Lečenje zavisnosti od Zolpidema (Stilnox)

Zavisnost od lekova za spavanje kao što je Zolpidem predstavlja oboljenje koje ne treba potcenjivati, jer može izazvati brojne zdravstvene poteškoće ukoliko se ne leči. U ovom tekstu ćemo se fokusirati na osnovne informacije o Zolpidemu, efekte koje ima na organizam, mehanizme stvaranja zavisnosti i najbolje metode za lečenje zavisnosti od ove supstance.

Lečenje zavisnosti od Zolpidema (Stilnox)

Šta je Zolpidem (Stilnox)?

Lekovi za spavanje, odnosno hipnotici, često se prepisuju osobama koje imaju probleme sa nesanicom, a Zolpidem lek, na tržištu često i pod imenom Stilnox, jedan je od najčešće korišćenih medikamenata. To nažalost ne znači da je ovaj lek potpuno bezopasan, jer u slučaju zloupotrebe, uzimanje prevelikih doza i neodgovarajućim načinima uzimanja može izazvati zavisnost. Takođe i kod lekova kao što je Lunesta zloupotreba može izazvati veoma slične probleme.

Efekti zloupotrebe Zolpidema

Zolpidem se prevashodno koristi kako bi se usporila aktivnost mozga, a samim tim i smanjili nadražaji i uzbuđenja, što može pomoći osobi da lakše zaspi. Ovakvi efekti mogu biti jako korisni, ali lek ne bi trebalo koristiti svakodnevno, kako bi se izbegle zdravstvene komplikacije i sprečio rast tolerancije ka efektima efektima Zolpidema. Ako do toga ipak dođe, osoba u početku oseća uvećanu želju za lekom, primetna je manja efektivnost pri uzimanju istih doza, a može doći i do problema sa koncentracijom, mučnina i mentalnih poteškoća.

Znaci i simptomi zavisnosti od Zolpidema

Simptomi koji ukazuju na pojavu zavisnosti kada je u pitanju Zolpidem lek mogu se deliti na fizičke i psihičke. Najčešće se javljaju zajedno i pogoršavaju se kako zavisnost postaje izraženija.

Fizički simptomi

Neki od fizičkih efekata zloupotrebe Zolpidema, ali i sličnih medikamenata za probleme sa spavanjem kao što je Stilnox lek, uključuju:

 • Mučninu
 • Povraćanje
 • Dijareju
 • Pospanost
 • Konfuziju
 • Otežane motoričke sposobnosti

Psihološki simptomi

Kada je u pitanju Zolpidem neželjeni efekti po psihu mogu biti sledeći:

 • Anksiznost
 • Paranoja
 • Halucinacije
 • Kognitivne poteškoće
 • Depresija

Simptomi ponašanja

Usled uvećane želje za medikamentima koja vremenom postaje neprestana potreba, osobe koje su zavisne od lekova za spavanje bez istih ne mogu da se odmore. Zbog toga postaju hronično umorne, napete i besne. To se ubrzo odražava na sve ljude iz okoline, pa zavisnici često bivaju izopšteni iz društva što samo pogoršava njihovo stanje.

Posledice upotrebe Zolpidema

Mnogi ljudi pogrešno smatraju da su lekovi potpuno bezbedne supstance koje se mogu konzumirati po potrebi, ali budući da Zolpidem lek ima jako dejstvo na nervni sistem, zloupotreba može dovesti do brojnih fizičkih i psihičkih posledica.

Posledice upotrebe Zolpidema

Vrste lečenja zavisnosti od Zolpidema

Sa medicinske tačke gledišta, moguće je samostalno prevazići zavisnost prema svim supstancama, ali bez pomoći drugih, to je jako teško uraditi. Ista situacija je sa lekom Zolpidem, ali i kada je u pitanju Stilnox lek i kod drugih medikamenata sa sličnim dejstvom. S tim na umu, lečenje u specijalnim bolnicama koje su prilagođene potrebama pojedinaca sa problemom zavisnosti predstavlja najbolje rešenje.

Lečenje zavisnosti od Zolpidema uz pomoć lekova

Kako bi se efekti Zolpidema na organizam ograničili, a potreba za lekom sasvim uklonila, neophodno je koristiti tačne doze drugih medikamenata. Prema potrebama i zdravstvenom stanju svakog pacijenta, to može jedino prepisati lekar koji detaljno prati sve vitalne parametre u toku odvikavanja i tome prilagođava terapiju.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Zolpidema (Stilnox)

Ova vrsta terapije fokusira se na promenu ponašanja i razmišljanja koja doprinose zavisnosti. Bihevioralna terapija obuhvata razvijanje strategija za upravljanje stresom i anksioznošću koji su često prisutni kod ljudi koji se bore sa zavisnošću od lekova. Ovo može uključivati tehnike kao što su relaksacija, meditacija ili joga. Takođe, bihevioralna terapija može pomoći ljudima da identifikuju i izbegnu okidače koji mogu dovesti do zloupotrebe Zolpidema, razviju zdrave navike i izbegnu nepotrebne stimulanse.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Sveobuhvatno lečenje predstavlja jedinu bezbednu opciju kojom se mogu izbeći komplikacije koje su prethodno pominjane u tekstu ali i na vreme sprečiti mogućnost da nastane Zolpidem predoziranje. Jedan takav tretman uvek se sastoji iz dva dela kao što su stacionarno i ambulantno lečenje.

Stacionarno lečenje

Stacionarno lečenje podrazumeva postavljanje detaljne dijagnostike i ispitivanje svih zdravstvenih parametara pre započinjanja tretmana, Zolpidem detoks u toku kojeg se ova supstanca u potpunosti izbacuje iz organizma, ali i ostale procedure za lečenja od Zolpidem zavisnosti kao što su psihoterapija, bihevioralna terapija i farmakoterapija.

Ambulantno lečenje

Drugi deo tretmana obuhvata ambulantno lečenje, kada se pacijent vraća kući, a u rehabilitacionu ustanovu dolazi samo povremeno ukoliko posećuje dodatne psihoterapije i radi sprovođenja redovnih kontrola. Ovakav pristup ima izuzetno veliki uticaj na razvijanje odgovornosti prema sebi i drugima i smanjuje šanse za recidiviranjem.

Vrste lečenja zavisnosti od Zolpidema

Faze lečenja zavisnosti od Zolpidema u klinici Dr Vorobjev

Uzimanje leka kao što je Zolpidem može ostaviti ozbiljne posledice na organizam, pa se lečenje ovog tipa zavisnosti mora obaviti temeljno, tretirajući istovremeno i fizičke i psihičke simptome. Na klinici Dr Vorobjev, bolničko lečenje deli se na sledeće faze:

 1. Dijagnostika
 2. Detoksikacija
 3. Rehabilitacija
 4. Podrška protiv recidiva

Dijagnoza zavisnosti od Zolpidema

Dijagnoza zavisnosti od Zolpidema se postavlja na osnovu procene simptoma i istorije korišćenja leka. To uključuje prisustvo tolerancije na efekte leka, simptome apstinencijalne krize, istorijat bolesti i psihičkog stanja, ali i opšteg zdravstvenog stanja osobe. Ukoliko dijagnoza potvrdi da je osoba razvila zavisnost od Zolpidema, pristupa se daljim terapijama.

Detoksikacija od Zolpidema

Detoksikacija od Zolpidema obuhvata proces uklanjanja leka iz organizma i smanjenje simptoma apstinencijalne krize koji se mogu pojaviti nakon prestanka uzimanja ove supstance. Detoksikacija se obično sprovodi pod nadzorom medicinskog osoblja, kako bi se osiguralo da se proces odvija bezbedno i efikasno. Istovremeno, kako bi organizam bio jači, pacijent u toku detoksikacije dobija stalne infuzije koje sadrže minerale i ostale hranljive elemente.

Odvikavanje od Zolpidema

Ipak, detoksikacija predstavlja samo prvi korak u kompleksnom lečenju zavisnosti. Kompletan plan odvikavanja podrazumeva i stvaranje averzije prema uzimanju ovog leka i drugih psihoaktivnih supstanci, ali se mora raditi i na uspostavljanju psihičke stabilnosti. Lečenje mora biti bezbolno, bezbedno, a svi elementi apstinencijalne krize moraju nestati. Kada se ovo postigne, postaje moguće živeti bez ikakve želje za lekovima za spavanje.

Uspešnost lečenja zavisnosti od Stilnox leka

Efikasnost lečenja zavisnosti od lekova za spavanje varira zbog mnogih faktora, kao što su dužina trajanja zavisnosti, stepen zavisnosti, kao i individualni faktori poput mentalnog i fizičkog zdravlja osobe. Najbolji rezultati se postižu kompletnim lečenjem u rehabilitacionom centru, a u slučaju osoba koji lečenje prolaze na klinici Vorobjev, uspešnost prevazilazi 85%.

Troškovi lečenja zavisnosti od Zolpidema (Stilnox)

Kako bi se saznala tačna cena lečenja zavisnosti od lekova za nesanicu, predlažemo vam da nazovete naše medicinske savetnike, koji će Vam rado do detalja objasniti pojedinosti tretmana koje nudimo, a tom prilikom ćete saznati i iznos lečenja.

Doktori

Doktori koji rade na lečenju zavisnosti od Zolpidema (Stilnox) mogu biti narkolozi, psihijatri, psiholozi, anesteziolozi ili lekari opšte prakse. Ovi doktori obično imaju specijalizovanu obuku i iskustvo u tretmanu svih tipova zavisnosti, uključujući i zavisnost od lekova za spavanje kao što je Zolpidem.

Patenti i sertifikati

Kao registrovana specijalna bolnica, klinika Dr Vorobjev poseduje sve dozvole i neophodne sertifikate za obavljanje medicinskih usluga i lečenje bolesti zavisnosti.

Recenzije

 1. Slobodan O.

  „Uzimao sam Zolpidem kako bih rešio problem hronične neispavanosti, i pre nego što sam toga i postao svestan, već sam bio u problemu koji nisam umeo da rešim. Dolaskom na kliniku Dr Vorobjev, uspeo sam da potpuno prevaziđem želju za uzimanjem lekova i sada ponovo spavam kao nekada.“

 2. Miladin G.

  „Malo po malo, jednu po jednu tabletu, i postalo mi je nemoguće da zamislim svoj dan bez Zolpidema. Svaki dan sam uzimao tabletu da zaspim. Jednom prilikom nisam mogao da se dokopam lekova i imao sam strašnu krizu. Tada sam znao da moram da se lečim, a sad kada sam priveo tretman kraju osećam se bolje nego ikad.“

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.

Pregled sadržaja