Lečenje zavisnosti od Alprazolama (Ksalola)

Lečenje zavisnosti od Ksalola odnosno alprazolama i drugih lekova koji pripadaju klasi benzodiazepina je kompleksan proces koji obuhvata stacionarno lečenje pacijenta. U ovom članku ćete moći da saznate više o samom lečenju, ali i procesu nastajanja zavisnosti od lekova, kao i simptome po kojima se ovo oboljenje može prepoznati.

Lečenje zavisnosti od Alprazolama (Ksalola)

Šta je Alprazolam (Ksalol)?

Ksalol je lek koji sadrži aktivnu supstancu alprazolam, koja pripada grupi benzodiazepina. Benzodiazepini se obično koriste za lečenje anksioznosti i drugih mentalnih poremećaja, ali takođe mogu da izazovu zavisnost.

Ovi medikamenti imaju snažno dejstvo na centralni nervni sistem, a mogu se koristiti i za tretiranje stanja kao što su anksioznost, panični napadi i mišićna napetost. U slučaju zloupotrebe, mogu doneti određene efekte koji se na početku percipiraju kao pozitivni.

Efekti zloupotrebe Ksalola

Kada se benzodiazepini kao što je Ksalol zloupotrebljavaju, to se obično dešava iz više razloga. Pre svega, tu je želja za prijatnim osećanjem potpunog opuštanja, bega od stresnih situacija i fizičkog bola. Nažalost, ovi prijatni efekti mogu potrajati samo nekoliko puta, pre nego što nuspojave postanu evidente i tolerancija tela na efekte benzodiazepina poraste.

Znaci i simptomi zavisnosti od Ksalola

Uzimanje Ksalola može dovesti do zavisnosti, a u tom stanju, osoba neminovno počinje da iskazuje znake i simptome koji su jasan pokazatelj da lečenje zavisnosti od Ksalola predstavlja jedinu moguću opciju.

Fizički simptomi

Kao i kod drugih benzodiazepina, fizički simptomi sa kojima se zavisnici susreću su:

 • Otežano disanje
 • Srčana aritmija
 • Narušena koordinacija
 • Slabost
 • Nesanica

Psihološki simptomi

Kada pričamo o psihološkim simptomima zavisnosti, oni se iskazuju na sledeći način:

 • Nesposobnost koncentracije
 • Pogoršanje mentalnih poremećaja
 • Problemi sa socijalizacijom
 • Osećaj beznađa
 • Pogoršanje kognitivnih funkcija

Simptomi ponašanja

Zavisnost od Ksalola može uticati na ponašanje osobe na različite načine. Evo nekih od simptoma ponašanja koji mogu ukazivati na zavisnost od ovog leka:

 • Promene raspoloženja
 • Opsesivne misli o nabavljanju leka
 • Apatičnost
 • Napadi panike
 • Letargičnost i odsutnost

Posledice upotrebe Ksalola

Poput ostalih vrsta zavisnosti, i ona ka Ksalolu može doprineti javljanju brojnih posledica. One se najpre iskazuju kroz fizičke i mentalne poteškoće, ali kako zavisnost napreduje, sve više se menja i sama ličnost osobe. Odjednom čak i pojedinci koji su bili poznati po disciplini ili mirnom ponašanju mogu postati problematični.

Takođe, pojedinci koji su zavisnici od Ksalola su u uvećanom riziku od razvijanja i drugih oblika ovog oboljenja. Kada se uzima Ksalol predoziranje može izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije, ali u kombinaciji sa alkoholom ili narkoticima može biti i smrtonosno.

Posledice upotrebe Ksalola

Vrste lečenja zavisnosti od Ksalola

Lečenje zavisnosti od Ksalola najbolje je obaviti u stručnoj ustanovi, gde se medicinsko osoblje stara da svaka faza oporavka protekne po planu. S druge strane, iako postoji mogućnost da samostalno lečenje donese određeno poboljšanje stanja, ovakav pristup može biti opasan, posebno ako se osoba već suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Lečenje zavisnosti od Ksalola uz pomoć lekova

Pošto je i sam Ksalol lek i uzrok svih problema, pojedinci misle da je put ka izlečenju potpuno obustavljanje uzimanja bilo kakvih lekova. Nažalost, medicinska praksa za lečenje zavisnosti od Ksalola govori suprotno. Postepeno umanjenje doza supstance u organizmu, uz istovremeno korišćenje drugih medikamenata može značajno umanjiti simptome krize koje bi u suprotnom pratili i umnogome otežali samo odvikavanje od Ksalola.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Alprazolama (Ksalola)

Kada je u pitanju lek Ksalol zavisnost dolazi postepeno, gde osoba vremenom počinje da uzima sve veće i veće doze. Usled toga, i u izlečenju zavisnosti možemo primeniti isti pristup. Uz rad na stvaranju zdravih navika i mehanizama odbrane od recidiva, osoba može stvoriti psihološku distancu od uzimanja leka, pa čak i averziju prema tome. Bihevioralna terapija je ključna za postizanje ovih promena u ponašanju.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Najbolje šanse da postignu potpuni oporavak imaju oni pacijenti koji zavisnost leče bolničkim (stacionarnim) tretmanima, ali i vanbolničkim (ambulantnim) procedurama. Sada ćemo malo više govoriti o pojedinostima ovih vrsta lečenja.

Stacionarno lečenje

Boravak u sigurnom okruženju, u kom su pacijenti potpuno izolovani od loših uticaja okoline i okidača koji dovode do uzimanja novih doza predstavlja najbolje okruženje za postizanje brzog napretka. Pored toga, pacijenti u toku stacionarnog lečenja svakodnevno dobijaju terapije, bilo da se radi o medikamentima, tretmanima različitim medicinskim aparatima ili seansi sa psihoterapeutima.

Ambulantno lečenje

Iako na kraju stacionarnog lečenja pacijent prestaje da oseća potrebu za supstancom i već počinje da stiče zdrave navike, pravi izazovi slede po vraćanju u svoje okruženje. Kako bi pacijent bio siguran u sebe i istrajao sa zdravim navikama, svi naši klijenti ostaju još dvanaest meseci u kontaktu sa psiholozima, koji ih savetuju kroz sve potencijalne izazove. Takođe posećuju i redovne mesečne kontrole gde im se po potrebi prepisuje terapija i kontroliše zdravstveno stanje.

Vrste lečenja zavisnosti od Ksalola

Faze lečenja zavisnosti od Ksalola u klinici Dr Vorobjev

Iako svaki pacijent klinike Vorobjev dobija pristup lečenju koje se pravi prema njegovim potrebama, oporavak se može objasniti na sledeći način:

 1. Detaljan pregled i postavljanje dijagnoze
 2. Detoksikacija organizma
 3. Oporavak i regeneracija
 4. Uklanjanje psihičke zavisnosti
 5. Eliminisanje fizičke želje za lekom
 6. Stvaranje averzije i mehanizama odbrane od recidiva

Dijagnoza zavisnosti od Ksalola

Odvikavanje od Ksalola započinje pregledom pacijenta u toku kojeg se gledaju vitalni parametri, prisustvo pratećih oboljenja, ali i određuje koliko je prisutna tolerancija na efekte leka. Svi ovi pokazatelji značajno pomažu u stvaranju programa lečenja koji je savršeno prilagođen potrebama pojedinca.

Detoksikacija od Ksalola

Kako bi lečenje imalo efekta, Ksalol se mora ukloniti iz organizma. Budući da su zavisnici već naviknuti na prisustvo ovog leka, tom prilikom se javlja apstinencijalna kriza. Uz korišćenje infuzija, lekova i terapija pomoću različitih medicinskih aparata, ovaj proces je ne samo značajno ubrzan, već su i elementi krize otklonjeni. Nakon medicinske detoksikacije, pacijent ne oseća bol niti druge simptome nelagode i spreman je da nastavi sa lečenjem.

Odvikavanje od Ksalola

Sada kada je detoksikacija obavljena, započinje sprovođenje drugih tretmana za lečenje zavisnosti od Ksalola. To obuhvata psihoterapije, farmakoterapije i uklanjanje želje za lekom. Puki prestanak uzimanja Ksalola nije dovoljan da se problem zavisnosti reši na duge staze. Ipak, uz sveobuhvatnu terapiju koja se fokusira na rešavanje fizičkih i psiholoških poteškoća, otklanjaju se sve prepreke koje vode ka zdravom životu.

Uspešnost lečenja zavisnosti od Alprazolama

Kao i kod ostalih vrsta zavisnosti, uspešnost lečenja zavisnosti od Alprazolama može biti visoka ako se primene odgovarajuće terapije i ako se reaguje na vreme. Stoga savetujemo sve osobe koje se bore sa ovim problemom da se obrate za pomoć stručnim licima za lečenje zavisnosti od Ksalola u najkraćem mogućem roku.

Troškovi lečenja zavisnosti od Alprazolama (Ksalola)

Krajnji cilj lečenja zavisnosti je uvek prestanak želje i čak i razvijanje odbojnosti prema psihoaktivnim supstancama. Kada je u pitanju zloupotreba Ksalola, to se može postići za dve do četiri nedelje. Cenovnik lečenja se zato i određuje u zavisnosti od trenutne situacije i stanja u kom se pacijent nalazi. Nazovite nas kako biste saznali više informacija od strane naših medicinskih savetnika.

Doktori

Kako bi se posledice Ksalola na organizam uklonile, naši doktori prate stanje pacijenata tokom celog boravka na klinici, a i nakon izlaska pacijenti ostaju u kontaktu sa psiholozima klinike i sa njima rade na otklanjanju potencijalnih prepreka koje stoje na putu ka zdravom životu.

Patenti i sertifikati

Radi sticanja znanja i neophodnih sertifikata za sprovođenje modernih medicinskih procedura, naši lekari su redovni gosti na medicinskim sajmovima, a stalno radimo i na uvođenju novih metoda lečenja kojima povećavamo stopu uspešnosti.

Recenzije

 1. Uroš N.

  „Samostalno nikako nisam uspevao da do kraja odradim skidanje sa Ksalola, ali kada sam došao na kliniku Vorobjev sam shvatio koliko lako ceo ovaj proces može izgledati. Iako sam u početku uzimao samo Ksalol narkomanija je vremenom postala prisutna, odnosno počeo sam da uzimam sve i svašta. Tada sam znao da moram da zatražim pomoć. Za nekoliko nedelja sam se potpuno resetovao, sada se osećam kao iznova rođen.“

 2. Stojan G.

  „Iako sam dugo vremena uzimao Ksalol tablete neželjena dejstva sam počeo da osećam tek nekoliko meseci pre nego što sam došao ovde na lečenje. U početku je delovalo bezazleno, ali kada je dobilo maha, znao sam da drugog rešenja nemam. Sada mi je jedino krivo zato što ranije nisam došao ovde i rešio sve svoje probleme.“

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.

Pregled sadržaja