Lečenje seksualne zavisnosti

Hiperseksualnost ili kompulsivno seksualno ponašanje je poremećaj koji se obično naziva seksualna zavisnost. Ne postoji formalna dijagnoza seksualne zavisnosti, ali kompulsivno seksualno ponašanje je problem koji pogađa od 3-6% ukupnog stanovništva i predstavlja ogroman problem jer povlači za sobom ponašanja koja mogu imate ozbiljne negativne posledice.

Lečenje seksualne zavisnosti

Šta je seksualna zavisnost?

Seksualna zavisnost podrazumeva intenzivne i opsesivne seksualne misli i želje i nemogućnost da se se te misli, kao ni nagoni i impulsi, kontrolišu. Seksualni impulsi su prirodni pa se seksualna zavisnost odnosi samo na prinudna i repetativna seksualna ponašanja koja negativno utiču na razne aspekte života.

Vrste seksualne zavisnosti

Seksualna zavisnost se javlja u različitim oblicima. Ne postoji precizna kategorizacija, ali se može okvirno govoriti o vrstama seksualne zavisnosti koje se opsesivno fokusiraju na:

 • Pornografiju
 • Prostituciju
 • Masturbaciju ili seksualne fantazije
 • Sadističko ili mazohističko ponašanje
 • Egzbicionizam ili voajerizam
 • Druge preterane seksualne želje

Uzroci seksualne zavisnosti

Zavisnost od seksa može imati različite uzroke. Dugotrajna nekontrolisana seksualna ponašanja nisu još uvek dovoljno ispitana. Mogu ih iskusiti ljudi različitih godina i iz različitih razloga. Najverovatnije je uzrok kompulsivnog seksualnog ponašanja kombinacija više različitih fakotra. To mogu biti:

 • nedostatak hemijskog balansa u mozgu, prvenstveno nedostatak dopamina
 • postojanje određenih mentalnih bolesti
 • promene na prefrontalnom korteksu mozga
 • traumatična iskustva iz detinjstva
 • odnos sa roditeljima ili starateljima u detinjstvu
 • uticaji određenih stilova života

Faktori rizika

Seksualna zavisnost kod muškaraca je mnogo češća nego kod žena. Obično se javlja nakon 18 godine. Većina zavisnika potraži pomoć tek nakon 35 godine. Velika većina zavisnika, oko 88% ima neku mentalnu bolest ili poremećaj. To su najčešće:

 • bipolarni poremećaj
 • anksioznost
 • poremećaji ličnosti
 • bolesti zavisnosti
 • poremećaj kontrole impulsa
 • opsesivno-kompulsivni poremećaj (OCD)
 • poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD)

Kako se dijagnostikuje seksualna zavisnost?

Iako je seksualna zavisnost kao dijagnoza uklonjena iz 5. izdanja američkog Dijagnostičkog i statističkog priručnika za mentalne poremećaje (DSM), problem seksualne zavisnosti se često javlja u kliničkoj praksi. Mnogi medicinski stručnjaci koji se bave mentalnim zdravljem nisu saglasni sa ovom odlukom jer njihovo iskustvo u radu sa pacijentima potvrđuje postojanje tog poremećaja.

Ipak, 11. izdanje Međunarodnog priručnika za klasifikaciju bolesti (ICD), uključuje kompulsivno seksualno ponašanje kao formalnu dijagnozu. Seksualna zavisnost je klasifikovana kao poremećaj kontrole impulsa, a ne kao zavisnost.

Seksualna zavisnost se može dijagnostikovati od strane psihologa ili psihijatra. Da bi se dijagnoza postavila, potreban je otvoren i detaljan razgovor sa pacijentom o njegovim mislima, željama, potrebama i ponašanjima, kao i o istoriji njegovih bolesti. Takav razgovor za pojedine ljude može biti problem, pa je u tom cilju napravljen i upitnik čije popunjavanje može olakšati proces postavljanja dijagnoze.

Simptomi i znaci seksualne zavisnosti

Ukoliko postoji zavisnost od seksa simptomi koji će na to ukazati mogu biti fiziči, psihički i bihevioralni. Najočigledniji su bihevioralni simptomi jer seksualna zavisnost najviše utiče na ponašanje.

Fizički simptomi

Kada postoji zavisnost od seksa simptomi koji se mogu posmatrati kao fizički su sedeći:

 • Preterano masturbiranje. Iako masturbacija može biti zdravo istraživanje i izražavanje sopstvene seksualnosti, preterano masturbiranje može biti znak da postoji seksualna zavisnost. Posebno ako je u pitanju kompulsivna masturbacija, masturbacija na neprikladnim mestima ili u neprikladno vreme, ili masturbacija čak i kad više nema zadovoljstva.
 • Preterano česti seksualni odnosi i zavisnost od orgazma. Snažna fizička potreba da se obavi seksualni čin i doživi orgazam Orgazam izaziva određene hemijske proces u mozgu i zavisnik često ne može da funkcioniše bez neprekidnog osećaja zadovoljstva koje orgazam pruža. Vremenom te potrebe postaju sve veće, a orgazam ponekad sve slabiji.

Simptomi i znaci seksualne zavisnosti

Psihološki simptomi

Kao dokaz da postoji seksualna zavisnost simptomi koji su prisutni, a mogu se okarakterisati kao psihološki, su:

 • Opsesivne seksualne misli i želje. Kada kod osobe postoji zavisnost od seksa simptomi podrazumevaju neprekidne misli o seksu i seksualnim aktivnostima i fantazijama kojih se osoba ne može osloboditi i koje ometaju njen svakodnevni život.
 • Osećanje stida i krivice. Kada pojačana seksualnost pređe u potpunu zavisnost od seksa simptomi uključuju i nemogućnost kontrolisanja sopstvenog ponašanja pa se javlja osećaj stida i sramote.
 • Opsesivno planiranje i sprovođenje seksualnih aktivnosti. Veći deo života osobe koja je zavisnik od seksa se svodi na planiranje i sprovođenje seksualnih aktivnosti što vremenom postaje iscrpljujuće i udaljava od svih drugih aktivnosti.
 • Depresija. Mogu se javiti klinička depresija, kao i suicidalne misli jer zavisnik ne vidi izlaz iz situacije koju ne može da kontroliše.

Simptomi ponašanja

Seksualna zavisnost najviše utiče na ponašanje pa se često smatra i bihevioralnim poremećajem. Kada postoji zavisnost od seksa simptomi ponašanja koji se najčešće javljaju kod zavisnika su:

 • Hronične opsesivne seksualne misli i fantazije
 • Preterano gledanje pronografije
 • Kompulsivno ulaženje u veze sa mnoštvom partnera, uključujući potpune strance
 • Laganje da bi se prikrilo neprikladno ponašanje
 • Opsednutost seksom čak i kada to ugrožava druge aspekte života
 • Rizična ponašanja da bi se ispunile seksualne potrebe

Opcije lečenja seksualne zavisnosti

U lečenju seksualne zavisnosti koriste se se različite metode, u zavisnosti od psihofizičkog stanja pacijenta i težine zavisnosti. Najčešće se primenjuju i medikametozni tretmani i psihoterapija.

Medicinski tretman

Što se tiče medicinskih tretmana za zavisnost od seksa lečenje se svodi na upotrebu određenih medikamenata koji mogu pomoći kod specifičnih stanja. Ne postoji neki određeni lek za seksualnu zavisnost ali se najčešće propisuju:

 • Antidepresivi koji povećavaju nivo serotonina u mozgu
 • Anti-androgeni koji utiču na muške polne hormone i smanjuju opsesivne misli
 • Stabilizatori raspoloženja koji su korisni ako seksualni zavisnik ima bipolarni poremećaj
 • Anksiolitici koji se koriste ako je određeno seksualno ponašanje izazvano anksioznošću
 • Drugi lekovi, kao na primer, antipsihotici koji mogu smanjiti seksualnu želju i uzbuđenje

Psihoterapija

Postoje razne tehnike u psihoterapiji kojima se može tretirati seksualna zavisnost. Tokom terapije, pacijent kroz razgovor sa terapeutom otkriva šta je to što izaziva neprimereno seksualno ponašanje i kako da promeni svoje ponašanje. Najznačajniji tipovi terapije za zavisnost od seksa su:

 • Kognitivno-bihevioralna terapija koja služi da se negativni obrasci razmišljanja i ponašanja zamene pozitivnim i da se nauče mehanizmi kojima će se bolje kontrolisati seksualni nagon
 • Psihosocijalna terapija koja se bavi istraživanjem veza između društvenog uticaja i zavisničkog ponašanja; najčešće se fokusira na grupe podrške
 • Psihodinamička terapija koja pokušava da prodre u veze između misli i seksualnog ponašanja; ispituje pozadinu osećanja stida i besa i radi na poboljšanju slike koje zavisnik ima o sebi

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Stacionarno lečenje podrazumeva boravak na klinici uz neprestanu pažnju lekara i medicinskog osoblja. Stacionarno lečenje pruža dodatni komfor i osećaj sigurnosti pacijentima koji se leče od bolesti zavisnosti, kao i podršku i ohrabrenje kad god je to potrebno. Ambulantno lečenje podrazumeva redovne dolaske na kliniku radi kontrole i terapije i za mnoge je prihvatljiviji oblik lečenja.

Proces i stadijum lečenja seksualne zavisnosti u klinici Dr Vorobjev

Na klinici Dr Vorobjev, proces lečenja zavisnosti od seksa počinje iskrenim i otvorenim razgovorom sa psihologom ili psihijatrom, kao i popunjavanjem određenih upitnika. Na osnovu toga se određuje da li postoji potreba za lečenjem zavisnosti od seksa i na koji način će biti sprovedena.

Svakom pacijentu se prisutpa individualno i pravi se individualni plan lečenja koji će u potpunosti odgovarati njegovom stanju i potrebama. Plan lečenja obuhvata medikametoznu terapiju ukoliko je potrebna i preporuke za određenu vrstu psohoterapije koja će se zatim sprovoditi određeni period uz praćenje napretka.

Prosečno trajanje tretmana za seksualne zavisnosti

Da li je moguće sam se rešiti seksualne zavisnosti?

Istraživanja su pokazala da je jako teško samostalno se osloboditi seksualne zavisnosti. Vrlo je važno imati odgovarajuću stručnu pomoć i podršku, kao i poverenje u lekare koji vas leče. Zato je neophodno obratiti se klinici koja je provereno uspešna u lečenju seksualne zavisnosti. Procenat izlečenja je drastično veći ukoliko se lečenje sprovodi uz profesionalnu pomoć.

Prosečno trajanje tretmana za seksualne zavisnosti

Stručnjaci smatraju da je za potpun oporavak od seksualne zavisnosti potrebno oko 2 godine. Pacijent u tom periodu prolazi kroz nekoliko faza. To su uglavnom:

 • faza odluke (1-3 mesea) najteža faza kad se pacijent odlučuje za otkrivanje svog problema i lečenje
 • faza žaljenja (6 meseci) pacijent žali zbog svega što je izgubio zbog svoje zavisnosti
 • faza šoka (6-8 meseci) pacijent se suočava sa svojim ponašanjem i posledicama i može se naći u stanju šoka, besa, očaja, ali i olakšanja
 • faza razvoja (do 2 godine) pacijent počinje da razumeva svoju zavisnost, uči kako da spreči kompulsivno ponašanje i šta da radi ako poklekne
 • faza poravke (18-36 meseci) pacijent primećuje pozitivne promene i razvija nove obrasce ponašanja
 • faza rasta (2+ godine) pacijent nastavlja da raste i razvija svoje samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi

Delotvornost lečenja seksualne zavisnosti

Lečenje seksualne zavisnosti odgovarajućim lekovima i terapijama je izuzetno uspešno. Naša klinika poseduje sve potrebne uslove da pomogne pacijentima da se oslobode ove vrste zavisnosti o čemu svedoči i ogroman procenat izlečenja.

Troškovi lečenja seksualne zavisnosti

S obzirom da se za svakog pacijenta pravi individualni plan lečenja, cene lečenja variraju. Za više informacija o lečenju i mogućim troškovima lečenja, kontaktirajte naše medicinske savetnike ili nas posetite na našoj klinici.

Doktori

Problem seksualne zavisnosti je za većinu ljudi vrlo neprijatan. Budite sigurni da u naše lekare možete imati puno poverenje i da ćemo vam obezbediti maksimalnu diskreciju. Pored toga, lekari naše klinike su vrhunski stručnjaci sa godinama radnog iskustva koji će vam pružiti sve što vam je potrebno da uspešno prevaziđete svoju zavisnost.

Patenti i sertifikati

Naša klinika poseduje sve potreben patente i sertifikate za metode i sredstva koje upotrebljava u lečenju bolesti zavisnosti.

Recenzije

 1. Branko M.

  „Bio sam potpuni zavisnik od seksa, samo sam na to mislio, samo to radio. To mi je uništilo život, a nisam imao snage da prestanem. Tek kada sam došao na kliniku, shvatio sam da ima spasa i evo, ja sam živi dokaz da je izlečenje moguće. Život mi se promenio iz korena.“

 2. Nemanja J.

  „Bio sam privlačan ženama i mogao sam da ih imam koliko hoću. U početku sam bio ponosan na sebe i na svakodnevni seks gledao kao na uspeh. Međutim, ubrzo je sve izmaklo kontroli. Postao sam zavisnik od orgazma. Više nisu bile bitne žene, samo orgazam na bio koji način, Nešto se desilo u mozgu. Ovde na klinici sam dobio svu moguću pomoć i evo, opet funkcionišem normalno. Vrlo sam blizu potpunog ozdravljenja.“

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.