Lečenje zavisnosti od Kanabinoidа

Kada se pokrene tema zavisnosti, pored alkoholizma, verujemo da je zavisnost od kanabinoida najčešće spominjana i predmet brojnih rasprava. Posledice konzumiranja kanabinoida u fokusu su brojnih debata, a svedoci smo legalizacije marihuane u mnogim zemljama. Neupitan je uticaj ove supstance na psihofizičko stanje osoba, posebno kada govorimo o mladim ljudima koji se još uvek razvijaju. Zavisnost od kanabinoida nije fenomen na koji bi trebalo zatvoriti oči, neretko je i uvod u konzumiranje supstanci koje stvaraju teške zavisnosti i ostavljaju daleko teže posledice po zdravlje.

Lečenje zavisnosti od Kanabinoidа

Šta je kanabinoid i zašto izaziva zavisnost?

Iako je većini pomisao kada čujemo zavisnost od kanabinoida marihuana, to nije slučaj. Naime, kanabinoidi su jedinjenja koja mogu biti prirodnog i sintetičkog porekla, a aktiviraju kanabinoidne receptore koji postoje kod ljudi i životinja. Ovi receptori u sadejstvu s kanabinoidima deluju na različite psihofizičke funkcije – motoričke, donošenje odluka, učenje, pamćenje, straha, anksioznosti, bola, emocija i slično.

Koje vrste kanabinoidа postoje?

Kada govorimo o zavisnosti, ovo su zasigurno najrasprostranjenije supstance, tako da je upotreba kanabinoida dovela i do stvaranja sintetskih kanabinoida. Što se tiče vrsta koje postoje imamo fitokanabinoide, tj. one koji su prisutni u biljci kanabis. Dosad je izdvojeno preko 80 vrsta kanabinoida iz ove biljke i svi imaju određeni efekat na ljudski organizam. S druge strane, javljaju se i sintetski kanabinoidi, dobijaju se hemijskim putem u laboratorijskim uslovima. Široka upotreba kanabisa dovela je do stvaranja ovih hemijskih jedinjenja koja imitiraju efekte kanabisa. Čak se može reći i da su dostupniji, nabavljaju se putem interneta ili u tzv. ,,head” šopovima. Opasnost kod sintetskih kanabinoida leži u tome što većina misli da imaju isti efekat kao biljka marihuana, međutim neretko uticaj ovih jedinjenja na čoveka može biti nepredvidiv i potencijalno smrtonosan. Marketing, dostupnost, uticaj popularne kulture uticali su da su ove vrste supstanci veoma prisutne naročito kod mladih.

Koji su simptomi i znaci zavisnosti od kanabinoidа?

Iako osobama koje konzumiraju ovu supstancu prva pomisao nije odvikavanje od kanabinoida, s problemom će se usled dugoročne zloupotrebe neminovno suočiti. Neretko se razvije poremećaj upotrebe kanabinoida, najčešće je marihuana u pitanju, a neki od osnovnih pokazatelja su:

 • Povećavanje količine supstance u odnosu na početne doze
 • Zapostavljanje svih obaveza u školi, na poslu, druženje
 • Zapostavljanje brige o sebi, lične higijene na prvom mestu
 • Upotreba kanabinoida na rizičnim mestima, u javnosti npr.
 • Sve teže kontrolisanje količine koju neko koristi
 • Žudnja za ovom supstancom
 • Pojava apstinencijalne krize nakon prestanka upotrebe

Zavisnost od kanabinoida predstavlja rasprostranjen društveni problem, ne samo kod nas, već i na globalnom nivou. Smatra se da je čak 55% ljudi marihuanu počelo da koristi pre svoje 17.godine. Kanabinoidi se unose pušenjem ili kao ,,edibles” u hrani, a tada imaju snažniji i duži efekat.

Znaci u ponašanju zavisnika

Kanabinoidi delovanje ispoljavaju na različite načine – od psihofizičkih simptoma, pa sve do promena u ponašanju. Najčešće se govori o amotivacijskom sindromu, nedostatku zainteresovanosti, brige i pažnje za bilo šta oko sebe. Pored toga, ponašanje koje ukazuje na zavisnost od kanabinoida ogleda se i kroz:

 • Hiperaktivnost
 • Neaktivnost
 • Problemi sa spavanjem poput nesanice ili prekinutog sna
 • Pojačanu govorljivost
 • Delimično oštećene kognitivne sposobnosti, naročito pamćenje i rasuđivanje
 • Problemi s apetitom
 • Premorenost
 • Nezainteresovanost za ono što se njima dešava ili oko njih

Simptomi upotrebe narkotika

Iako su kanabinoidi označeni kao ,,laka” droga, svi koji se na bilo koji način bave problemom zavisnosti odlučni su u tome da nema ,,lakih” droga – sve su teške. Isto tako je važno naglasiti da je kod više od 50% heroinskih zavisnika prvi susret s drogom bio upravo korišćenje kanabinoida. Iako to nije pravilo, ali zavisnost od kanabinoida može otvoriti vrata konzumiranju i opijata i psihostimulansa, ali i alkohola. Nije nepoznanica da su različite psihoaktivne supstance prisutne koliko i civilizacija, ali druga polovina XX veka donela je ekspanziju što se tiče zloupotrebe narkotika. Istovremeno su se javile i različita sintetska jedinjenja čiji su efekti pogubni po psihofizičko zdravlje ljudi. Simptomi uzimanja kanabinoida, ali i generalno upotrebe narkotika mogu biti:

 • Sve češća upotreba supstanci
 • Briga da uvek ima dovoljno supstance
 • Trošenje novca na supstance
 • Upotreba droge uprkos svesti da ima loše posledice po zdravlje
 • Problemi sa zakonom
 • Rizično ponašanje – krađa, laganje, obmane
 • Izbegavanje obaveza i društvenih aktivnosti
 • Promene u navikama i načinu životu

Koji su neželjeni efekti zavisnosti od kanabinoidа

Koji su neželjeni efekti zavisnosti od kanabinoidа?

Kanabinoidi neželjena dejstva mogu ispoljiti već nakon prve konzumacije ove supstance, ali i nakon dugoročne upotrebe. Iako se za efekte kanabinoida vezuje osećaj euforije, opuštenosti i nekontrolisanog smeha, neretko kanabinoidi mogu izazvati:

 • Anksioznost
 • Napad panike
 • Ubrzano lupanje srca
 • Mučninu i povraćanje
 • Halucinacije koje mogu biti zastrašujuće

Kratkoročni efekti zavisnosti od kanabinoidа

Zavisnost od kanabinoida neminovno ostavlja posledice po psihofizičko zdravlje osoba koje s e suočavaju s ovim problemom. Pored svih prethodno navedenih poteškoća, zavisnici se suočavaju s kratkoročnim i dugoročnim efektima, a posledice koje se kratko zadržavaju su:

 • Kratkoročni gubitak pamćenja
 • Paranoično ponašanje
 • Usporenost reakcija
 • Čudni oblici ponašanja
 • Nemogućnost razlikovanja imaginarnog od stvarnog
 • Povećan rizik od srčanog udara
 • Usporena i poremećena koordinacija

Dugoročni efekti zavisnosti od kanabinoidа

S druge strane, kod zavisnika vremenom se razvijaju i dugoročne posledice koje su uočljive na psihičkom planu, ali i kroz ponašanje:

 • Lošiji rezultati na testu inteligencije (čak za 8 poena slabiji rezultati)
 • Poremećena sposobnost mišljenja, učenja i rešavanja složenih zadataka
 • Povećan rizik za zavisnost od opijata
 • Finansijski problemi
 • Lošiji rezultati na poslu koji se mogu završiti otkazom
 • Depresija

Pored toga, nedovoljno se govori o dugoročnim posledicama marihuane na respiratorne organe. Kod osoba koje redovno koriste marihuanu, prisutno je 3 do 5 puta više unošenje katrana i karbon monoksida nego kod pušača. To dovodi do oštećenja tkiva pluća, a vremenom i do poremećene funkcije respiratornih organa i bolesti kao što su emfizem ili kancer.

Kako i zašto počinje zavisnost od kanabinoidа?

Kanabinoidi zloupotreba i postepeno stvaranje zavisnosti predstavljaju proces koji se odvija u našem centralnom nervnom sistemu. Naime, naše telo sadrži endokanabinoide, receptore koji se aktiviraju uzimanjem kanabinoida. Vremenom, kao i kod svake zavisnosti, potrebno je sve više određene supstance da bi se dobili isti efekti, a ukoliko osoba prestane s upotrebom, nastupa apstinencijalna kriza i njeni simptomi. Kada iskuse simptome apstinencijalne krize, većini zavisnika je na umu kako doći do sledeće doze. Nije retko ni predoziranje kanabinoidima, a akutna intoksikacija kanabinoidima može imati veoma ozbiljne posledice po zdravlje – akutna psihoza, omamljenost, veoma smanjena svesnost, a u teškim slučajevima zabeležen je zastoj funkcije bubrega, kao i hipertermija (stanje povišene unutrašnje temperature).

Kakav je tretman za zloupotrebu kanabinoidа

Kakav je tretman za zloupotrebu kanabinoidа?

Budući da je zavisnost od kanabinoida problem koji obuhvata i psihičke i fizičke aspekte organizma, svako uspešno lečenje mora se zasnivati na celovitom oporavku, i mentalnom i fizičkom. Lečenje zavisnosti od kanabinoida na Klinici dr Vorobjev obuhvata program koji se sastoji iz nekoliko faza. Važno je uspostaviti preciznu dijagnostičku sliku pacijenta, a to se postiže nizom testova – biohemijskom analizom krvi, testom urina, testovima na hepatits, na HIV infekciju, kao i pregledom interniste. Na osnovu dobijenih rezultata uspostavlja se individualni program lečenja, a procedure koje su uključene su farmakoterapija, Neuro Jet terapija, kao i intenzivna psihoterapija. Lečenje zavisnosti od kanabinoida uključuje i lekove koji regulišu poremećen san kod pacijenata, stanje depresije, ali i detoksikaciju organizma od posledica kanabinoida. Ovim procedurama pokriven je aspekt fizičkog lečenja, a psihoterapije i edukacija tu da se neutrališe psihička zavisnost koja je prisutnija i jača. Ukoliko govorimo o vremenskom periodu, lečenje zavisnosti od kanabinoida obuhvata stacionarno lečenje, boravak u bolnici u periodu od dve do tri nedelje. Nakon toga sledi ambulantno lečenje i mesečne kontrole u periodu od godinu dana. Kroz rad s psihoterapeutom pacijent dobija podršku i motivaciju da uspešno završi lečenje.

Kako započeti lečenje zavisnosti od kanabinoidа?

Kanabinoidi lečenje započinje, pre svega, uviđanjem problema, sagledavanjem štetnih posledica po zdravlje i život zavisnika. Nakon toga, važno je potražiti stručnu pomoć – lekare i specijaliste koji imaju iskustva kada je reč o lečenju zavisnosti. U skladu s dužinom i intenzitetom zavisnosti, kao i opštom zdravstvenom slikom pacijenta, uspostavlja se optimalan program lečenja. Za uspešan tok lečenja ključna je otvorena i iskrena saradnja pacijenta s lekarskim timom i poverenje u njihove odluke.

Troškovi lečenja zavisnosti od kanabinoidа

Pre neposrednog dolaska na lečenje pacijent ili njemu neko blizak komunicira s medicinskim konsultantima. Sve informacije u vezi s programom, načinom lečenja, procedurama i terapijama mogu se saznati od njih. Kada govorimo o troškovima lečenja, medicinski konsultanti su ti koji mogu pružiti precizan odgovor na ovo pitanje.

Lekari

Zavisnost od kanabinoida najuspešnije se pobeđuje uz stručnu pomoć. Ključnu ulogu na Klinici dr Vorobjev imaju lekari specijalisti, psihijatri i psihoterapeuti. Iza njih stoji dugogodišnje iskustvo u radu s pacijentima, kao i stotine uspešno izlečenih osoba. Neprestano usavršavanje, otvoren i brižan odnos sa svakim od pacijenata, kao i posvećenost važna su spona u sticanju poverenja i motivaciji pacijenata.

Patenti i sertifikati

Procedure kojima postavljamo standard kada je u pitanju lečenje svih oblika zavisnosti, zatim primena inovativnih i bezbednih metoda lečenja, kao i praćenje savremenih načina lečenja deo su uspešnosti lečenja na Klinici dr Vorobjev. Svaka procedura, kao i lekovi koji se primenjuju sertifikovani su i priznati od strane svetskih organizacija i stručnjaka. Na ovaj način bezbednost, sigurnost i efikasnost lečenja su osigurani.

Recenzije

 1. Bojan S.

  „S 13 godina sam prvi put probao marihuanu, džoint je postao povremena stvar. Vremenom je to postajalo sve češće i nisam mogao a da ne ,,smotam” i do 7-8 dnevno. Potražio sam pomoć kada sam shvatio da mi ova navika uništava život, izgubio sam posao, a bio sam i na ivici da izgubim svoju porodicu. Na Klinici dr Vorobjev su mi na neki način otvorilli oči, pokazali kakve štetne efekte ima po moje zdravlje i šta je ta stvar uradila mojoj psihi. Nije bilo lako odoleti nekim iskušenjima, ali su mi u tome najviše pomogli razgovori s psihoterapeutom. Sada živim normalan i ispunjen život.“

 2. Marija G.

  „Marihuana mi je i bila ok, ali kad je krenula hemija, tada sam upoznala zlo. Imala sam jako loše ,,tripove” – noćne more, paranoju,strašne napade panike i na kraju depresija. Mislim da nikada ne bih ustala iz kreveta da mi nisu pomogli roditelji i prijatelji i poslali me na Kliniku dr Vorobjev. Više od svega mi je pomogao odnos lekara i psihoterapeuta prema mom problemu, nije bilo osude ili predrasuda. Mogla sam otvoreno i slobodno da govorim o svemu što me je mučilo. I izlečila sam se, nakon lečenja sam našla posao, čak i nastavila školovanje nakon toga i sada sam samostalna, tek sam sada spoznala slobodu.“

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.