Lečenje zavisnosti od Midazolama (Flormidal)

Zavisnost od Flormidala razvija se vrlo brzo, a generalno, zavisnost od benzodiazepina je jedan od najpodmuklijih oblika zavisnosti. Iako ima svoju primenu u medicini, savet lekara je da se ovaj lek koristi kratkotrajno i to uz stručni nadzor. Ukoliko se uzimanje ovog leka otrgne kontroli, osoba će se lako i brzo suočiti sa zavisnošću od Midazolama. Šta je Flormidal, za šta se koristi u medicini i kako je moguće stvoriti zavisnost pitanja su na koja ćemo odgovoriti.

Lečenje zavisnosti od Midazolama (Flormidal)

Šta je Midazolam (Flormidal)?

Flormidal je lek koji dolazi iz grupe lekove koje zovemo benzodiazepinima. Predstavlja farmakološki proizvod koji se koristi za lečenje anksioznosti, napetosti, ali ima i sedativna svojstva. To znači da se koristi kao deo predoperativnih procedura da bi se pacijenti umirili, opustili, međutim najčešće se koristi u jedinicama intenzivne nege za sedaciju uz očuvanu svest, ali i kao anestezija i to u kombinaciji s drugim lekovima. Nije retkost i da lekari prepisuju Flormidal za kratkotrajno lečenje nesanice, a primenjuje se intramuskularno, intravenski, rektalno i kao kontinuirana intravenska infuzija.

Efekti zloupotrebe Flormidala

Zavisnost od benzodiazepina stvara se relativno brzo, a osoba u većini slučajeva nije ni svesna sve dok ne nastupe simptomi krize. Osećaj sreće, euforije, zatim opuštenost i smirenost efekti su koje vrlo brzo izaziva Flormidal. Iako se češće prepisuju u odnosu na barbiturate, benzodiazepini mogu da izazivaju i paradoksalni efekat. Neočekivano, ali ne i neuobičajeno, mogu se javiti i anksioznost, uznemirenost, agresivno ponašanje ili euforija. U svakom slučaju potrebno je započeti lečenje zavisnosti od Flormidala što pre kako bi se izbegle veće posledice.

Znaci i simptomi zavisnosti od Flormidala

Opšti savet lekara je da terapija benziodiazepinima, u koje spada i Flormidal, traje do 4 nedelje. Nakon toga se postepeno, u skladu sa stanjem pacijenta, smanjuje i isključuje iz terapije. Cilj toga je da ne dođe do zavisnosti, odnosno hronične, kompulsivne upotrebe lekova. Procenjuje se da će u roku od 4-6 nedelja korišćenja benzodiazepina od 15 do 30% pacijenata razviti zavisnost. Vremenom, tokom zloupotrebe supstance, osoba samo povećava količinu Flormidala, a usled nedostatka određene doze dolazi do prvih simptoma apstinencijalne krize. Kada govorimo o tome, važno je izdvojiti karakteristične znake i simptome zavisnosti od Flormidala:

 • Nagle promene raspoloženja
 • Pojačana agresivnost
 • Poteškoće u govoru
 • Zamućen vid
 • Nesanica
 • Paranoja
 • Slabost u mišićima
 • Ukočenost
 • Otežani pokreti nogu i ruku

Simptomi ponašanja

S promenama u psihofizičkom stanju pacijenta očekivano je da će doći i do promena u ponašanju. U zavisnosti od intenziteta i dužine zavisnosti, postepeno se uočavaju i promene u ponašanju, a neke karakterističnih za zavisnike od benzodiazepina su:

 • Povlačenje u sebe
 • Društvena izolacija (osoba izbegava druženje s porodicom i prijateljima)
 • Izbegavanje ili nemogućnost obavljanja svakodnevnih obaveza
 • Brojne posete lekarima zbog uzimanja recepata
 • Manipulacija, falsifikovanje lekarskih recepata

Psihološki simptomi

Pored fizičkih, odnosno telesnih simptoma, zavisnost od Flormidala prate i psihičke promene, a najčešće pogađaju kognitivne funkcije osobe:

 • Zbunjenost
 • Usporen misaoni proces
 • Otežano odlučivanje
 • Slaba koncentracija
 • Problemi s pamćenjem

Fizički simptomi

Najčešći fizički simptomi zavisnosti od Flormidala isti su kao i kod većine benzodiazepina, a to su uglavnom:

 • Mišićna slabost
 • Lagana vrtoglavica
 • Glavobolje
 • Pospanost
 • Poremećena ravnoteža

Posledice upotrebe Midazolama

Ova vrsta zavisnosti pogađa sve aspekte života zavisnika, pa je lečenje zavisnosti od Formidala dugotrajan proces. Iako jeste deo terapije i ima svoja terapeutska svojstva, usled predoziranja ili zloupotrebe, hronične upotrebe, može doći do kratkotrajnih i dugoročnih posledica kao što su:

 • Depresija
 • Anksioznost
 • Kognitivni problemi (loša koncentracija, otežano pamćenje)
 • Suicidalne misli
 • Nejasno izražavanje emocija
 • Pogoršano opšte zdravstveno stanje (najčešće kardiovaskularni problemi)

Budući da posledice zavisnosti od benzodiazepina negativno utiču na opšte psihofizičko stanje osoba, najvažnije je prepoznati problem i započeti stručno vođeno lečenje zavisnosti od Flormidala.

Posledice upotrebe Midazolama

Vrste lečenja zavisnosti od Midazolama

Tretmani za ovaj vid zavisnosti mogu se bazirati na sledećim principima:

 • Samostalno odvikavanje
 • Lečenje u rehabilitacionom centru
 • Kombinacija stacionarnog i ambulantnog pristupa

Lečenje zavisnosti od Midazolama uz pomoć lekova

Lekovi koji se koriste za ublažavanje negativnih simptoma uključuju manje opasne benzodiazepine, beta blokatore i antikonvulzive, a po potrebi mogu biti uključeni i antidepresivi. Sve ove supstance se koriste kako bi se apstinencijalni sindrom iskontrolisao i sveo na minimum.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Midazolama (Flormidal)

Bihevioralna terapija se fokusira na promenu nezdravih misli, uverenja i ponašanja koja podržavaju zavisnost. Ovaj oblik terapije može biti posebno koristan za osobe koje su razvile psihičku zavisnost od Midazolama. Takođe može biti korisna kao deo sveobuhvatnog tretmana za zavisnost od Midazolama (trgovačko ime Flormidal), koji je benzodiazepinski lek koji se koristi za lečenje nesanice i anksioznosti.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Bilo da je u pitanju benzodiazepin kao što je Flormidal ili narkoleptik kao što je lek Ritalinal zavisnost ovog tipa je najbolje lečiti unutar rehabilitacionog centra pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja. Pored toga, najbolji rezultati se postižu kombinovanjem stacionarnog i ambulantnog pristupa, čime se osoba štiti od mogućnosti recidiva i nakon završetka lečenja.

Stacionarno lečenje

Kada je u pitanju lečenje zavisnosti od Flormidala, stacionarno lečenje na kojem se o stanju pacijenta stara medicinski tim smatra se za neophodnost. Jedino na taj način se u kratkom roku može ostvariti poboljšanje zdravstvenog stanja i postizanje psihičke stabilnosti.

Ambulantno lečenje

Ambulantno lečenje se sprovodi u trajanju od godinu dana, a započinje kada pacijent izađe iz klinike i vrati se u svoje okruženje. Ovim se osigurava dugoročna zaštita od recidiva.

Faze lečenja zavisnosti od Flormidala u klinici Dr Vorobjev

Lečenje zavisnosti od Flormidala obavlja se u više etapa:

 1. Prijem na lečenje
 2. Dijagnostika
 3. Detoksikacija
 4. Psihoterapija i farmakoterapija
 5. Korekcija terapije i stalne kontrole

Dijagnoza zavisnosti od Midazolama

Pre nego što se započne lečenje zavisnosti od Flormidala, neophodno je postaviti dijagnostiku oboljenja. U toku ove procedure, posmatraju se svi zdravstveni parametri, ali i prisustvo tolerancije na efekte leka, odnosno stadijuma u kom se zavisnost nalazi. Tek tada je moguće sastaviti plan za spovođenje terapija koje bi dovele do željenih rezultata, odnosno potpunog oporavka organizma.

Detoksikacija od Midazolama

Detoksikacija je sledeća faza terapije za lečenje zavisnosti od Midazolama, ali i drugih procedura kao što su lečenje zavisnosti od leka Dormicum, Flormidal, Ritalin i drugih medikamenata. Budući da se u toku medicinske detoksikacije koriste različiti lekovi i infuzije, svi tragovi apstinencijalnog sindroma su uklonjeni, a sama detoksikacija se obavlja u roku od nekoliko sati. Cilj ove terapije je uklanjanje svih psihoaktivnih supstanci iz tela.

Odvikavanje od Midazolama

Kada se ove procedure uspešno okončaju, prelazi se na odvikavanje od Midazolama, koje podrazumeva psihoterapije, bihevioralne terapije, farmakoterapije i dodatne preglede i kontrole i nakon završetka stacionarnog lečenja. Ovakvo sveobuhvatno lečenje na klinici Vorobjev traje između 2 i 4 nedelje u odnosu na stanje pacijenta, gde se za apsolutni prioritet uzima oporavak organizma i otklanjanje želje za Midazolamom, ali i postizanje ravnodušnosti ili čak odbojnosti prema psihoaktivnim supstancama.

Uspešnost lečenja zavisnosti od Flormidala

Lečenje zavisnosti od Flormidala, koji spada u red benzodiazepina je kompleksan proces koji mora uzeti u obzir individualne karakteristike pacijenta, pristup lečenju koji odgovara njegovim potrebama, ali i motivaciju za izlečenjem. Na našij klinici posebnu pažnju obraćamo na sve ove elemente, a procenat uspešnosti koji prevazilazi 85% je direktan rezultat naših napora.

Troškovi lečenja zavisnosti od Midazolama (Flormidal)

Kada je u pitanju Flormidal zloupotreba ovog leka može ostaviti različite posledice na organizam svake osobe. Usled toga i proces oporavka nije uvek isti i zahteva kombinaciju različitih pristupa. Ako želite da saznate tačnu cenu za lečenje zavisnosti od Flormidala, stupite u kontakt sa našim medicinskim konsultantima i dobićete informacije o svemu što vas zanima u vezi sa lečenjem u našoj ustanovi.

Patenti i sertifikati

Za lečenje zavisnosti od Dormicuma, ali i drugih procedura kao što je odvikavanje od Flormidala, klinika Vorobjev polaže pravo na brojne patente koje smo razvili uz pomoć saradnje sa istaknutim farmaceutskim ustanovama i stručnjacima za lečenje bolesti zavisnosti.

Doktori

Doktori koji sprovode odvikavanje od Ritalina, Midalozama i drugih sličnih supstanci na našoj klinici su se već susreli sa izuzetno visokim brojem različitih slučajeva, što im je pomoglo da pronađu jedinstvenu formulu lečenja koja daje izuzetne rezultate.

Recenzije

 1. Goran I.

  „Mada sam godinama koristio Flormidal nuspojave sam osetio tek pre nekog vremena kada sam naglo uvećao i doze ne bi li ih eliminisao. To je rezultiralo još većim problemima, pa sam znao da moram da se obratim lekarima za pomoć. Ne samo da se sada osećam daleko bolje, već sam u potpunosti izbacio i potrebu za Flormidalom ili bilo kojim sličnim lekom.”

 2. Mihajlo O.

  „Zavisnost od leka Versed me je dovela do očaja gde ja jednostavno nisam video izlaz iz svega. Da nije bilo sestre koja me je dovela na kliniku Vorobjev mislim da bih se i dalje borio sa depresijom i strahom. Sada smatram da svako može da nađe rešenje, samo treba da potraži pomoć na pravom mestu. Za mene je to bila ova ustanova koja je za mene bila spas.”

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.

Pregled sadržaja