Postavite nam pitanje:
Posetite nas: Sremskih Boraca 2E, Beograd, Zemun - Srbija

31/01/2019

Anksioznost

razmak dr vorobjev

Anksioznost predstavlja neodređeni strah, praćen strepnjom, uznemirenošću i napetošću. Anksioznost nije isto što i klasičan strah jer nije vezana za konkretan objekat i praćena je iščekivanjem neke strašne ali neodređene nesreće. Mehanizmi odbrane često služe za uklanjanje ili ublažavanje anksioznosti.

Anksioznost je kao simptom prisutna u depresiji, histeriji, shizofreniji, bipolarnom poremećaju i brojnim drugim psihičkim problemima.

Anksiozna reakcija predstavlja odgovor na stresne situacije i hronične patogene konflikte. Simptomi su difuzno osećanje straha, uznemirenost, napetost, zabrinutost, bojazan, zebnja i bespomoćnost u vezi sa nekom očekivanom nesrećom u budućnosti. Javljaju se i telesni simptomi, poput aritmije, drhtanja, stomačnih problema i vrtoglavice.

Anksiozni poremećaji predstavljaju skup poremećaja kojima je glavno obeležje anksioznost. U tu grupu spadaju anksiozna reakcija, anksiozno-depresivni poremećaj (u kome postoje mešani simptomi anksioznosti i depresije ali ne ispunjavaju kriterijume za postavljanje dijagnoze jednog od ova dva stanja), opsesivno-kompulzivni poremećaj (anksioznost se manifestuje kada se osoba suprotstavlja opsesivnim mislima i prinudnim radnjama), generalizovani anksiozni poremećaj i panični poremećaj.

Postoje i anksiozne ličnosti kod kojih je anksioznost relativno trajna personalna karakteristika. Takvi ljudi imaju naviku da percipiraju stresne situacije kao nepremostive i jako ugrožavajuće a zatim da doživljavaju još snažnije osećanje anksioznosti.

Aksioznost, simptomi i lečenje na klinici - Dr Vorobjev

Kada je anksioznost patološka i zahteva lečenje?

Svi ljudi su ponekad u situaciji da osećaju strah, zabrinutost i tegobu. To su potpuno normalna, sveprisutna osećanja koja se javljaju u nekim situacijama koje su ugrožavajuće i nepredvidive.

Patološka anksioznost mnogo je više od toga i o njoj možemo govoriti kada su prisutni sledeći simptomi:

  • Osećanje anksioznosti koje „preplavljuje“ osobu
  • Iskrivljeno viđenje sebe, drugih i sveta
  • Nazadovanje u mišljenju
  • Nepredvidive emocionalne reakcije
  • Smanjeno zanimanje za spoljašnji svet
  • Neurotične i psihotične reakcije
  • Opadanje radne produktivnosti
  • Poremećen san
  • Poremećeni odnosi sa drugim ljudima.

Medikamenti mogu da pomognu i da opuste pacijenta a najčešće se koristi anksiolitici. U njih spadaju benzodiazepini, librijum, barbiturati, meprobamat. Poznati su i kao trankvilizatori.

Međutim, vrlo često dolazi do zloupotrebe benzodiazepina i zavisnosti koja nije nimalo naivna.

Lečenje zavisnosti od benzodiazepina spada u česte usluge koje pružamo u našoj bolnici.

Dr Vorobjev - Aksioznost, simptomi i lečenje na klinici

Lečenje anksioznosti u bolnici Dr Vorobjev

Tu smo da vam pomognemo da uklonite simptome anksioznosti i eliminišete ovo neprijatno osećanje iz vašeg života.

Uz pomoć naših psihologa i psihoterapeuta naučićete kako da identifikujete svoje strahove i način da ih prevaziđete. Negujemo individualni pristup svakom pacijentu i u odnosu na njega pravimo plan lečenja koji će dati najbolje rezultate.

Poslednje sa našeg bloga

Detoksikacija od valijuma

Mogući neželjeni efekti ValijumaSimptomi povlačenja Valijuma (diazepama)Koliko traje apstinencijalna kriza od Valijuma?Šta je detoksikacija od Valijuma (diazepama) i kako se

Implantati Antabuse za lečenje alkoholizma

Šta su implantati Antabuse i kako rade?Koliko vrsta implantata postoji?Implantati disulfiramaImplantati naltreksonaMože li implantat za alkoholizam sam izlečiti zavisnost?Koliko je

Kako se skinuti sa heroina?

Kako se skinuti sa heroina i sačuvati život?Koliko je teško skidanje sa heroina?Da li lečenje psihičke zavisnosti traje dugo?Korak ka

Call Now Button