razmak dr vorobjev

Zavisnost od flurazepama predstavlja oblik zavisnosti od leka koji spada u grupu benziodiazepina. Iako se koristi u terapijske svrhe i prepisuje od strane lekara, flurazepam stvara psihičku i fizičku zavisnost, a u daljem tekstu saznaćemo šta sve ukazuje na ovaj problem i kako se izboriti s njim.

Lečenje zavisnosti od Flurazepama (Dalmane)

Šta je Flurazepam (Dalmane)?

Iako govorimo o negativnoj strani ovog leka, neosporno je da i te kako ima svoja terapeutska dejstva. Flurazepam predstavlja jedan od lekova koji spadaju u grupu benzodiazepina. Tu se ubraja i rivotril, bromazepam, diazepam, librium itd. Lekar će vam prepisati neki od lekova iz ove grupe ukoliko patite od anksioznosti, nesanice, napada panike jer utiču umirujuće na organizam. S farmaceutske tačke gledišta to znači da flurazepam ima miorelaksantna, antikonvulsivna i sedativna svojstva. U praksi to znači da ima opuštajuće dejstvo na mišiće, umanjuje budnost, pospešuje san, deluje umirujuće na centralni nervni sistem i sprečava konvulzije, tj. napade.

Međutim, ono što se često ne ukazuje odmah pacijentu jeste visokoadiktivno svojstvo flurazepama, uostalom kao i svih lekova iz grupe benzodiazepina. Važno je napomenuti i da postoje različite vrste zloupotrebe ovog leka – pacijenti kojima je ovo preporučena terapija, ali se vremenom otme kontroli i pretvori u zavisnost. S druge strane, benzodiazepine zloupotrebljavaju osobe koje ih koriste u kombinaciji s alkoholom i narkoticima, time su efekti leka, ali i supstanci, snažniji, ali i daleko više štete nanose organizmu. Istaživanja su pokazala da čak 80% korisnika benzodiazepina uporedo koristi i druge supstance, kao što su alkohol i narkotici.

Efekti zloupotrebe Flurazepama

Iako govorimo o efektima zloupotrebe ovog leka, važno je spomenuti i pozitivne efekte flurazepama. Osobe kojima je dijagnostifikovana anksioznost, histerija, različite vrste napada i grčenja mišića benzodiazepini pomažu u ublažavanju i uklanjanju simptoma bolesti. Pod nadzorom lekara i uz kontrolisanu upotrebu flurazepam ima pozitivne efekte na pacijente i pomaže im u procesu lečenja.

Međutim, zloupotreba flurazepama česta je pojava, a pacijenti se ubrzo suočavaju s negativnim efektima. Vremenom se kod osoba koje zloupotrebljavaju ovaj lek povećava nivo tolerancije, pa im je za iste efekte potrebna sve veća doza lekova. Čak i pored toga, konzumiranje benzodiazepina dovodi do posledica koje ne bismo očekivali. Naročito je važno obratiti pažnju na adolescente koji zloupotrebljavaju benzodiazepine. Neretko će ih kombinovati s marihuanom, a medicina uočava posledice koje se ispoljavaju kroz agresivno ponašanje, preteranu razdražljivost, napade besa ili neobjašnjivu impulsivnost. S druge strane, flurazepam tablete neželjena dejstva kod odraslih ispoljava u svim životnim aspektima.

Znaci i simptomi zavisnosti od Flurazepama

Lek flurazepam zavisnost stvara relativno brzo, pa će tako prvi znaci i simptomi biti uočljivi nakon dve do tri nedelje konzumiranja bez lekarskog nadzora. Posledice flurazepama uočavaju se kroz niz fizičkih i psihičkih simptoma koji urušavaju mentalno i fizičko zdravlje osobe. U takvom izmenjenom stanju, primetni su i obrasci ponašanja koji nedvosmisleno ukazuju na problem s benzodiazepinima. Važno je imati na umu da flurazepam predoziranje nije retkost kada govorimo o zavisnosti od ovog leka.

Fizički simptomi

Ukoliko osoba ne uzme uobičajenu dozu ovog leka, suočiće se s prvim znacima apstinencijalne krize koji je suočavaju s problemom zavisnosti. Već tokom prvih dana nastupaju fizički simptomi, a najčešći su:

 • Tremor
 • Poremećaj spavanja
 • Ubrzano lupanje srca
 • Grčenje mišića
 • Prekomerno znojenje
 • Nesposobnost zadržavanja mokraće

Psihološki simptomi

Ubrzo nakon ispoljavanja fizičkih simptoma slede i primetni psihološki simptomi, neki od njih se javljaju uporedo s telesnim promenama, dok će se neki javiti nakon kritičnog perioda:

 • Nametljive misli
 • Napadi panike
 • Iscrpljujuća nesanica
 • Napadi panike
 • Opasnost od epileptičnih napada

Simptomi ponašanja

Očekivano je da će kombinacija ovih psihofizičkih promena dovesti do primetnih promena u ponašanju zavisnika:

 • Izostajanje iz škole
 • Zanemarivanje poslovnih i porodičnih obaveza
 • Povećan rizik od povreda ili smrti
 • Urušavanje porodičnih i prijateljskih odnosa (razvod, raskid)
 • Zanemarivanje aktivnosti i hobija koje su nekad pričinjavale zadovoljstvo

Posledice upotrebe Flurazepama

Pored navedenih simptoma, koji nemaju dugotrajan efekat, već su deo zavisnosti, osobe će se suočiti i s posledicama koje mogu trajati duži vremenski period. Većina njih se odnosi na kognitivne sposobnosti i tu su narednih nekoliko meseci posledice najuočljivije:

 • Poremećaj koncentracije
 • Seksualna disfunkcija
 • Uznemirenost
 • Utučenost
 • Nagle promene raspoloženja
 • Nesigurnost
 • Osećanje straha
Vrste lečenja zavisnosti od Flurazepama

Vrste lečenja zavisnosti od Flurazepama

Lečenje zavisnosti od flurazepama predstavlja složen proces, ali i tu treba podvući razliku kada govorimo o zavisnicima. S jedne strane imamo ljude koji nemaju iskustva u zloupotrebi psihoaktivnih supstanci, ali se suočavaju s različitim psihičkim poremećajima poput depresije, anksioznosti, napada panike i sl. S druge strane, zloupotreba flurazepama i generalno lekova iz gupe benzodiazepina prisutna je kod ljudi koji koriste narkotike i(li) alkohol, time pojačavaju dejstvo supstanci ili ublažavaju simptome apstinencijalnog sindroma. Veza Flurazepam narkomanija je deo važnih podataka kada govorimo o procesu lečenja. U prvom slučaju će pored lečenja zavisnosti od flurazepama biti potrebno i lečenje konkretnog psihičkog problema, a u drugom i lečenje zavisnosti.

Lečenje zavisnosti od Flurazepama uz pomoć lekova

Lečenje zavisnosti od flurazepama otpočinje i pre same dijagnostike, a razlog je sprečavanje simptoma krize. U tome najveću ulogu ima farmakoterapija, odnosna terapija lekovima koji ne stvaraju zavisnost. Među njima najveću ulogu imaju antikonvulzivi kojima se sprečava nevoljno grčenje mišića, zatim analgetici protiv bolova. Pored toga, lečenje zavisnosti od flurazepama sprovodi se i hipnoticima koji regulišu san pacijenta, tu su i neurostabilizatorii kojima se uspostavljaju normalni neurološki procesi. Odvikavanje od flurazepama prate i grčevi unutrašnjih organa pa će tako u terapiju biti uključeni i spazmolitički lekovi u zavisnosti od opšteg stanja pacijenta.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Flurazepama (Dalmane)

Pored terapije lekovima koja neutrališe ili ublažava apstinencijalnu krizu, za lečenje zavisnosti od Dalmane važna je i bihevioralna terapija. Kroz rad s psihoterapeutom pacijent se na konstruktivan način suočava sa svojim problemom zavisnosti. Aktivno učestvuje u terapiji, biva motivisan da i sam preuzme inicijativu kada su u pitanju pozitivne promene. Psihoterapeut kroz bihevioralnu terapiju podstiče pacijenta na samoposmatranje, ohrabruje ga da, na konstruktivan način, organizuje svoje aktivnosti. Pored toga, cilj ove faze u lečenju je usvajanje pozitivnih obrazaca ponašanja. Kada se suoče s problemom, rizičnom situacijom ili izazovom, većina zavisnika se suoči s problemom recidiva. Upravo se pravilno vođenom i blagovremenom bihevioralnom terapijom pojava recidiva svodi na minimum, a time je i izlečenje izvesnije.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Pomisao na boravak u bolnici većini je odbojna i predstavlja prepreku u početku lečenja. Međutim, ako sagledamo pozitivne strane stacionarnog lečenja, i te kako ćemo shvatiti zašto lekari insistiraju na bolničkom lečenju. Najjednostavnije i jednom rečju rečeno – kriza. Naime, apstinencijalna kriza je nezaobilazna, ali i najgora strana tokom oporavka. Nekada je nemoguće kroz nju prolaziti kod kuće, bez nadzora lekara i potrebne terapije. Stalni nadzor lekara i stručnu negu zavisnici ne mogu dobiti u kućnim ili ambulantnim uslovima lečenja, pa je zato insistiranje na boravku u bolnici neophodno i opravdano.

Stacionarno lečenje

Kako je prethodno navedeno, cilj stacionarnog lečenja je upravo bezbolno i bezbedno prevazilaženje simptoma apstinencijalne krize. Period od 10 do 14 dana nakon prestanka konzumiranja benzodiazepina je najkritičniji i tada se pacijent suočava s najintenzivnijom krizom. Pored toga, nakon što započnu odvikavanje od flurazepama, većina se ponovo suoči s inicijalnim psihičkim problemom zbog kog je i započela konzumacija leka ili s nekim oblikom zavisnosti – alkohol ili narkomanija. Tokom dve nedelje boravka u bolnici organizam ima vremena da se, uz adekvatnu terapiju i negu, oporavi i pripremi za sledeću fazu lečenja. To podrazumeva različite lekove iz grupe analgetika, spazmolitika, antikonvulzivnih i B blokatora. Prethodno smo objasnili efekat ovih lekova, a najvažnije je da ne stvaraju novu zavisnost, a ujedno i te kako neutrališu mučne simptome apstinencije.

Ambulantno lečenje

Boravak u bolnici je važan, ali ne i jedini deo procesa lečenja. Iako je organizam oporavljen i funkcionalan, sledi period psihičkog oporavka.

Organizovan u optimalnim razmacima, rad sa psihoterapeutom i redovne kontrole osiguravaju siguran napredak i smanjuju bilo kakav recidiv.

U zavisnosti od stanja pacijenta psiholog bira najadekvatniji pristup i tu se kroz razgovore usvajaju novi obrasci ponašanja. Suočena s potencijalnim izazovima ili problemima, osoba će primeniti mehanizme koje je usvojila kroz rad sa svojim psihoterapeutom.

Faze lečenja zavisnosti od Flurazepama u klinici Dr Vorobjev

Lečenje zavisnosti od flurazepama na Klinici dr Vorobjev organizovano je u tri faze i takva organizacija toka lečenja daje najbolje rezultate. Čitav proces može se podeliti na dijagnostiku, stacionarno i ambulantno lečenje, a pacijent je tokom svakog od tri koraka pod nadzorom lekara i psihoterapeuta. Svaki deo lečenja ima svoju svrhu, pa će tako dijagnostika odgovoriti na važna pitanja u vezi sa zavisnošću i opštim stanjem pacijenta, bolničko lečenje služi da kriza prođe bezbolno i bezbedno, ali i za oporavak organizma. Tokom poslednje faze, ambulantnog lečenja, pacijentu se pruža stručna podrška i potrebno znanje da nastavi svoj život bez ikakvog oblika zavisnosti.

Dijagnoza zavisnosti od Flurazepama

Da bismo problemu zavisnosti pristupili na pravi način, pre početka lečenja neophodna je detaljna i stručna dijagnostika. Dolazak pacijenta na bolničko lečenje počinje podrobnim pregledima, biohemijskim analizama i procenama od strane psihijatra. Na taj način stručnjaci dobijaju pravu sliku o dužini, intenzitetu i vrsti zavisnosti. Dobijeni rezultati predstavljaju okvir individualnog pristupa lečenju, u skladu s tim pacijent će dobiti terapiju shodno njegovom psihofizičkom stanju. Razgovor s psihijatrom je od naročite važnosti, počevši od porodične i lične anamneze, lekar stiče uvid u početak, razvoj i razlog nastanka zavisnosti. Pored osnovnih lekarskih pregleda i analiza, ukoliko je potrebno, obavljaju se i dodatni specijalistički pregledi (MRT, CT, gastroskopija i sl.).

Dijagnoza zavisnosti od Flurazepama

Detoksikacija od Flurazepama

Aktivno lečenje zavisnosti od flurazepama otpočinje procesom detoksikacije, odnosno uklanjanjem štetnih materija iz organizma koje su nastale zloupotrebom benzodiazepina. U ovaj deo lečenja uključena je farmakoterapija, lekovi kojima se ublažavaju simptomi apstinencijalne krize. Pritom, važno je da naglasimo da su ovi lekovi neadiktivnog karaktera, odnosno neće stvoriti zavisnost kod pacijenta. Pored toga, da bi se organizam pacijenta oporavio i regenerisao svoje funkcije, uključuju se infuzione terapije i tako nadoknađuju važne suplemente koji utiču blagotvorno na pacijenta.

Odvikavanje od Flurazepama

Kada govorimo o odvikavanju od flurazepama, važno je da istaknemo ovaj segment lečenja kreće s početne doze koju pacijent uzima. Nakon toga, postepeno, u skladu s opštim stanjem pacijenta, doza benzodiazepina se smanjuje. Tokom bolničkog boravka svodi se na minimalnu količinu, a cilj je da pacijent iz bolnice izađe bez potrebe za flurazepamom. Naravno da su u čitav proces odvikavanja uključeni lekovi koji olakšavaju apstinencijalne simptome, a ovaj period prolazi bezbolno i bezbedno po pacijenta.

Uspešnost lečenja zavisnosti od Dalmane

Tokom više od 20 godina rada s različitim vrstama zavisnosti, Klinika dr Vorobjev je razvila najsavremenije programe lečenja. U skladu s tim beležimo i uspešnost lečenja, pa tako podaci nam govore da je uspešnost lečenja zavisnosti od benzodiazepina preko 90%. To znači da se od 100 pacijenata, njih 90 nije nikada vratilo zavisnosti, već su izgradili nove životne navike i otpočeli nova poglavlja u svom životu.

Troškovi lečenja zavisnosti od Flurazepama (Dalmane)

Kada govorimo o čitavom procesu lečenja zavisnosti od flurazepama, najbolje je početi s konsultacijom. Tu pacijent dobija sve neophodne informacije i dalje smernice što se tiče lečenja. U okviru razgovora s medicinskim konsultantima, pacijenti će dobiti jasne odgovore na svoja pitanja, a tu spada i tačan podatak u vezi s cenom celokupnog lečenja.

Doktori

Visoka stopa uspešnosti lečenja ne bi bila moguća bez stručnog tima koji stoji iza čitavog procesa. Klinika dr Vorobjev okuplja vodeće stručnjake iz oblasti psihijatrije, anesteziologije, opšte medicine, kao i svih medicinskih polja koja su u vezi sa zavisnošću. Zahvaljujući njihovom znanju, iskustvu, ali i posvećenosti pacijentima je tokom lečenja osigurana podrška i bezbednost.

Patenti i sertifikati

Uspešno lečenje pacijenata iz celog sveta prepoznato je i od strane različitih svetskih organizacija. Najponosniji smo na odnos koji imamo prema svim pacijentima, kao i rezultate koje ostvarujemo zajedničkim snagama – njihovim zalaganjem i trudom, kao i našim pristupom. Jedno od priznanja dolazi nam iz Njujorka i u pitanju je Zlatna nagrada za kvalitet (International Quality Summit), za koju je jednako zaslužan svaki član našeg tima.

Recenzije

O iskustvu lečenja zavisnosti od flurazepama pročitajte šta su rekli neki od naših pacijenata:

,,Nakon operacije kičme i problema s neurološke strane, lekar mi je prepisao terapiju benzodiazepinima. Iako sam redovno išla na kontrole i pratila uputstva lekara, vremenom sam samo povećavala dozu, dok nisam shvatila da mi dnevno 10 tableta nije dovoljno. Naravno da sam pokušala da se sama ,,skinem,, ali s prvim znacima krize u tabletama sam videla olakšanje. Uz podršku porodice odlučila sam se na lečenje na Klinici dr Vorobjev. Moji utisci su zaista odlični, jer je moj najveći strah bila kriza, a uz terapiju je nisam osetila. Raspoloženje i san su mi se vratili u normalu, a za sebe danas mogu da kažem da sam ,,čista,,. Potreba ni za kakvim lekovima kod mene ne postoji i ponosna sam na sebe jer sam pobedila ovu opasnu zavisnost.”

Marija G.

,,Kako to obično ide, uz alkohol su išle i tablete, naravno da nije bilo pravila koje, kada i koliko, sve što mi je u tim trenucima bilo važno je da ne osećam bol, uznemirenost i nepodnošljivu nervozu. Da moja sestra nije inicirala lečenje, najverovatnije se nikad ne bih odlučio na taj veliki korak. Od početka sam morao da se suočim sa zavisnošću od alkohola i tableta. Sve što mogu da kažem je da su mi najviše pomogli lekari na klinici, sve je išlo postepeno, nije bilo užasne krize zbog koje bih se samo vraćao svom problemu. Nakon toga, kroz psihoterapije, uvideo sam uzroke svoje zavisnosti, a kada sam to shvatio, znao sam protiv čega se borim. Tada mi je postalo lakše, misli su mi sada jasnije, imam plan, trudim se da mi dan ne prođe uzalud i da se ne vraćam ni alkoholu ni tabletama.”

Vedran M.