Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od temazepama (Restoril)

Temazepam, na tržištu najčešće zastupljen pod imenom brenda Restoril, je lek koji se legalno može dobiti na recept, ali poput drugih benzodiazepina, može biti opasan za korišćenje. U ovom tekstu ćete saznati više o efektima ove supstance na organizam, ali i najboljim metodama lečenja zavisnosti, ukoliko to bude bilo potrebno.

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od temazepama (Restoril)

Šta je temazepam

Benzodijazepini, grupa lekova u koje spada i Restoril se najčešće koriste u svrhe smirivanja, a u slučaju temazepama, ova supstanca se primenjuje za lečenje nesanice.

Kod pojedinaca koji potcene opasnost ovog leka, pa počnu da ga uzimaju u količinama koje nisu preporučene, neretko dolazi do rasta tolerancije na efekte Restorila, što predstavlja prvi korak u razvoju zavisnosti.

Alternative temazepama

Pored temazepama, postoje brojni drugi lekovi koji se koriste za lečenje insomnije, kao što su:

 • Zolpidem
 • Alprazolam
 • Lorazepam

Efekti zloupotrebe temazepama

Iako temazepam nema toliko istaknuto dejstvo na nervni sistem kao u slučaju nekih drugih psihoaktivnih supstanci, ukoliko se uzima u većim količinama ili duže od propisanog, mogu se javiti određeni efekti koji će biti percipirani kao pozitivni i zbog koje osobe mogu početi da zloupotrebljavaju ovaj lek. Tu prvenstveno ubrajamo efekat smirenja i otklanjanja nervoze.

Znaci i simptomi zavisnosti od temazepama

Ako posumnjate da razvijate zavisnost od temazepama ili da neko iz Vaše okoline može imati sličan problem, fizički i psihološki simptomi, ali i simptomi u ponašanju mogu predstavljati jasan indikator da je vreme da zatražite pomoć medicinskog osoblja.

Fizički simptomi

Kao i kod drugih benzodiazepina, osobe koje imaju problem sa temazepamom iskazuju nedostatak energije, letargičnost, primetno je slabljenje pamćenja, ali i vrtoglavice i mučnine koje vremenom postaju sve primetnije.

Psihološki simptomi

Pored stalne, gotovo neprestane potrebe za uzimanjem novih količina supstance, dugoročno uzimanje Restorila može dovesti do javljanja depresije i suicidnih misli, a ukoliko se ovi psihološki problemi ne tretiraju na vreme, može doći do pogoršanja stanja, pa čak i do smrtnih ishoda.

Simptomi ponašanja

Osobe koje su zavisne od Restorila mogu biti sklone agresivnom ponašanju, iskazivati simptome konfuzije, uznemirenosti i razdražljivosti.

Posledice upotrebe temazepama

Nesavesno uzimanje bilo kog leka može rezultirati posledicama, a ista situacija je i u slučaju temazepama. Ukoliko se ovaj lek protiv nesanice zloupotrebljava, može doći do sledećih posledica:

 • Depresija
 • Migrena
 • Paranoja
 • Pogoršanje problema insomnije
 • Suicidne misli

Vrste lečenja zavisnosti od temazepama

Temazepam može izazvati jaku zavisnost, pa se u lečenju ovog oboljenja preporučuje boravak u rehabilitacionom centru. Iako je moguće postići određene uspehe i putem samostalnog oporavka, ovaj vid lečenja ne smatra se potpuno bezbednim, te se treba izbegavati.

Lečenje zavisnosti od temazepama uz pomoć lekova

Iako Restoril može imati dosta pozitivnih efekata na organizam, ukoliko dođe do zavisnosti, poželjno je koristiti druge lekove koji nemaju potencijal za razvoj zavisnosti, kako bi se uklonili elementi apstinencijalne krize.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Restorila

Da bi se uklonila želja za uzimanjem Restorila pacijenti prolaze kroz bihevioralne terapije, prilikom kojih u radu sa psiholozima stvaraju odnos gađenja prema psihoaktivnim supstancama, a usađuju im se i zdravi šabloni ponašanja koji će služiti kao prvi mehanizam odbrane od recidiva.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Stacionarno lečenje se odvija u prostorijama klinike Dr Vorobjev gde pacijenti sve vreme borave unutar ustanove, a kada se otkloni potreba za temazepamom, prelazi se na ambulantno lečenje, u toku kojeg pacijenti jednom u mesec dana dolaze na kliniku radi sprovođenja kontrola.

Stacionarno lečenje

Stacionarno lečenje obuhvata procedure kao što su:

 • Dijagnostika
 • Farmakoterapija
 • Detoksikacija ako za tim ima potrebe
 • Fizioterapija
 • Psihoterapija

Sve navedene procedure, ali i dodatne procedure se obavljaju u prostorijama klinike Vorobjev pod nadzorom medicinskog tima.

Ambulantno lečenje

Ambulantno lečenje traje godinu dana, što se smatra periodom u toku kojeg je rizik od recidiva najveći. Zato se na redovnim kontrolama prati stanje pacijenta, a po završetku ambulantnog lečenja, osobe postaju potpuno oslobođene želje za vraćanjem starom životu punom patnje izazvane zavisnošću.

Faze lečenja zavisnosti od temazepama u klinici Dr Vorobjev

Lečenje na klinici Vorobjev obuhvata stacionarne i ambulantne tretmane koji su podeljeni u više faza kao što su:

 1. POSTAVLJANJE DIJAGNOZE
 2. PRAVLJENJE INDIVIDUALNOG PLANA LEČENJA
 3. OPORAVAK ORGANIZMA KORIŠĆENJEM LEKOVA
 4. UKLANJANJE ŽELJE ZA SUPSTANCOM
 5. POSTIZANJE PSIHOLOŠKE STABILNOSTI
 6. MESEČNE KONTROLE

Ukoliko se zavisnost pokaže kao izuzetno kompleksna ili ako postoje određene kontraindikacije lečenju, moguće je uključiti dodatne preglede i testove i zatražiti pomoć od lekara specijalista.

Dijagnoza zavisnosti od temazepama

Zavisnost od temazepama dovodi do očiglednih nuspojava, ali za postavljanje detaljnog plana lečenja, potrebno je proći kroz proceduru dijagnoze. U toku ove procedure, otkriva se zdravstveno stanje pacijenta, ali i količine tolerancije prema temazepamu, koja jasno ukazuje na stadijum zavisnosti.

Detoksikacija od temazepama

Lečenje zavisnosti od temazepama ne obuhvata proces detoksikacije, budući da se ovaj lek nakon nekog vremena apsorbuje i izbacuje iz organizma. Naravno, kada osoba pored ove supstance uzima druge narkotike, proces detoksikacije je neophodan, kako bi se sprovelo sveobuhvatno lečenje.

Odvikavanje od temazepama

Lečenje zavisnosti od temazepama se prvenstveno bazira na postizanju mentalne stabilnosti i eliminisanju potrebe za ovim lekom. U toku odvikavanja se takođe radi na stvaranju averzije prema ovoj supstanci, čime se na duže staze značajno umanjuje mogućnost recidiva.

Uspešnost lečenja zavisnosti od temazepama

Verujemo da ne postoji slučaj zavisnosti koji je nerešiv, a pomoću najnovijih procedura i pomnog praćenja pacijenta kada je u pitanju lečenje zavisnosti od temazepama, moguće je pronaći izlaz i u najtežim situacijama. Usled svega toga, lečenje na klinici Dr Vorobjev je potpuno bezbedno i bezbolno, a po postignutim rezultatima možemo da pariramo najvećim svetski priznatim rehabilitacionim centrima.

Troškovi lečenja zavisnosti od temazepama

Naši medicinski savetnici stoje Vam na usluzi, a njihov zadatak je ne samo da Vas upute u sve pojedinosti lečenja, već i da Vam daju detaljan uvid po pitanju cene za lečenje zavisnosti od temazepama. Sa njima možete stupiti u razgovor putem kontakt forme na veb sajtu, a uvek ih možete dobiti i preko telefona pozivom na brojeve istaknute na kontakt stranici.

Doktori

Doktori koji rade na klinici Vorobjev su ne samo istaknuti stručnjaci iz oblasti lečenja zavisnosti, već su i motivatori koji doprinose stvaranju zdrave atmosfere na klinici. Naš najveći zadatak je da se pacijenti u toku lečenja osećaju bezbedno, a svakodnevni napredak koji postižu usled terapija doprinosi i tome da se postepeno potpuno posvete postizanju oporavka.

Patenti i sertifikati

Naša ustanova postoji već 24 godine, a za to vreme smo skupili veliki broj sertifikata, a naše procedure su jedinstvene i kombinuju tradicionalan pristup lečenju sa primenom najnovijih tehnologija. Nagrade kao što su Njujorška zlatna nagrada za kvalitet ili nagrada Rose of paracelsus predstavljaju potvrdu naše stručnosti, ali životi pacijenata koje smo uspeli da promenimo na bolje i dalje predstavljaju najveću satisfakciju.

Recenzije

 1. Ratko U.

  „Temazepam tablete su mi u početku donosile olakšanje, ali kada sam shvatio da se javlja zavisnost, već je bilo prekasno. Ma koliko pokušavao, nisam uspevao sam da se izborim sa opsesivnim mislima. Ljudi sa ove klinike su mi dali novu perspektivu, shvatio sam da imam za šta da se borim, a uz svakodnevne terapije, počeo sam da se osećam mnogo bolje. Ako se dvoumite da li da počnete sa lečenjem, od mene ćete čuti samo reči preporuke za ovu ustanovu, mene su vratili praktično sa ivice ponora.“

 2. Emilija R.

  „Nisam bila zadovoljna svojim životom, pa sam počela da uzimam sve i svašta kako bih se izborila sa bolom koji sam osećala. Od svih terapija kroz koje sam prošla na klinici Vorobjev, mislim da mi je psihoterapija najviše pomogla da uvidim da ovim samo činim štetu sebi, a sada planiram da svu svoju energiju usmerim ka ličnom napretku i jedva čekam da vidim šta mi život donosi. U svakom slučaju sam sigurna da nikada više neću posegnuti za bilo kakvim supstancama, koje nikada nisu rešenje.“

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.

Pregled sadržaja