Lečenje zavisnosti

Pitanje koje se i dan danas često postavlja jeste da li je zavisnost bolest i da li je kliničko lečenje zavisnosti zaista neophodno. Iako mnogi smatraju da je zavisnost problem koji se rešava snagom volje, istina je potpuno drugačija. Zavisnost jeste bolest i lečenje zavisnosti je neophodno jer su koreni bolesti zavisnosti biološki. Stoga, kod bolesti zavisnosti lečenje mora biti mnogo više od jačanja volje.

Lečenje zavisnosti

Šta je zavisnost i kako izgleda?

Zavisnost je kompleksno, hronično stanje koje podrazumeva nekontrolisanu i kompulsivnu upotrebu određenih supstanci ili nekontrolisano i kompulsivno ponašanje, uprkos svesti o negativnim ili štetnim posledicama tog ponašanja. Zavisnost nije izbor ili moralni problem koji se rešava odlukom zavisnika da prestane sa zavisničkim ponašanjem.

Bolesti zavisnosti zahvataju mozak i zavisnik gubi kontrolu nad svojim postupcima. Zavisnost izaziva promene u mozgu i potrebno je mnogo truda da povrati normalno stanje. Moć bolesti zavisnosti leži u njenoj sposobnosti da preuzme određene delove mozga i njihovo funkcionisanje okrene protiv zavisnika. Takođe, oštećuje frontalni korteks mozga koji je zadužen za donošenje odluka.

Zato je lečenje bolesti zavisnosti na nekoj od klinika za lečenje bolesti zavisnosti neophodan korak na putu ka oporavku.

Koje su vrste zavisnosti

Lečenje zavisnosti se razlikuje po vrsti zavisnosti. Osnovne vrste bolesti zavisnosti su:

 1. ZAVISNOST OD ODREĐENIH SUPSTANCI
 2. ZAVISNOST OD ODREĐENOG PONAŠANJA

Lečenje zavisnosti od određenih supstanci obuhvata lečenje zavisnosti od alkohola, nikotina, droge i lekova. Lečenje zavisnosti od određenih oblika ponašanja podrazumeva lečenje zavisnosti od kockanja, interneta, kupovine, hrane, pornografije, seksa, pa čak i preteranog rada i vežbanja.

Zavisnost od droge

Lečenje zavisnosti od droge obuhvata širok spektar supstanci koje izazivaju zavisnost. To mogu biti:

 • Kanabis
 • Opijati
 • Opioidi
 • Stimulansi
 • Depresanti
 • Halucinogeni

Zajedničko im je što izazivaju izuzetno jaku potrebu, dovode do gubitka kontrole, razvijaju toleranciju organizma i simptome apstinencijalne krize ukoliko se naglo prekine sa njihovom upotrebom. Lečenje zavisnosti od droge je složen proces, a način lečenja zavisi od više različitih faktora.

Zavisnost od lekova

Zavisnost od lekova je zloupotreba ili kompulsivna upotreba lekova koji se dobijaju na recept od lekara u cilju lečenja određenih bolesti. Zloupotreba obično podrazumeva uzimanje doza većih nego što je propisano, produženu upotreba bez lekarskog odobrenja ili korišćenje lekova koji uopšte nisu propisani.

Lekovi koji se najčešće zloupotrebljavaju su:

 1. OPIOIDI – lekovi za bolove
 2. STIMULANSI – lekovi za lečenje hiperaktivnog poremećaja
 3. SEDATIVI I HIPNOTICI – lekovi za smirenje ili za spavanje

Lečenje zavisnosti od lekova je, nažalost, vrlo rasprostranjeno i broj zavisnika je u stalnom porastu.

Zavisnost od alkohola

Zavisnost od alkohola je najčešća vrsta zavisnosti jer je konzumiranje alkohola društveno prihvatljivo ponašanje. Međutim, lečenje zavisnosti od alkohola može biti vrlo teško, s obzirom da alkoholičar retko želi da prizna da ima problem sa alkoholom. Alkoholizam izaziva niz fizičkih, mentalnih i društvenih problema i lečenje zavisnosti od alkohola na nekoj od klinika za bolesti zavisnosti je jedini ispravan put u borbi protiv ove zavisnosti.

Zavisnost od kockanja

Zavisnost od kockanja se često naziva „skrivena zavisnost“ jer nije uvek vidljiva okolini. Ipak, podjednako je neophodno lečenje zavisnosti od kocke koliko i od droge ili lekova. Kockanje takođe stvara promene u mozgu i urušava sposobnost samokontrole. Osoba postaje toliko opsednuta osećajem koji izaziva dobitak da srlja u propast bez mogućnosti da joj se odupre.Ne sme se očekivati da će ova zavisnost proći sama od sebe. Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti je jedino pravo mesto na kome treba potražiti pomoć.

Zavisnost od alkohola

Koji su simptomi i znaci zavisnosti?

Moramo naglasiti da je najbolji lek protiv zavisnosti prevencija bolesti zavisnosti. Zdrav život, fizička aktivnost, angažovanje u raznim projektima, aktivnosti u kojima se uživa su jednostavni načini da se deca i omladina sačuvaju od poroka. Ipak, ponekad i pored svih napora, može doći do pada u zavisnost. Tada je neophodno prepoznati znake i simptome i što pre potražiti pomoć.

Znaci i simptomi zavisnosti se razlikuju od osobe do osobe, kao i od vrste zavisnosti. Ipak, postoje određeni simptomi i znaci koji su uglavnom zajednički svim vrstama zavisnosti.

Znaci zavisnosti

Znaci koji mogu ukazivati na postojanje bolesti zavisnosti mogu biti:

 • Jaka želja ili potreba za određenom supstancom ili ponašanjem
 • Gubitak kontrole
 • Zapostavljanje obaveza
 • Gubitak interesovanja za druge aktivnosti
 • Tajnovito ponašanje
 • Promene raspoloženja
 • Loše rasuđivanje
 • Rizično ponašanje

Simptomi zavisnosti

Simptomi koje većina zavisnika oseća kada se već razvila zavisnost su:

 • Neodoljiva potreba za određenom supstancom ili ponašanjem
 • Osećaj gubitka kontrole
 • Kompulsivno ponašanje i nemogućnost da mu se odupre
 • Uznemirenost
 • Agresivnost
 • Anksioznost i depresija
 • Osećaj nemoći
 • Nisko samopouzdanje
 • Umor i iscrpljenost
 • Nagle promene raspoloženja
 • Problemi sa spavanjem
 • Paranoja

Koje su vrste zavisnosti

Koji su neželjeni efekti zavisnosti?

Efekti ili posledice bolesti zavisnosti su brojni i zavise od različitih faktora. Mogu biti kratkoročni i dugoročni.

Kratkoročni efekti zavisnosti

Kratkoročni efekti zavisnosti bez obzira na tip zavisnosti su sledeći:

 • Euforija ili izuzetno zadovoljstvo
 • Pojačana pažnja i stimulacija
 • Smanjenje anksioznosti i stresa
 • Pojačano samopouzdanje
 • Privremeni beg od stvarnosti
 • Pojačana društvenost

Dugoročni efekti zavisnosti

Dugoročni efekti zavisnosti koji su zajednički većini oblika zavisnosti su:

 • Ozbiljni zdravstveni problemi kod zavisnosti od supstanci
 • Ozbiljni mentalni problemi kao što su anksioznost, depresija, psihoza
 • Poremećeni odnosi sa porodicom i prijateljima
 • Loš kvalitet života
 • Ozbiljni finansijski problemi
 • Društvena izolacija
 • Problemi sa zakonom

Prednosti lečenja zavisnosti

Lečenje zavisnosti je jedini put koji vodi izvan vrtloga zavisnosti. Kao što smo već rekli, zavisnost je bolest i ne može se rešiti bez adekvatnog lečenja. Svaka klinika za bolesti zavisnosti nudi brojne programe za lečenje zavisnosti. Stoga, pravo pitanje nije kako se osloboditi zavisnosti, već koju kliniku i koji program lečenja izabrati.

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti je mesto gde možete dobiti svu potrebnu medicinsku pomoć, kao i preko potrebnu podršku uz razumevanje i maksimalnu diskreciju. Proces lečenja je mnogo lakši kada se odvija uz nadzor medicinskog osoblja koje je potpuno obučeno za lečenje zavisnosti. Prijatno okruženje puno podrške je takođe bitan faktor kada je u pitanju borba protiv zavisnosti.

Prednosti lečenja zavisnosti

Kako i zašto počinje zavisnost?

Različiti su faktori koji utiču na pojavu bolesti zavisnosti. Neki od njih mogu biti:

 • Genetski faktori postoje genetske predispozicije za bolesti zavisnosti i porodična istorija bolesti može biti vrlo značajan faktor
 • Uticaj okoline izloženost adiktivnim supstancama ili ponašanju, uticaj porodice, medija, pritisak vršnjaka mogu imati važnu ulogu u razvoju bolesti zavisnosti
 • Psihološki faktori stres, trauma, problemi sa mentalnim zdravljem mogu uticati da se osoba okrene zavisničkom ponašanju kao vidu samopomoći

Koji su tretmani za zavisnost?

Tretmani za zavisnost imaju za cilj da pomognu pacijentu da pobedi svoju zavisnost. Tretmani su brojni i raznovrsni i koji tretman će biti primenjen zavisi od specifičnih potreba pacijenta. Terapijska obrada zavisnosti je neophodna i obuhvata detoksifikaciju, razne vrste psihoterapije, medikametoznu terapiju itd.

Pored toga važni su i podrška porodice, razne grupe za međusobnu podršku, promena načina života, promena okruženja itd.

Alternativno lečenje bolesti zavisnosti može biti korisno kao dodatak terapijskom lečenju. To mogu biti akupunktura, joga, meditacija, art terapija i sve drugo što koristi pacijentu i olakšava mu lečenje i povratak u normalan život.

Kako da započnem lečenje zavisnosti?

Lečenje zavisnosti započinje iskrenim priznanjem da je zavisnost bolest i da Vam je neophodno lečenje. Potom je potrebno pronaći odgovarajuću kliniku za lečenje zavisnosti. Javite se bez straha i predrasuda lekarima naše renomirane klinike i sigurni smo da ćete naići na topao prijem i stručnu procenu Vašeg stanja.

Kada je u pitanju lečenje bolesti zavisnosti Beograd poseduje nekoliko uspešnih klinika. Jedna od najistaknutijih je i naša klinika Dr Vorobjev koja ima dugogodišnje iskustvo u radu sa bolestima zavisnosti i izuzetan procenta izlečenja. Posetite nas i uverite se u našu stručnost, predanost i poverljivost.

Proces lecenja zavisnosti u klinici Dr Vorobjev

Klinika za bolesti zavisnosti Dr Vorobjev nudi različite tretmane za lečenje bolesti zavisnosti. Trudimo se da budu u potpunosti prilagođeni stanju i potrebama pacijenta. Zbog toga, prvi korak pri dolasku na našu kliniku jeste precizna dijagnostika. Kroz razgovor sa našim psihologom i psihijatrom, laboratorijske analize ukoliko je potrebno, kao i preglede drugih lekara specijalista, stičemo preciznu sliku o potrebama pacijenta i pravimo detaljan plan lečenja.

Lečenje obuhvata obaveznu detoksikaciju ukoliko se radi o zavisnosti od droge, alkohola ili medikamenata. Proces detoksikacije čisti organizam od prisustva adiktivnih supstanci i oslobađa pacijenta od fizičke zavisnosti.

Sledeći korak je psihoterapija. Kroz razne oblike i vidove psihoterapije pacijent se bori sa psihološkom zavisnošću, stiče otpornost, jača samopouzdanje i uči kako da se nosi sa svojom adikcijom i problemima svakodnevnog života. Razrešava postojeće traume i traži korene svoje zavisnosti. Ovo je najduži i najzahtevniji period lečenja, ali na klinici Dr Vorobjev pacijent dobija svu potrebnu stručnu pomoć, podršku i ohrabrenje na putu do konačnog oporavka.

Troškovi lecenja zavisnosti

Na klinici Dr Vorobjev pravimo individualni plan lečenja za svakog pacijenta ponaosob shodno njegovom stanju i potrebama. Iz tog razloga, troškovi lečenja variraju. Ukoliko želite da saznate više o mogućnostima lečenja i mogućim troškovima, molimo Vas da nas posetite ili kontaktirate naše medicinske savetnike. Oni će Vas pažljivo saslušati i odgovoriti na svako Vaše pitanje.

Lekari

Lekari klinike Dr Vorobjev su izuzetni strčnjaci za lečenje bolesti zavisnosti bilo koje vrste. Poseduju vrhunsko obrazovanje i brojne godine radnog iskustva. Potpuno su posvećeni svojim pacijentima te možete biti potpuno sigurni u njihovu diskreciju i stručnost. Svo naše medicinsko osoblje je obućeno za rad sa pacijentima i ulaže veliki napor da se svaki pacijent na našoj klinici oseća bezbedno i prijatno. Na klinici Dr Vorobjev ćete dobiti sve što Vam je potrebno za uspešno lečenje i nov početak.

Patenti i sertifikati

Klinika za bolesti zavisnosti Dr Vorobjev poseduje sve potrebne patente i sertifikate za metode i aparate koje koristi u lečenju bolesti zavisnosti.

Recenzije

 1. Biljana S.

  „Moje iskustvo sa klinikom Dr Vorobjev je izuzetno pozitivno. Posle godina bezuspešne borbe sa zavisnošću, bio sam izgubio nadu da ću se izvući. Sve dok nisam došao na ovu kliniku. Prvo, svo osoblje je ljubazno, prijatno i puno podrške. Drugo, lekari su stručni i veoma dobro znaju šta rade. Izašao sam kao nov čovek. Hvala na svemu!.“

 2. Stevan Đ.

  „Kada sam priznala roditeljima da imam problem, imala sam sreće što su me odveli na kliniku Dr Vorobjev. Znam da su moji prijatelji pokušavali sve i svašta i ništa nije uspevalo. Ovde su doktori toliko dobri i stručni da sam od prvog dana osećala da ću se izvući. I jesam, zahvaljujući njihovom znanju i posvećenosti. Mogu da kažem samo sve najbolje.“

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.