razmak dr vorobjev

Lekovi za smirenje kao što su Bromazepam i Leksilijum su u upotrebi čitav niz godina, ali kao i kod svih drugih benzodiazepinskih supstanci, određena doza rizika uvek postoji pri njihovom uzimanju. U ovom tekstu ćemo objasniti zašto je ovaj lek potencijalno opasan, ali i kako da prepoznate i na najefikasniji način izlečite zavisnost, ako do nje dođe.

Lečenje zavisnosti od Bromazepama (Leksilijum)

Šta je Bromazepam (Leksilijum)?

Bromazepam, takođe zastupljen i pod imenom Leksilijum spada u red benzodiazepinskih lekova koji se koriste radi umirujućeg efekta na nervni sistem. Moguće je uzimati ga oralno, a najčešće se nalazi u formi kapsula i tableta. Trajanje terapije bromazepamom takođe se razlikuje od slučaja do slučaja, u zavisnosti od potreba pacijenta i procene lekara.

Ovaj medikament može dovesti do zavisnosti, te se ne sme uzimati duže od nekoliko nedelja bez prethodne konsultacije sa lekarom. Takođe, ne preporučuje se kombinovanje ovog leka sa alkoholom ili drugim supstancama koje utiču na centralni nervni sistem, jer to može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Efekti zloupotrebe Bromazepama

Zloupotreba bromazepama može imati ozbiljne i opasne efekte na zdravlje osobe. Ovaj lek se obično koristi za lečenje anksioznosti i napetosti, ali i zbog svojih sedativnih i umirujućih efekata. Ipak, u slučaju neodgovarajuće upotrebe, može doći do sledećih efekata:

 • Depresija i sucidalne misli
 • Javljanje zavisnosti
 • Uvećan rizik od fizičkih povreda
 • Pospanost i loša koncentracija
 • Rizik od predoziranja

Znaci i simptomi zavisnosti od Bromazepama

Ukoliko se pitate kada je pravi momenat da započnete lečenje zavisnosti od Bromazepama, odgovor je čim primetite prve elemente nelagode ili preteranu potrebu za lekom. Ti simptomi mogu biti fizičke, ali i psihološke prirode.

Fizički simptomi

U situacijama kada se ovaj lek konzumira na svoju ruku, uzimaju se velike doze ili se koristi dugoročno, mogu se javiti sledeći fizički simptomi:

 • Napetost
 • Tremor
 • Nesanica
 • Ubrzan puls
 • Visok krvni pritisak
 • Tolerancija na lek
 • Grčevi
 • Znojenje
 • Drhtanje

Psihološki simptomi

Kada je reč o psihološkim problemima, može se očekivati sledeće:

 • Anksioznost
 • Problemi sa pamćenjem i koncentracijom
 • Uvećan stres
 • Osećaj tuge i depresija
 • Preterana želja za uzimanjem lekova

Simptomi ponašanja

Kod lekova što je Bromazepam simptomi zavisnosti se mogu prepoznati i po karakterističnim promenama u ponašanju. Osobe koje su razvile problem sa kompulzivnim uzimanjem Bromazepama nisu u stanju da funkcionišu bez uzimanja ovog leka. To se prepoznaje po pojavi insomnije, ekstremne iscrpljenosti, hroničnog nedostatka energije, ali i željom da se nove doze leka nabave po svaku cenu.

Posledice upotrebe Bromazepama

Upotreba bromazepama može imati različite posledice na zdravlje, u zavisnosti od razloga za uzimanje, doze, trajanja upotrebe i individualnih karakteristika osobe. Neki od mogućih neželjenih efekata Bromazepama uključuju:

 • Fizičku i psihološku zavisnost
 • Probleme sa pamćenjem
 • Hronični umor
 • Mentalne probleme
 • Probleme sa disanjem

Kada je u pitanju Bromazepam neželjena dejstva mogu se javiti ako se uzimanje lekove prekine naglo, te se stoga doza postepeno smanjuje kako bi se izbegli ozbiljni simptomi apstinencijalne krize. Takođe, savetuje se da se konsultuje sa lekarom pre upotrebe bilo kog leka, uključujući i Bromazepam.

Znaci i simptomi zavisnosti od Bromazepama

Vrste lečenja zavisnosti od Bromazepama

Lečenje zavisnosti od Bromazepama može se odvijati samostalno, ali je za to potrebno dosta vremena i izuzetno jaka volja pojedinca. Pored svega, osobe koje imaju određene zdravstvene probleme ne bi trebalo da samostalno pokušavaju ovakav vid lečenja, budući da se mogu javiti izuzetno izraženi simptomi krize, koji mogu zahtevati hitnu lekarsku intervenciju.

S druge strane, lečenjem u rehabilitacionom centru, ovi problemi se izbegavaju, a pacijent pored bezbednog otklanjanja lekova iz organizma, dobija i šansu da svojim tempom prevaziđe psihološke probleme koji su i doveli do pojave bolesti zavisnosti.

Lečenje zavisnosti od Bromazepama uz pomoć lekova

Postepeno smanjenje doza Bromazepama ponekad nije dovoljno da se problem zavisnosti prevaziđe. U tu svrhu, ali i radi izbegavanja neprijatnih simptoma krize, mogu se koristiti drugi lekovi kao što su sedativi, antipsihotici i antikonvulzivi, koji se dobijaju u tačnim dozama nakon konsultacija sa lekarom.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Bromazepama (Leksilijum)

Da bi pacijenti postigli dugoročnu psihičku stabilnost, usadili zdrave navike i izbegli aktivnosti koje ih mogu dovesti u rizične situacije da ponovo uzmu ovaj lek, lečenje zavisnosti od Bromazepama uključuje i obaveznu bihevioralnu terapiju. Radi se na stvaranju naučenih oblika ponašanja koje će pomoći pacijentima da budu funkcionalni tako da ne osećaju nedostatak time što ne uzimaju Bromazepam.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Razlike između stacionarnog i ambulantnog lečenja se ne odnose jedino na lokaciju na kojoj se pacijent nalazi, već se terapije takođe sprovode u skladu sa napredovanjem pacijenta, odnosno stadijumom u kom se nalazi.

Stacionarno lečenje

U toku stacionarnog lečenja, tretiraju se svi postojeći fizički zdravstveni problemi, uklanja se želja za lekovima i radi na stvaranju averzije prema psihoaktivnim supstancama. Dužina lečenja može varirati, a prema potrebama pacijenta, obično traje između dve i četiri nedelje.

Ambulantno lečenje

Ovaj deo lečenja se često naziva i vanbolničko lečenje, a obuhvata redovne kontrole koje se u pravilnim razmacima obavljaju kako bi pacijent ostao na pravom putu. Takođe, ako dođe do rađanja bilo kakve želje za vraćanjem starim navikama, na vreme se koriguje terapija i problem se rešava u samom startu.

vrste-lečenja-zavisnosti-od-bromazepama

Faze lečenja zavisnosti od Bromazepama u klinici Dr Vorobjev

Lečenje zavisnosti od Bromazepama na klinici Vorobjev je podeljeno u sledeće korake:

Dijagnostika

Detoksikacija

Lečenje psihičke i fizičke zavisnosti

Bihejvioralna terapija

Redovne kontrole nakon završetka lečenja

Dijagnoza zavisnosti od Bromazepama

Dijagnoza zavisnosti od Bromazepama postavlja se na osnovu detaljne procene simptoma i znakova zavisnosti kod osobe koja uzima ovaj lek. Uobičajeni kriterijumi za dijagnostikovanje zavisnosti obuhvataju fizičku zavisnost, psihološku zavisnost, toleranciju na efekte leka i pristunost simptoma apstinencijalne krize kada se lek ne konzumira.

Detoksikacija od Bromazepama

Kod lekova kao što su Bromazepam i Leksilijum zavisnost je takva da uključuje obaveznu detoksikaciju. Ova procedura se koristi za ubrzano uklanjanje štetnih supstanci iz tela, ali uz pomoć lekova i infuzija, sve nuspojave koje dolaze sa apstinencijalnom krizom bivaju u najvećoj meri ublažene. Usled toga, lečenje zavisnosti od Leksilijuma, Bromazepama i sličnih lekova postaje znatno efikasnija i lagodnija.

Odvikavanje od Bromazepama

Kada je u pitanju Bromazepam zavisnost nije moguće pobediti samo detoksikacijom. Umesto toga, ova procedura je samo prva u nizu, a ostale faze uključuju rad na postizanju mentalne stabilnosti, pronalaženju načina da se prevaziđe želja za vraćanjem loših navika, izgradnjom mehanizama odbrane od recidiva i stvaranjem pozitivnih šablona ponašanja.

Kod naglog prestanka uzimanja supstance kao što je Bromazepam zavisnost se može ponovo javiti i nakon nekog vremena apstinencije, osim ako se ne preduzmu sve neophodne akcije kako bi se tome stalo na put. Stoga sa pravom tvrdimo da je lečenje zavisnosti od Bromazepama potrebno odraditi unutar akreditovane ustanove, kako bi se posebna pažnja posvetila svakom detalju i postigli dugoročni rezultati.

Uspešnost lečenja zavisnosti od Leksilijuma

Po stopi uspešnosti lečenja zavisnosti od Leksilijuma stojimo rame uz rame sa najvećim rehabilitacionim centrima na svetu. To uspevamo da održimo primenom bezbolnih metoda lečenja koje se fokusiraju na ukljanjanje potrebe za psihoaktivnim supstancama.

Troškovi lečenja zavisnosti od Bromazepama(Leksilijum)

Budući da je lečenje na klinici Vorobjev fleksibilno, odnosno da se dužina trajanja oporavka bazira isključivo na potrebama svakog pacijenta, i cena tretmana podlaže tom pravilu. Kontaktirajte nas i objasnite nam Vaš problem, a medicinski savetnici zaposleni na našoj klinici će Vas nakon toga obavestiti o iznosu lečenja.

Doktori

Uz kombinaciju mladalačke energije i iskustva stečenog kroz višegodišnji rad u ovom polju, zaposleni na klinici Vorobjev će Vam dati snagu da se izborite sa svojim problemima, ali i voditi Vas na putu ka oporavku pravovremenim davanjem konkretnih saveta.

Patenti i sertifikati

Procedure koje koristimo u toku lečenja su jedinstvene i predstavljaju sažetak našeg dvadesetogodišnjeg iskustva u lečenju bolesti zavisnosti. Mnoge su naši doktori zaštitili i patentom i sada polažu puno pravo na njihovo korišćenje.

Recenzije

„Dugo sam se pitala da li Leksilijum izaziva zavisnost, a kada sam kod sebe primetila prve znake upozorenja, kontaktirala sam svog doktora koji mi je rekao da moram tome da stanem na put. Iako sam dugo uzimala Leksilijum neželjena dejstva koja prate odvikavanje gotovo da nisu postojala jer su doktori na vreme prilagođavali terapiju. Napokon se osećam slobodno.“

Sanja G.

„U količinama u kojima sam ja uzimala svakakve supstance i Bromazepam predoziranje je delovalo kao neminovnost. Zato sam skupio svu snagu koju sam imao i došao na kliniku Vorobjev. Gledano sa ove distance, to je bila odlična odluka. Sada sam čist i osećam veliki ponos jer sam uspeo što mnogi nisu, da pobedim samog sebe.“

Darko C.