Lečenje zavisnosti od opijata i opioida

Svako ko koristi opijate i opioide, bilo legalno ili ilegalno, rizikuje da razvije zavisnost od opijata i opioida. Zato treba biti vrlo obazriv pri upotrebi lekova koji sadrže ove supstance.

Lečenje zavisnosti od opijata i opioida

Namerna zloupotreba opijata i opioida neminovno vodi u zavisnost. Lečenje zavisnosti od opioida je dug i težak proces, ali ako zavisnost postoji neophodno je započeti lečenje zavisnosti od opioida na nekoj od proverenih klinika za lečenje bolesti zavisnosti.

Bez obzira što pojedini smatraju da je zavisnost od opijata lakša, budući da se radi o prirodnim supstancama, to zapravo nije tačno. Zavisnost i lečenje zavisnosti od opijata mogu biti podjednako teški i traumatični.

Šta su opijati i opioidi i zašto izazivaju zavisnost?

Svi opijati su opioidi, ali svi opioidi nisu opijati. Opijati su prirodne supstance dobijene iz opijumskog maka. Da li su opijati droga? Opijati se koriste u medicinske svrhe,ali se mogu i zloupotrebiti pa tako i okarakterisati kao droge. U svakom slučaju, kada su u pitanju opijati delovanje može biti i korisno i pogubno.

Opioidi su mnogo širi pojam i pored opijata obuhvataju i sintetičke i polusintetičke supstance koje utiču na opioidne receptore u centralnom nervnom sistemu. Zavisnost od opijata i opioida nastaje jer izazivaju lučenje endorfina, neuroreceptora koji je zadužen za zadovoljstvo.

Endorfin ublažava bolove, pojačava zadovoljstvo i stvara trenutan, ali snažan osećaj sreće i blaženstva. Kada se uzimaju često, opioidi usporavaju prirodno lučenje endorfina. Potrebne su sve veće količine da bi se postigao isti efekat. Stalnim uvećavanjem doza se polako tone u zavisnost od opijata ili zavisnost od opioida.

Koje vrste opijata i opioida postoje?

Opijati i opioidi postoje u raznim oblicima, a svaki od njih ima svoje posebne karakteristike. Evo najčešćih oblika opijata i opioida:

Prirodni opijati

(dobijaju se iz opijumskog maka)

 • Morfin – snažno sredstvo protiv bolova
 • Kodein – sredstvo protiv blagih i umerenih bolova i protiv kašlja

Sintetički opioidi

 • Fentanil – medicinski se koristi za jake bolove, ali se proizvodi i ilegalno
 • Metadon – koristi se u lečenju zavisnika od opioida da ublaži simptome apstinencijalne krize
 • Tramadol – lek za tretiranje umerenih i jakih bolova
 • Buprenorfin – koristi se u lečenju zavisnosti od opioida i za hronične bolove

Polusintetički opioidi

 • Hidrokodon – može se naći u lekovima za umerene i teške bolove, poput Vikodina
 • Oksikodon – takođe moćno sredstvo protiv bolova koje se može naći u nekim lekovima

Ilegalni opioidi

 • Heroin – narkotik proizveden iz morfina
 • Karfentanil – opioid koji se koristi za uspavljivanje velikih životinja, a ilegalno se proizvodi i prodaje na crnom tržištu

Koje vrste opijata i opioida postoje

Koji su simptomi i znaci zavisnosti od opijata i opioida?

Zavisnost od opijata i opioida izaziva niz fizičkih, psihičkih i bihevioralnih simptoma. Ti simptomi variraju i ne mora svaki zavisnik od opioida pokazivati iste simptome. Ipak, postoje simptomi koji se najčešće javljaju i koji vrlo verovatno ukazuju na postojanje zavisnosti.

Znaci u ponašanju zavisnika

Neki od znakova koji mogu ukazivati da postoji zavisnost od opioida su sledeći:

 • Udaljavanje od porodice i prijatelja
 • Gubitak interesovanja za nekadašnje aktivnosti
 • Gubitak kontrole nad sobom i svojim životom
 • Zanemarivanje lične higijene
 • Samoizolacija
 • Rizično ponašanje
 • Tajnovito ponašanje
 • Česte promene raspoloženja

Važno je prepoznati ove znake na vreme i što pre potražiti odgovarajuću pomoć.Odvikavanje od opijata, kao i odvikavanje od opioida uopšte, je moguće i, uz odgovarajući treman, može se uspešno prevazići.

Simptomi upotrebe narkotika

Kada su u pitanju opijati i opioidi zloupotreba izaziva određene fizičke i psihičke simptome kod zavisnika. Ti simptomi mogu biti različiti, jači ili slabiji, fizički ili psihički.

Fizički simptomi koje izaziva zavisnost od opioida i opijata:

 • Raširene ili sužene zenice
 • Jeza
 • Curenje nosa
 • Vodenaste oči
 • Znojenje
 • Ubrzan rad srca
 • Otežano disanje
 • Bolovi
 • Svrab
 • Mučnina

Psihički simptomi koje izaziva zavisnost od opijata i opioida:

 • Promene raspoloženja
 • Uznemirenost
 • Agresivnost
 • Gubitak samopouzdanja
 • Loše rasuđivanje
 • Anksioznost
 • Depresija
 • Halucinacije
 • Paranoja

Simptomi upotrebe narkotika

Koji su neželjeni efekti zavisnosti od opijata?

Bez obzira da li su u pitanju opioidi ili opijati zloupotreba izaziva niz neželjenih efekata. Ti efekti mogu biti kratkoročni i dugoročni.

Kratkoročni efekti zavisnosti od opioida

I kratkoročni neželjeni efekti koje izaziva zavisnost od opioida mogu biti vrlo ozbiljni. Uzimanje prevelike doze može dovesti do predoziranja. Kada je u pitanju predoziranje opioidi mogu izazvati:

 • Usporeno i nepravilno disanje
 • Slab ili nepostojeći puls
 • Povraćanje
 • Gubitak svesti

Lečenje zavisnosti od opioida je, stoga, izuzetno važno preduzeti što pre. Svako uzimanje opioida predstavlja rizik po zdravlje i život zavisnika.

Dugoročni efekti zavisnosti od opijata

Dugoročni efekti koji se javljaju kada postoji zavisnost od opijata, kao i zavisnost od opioida, mogu biti razorni. Neki od najčešćih dugoročnih negativnih zdravstvenih efekata su:

 • Oštećenje jetre
 • Oštećenje bubrega
 • Oštećenje mozga
 • Epileptični napadi
 • Koma
 • Smrt

Pored zdravstvenih problema, zavisnost od opijata, kao i zavisnost od opioida, neminovno vode ka lošem i nekvalitetnom životu. Česte posledice su:

 • Gubitak posla
 • Porodično nasilje
 • Zanemarivanje dece
 • Razvod
 • Beskućništvo
 • Hapšenje

Kako i zašto počinje zavisnost od opioida?

Zavisnost od opioida obično počinje tako što osoba dođe u dodir sa opioidima. To se može dogoditi na različite načine. Lekar može propisati lek za bolove koji sadrži opioide ili se oni mogu nabaviti na crnom tržištu radi rekreativnog korišćenja. Mnogi ljudi posežu za opijatima i opioidima u cilju samopomoći usled određenih mentalnih problema.

Opioidi izazivaju intenzivan osećaj zadovoljstva, opuštenosti, euforije i sreće što navodi na ponovno korišćenje. Ponovnim korišćenjem sve više se razvija tolerancija organizma na opioide i potrebne su sve veće količine da bi se postigao isti efekat.

Sve učestalijom upotrebom, razvija se zavisnost. Zavisnost od opijata i zavisnost od opioida izazivaju niz negativnih posledica i problema, a svaki prekid uzimanja vodi u apstinencijalnu krizu.

Kako i zašto počinje zavisnost od opioida

Kakav je tretman za zloupotrebu opijata?

Lečenje zavisnosti od opijata i opioida obuhvata tri faze. To su:

 1. Dijagnostika
 2. Detokiskacija
 3. Rehabilitacija

Detaljnom dijagnostikom se utvrđuje kakvo je psihofizičko stanje pacijenta i koliko je teška njegova zavisnost od opioida. To omogućava kreiranje preciznog individualnog plana lečenja koji je u potpunosti prilagođen potrebama pacijenta.

Detoksikacija je prvi korak u lečenju i podrazumeva čišćenje organizma od prisustva opijata ili opioida i prestanak fizičke zavisnosti. Tek nakon uspešne detoksikacije može se pristupiti daljem lečenju.

Rehabilitacija traje oko godinu dana nakon detoksikacije i pomaže pacijentu da se oslobodi psihičke zavisnosti i vrati svoj život na pravi put. U tome periodu se koriste različite metode lečenja kao što su psihoterapija, individualna i grupna, savetodavne aktivnosti, medikametozna terapija, tretiranje propratnih mentalnih stanja ako je potrebno itd.

Kako započeti lečenje zavisnosti od opioida?

Lečenje zavisnosti od opioida se počinje osvešćivanjem problema. Kada zavisnik shvati postojanje problema i poželi da se leči, dobar deo posla je već urađen. Sledeći korak je obratiti se nekoj od renomiranih klinika za lečenje bolesti zavisnosti i potražiti adekvatnu pomoć. Lečenje zavisnosti od opioida je izlečivo i, u pravim rukama, pacijent može doživeti potpuni preobražaj.

Troškovi lečenja zavisnosti od opijata i opioida

Zavisnost od opijata i zavisnost od opioida su kod svakog pacijenta različiti. Zato je neophodno kreirati individualni plan lečenja koji će biti u potpunosti prilagođen potrebama pojedinca. Iz tog razloga troškovi lečenja variraju. Ukoliko ste zainteresovani za lečenje zavisnosti od opijata, odnosno lečenje zavisnosti od opioida, na našoj klinici, molimo Vas da nas posetite ili kontaktirate naše medicinske savetnike. Oni će Vas uputiti u sve pojedinosti i u moguće troškove lečenja.

Lekari

Naši lekari su vrhunski stručnjaci za lečenje zavisnosti od opijata i opioida. Pored toga što poseduju izuzetno znanje i iskustvo u radu sa pacijentima, neprekidno se usavršavaju prateći najnovija dostignuća na polju lečenja bolesti zavisnosti. Posvećenost pacijentima je na visokom nivou, a veliki trud ulažemo da se pacijenti na našoj klinici osećaju prijatno, opušteno i sigurno. Naše osoblje je obučeno za rad sa pacijentima koji pate od bolesti zavisnosti i u svakom trenutku je spremno da adekvatno odgovori na Vaše potrebe.

Patenti i sertifikati

Naša klinika posedije sve patente i sertifikate za sredstva i metode koje koristi kada je u pitanju lečenje zavisnosti od opijata i opioida.

Recenzije

 1. Milan F.

  „Navukao sam se na opioide preko lekova za bolove. Kad sam prestao da ih dobijam, kupovao sam ih na crnom tržištu da bih na kraju došao do heroina. Odatle je sve krenulo nizbrdo. Izgubio sam i posao i porodicu i ugled. Mislio sam da se nikad neću oporaviti. Ali eto, našao sam se na ovoj klinici i lekari su učinili čudo! Trentuno sam pri kraju rehabilitacije i osećam se bolje nego ikad.“

 2. Rade V.

  „Moje iskustvo na klinici je apsolutno pozitivno. Dovela me zavisnost od opijata, ali sam kroz lečenje shvatio da imam gomilu drugih problema koje sam ovde rešio. Detoksikacija je prošla vrlo brzo i uspešno, a lekari su jako pažljivi i veoma stručni. Jedan užasan period mog života je iza mene i nadam se da ću uspešno primeniti sve što sam ovde naučio.“

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.