog problema može doći iz brojnih razloga. Pre svega, ukoliko osoba nije u stanju da pronađe seksualnog partnera, samozadovoljavanje može predstavljati jedinu alternativu. Nažalost, do ovakvog razvoja situacije može doći i usled loših odnosa sa partnerom, ali i brojnih drugih razloga koji su specifični za svaku osobu.

Faktori rizika

Već smo napomenuli određene situacije koje mogu dovesti do ove vrste zavisnosti, ali ako bismo morali da naglasimo faktore rizika, to bi uključivalo:

 • Usamljenost osobe
 • Nerazumevanje partnera
 • Loši odnosi
 • Nedostatak samopouzdanja
 • Nedostatak socijalizacije

Kako se dijagnostikuje zavisnost od mastrubacije?

Budući da ako je u pitanju samozadovoljavanje zavisnost nije jasno definisana kao bolest, nije jednostavno ni postaviti ovu dijagnozu. Usled toga, trenutak u kojem osoba sama shvati da ne može da iskontroliše svoje misli može se uzeti kao siguran znak problema.

Simptomi i znaci zavisnosti od mastrubacije

Zavisnost od masturbacije može se ogledati kroz određene fizičke i psihološke probleme, ali važno je naglasiti da i ovde ima velikih odstupanja u odnosu na psihološku strukturu svake osobe. Ipak, sada ćemo pogledati koji simptomi se mogu javiti koji ukazuju da je možda neophodno započeti lečenje zavisnosti od masturbacije.

Fizički simptomi

Fizički simptomi koji se mogu javiti usled ovog poremećaja su:

 • Sve veća potreba za eksplicitnim sadržajem
 • Nemogućnost osobe da obuzda ovaj nagon
 • Stalni umor i nedostatak energije
 • Pojava psiholoških poteškoća poput naleta anksioznost

Psihološki simptomi

Zavisnost od samozadovoljavanja može rezultirati sledećim psihološkim simptomima:

 • Nedostatak interesovanja za upoznavanje potencijalnih partnera
 • Loša koncentracija
 • Slabije pamćenje
 • Rasejanost misli
 • Letargičnost

Simptomi ponašanja

Simptomi ponašanja uključuju:

 • Nastavak uprkos negativnim posledicama
 • Stupanje u rizične oblike ponašanja
 • Svađe sa partnerom
 • Porodični problemi

https://drvorobjev.com/lecenje-zavisnosti-od-mastrubacije/

Opcije lečenja zavisnosti od mastrubacije

Zavisnost od masturbacije može se lečiti samostalno, ali ukoliko osoba nije u stanju da se odrekne ove navike i potrebna joj je pomoć medicinskog osoblja, postoje i tretmani koji mogu u tome pomoći.

Medicinski tretman

Kada je reč o temi kao što je samozodovoljavanje zavisnost koja se može desiti često je realnost sa kojom osobe ne mogu tako lako da se pomire, budući da se može javiti stid od drugih i pokušaj skrivanja problema. I iz tog razloga, medicinski tretman, gde su podaci pacijenta strogo poverljivi može predstavljati prekretnicu, jer daje osobi šansu da zaista izrazi sve svoje strahove i probleme i pronađe izlaz iz svega toga.

Psihoterapija

Psihoterapija je jedna od najznačajnijih procedura u lečenju ovog i bilo kog drugog psihološkog problema. Kroz razgovore sa psiholozima i psihijatrima, pacijenti bolje upoznaju sebe i dobijaju šansu da preispitaju sam uzrok ove zavisnosti. Kada se to uspešno postigne, moguće je preduzeti i konkretne korake kako bi se ovaj problem otklonio za sva vremena.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Osobe mogu pokušati da reše ovaj problem i dolaskom na psihoterapije, ali sveobuhvatniji pristup podrazumeva stacionarno lečenje. U toku oporavka, pacijenti borave na klinici, gde imaju stalan pristup modernim medicinskim procedurama, ali i lekarima i psiholozima. Na taj način, mogu se postići daleko bolji rezultati i brže se ostvariti potpuna mentalna stabilnost.

Proces i stadijum lečenja zavisnost od mastrubacije u klinici Dr Vorobjev

Na klinici Dr Vorobjev, sve probleme naših pacijenata shvatamo veoma ozbiljno, pa tako i ovaj vid zavisnosti. Konkretno, u lečenju ovog poremećaja koristimo procedure psihostabilizacije. To može uključivati sledeće faze lečenja:

 • Psihodijagnostika
 • Psihofarmako terapija
 • Tretmani medicinskim aparatom „Transair“
 • Psihoterapija i psihoedukacija
 • U slučaju potrebe i procedura farmako hipnoze

Da li je moguće sam se rešiti zavisnosti od mastrubacije?

Pre svega, budući da je ova zavisnost isključivo psihičke prirode i da ne spada u ozbiljnije oblike ovog oboljenja, moguće je samostalno pronaći izlaz. Prepoznavanje problema je prvi korak ka tome, ali i odlučnost da se istraje u odluci takođe igra značajnu ulogu.

Prosečno trajanje tretmana za zavisnost od mastrubacije

Najvažnije je da se po završetku lečenja pacijent oseća slobodno i da ima kontrolu nad svojim mislima i akcijama. Kako bi se to postiglo, obično je potrebno između dve i četiri nedelje stacionarnog lečenja, uz redovne kontrole i razgovore sa psihoterapeutom u toku narednih 12 meseci.

Delotvornost lečenja zavisnosti od mastrubacije

Od same osobe i njene rešenosti dosta zavisi, ali možemo reći da se uz najnovije medicinske terapije kakve sprovodimo na klinici Vorobjev uspešnost lečenja penje i preko 90%.

Troškovi lečenja zavisnosti od mastrubacije

Kako biste dobili ovu informaciju kao i dodatno objašnjenje metoda koje koristimo u toku psihostabilizavije, pozovite nas i naši medicinski konsultanti će Vam u toku razgovora objasniti sve detalje.

Doktori

Saradnja između lekarskog tima i pacijenta u toku odvikavanja je ključni faktor koji doprinosi oporavku. Naš medicinski tim stoga uvek posebno naglašava da je razumevanje pacijenta apsolutni prioritet.

Patenti i sertifikati

Procedura psihostabilizacije je kompleksna i u sebi sadrži brojne metode koje su zaštićene patentima i dovode do brzog poboljšanja psihičke stabilnosti.

Recenzije

 1. Igor R.

  „Došao sam ovde da bih rešio svoju zavisnost od masturbacije koja mi je uništila brak i dovela do brojnih drugih problema. U toku sam lečenja sam shvatio da sam ja osoba sa problemom, a ne da sam rođen takav, odnosno sada znam da se sve može ispraviti. Zadovoljan sam lečenjem, preporučio bih ovu ustanovu svima.“

 2. Kosta K.

  „Bio sam usamljen i onda je došlo do toga. Zavisnost od masturbacije mnogima deluje nemoguće, ali ja prosto nisam mogao da se zaustavim. Tačnije, dok nisam došao ovde na psihostabilizaciju. Sada sam kao nov čovek, potpuno sam miran i pod kontrolom.“

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.