razmak dr vorobjev

Lečenje zavisnosti od medikamenata kao što je Lyrica predstavlja izuzetno kompleksan proces, budući da vremenom dolazi do fizičkih i psiholoških procesa u organizmu koje nije lako iskontrolisati.

U ovom tekstu ćete moći da saznate više detalja o ovoj podmukloj zavisnosti, ali i o najboljim načinima lečenja ovog oboljenja.

Šta je Lyrica

Lyrica je najpoznatiji brend supstance pregabalin, a u medicini se koristi zbog svojih smirujućih efekata na centralni nervni sistem. U praksi, ti efekti se iskazuju kroz uklanjanje hroničnih bolova, sedativnih efekata, lečenju anksioznih poremećaja i epilepsije, a Lyrica može biti korišćen i kao medikament u supstitucionoj terapiji.

Preporučena dnevna doza ovog leka varira između 150 do 600mg, ali se u slučaju zloupotrebe, te doze značajno uvećavaju.

Lyrica alternative

Ukoliko se jave određene kontraindikacije pri korišćenju leka Lyrica, uz konsultaciju sa Vašim izabranim doktorom, moguće je uključiti terapiju drugim medikamentima koji imaju slična dejstva. To može uključivati sledeće lekove:

 • Neurotin
 • Horizant
 • Gralise
 • Drugi lekovi iz grupacije Gabapentina

Efekti zloupotrebe leka Lyrica

Baš kao i kod drugih supstanci koje imaju depresantno dejstvo na nervni sistem, i Lyrica lek se može zloupotrebljavati. Ukoliko se to desi, pojedinci mogu osećati određene pozitivne efekte kao što su osećanje sreće i zadovoljstva, krajnje opuštenosti i prijatne težine celog tela.

Simptomi i znaci zavisnosti od medikamenta Lyrica

Pozitivni efekti zloupotrebe kod leka Lyrica ne traju dugo. Jednom kada organizam počne da stvara toleranciju prema ovoj supstanci, pozitivni efekti postaju sve kraći, a ubrzo bivaju kompletno zamenjeni efektima apstinencijalne krize.

Tada se smatra da je došlo do zavisnosti od ove supstance. U slučaju leka Lyrica, to se odnosi na sledeće simptome:

 • Uvećana anksioznost
 • Nesanica
 • Glavobolje
 • Mučnina
 • Opsesivna želja za uzimanjem supstance

Posledice upotrebe supstance Lyrica

Posledice zloupotrebe leka Lyrica mogu biti fizičke i psihološke prirode. Mogu se javiti sledeće poteškoće:

 • Oštećenja kardiovaskularnog sistema
 • Otežana kognitivna funkcija
 • Narušena memorija
 • Depresija i psihoze

Pa ipak, iz iskustva naših klijenata saznajemo da je gubitak poverenja porodice i prijatelja, odnosno samog sistema podrške nešto što se ističe kao jedan od najvećih izazova. Potrebno je neko vreme da se narušeno poverenje vrati, ali uz rad na ličnom napretku, postepeno je moguće vratiti kontrolu nad životom i nadoknaditi izgubljeno vreme.

Vrste lečenja zavisnosti od Lyrica

U slučaju samostalnog lečenja zavisnosti od leka Lyrica, osobe naglo prestaju da uzimaju ovu supstancu, u nadi da će uspeti da se izbore sa simptomima apstinencijalne krize. Ipak, ovo nije odgovarajuće rešenje, budući da se sami uzroci zavisnosti ne leče, pa pre ili kasnije ponovo dolazi do recidiva.

U odnosu na samostalno lečenje, odvikavanje u rehabilitacionom centru se odvija postepeno. U toku lečenja, pacijenti ne osećaju elemente krize, a i sam proces detoksikacije je bezbedan i odvija se pod nadzorom stručnih lica. Iz tog razloga tvrdimo da je stacionarno lečenje najbolji izbor.

Lečenje zavisnosti od supstance Lyrica uz pomoć lekova

Jedino uz lekove čija primena je strogo dozirana i koji se propisuju po savetu doktora, moguće je stati na put neprijatnim simptomima apstinencijalne krize. Uz farmakoterapiju takođe dolazi i do ubrzanog oporavka organizma, pa često primećujemo kako naši pacijenti tvrde da se osećaju preporođeno već par dana po započinjanju lečenja. Naravno, kako bi se moglo pričati o potpunom oporavku, mora se pristupiti narednim fazama lečenja.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Lyrica

Stalna opsesivna potreba za uzimanjem leka Lyrica ne može se ukloniti u uslovima samostalnog lečenja, a baš ona često dovodi do pojave recidiva. U te svrhe, upotrebljava se bihevioralna terapija, uz koju pojedinci stvaraju mehanizme odbrane od vraćanja štetnim navikama. Samim tim se ti pojedinci osposobljavaju za samostalan život u kojem se mogu susretati sa brojnim izazovima, ali i stvara stabilna baza kako bi se istrajalo sa zdravim navikama.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od leka Lyrica

Na klinici Dr Vorobjev, koristi se kombinacija stacionarnog i ambulantnog lečenja, gde se tretmani dele na one koji se obavljaju unutar medicinske ustanove i nakon izlaska sa lečenja. Ipak, to nisu jedine razlike između ove dve faze lečenja.

Stacionarno lečenje

Budući da se stacionarno lečenje obavlja pod danonoćnim nadzorom medicinskog osoblja, u toku ove faze lečenja obavljaju se sve kompleksne terapije. To uključuje procedure kao što su dijagnostika, detoksikacija, ali i tretmani za psihološku stranu zavisnosti, poput ličnih i grupnih psihoterapija, bihevioralnih terapija, ali i averzivnih terapija.

Ambulantno lečenje

Tek pošto pacijenti postignu stabilno psihološko stanje i prestanu da osećaju ikakvu potrebu za uzimanjem Lyrica leka, pristupa se ambulantnom lečenju. Ta faza traje 12 meseci, a uključuje redovne kontrole u toku kojih se kontroliše zdravstveno stanje pacijenta.

Faze lečenja zavisnosti od leka Lyrica u klinici Dr Vorobjev

Lečenju oboljenja kao što je zavisnost od Lyrica pristupamo u više faza, od kojih je svaka ima specifično delovanje. Pošto je neophodno rešiti kako psihološke, tako i fizičke simptome zavisnosti, lečenje se deli na sledeće faze:

Prijem i dijagnostika

Detoksikacija od leka Lyrica

Terapija uz korišćenje lekova i medicinskih aparata

Lične i grupne psihoterapije

Podrška nakon izlaska sa klinike

Naše višegodišnje iskustvo u lečenju zavisnosti pokazalo je da se najbolji rezultati mogu očekivati isključivo uz sveobuhvatan pristup, gde se otkriva sam koren zavisnosti i ne preskače nijedan korak u lečenju.

Dijagnoza zavisnosti od Lyrica

Pre nego što se započne lečenje zavisnosti od Lyrica, pacijenti bivaju podvrgnuti detaljnim dijagnostičkim pregledima. Ova procedura je potpuno bezbolna, a obuhvata testove na prisustvo narkotika u organizmu, kao i ispitivanja pratećih oboljenja. Po kompletiranju ove procedure pristupa se izradi plana lečenja.

Detoksikacija od medikamenta Lyrica

Sve dok je lek Lyrica prisutan u organizmu, praktično je nemoguće pristupiti terapijama koje vode ka ozdravljenju. Iz tog razloga, lečenje na klinici Dr Vorobjev uvek započinjemo procedurom detoksikacije. Prilikom ove faze lečenja, uz korišćenje medikamenata, postepeno se organizam oslobađa prisustva svih psihoaktivnih supstanci, nakon čega je moguće pristupiti svim narednim terapijama.

Uspešnost lečenja zavisnosti od Lyrica

Uspešnost lečenja od Lyrica na klinici Dr Vorobjev prevazilazi 86%, što nas rangira visoko među najboljim rehabilitacionim centrima u Evropi. Ipak smatramo da našu najbolju preporuku predstavljaju izjave zadovoljnih pacijenata na kraju lečenja, u šta se možete uveriti i sami na našem YouTube kanalu.

Troškovi lečenja zavisnosti od medikamenta Lyrica

Lyrica lek može izazvati zavisnost koja rezultira blagim simptomima, a ukoliko se lek zloupotrebljava duže, mogu se javiti izuzetno ozbiljni simptomi. U skladu sa postojećim stanjem pacijenta, i dužina terapija kao i metode koje će se koristiti u toku lečenja podložne su promeni.

Ako ste zainteresovani da saznate sve detalje vezane za lečenje zavisnosti od Lyrica na klinici Dr Vorobjev, što uključuje i informacije o ceni lečenja, nazovite nas danas ili kontaktirajte putem veb sajta.

Doktori

Osoblje koje se sastoji od doktora, pomoćnog medicinskog i nemedicinskog osoblja radi zajedno dugi niz godina na klinici Dr Vorobjev, i predstavljaju uigran tim koji je do sada sa uspehom pružio pomoć hiljadama pacijenata iz svih krajeva sveta.

Doktori koji rade na klinici Dr Vorobjev su i sledeći specijalisti:

 • Doktori opšte prakse
 • Anesteziolozi
 • Psihijatri
 • Psiholozi
 • Okupacioni terapeuti
 • Fizioterapeuti
 • Medicinski konsultanti

Uz prijateljsku atmosferu koja vlada na klinici i primenu modernih terapija, smatramo da je moguće izboriti se sa svim vrstama zavisnosti.

Patenti i sertifikati

Posedujemo sve potrebne sertifikate za rad u oblasti lečenja bolesti zavisnosti, a trenutno smo na listi čekanja i za više patenata uz pomoć kojih smo u stanju da efikasnost tretmana podignemo na visok nivo.

Recenzije

„Iako sam se plašila lečenja, smogla sam snage da dođem na kliniku Vorobjev, jer sam čula da su najbolji u onome što rade. Nisam osećala nikakav bol ni nelagodu, a svakim danom mi se vraćala snaga. Posle svega, i sama se nekada zapitam zašto ranije nisam došla na lečenje.“

Sonja D.

„Za razliku od većine zavisnika, ja nikada nisam izgubio nadu da se mogu izvući, iako je zavisnost od Lyrica bila izuzetno velika. Uz pomoć stručnjaka sa klinike Dr Voroblev, to sam konačno i uspeo. Sada planiram da sebi stvorim lep život, kakav znam da zaslužujem posle svega što sam prošao.“

Tomislav S.