Lečenje zavisnosti od Estazolama (Prosom)

Zašto se javlja zavisnost od Estazolama (Prosoma)? Estazolam ima vrlo prijatno i umirujuće dejstvo, slično alkoholu, reguliše anksioznost i pomaže kod poremećaja spavanja. Izdaje se na lekarski recept i lako je dostupan. Ali ako se koristi duže nego što je propisano ili u većim dozama, nastaje problem. Posebno je opasan ako se kombinuje sa alkoholom i drugim supstancama jer može doći do predoziranja. S obzirom da se zavisnost može razviti vrlo brzo, lečenje zavisnosti od Estazolama je potrebno započeti na vreme da bi se izbegle ozbiljnije posledice po mentalno i fizičko zdravlje.

Lečenje zavisnosti od Estazolama

Šta je Estazolam (Prosom)?

Estazolam (Prosom) je lek iz grupe benzodiazepina koji se koristi za tretiranje insomnije i anksioznosti. Estazolam je sredinom 20. veka zamenio barbiturate i zbog svog odličnog sedativno-hipnotičkog dejstva postao uobičajeno rešenje za probleme sa spavanjem. Takođe, poseduje anti-konvulzivno dejstvo i deluje kao mišićni relaksant. Utiče na GABA receptore i umiruje aktivnost neurona.

Efekti zloupotrebe Estazolama

Estazolam (Prosom) je dobar i efikasan lek, ali to ne znači da se ne može zloupotrebiti. Kod većine pacijenata stvara prijatan osećaj opuštenosti i bezbrižnosti. Da bi se pojačalo ili produžilo to osećanje, javlja se zloupotreba Estazolama. Uzimanje velikih doza može da dovede do slabljenja motorike, gubitka svesti i drugih simptoma intoksikacije. Teškoće sa disanjem izazivaju nedostatak kiseonika. Mora se otvoreno reći da kada je u pitanju Estazolam neželjena dejstva mogu biti fatalna. Stoga lečenje zavisnosti od Estazolama treba shvatiti ozbiljno i odgovorno.

Znaci i simptomi zavisnosti od Estazolama

Nije lako primetiti simptome i znake zavisnosti od Estazolama, posebno ako se lek pije po preporuci lekara. Tanka je linija između upotrebe i zloupotrebe. Većina zavisnika od Estazolama ovaj lek je dobijala na recept. Prvi znakovi zavisnosti koji se mogu primetiti su:

 • uzimanje doza većih nego što je lekar propisao
 • uzimanje češće nego što je proisano
 • kombinovanje sa alkoholom ili drugim supstancama
 • upotreba Estazolama bez recepta

Fizički simptomi

Posledice Estazolama na fizičko zdravlje mogu biti veoma ozbiljne. Ne treba zanemariti sledeće simptome:

 • zamagljen vid
 • vrtoglavica
 • slabost
 • ošamućenost
 • otežan govor
 • otežano disanje
 • nepravilan rad srca
 • problemi s koordinacijom

Psihološki simptomi

Psihološki simptomi koji ukazuju da je najverovatnije neophodno lečenje zavisnosti od Estazolama su:

 • depresija
 • halucinacije
 • nervoza
 • gubitak pamćenja
 • napadi panike
 • anksioznost
 • paranoja

Simptomi ponašanja

Ukoliko sumnjate da neko od Vaših bližnjih zloupotrebljava lek Estazolam zavisnost se može prepoznati i kroz promene u ponašanju. Simptomi mogu biti:

 • nedostatak lične higijene
 • udaljavanje od porodice i prijatelja
 • teškoće u obavljanju svakodnevnih obaveza
 • gubljenje interesovanja za uobičajene aktivnosti

Posledice upotrebe Estazolama

Odvikavanje od Estazolama nije lako. Razvijaju se fizička i psihička zavisnost, pa je lečenje zavisnosti od Estazolama neophodno započeti što pre. Estazolam predoziranje može imati ozbiljne posledice, a dugotrajna zavisnost oštećuje fizičko zdravlje i dovodi do opšteg pada mentalnih sposobnosti. Pored toga, stanja zbog kojih se počeo uzimati lek, kao što su anskioznost i nesanica, mogu se drastično pogoršati.

Posledice upotrebe Estazolama

Vrste lečenja zavisnosti od Estazolama

Lečenje zavisnosti od Estazolama se sprovodi kroz detoksikaciju i oslobađanje od fizičke zavisnosti, kao i kroz dugoročne terapije za oslobađanje od psihološke zavisnosti. To znači da je pored čišćenja organizma od prisustva narkotika, izuzetno važan i proces rehabilitacije i osposobljavanja za život bez narkotika.

Lečenje zavisnosti od Estazolama uz pomoć lekova

Skidanje sa Estazolama može da izazove jake simpotme apstinencijalne krize. Mogu se javiti:

 • groznica
 • mučnina
 • povraćanje
 • dijareja
 • ubrzan rad srca
 • nepravilan rad srca
 • trnjenje tela i otupelost

Da bi se ti simptomi ublažili ili u potpunosti uklonili, prilikom detoksikacije se koriste odgovarajući medikamenti. Tokom perioda rehabilitacije, takođe se može primeniti medikametozna terapija ukoliko lekar proceni da postoji potreba.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Estazolama (Prosom)

Bihevioralna terapija je jedna od najuspešnijih terapija kada je u pitanju lečenje zavisnosti od Estazolama. Ona pomaže pacijentu da otkrije uzroke svoje zavisnosti i da formira pozitivne modele ponašanja i odbrambeni mehanizam da bi se lakše izborio sa problemima i traumama.

Bihevioralna terapija obuhvata:

 • preispitivanje svoje prošlosti i otkrivanje problema koji su doveli do zavisnosti
 • sagledavanje i ocenjivanje sopstvenih stavova, mišljenja i uverenja
 • uočavanje negativnih obrazaca u ponašanju
 • kreiranje novih, pozitivnih obrazaca
 • izgrađivanje i jačanje veština za prevazilašenje stresnih situacija itd

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Odvikavanje od Estazolama je proces koji se odvija na dva načina. To su stacionarno i ambulantno lečenje. Stacionarno lečenje je neophodno za uspešno vršenje detoksikacije, a kada je organizam očišćen od prisustva Estazolama, lečenje se nastavlja ambulantno kroz redovne posete klinici.

Stacionarno lečenje

Stacionarno lečenje omogućava pacijentu da dobije punu pažnju i brigu lekara koji su tu da nadgledaju tok detoksikacije i u svakom trenutku primereno odreaguju ako dođe do komplikacija. Boravak na klinici pacijentu pruža sigurnost i osećaj da je pomoć uvek dostupna.

Ambulantno lečenje

Ambulantno lečenje podrazumeva redovne dolaske na kliniku radi kontrola, savetovanja, psihoterapije i uopšte podrške u procesu lečenja. Taj period obično traje oko godinu dana i tokom tog perioda se meri napredak i rešavaju aktuelni problemi uz pomoć stručnog osoblja.

Faze lečenja zavisnosti od Estazolama u klinici Dr Vorobjev

Lečenje zavisnosti od Estazolama (Prosoma) u klinici Dr Vorobjev obuhvata tri faze. To su:

 1. DIJAGNOSTIKA
 2. DETOKSIKACIJA
 3. REHABILITACIJA

Sve tri faze su vrlo važne za uspešno izlečenje. Zato se na klinici Dr Vorobjev sa posebnom pažnjom prolazi svaka od ove tri faze, uz podršku i pomoć lekara.

Faze lečenja zavisnosti od Estazolama u klinici Dr Vorobjev

Dijagnoza zavisnosti od Estazolama

Detaljna dijagnostika je od presudnog značaja za lečenje. Dobro obavljena dijagnostika je garancija da će i lečenje biti sprovedeno na najbolji mogući način. Na klinici Dr Vorobjev, za svakog pacijenta se pravi detaljan individualni plan lečenja prema njegovom psihofizičkom stanju, težini zavisnosti ili određenim specifičnostima koje poseduje.

Detaljna dijagnostika obuhavata:

 • biohemijske analize
 • razgovor sa psihologom
 • pregled specijaliste ukoliko postoji potreba
 • pregled psihijatra
 • pregled interniste
 • ako je potrebno, testovi na hepatitis B, C i HIV

Detoksikacija od Estazolama

Detoksikacija je proces čišćenja organizma od prisustva Estazolama i oslobađanje organizma od fizičke zavisnosti. Svaki nagli prekid uzimanja Estazolama izaziva jake simptome apstinencijalne krize koji mogu biti vrlo neprijatni i mučni. Da bi proces detoksikacije prošao sa što manje neprijatnosti, pacijent je pod neprestanim nadzorom lekara koji kontrolišu simptome pomoću medikamenata i drugih odgovarajućih metoda.

Odvikavanje od Estazolama

Konačno odvikavanje od Estazolama i oslobađanje od psihičke zavisnosti zahteva dug period rehabilitacije. Rehabilitacija traje oko godinu dana i obuhvata razne programe podrške, grupnu ili individualnu psihoterapiju, bihevioralnu terapiju, redovne lekarske kontrole i medikametoznu terapiju ukoliko je potrebna.

Uspešnost lečenja zavisnosti od Estazolama

Lečenje zavisnosti od Estazolama na klinici Dr Vorobjev ima visok stepen uspešnosti. Posedujemo izuzetno iskustvo u lečenju bolesti zavisnosti i i koristimo najnovije metode i aparate u procesu lečenja. Možete biti sigurni da ćete dobiti sve što Vam je potrebno za uspešno izlečenje. Treba samo da dođete sa voljom da se lečite, a ostalo je u našim rukama. Izuzetno veliki procenat naših pacijenata je posle lečenja na našoj klinici izgradio uspešan i zdrav život.

Doktori

Lekari klinike Dr Vorobjev su izuzetni stručnjaci posvećeni u potpunosti svojim pacijentima. Njihovo iskustvo i znanje su neprocenjivi, a uvek su otvoreni za dalje usavršavanje i praćenje najnovijih trendova u lečenju bolesti zavisnosti. Pružiće Vam vrhunsku medicinsku uslugu, uz puno poverenje i diskreciju. Naše medicinsko osbolje se trudi da atmosfera na klinici bude pozitivna, ohrabrujuća i prijateljska i da pacijentima pruže vrhunsku negu.

Troškovi lečenja zavisnosti od Estazolama (Prosom)

Budući da se na našoj klinici u potpunosti prilagođavamo potrebama pacijenta i pravimo detaljan individualni plan lečenja, cene lečenja variraju. Možete kontaktirati naše medicinske savetnike i informisati se o svim vrstama lečenja i mogućim troškovima u zavisnosti od Vaših potreba. Oni će ljubazno odgovoriti na svako Vaše pitanje.

Patenti i sertifikati

Klinika Dr Vorobjev poseduje sve potrebne sertifikate i patente za metode i aparate koje koristi u procesu lečenja bolesti zavisnosti. Svo medicinsko osbolje je kvalifikovano i obučeno za rad.

Recenzije

 1. Verica H.

  „Doktor mi je propisao Estazolam zbog nesanice i delovao je fenomenalno. Ali malo po malo, počela sam da ga uzimam više nego što treba, a kad više nisam dobijala na recept, našla sam ga na crno. Zavisnost se lako stvori, a teško se od nje oslobađa. Moja sreća što sam došla na kliniku Dr Vorobjev. Takvu podršku i pomoć nisam dobila ni u porodici. A lekari su vrhunski stručnjaci, stvarno znaju šta rade.“

 2. Danilo G.

  „Kada se pomene Estazolam narkomanija je poslednje što vam padne na pamet. Mislite, pa ljudi se navlače na heroin, kokain itd., a ne na Estazolam. Ali nije tako. Toliko mi se život od njega promenio da sam shvatio da moram da se lečim. I došao sam na pravo mesto. Hvala doktorima i svima ostalima na nesebičnoj pomoći.“

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.

Pregled sadržaja