razmak dr vorobjev

Klorazepat (Tranxene) je lek koji se dobija na lekarski recept, ali to ne znači da se ne može razviti zavisnost od klorazepata. Studije pokazuju da klorazepat može biti vrlo adiktivan. Intenzivna i dugotrajna upotreba leka dovodi do adaptacije organizma na visok nivo GABA neurotransmitera. Kada pacijent pokuša da prestane sa uzimanjem leka, organizam na to burno reaguje i dolazi do simpotma apstinencijalne krize.Tada je već potrebno lečenje zavisnosti od klorazepata.

Lečenje zavisnosti od klorazepata (Tranxene)

Šta je klorazepat (Tranxene)?

Klorazepat (Tranxene) je lek iz grupe benzodijazepina sa sedativnim i hipnotičkim dejstvom. Takođe, delotvoran je protiv konvulzija i kao mišićni relaksant. Prvenstveno se koristi za tretiranje za anksioznost, ali se propisuje i za određene tipove konvulzija i za simptome apstinencijalne krize pri lečenju od alkoholizma. Klorazepat utiče na GABA neurotransmiter i smiruje nervnu aktivnost.

Efekti zloupotrebe klorazepata

Da se ne bi razvila zavisnost od klorazepata, ovaj lek se propisuje samo za kratkotrajnu upotrebu. Čak i tada se može javiti zavisnost kod pojedinih pacijenata. Dugotrajna upotreba predstavlja zloupotrebu i neminovno vodi u zavisnost.

Klorazepat (Tranxene), kada se uzme u povećanim dozama, izaziva pojačano osećanje prijatnosti, opuštenosti i euforije. Pored pozitivnih osećanja koja izaziva klorazepat neželjena dejstva mogu biti vrlo neprijatna. Mogu se javiti:

 • ošamućenost
 • pospanost
 • usporene reakcije
 • otežan govor
 • zbunjenost
 • kognitivni problemi

Znaci i simptomi zavisnosti od klorazepata

Zloupotreba klorazepata (Tranxena) izaziva niz simptoma po kojima se može prepoznati da je osoba postala zavisnik i da joj je neophodno odvikavanje od klorazepata. Ti simptomi mogu biti fizički, psihički i bihevioralni. Postojanje ovih simptoma ukazuje da je potrebno započeti lečenje zavisnosti od klorazepata.

Fizički simptomi

Fizički simptomi koji su pokazatelji da postoji zavisnost od klorazepata istovremeno mogu ukazivati i na klorazepat predoziranje. Zato je izuzetno važno obratiti pažnju na sledeće:

 • otežan govor
 • vrtoglavica
 • loša koordinacija
 • usporeno disanje
 • nizak krvni pritisak
 • zamagljen vid
 • dijareja
 • povraćanje
 • tremor
 • konvulzije

Ukoliko primetite ovakve simptome, neophodno je što pre potražiti lekarsku pomoć i započeti lečenje zavisnosti od klorazepata.

Psihološki simptomi

Psihološki simptomi koji mogu ukazivati na postojanje zavisnosti od klorazepata su:

 • zbunjenost
 • kognitivni problemi
 • problemi sa pamćenjem i koncentracijom
 • anksioznost
 • insomnija
 • halucinacije

Ovi simptomi ukazuju na ozbiljne posledice koje zavisnost od klorazepata ostavlja na mentalno zdravlje. Stoga, što pre treba započeti odvikavanje od klorazepata da bi se izbegli ozbiljniji problemi.

Simptomi ponašanja

Ponašanje zavisnika se postepeno menja i te promene vremenom postaju sve primetnije. Obratite pažnju na sledeće promene u ponašanju:

 • uzimanje sve većih ili češćih doza leka
 • udaljavanje od pordice i prijatelja
 • zapostavljanje svakodnevnih obaveza
 • prestanak sa aktivnostima u kojima se nekada uživalo
 • problemi sa obavljanjem kompleksnih veština, poput vožnje

Ukoliko primetite ovakve simptome kod svojih bližnjih, morate biti svesni da im je neophodna pomoć i lečenje zavisnosti od klorazepata.

Posledice upotrebe klorazepata

Dugotrajna zloupotreba klorazepata neminovno vodi u propadanje fizičkog i mentalnog zdravlja zavisnika. Pored toga, zavisnost koja je uzela maha čini situaciju još nepodošljivijom jer zavisnik nema snage da se izbori sa svojim problemom. Lečenje zavisnosti od klorazepata na klinici za lečenje zavisnosti je najbolje i najefikasnije rešenje.

Posledice upotrebe klorazepata

Vrste lečenja zavisnosti od Tranxene

Lečenje zavisnosti od Tranxene (klorazepata) se najčešće sprovodi pomoću lekova i odgovarajućih terapija. Lekovi se uglavnom koriste prilikom detoksikacije, ali i kasnije, tokom rehabilitacije ukoliko je potrebno. Terapija koja se pokazala najuspešnjom za lečenje zavisnosti od leka Tranxene jeste bihevioralna terapija.

Lečenje zavisnosti od klorazepata uz pomoć lekova

Nagli prestanak uzimanja klorazepata, izaziva jake simptome apstinencijalne krize pa lečenje zavisnosti od klorazepata zahteva i upotrebu određenih medikamenata. To su uglavnom lekovi koji ublažavaju simptome apstinencijalne krize i pomažu zavisniku da lakše i bezbolnije prođe kroz proces detoksikacije. Medikametozna terapija se koristi i u procesu rehabilitacije ukoliko postoje stanja i problemi koje je neophodno tretirati lekovima.

Bihevioralna terapija za zavisnost od klorazepata (Tranxene)

Bihevioralna terapija je vrsta terapije koja se već dugo vremena pokazuje kao idealna vrsta terapije za bolesti zavisnosti. Lečenje zavisnosti od leka Tranxene nije ništa drugačije. Kao deo rehabilitacije, preporučuje se bihevioralna terapija čiji je cilj da se pacijent osposobi za život bez upotrebe narkotika. Teži se jačanju volje i samopouzdanja, nalaženju uzroka adikcije, rešavanje problema koji su do adikcije doveli, napuštanje starih i formiranje novih i boljih obrazaca ponašanja. Podrazumeva se redovan rad sa terapeutom i usvajanje novog načina života i odnosa prema stvarnosti.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Kada je u pitanju lek Tranxene zavisnost se može lečiti stacionarno i ambulantno. Stacionarno lečenje podrazumeva boravak na klinici i od izuzetne je važnosti za proces detoksikacije. Ambulantono lečenje podrazumeva povremene posete klinici radi kontrole, psihoterapije, učestvovanje u grupama podrške itd.

Stacionarno lečenje

Detoksikaciju je mnogo bezbednije i sigurnije sprovesti u kliničkim uslovima nego samostalno kod kuće. Kada zloupotreba dovede do zavisnosti, posledice leka Tranxene i naglog prekida njegovog uzimanja mogu biti vrlo teške. Zbog toga se izričito preporučuje boravak na klinici u prvoj fazi lečenja. Boravkom na klinici, pacijent je neprestano pod budnim okom lekara i može da im se obrati u svakom trenutku i zatraži pomoć.

Ambulantno lečenje

Ambulantno lečenje se započinje kada se organizam oslobodi od fizičke zavisnosti i potpuno očisti od prisustva klorazepata. Traje oko 12 meseci i sprovodi se povremenim dolascima na kliniku radi kontrole i odgovarajućih terapija. Pacijentu su na raspolaganju individualne i grupne terapije, programi podrške, bihevioralna terapija, svatovanja i razgovori i razne druge metode koje mogu biti korisne da se pobedi zavisnost.

Faze lečenja zavisnosti od leka Tranxene u klinici Dr Vorobjev

Faze lečenja zavisnosti od leka Tranxene u klinici Dr Vorobjev

Lečenje zavisnosti od leka Tranxene se u klinici Dr Vorobjev odvija u tri faze. Potrebno je proći kroz sve tri faze da bi se lečenje smatralo uspešnim. To su:

detaljna dijagnostika sa izradom individualnog plana lečenja

detoksikacija i oslobađanje od fizičke zavisnosti

rehabilitacija i osolobađanje od psihičke zavisnosti

Dijagnoza zavisnosti od klorazepata

Detaljna dijagnostika, prvenstveno, ima za cilj da odredi u kolikoj meri se razvila zavisnost od klorazepata i koje fizičke i psihičke posledice je zavisnost ostavila na pacijenta. Uobičajeno je da dijagnostičke analize obuhvate sledeće:

 • razgovor s psihologom
 • pregled psihijatra
 • pregled interniste
 • biohemijske analize

Ukoliko je potrebno mogu se uraditi i:

 • testovi na hepatitis B, C, HIV i druge bolesti
 • pregledi specijalista ukoliko pacijent boluje od hroničnih bolesti

Na osnovu ovih rezultata, pravi se detaljan individualni paln lečenja.

Detoksikacija od klorazepata

Nakon uspešno urađene dijagnostike, pristupa se izradi individualnog plana lečenja. Taj plan obuhvata i proces detoksikacije. Na osnovu procene psihofizičkog stanja pacijenta i težine njegove zavisnosti, planira se način na koji će se obaviti detoksikacija. Cilj detoksikacije je da simptomi apstinencijalne krize, koji su neminovni, budu što bezbolniji i što manje neprijatni. U te svrhe se koriste medikamenti i mnoge druge metode koje pomažu pacijentu da ceo proces prođe sa što manje trauma.

Odvikavanje od klorazepata

Za uspešno izlečenje nije dovoljno samo skidanje sa Tranxene (klorazepata) tj. uklanjanje leka iz organizma. Potreban je i dug period oporavka i rehabilitacije koji podrazumeva psihoterapiju, savetovanja, učestvovanje u grupama podrške i medikametoznu terapiju. Za rehabilitaciju je važan pravi izbor terapije i lekova, kao i atmosfera puna podrške i poverenja. Tokom rehabilitacije, pacijent se suočava sa problemima koji su ga odveli u zavisnot i suočava se sa njima, uči se da se nosi sa životnim problemima na konstruktivan i pozitivan način i jača svoje samopouzdanje i volju.

Uspešnost lečenja zavisnosti od leka Tranxene

Lečenje zavisnosti od leka Tranxene u klinici VIP Vorobjev ima veoma veliki procenat uspešnosti. Naše proverene metode, kao i vrhunski stručnjaci sa puno iskustva povećavaju do maksimuma šanse da ishod lečenja bude pozitivan. Većina naših pacijenata izlazi sa naše klinike preporođena i spremna za nov i zdrav život.

Troškovi lečenja zavisnosti od klorazepata (Tranxene)

Troškovi lečenja se razlikuju od pacijenta do pacijenta jer se za svakog pacijenta pravi individualni plan lečenja koji može obuhvatati različite metode i lekove. Ukoliko ste zainteresovani da saznate više, kontaktirajte naše medicinske savetnike koji će vas uputiti u sve pojedinosti i predočiti moguće troškove lečenja.

Doktori

Naši doktori su vrhunski stručnjaci sa mnogo godina radnog iskustva. Poseduju ogromno znanje i neprekidno se usavvršavaju prateći najnovija dostignuća u lečenju bolesti zavisnosti. Potpuno su posvećeni pacijentima i ulažu veliki trud da im pruže najbolju moguću medicinsku uslugu i negu i tako pomognu da prevaziđu svoju zavisnost i vrate kontrolu nad svojim životom.

Patenti i sertifikati

Klinika Dr Vorobjev poseduje sve potrebne patente i sertifikate za lečenje bolesti zavisnosti.

Recenzije

„Dugo sam se borila sama, a kada sam došla na kliniku shvatila sam da sam trebala da dođem mnogo ranije. Uz stručnost lekara i podršku osoblja, rešila sam se zavisnosti relativno lako i brzo. Neverovatno!“

Stefana S.

„Šta da kažem, osim da sam apsolutno zadovoljan. Metode su vrhunske, osoblje ljubazno, lekari izuzetno stručni. Zaista, nemam zamerke.“

Luka D.