razmak dr vorobjev

Test na drogu je način da se utvrdi da li je određena osoba koristila jednu ili više vrsta droga u kraćem ili dužem vremenskom periodu. Čak i kada efekti droge u potpunosti prestanu, ona je još uvek prisutna u organizmu i može se detektovati. Analize obično pokazuju da li je osoba konzumirala nedozvoljene supstance u poslednjih nekoliko dana ili nekoliko sedmica. Iako pouzdan, test na narkotike ne može da utvrdi da li je osoba zavisnik, već samo da li je zloupotrebljavala narkotike ili nije.

Test na drogu - Dijagnoza zavisnosti

Kome je potreban test na drogu i zašto

Test može biti potreban iz mnogo razloga. Neki od razloga koji zahtevaju testiranje na drogu su:

 • zdravstveni razlozi – test se može uraditi da bi se utvrdilo da li su određeni simptomi prouzrokovani zloupotrebom droga
 • zaposlenje – poslodavac može tražiti od potencijalnog zaposlenog da uradi test ovog tipa pre zaposlenja ili tokom trajanja radnog ugovora
 • sport – profesionalni i drugi sportisti se često testiraju na prisustvo droga u organizmu koje utiču na njihove performanse, poput steroida
 • lečenje od droge – test na narkotike se može tražiti da bi se utvrdilo da se osoba koja se leči od zavisnosti nije vratila zloupotrebi droge
 • pravni razlozi – test može biti deo sudskog zahteva, na primer, da se utvrdi da li je učesnik saobraćajne nesreće bio pod uticajem psihoaktivnih supstanci u trenutku nesreće

Glavne indikacije za sprovođenje testova

Glavna indikacija za testiranje na drogu je sumnja na zloupotrebu psihoaktivnih supstanci. Ukoliko je potrebno utvrditi da li je određena osoba konzumirala drogu nedavno ili duži vremenski period, koriste se različite vrste testova. To mogu biti:

test krvi

test urina

test preko kose

test pljuvačke

test preko DNK

Test na drogu preko krvi

Test preko krvi se uglavnom koristi kada su u pitanju hitne intervencije. Preko krvi se može utvrditi prisustvo droge samo kraći vremenski period. Uglavnom se upotrebljava da se odredi nivo alkohola u krvi prilikom saobraćajnih nesreća.

Test iz krvi pokazuje prisustvo niza narkotika, između ostalog:

 • alkohola
 • opijata
 • metamfetamina
 • kanabisa itd.

Dok barbiturati ostaju u organizmu 1-2 dana, LSD se može detektovati samo do 3 sata nakon uzimanja, tako da u tom smislu, test na narkotike iz krvi nije najpouzdaniji način utvrđivanja zloupotrebe. Prednost ovog testa je što je izuzetno pouzdan i gotovo da nije moguće dobiti lažno pozitivan ili negativan rezultat. Ipak, kratak period u kome je moguće detektovati drogu, troškovi testiranja i neophodnost obučenog osoblja za uzimanje uzorka, su ograničavajući faktori kada je u pitanju ova vrsta testiranja.

Test na drogu preko urina

Test mokraće na drogu je brz, jednostavan i efikasan test koji se najčešće koristi. Za potrebe testiranja dostavlja se uzorak urina, a droge koje ovaj test može otkriti su sledeće:

 • alkohol
 • amfetamini
 • barbiturati
 • benzodiazepini
 • metamfetamini
 • opioidi
 • kokain
 • kanabis

Treba imati u vidu da test iz urina nije u potpunosti pouzdan. Konzumiranje izvesnih legalnih supstanci može dati lažno pozitivan rezultat. Na primer, upotreba sirupa za kašalj može da da pozitivan rezultat na halucinogenu drogu fenciklidin (PCP). Isto tako, test na narkotike može biti i lažno negativan, na primer, ako je mokraća previše razređena.

Postoji i brzi test na supstance koji se takođe radi preko urina, ponekad pljuvačke. Izuzetno je brz, rezultati su dostupni odmah, ali pokazuju samo negativan i ne-negativan rezultat tj. ne mogu sa sigurnošću utvrditi pozitivan rezultat. Ne-negativan rezultat zahteva dalje tesitranje.

Test na drogu preko urina

Test za drogu iz kose

Test na drogu iz kose se koristi da se utvrdi da li je osoba koristila narkotike duži vremenski period. Preko kose se može potvrditi zloupotreba narkotika i do godinu dana unazad ukoliko je kosa dovoljno dugačka. Na taj način se može videti da li osoba povremeno koristi drogu ili je potencijalni zavisnik. Testiranje na drogu preko kose može otkriti prisustvo preko 120 psihoaktivnih supstanci, a najčešće su:

 • alkohol
 • antidepresivi
 • steroidi
 • nove psihoaktivne supstance („legalne droge“)
 • opijati itd.

Uzorak kose se uzima u kontrolisanim uslovima, a uzima ga za to obučena osoba. Rizik od lažno pozitivnog ili negativnog rezultata je vrlo mali. Test na drogu iz kose je jedan od najskupljih testova.

Test na drogu preko pljuvačke

Test na drogu preko pljuvačke otkriva prisustvo psihoaktivnih supstanci u pljuvački. Uzorak pljuvačke se uzima pomoću štapića sa vatom ispod jezika ili unutar obraza. Kao uzorak se mogu uzeti i ispljuvak ili usisana pljuvačka. Nisu potrebni nikakvi posebni preduslovi, ali je radi preciznosti potrebno da se osoba uzdrži od konzumiranja hrane i pića makar 10 minuta pre uzimanja uzorka.

Test preko pljuvačke može potvrditi upotrebu droge u prethodnih 5-48 sati. Može se detektovati prisustvo:

 • alkohola
 • amfetamina
 • barbiturata
 • benzodiazepina
 • kokaina
 • marihuane
 • metamfetamina
 • opioida
 • opijata

Ovaj test je relativno pouzdan, ako se sprovede ispravno. Tačnost testa, ipak, zavisi od brojnih faktora, kao što su način uzimanja, tipa droge, koncentracije dorge, kao i količine pljuvačke. Upotreba bombona ili žvakaćih guma sa limunskom kiselinom može uticati da test prikaže umanjenu količinu kodeina, metamfetamina i kokaina.

DNK test na droge

Test preko uzorka DNK-a mora obaviti obučeni zdravstveni radnik. Uzorak se obično uzima štapićem sa unutrašnjosti obraza i potpuno je bezbolna procedura. Može se raditi i iz kose i noktiju. Ovakva forenzička analiza je moderna, sofisticirana i izuzetno precizna metoda utvrđivanja prisustva psihoaktivnih supstanci. Istovremeno, vrlo je skupa i zahtevna. Ukoliko neko želi ovakav test na drogu cena je osnovni problem. Koristi se uglavnom na zahtev suda, mada ima sve više i privatnih laboratorija koje nude takve usluge.

Šta može da utiče na rezultate testa

Mnogo toga može uticati na to da test na drogu da lažno pozitivan ili negativan rezultat. Navešćemo samo nekloiko primera:

 • ukoliko neko u vašoj blizini redovno konzumira marihuanu, nakon testiranja možete biti pozitivni na marihuanu
 • upotreba pilula za mršavljenje može pokazati prisustvo metamfetamina u organizmu
 • konzumiranje proizvoda sa makom može kratkoročno da da lažnu sliku o prisustvu morfina ili kodeina
 • upotreba tečnosti za inspiranje usta sa etanolom može prikazati prisustvo alkohola
 • upotreba antidepresiva može dati sliku prisustva opioida
 • izvesni antibiotici mogu izazvati lažne rezultate
 • antihistaminici mogu pokazati prisustvo metadona ili PCP-a
 • antipsihotici takođe mogu prikazati prisustvo metadona ili amfetamina

Troškovi testiranja na drogu

Kada je u pitanju test na drogu cena varira u zavisnosti od vrste testiranja. Ukoliko ste zainteresovani da neki od testova obavite na našoj klinici, molimo Vas da kontaktirate naše ljubazno medicinsko osbolje koje će Vas diskretno i detaljno obavestiti o svim mogućnostim i potencijalnim troškovima.

Lekari

Naši lekari su visoko obrazovani i izuzetno stručni u lečenju bolesti zavisnosti. Pored toga, posvećeni su svojim pacijentima, diskretni i pouzdani. Svi testovi na drogu na našoj klinici se obavljaju apsolutno stručno i bezbedno i možete u potpunosti biti sigurni da se vrše u atmosferi poverenja i sigurnosti. Iz kakvog god razloga da Vam je potreban test na drogu labortorija naše klinike će ga obaviti brzo, efikasno i bezbedno.

Patenti i sertifikati

Naša klinika poseduje sve potrebne sertifikate za vršenje laboratorijskih analiza koje otkrivaju prisustvo narkotika u organizmu.

Recenzije

„Za potrebe radnog mesta, radio sam test na narkotike nekoliko puta. Osoblje je diskretno, ljubazno, nenametljivo, boravak na klinici nije bio ni malo neprijatan. Toplo preporučujem.“

Ivica R.

„Usluge klinike Doktor Vorobjev koristim već neko vreme i potpuno sam zadovoljna profesionalnošću i stručnošću. Kada je u pitanju test na drogu laboratorija je vrhunska, osoblje stručno i ljubazno.“

Marijana K.