razmak dr vorobjev

Lečenje zavisnosti od ekstazija se na klinici Dr Vorobjev sa uspehom sprovodi već 24 godine. U ovom tekstu moći ćete da naučite više o ovoj supstanci, efektima koje izaziva, ali i trenutno najboljim dostupnim oblicima lečenja.

Šta je ekstazi

Ekstazi ili MDMA je narkotik koji spasa u podgrupu metamfetamina, sintetičkih droga sa jakim dejstvom. Na crnom tržištu se može naći u različitim hemijskim sastavima, budući da se i pravi u nelegalnim laboratorijama.

Zavisnost od ekstazija je rasprostanjena širom planete, a ovu supstancu uglavnom zloupotrebljavaju mladi ljudi koji je koriste tokom noćnog provoda.

Efekti zloupotrebe ekstazija

Dejstvo ekstazija se ogleda kroz njegove halucinogene efekte, a ova susptanca ima i stimulišući efekat na nervni sistem. Pozitivni efekti koji se tada javljaju uključuju osećanje moći, naglo popravljanje raspoloženja, naizgled beskrajnu energiju i veće čulno uživanje.

Ovakvi efekti se javljaju sve ređe kako zavisnost napreduje, a telo počinje da razvija toleranciju prema ovom narkotiku. Ako su u samom začetku zavisnosti pozitivni efekti trajali i do nekoliko sati po uzimanju, kasnije je to vreme svedeno na tek nekoliko minuta, ali zato neželjeni simptomi apstinencijalne krize slede odmah zatim, a oni znaju trajati i po nekoliko dana povezano.

Simptomi i znaci zavisnosti od ekstazija

Ukoliko sumnjate da je Vama bliska osoba razvila zavisnost od ekstazija, obratite pažnju da li su prisutni sledeći simptomi uzimanja ekstazija:

 • Iznenadne promene u raspoloženju
 • Česte glavobolj
 • Sklonost tajanstvenom ponašanju
 • Anksioznost
 • Naglo propadanje zuba
 • Insomnija

Posledice upotrebe ekstazija

Uzimanje ovog narkotika dovodi do brojnih psihofizičkih poteškoća, a posledice konzumiranja ekstazija uključuju:

 • Oštećenja bubrega
 • Probleme sa pamćenjem
 • Povišen pritisak
 • Psihoze
 • Depresiju

Kako bi se izbegle dugoročne posledice po zdravlje, čim se posumnja na zavisnost od MDMA, prepučuje se da osoba zatraži pomoć od strane stručnih lica radi dobijanja pomoći.

Vrste lečenja zavisnosti od ekstazija

Zavisnost od ekstazija može se lečiti na više načina, a najbolji rezultati se dobijaju ukoliko se ovo oboljenje tretira u samom začetku. Postoji više pristupa u odvikavanju od ekstazija, a najčešće korišćeni su:

Samostalno odvikavanje

Lečenje uz grupe podrške

Ambulantno lečenje

Kombinacija stacionarnog i ambulantnog lečenja

Od svih navedenih opcija, jedino se poslednja, odnosno kompletno lečenje smatra potpuno bezbednim i jedinim sigurnim izborom koji vodi ka dugoročnom izlečenju.

Lečenje zavisnosti od ekstazija uz pomoć lekova

Korišćenje medikamenata značajno ubrzava proces oporavka organizma, ali i umanjuje neželjene efekte apstinencijalnog sindroma koji se javljaju nakon naglog prekida uzimanja narkotika. Naravno, kako bi terapija lekovima bila efikasna, njeno sprovođenje mora biti strogo kontrolisano od strane medicinskog tima u toku stacionarnog lečenja.

Bihevioralna terapija za zavisnost od ekstazija

U toku bihevioralne terapije za odvikavanje od ekstazija, pojedinci se fokusiraju na stvaranje zdravih šablona ponašanja, ali i uče kako da izbegnu potencijalno rizične situacije koje bi mogle dovesti do problema u budućnosti. Uz naučene mehanizme odbrane protiv zavisnosti, naši klijenti stiču samopouzdanje i veru da je dugoročno lečenje moguće.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od ekstazija

Stacionarno lečenje u kombinaciji sa ambulantnim lečenjem daje najbolje rezultate po pitanju rehabilitacije od ekstazija. Ova dva pristupa lečenju su potpuno različita pre svega po mestu na kojima se oporavak odvija. Pored toga, obe faze lečenja nose specifične terapije koje vode ka oporavku organizma.

Stacionarno lečenje

Prvi zadatak u lečenju zavisnosti od ekstazija predstavlja uklanjanje želje za supstancom i fizički oporavak pojedinca. To se postiže u toku stacionarnog dela lečenja putem postavljanja dijagnoze, a zatim i uz pomoć specifičnih terapija kao što su detoksikacija, terapija lekovima i psihoterapija. Sve ove terapije se odvijaju pod krovom klinike, a u zavisnosti od ozbiljnosti zdravstvenih poteškoća sa kojima se pojedinac suočava, stacionarno lečenje zavisnosti od ekstazija može trajati između dve i četiri nedelje.

Ambulantno lečenje

Zadatak ambulantnog lečenja je stvaranje stabilne psihe i zdravih navika u periodu od godinu dana po izlasku sa lečenja. Ovaj vremenski period je ključan u dugoročnom oporavku, a kako bi se šansa za recidivom smanjila, naši pacijenti dolaze na redovne mesečne kontrole, savetuje se i nastavak psihoterapija, a po potrebi se propisuje i dodatna terapija za lečenje postojećih zdravstvenih problema.

Faze lečenja zavisnosti od ekstazija u klinici Dr Vorobjev

Upotreba ekstazija ili MDMA izaziva kompleksnu zavisnost, pa je tako i oporavak podeljen u više faza, kao što su:

Postavljanje dijagnoze

Medicinska detoksikacija

Sprovođenje bihevioralne terapije

Podrška u toku ambulantnog lečenja

Kako bi se zavisnost od ekstazija u potpunosti uklonila, potrebno je posebnu pažnju obratiti u toku svih faza lečenja.

Dijagnoza zavisnosti od ekstazija

Kako bi se odredilo zdravstveno stanje pacijenta, ali i potencijalno prisustvo narkotika u telu pre početka lečenja, obavlja se procedura medicinske dijagnoze. Tom prilikom, pacijent prolazi kroz testove kao što su urinokultura i testiranja krvi, a obavlja se i pregled od strane interniste.

Sve potencijalne kontraindikacije lečenju se beleže, kako bi se izbegle sve poteškoće prilikom sastavljanja plana lečenja.

Detoksikacija od ekstazija

Da bi se organizam doveo u stanje prirodnog balansa, prvo je neophodno očistiti ga od MDMA u potpunosti, a to se radi putem detoksikacije. Iako ekstazi nema podjednako jake simptome apstinencijalne krize kao kod nekih drugih narkotika, i dalje je neophodno uraditi detaljnu detoksikaciju kako bi se zavisnost u potpunosti zaista prevazišla.

U toku detoksikacije, tim sastavljen od lekara i anesteziologa pažljivo prati sve vitalne parametre pacijenta, i na vreme koriguje terapiju ukoliko se javi potreba za tim. Po završetku detoksikacije, pacijenti prijavljuju da se osećaju odmorno i energično, što predstavlja odličnu indikaciju za nastavak lečenja.

Uspešnost lečenja zavisnosti od ekstazija

Zavisnost od ekstazija se na klinici Dr Vorobjev sa uspehom leči već više od 20 godina, a za to vreme stekli smo veliko iskustvo koje primenjujemo kako bismo uspešnost podigli na najviši nivo. Po procentu uspešnih izlečenja se nalazimo u samom vrhu rehabilitacionih centara iz Evrope, a na našoj klinici je do sad spas od zavisnosti pronašlo više od 24 000 ljudi.

Troškovi lečenja zavisnosti od ekstazija

Plan lečenja se pravi za svakog pacijenta pojedinačno, gde se otkrivaju svi uzroci zavisnosti, ali i prave terapije koje specifično rešavaju postojeće zdravstene probleme koji stoje na putu ka ozdravljenju. Iz tog razloga, i troškovi, kao i sama dužina lečenja može odstupati od jednog do drugog slučaja. Kako biste saznali cenu za lečenje zavisnosti od ekstazija, molimo Vas da ostavite podatke na veb sajtu, ili stupite u kontakt sa našim medicinskim savetnicima putem telefona.

Doktori

Svakom slučaju zavisnosti pre svega prilazimo sa razumevanjem, jer smatramo da zavisnost nikada nije problem samo pojedinca, već čitave zajednice. Naš tim doktora je tu da osigura bezbedno sprovođenje terapije, ali i da sasluša pacijenta i motiviše ga da sledi pravila lečenja i uradi sve što je do njega kako bi se došlo do najboljeg mogućeg ishoda.

Patenti i sertifikati

Jedinstvene metode lečenja koje primenjujemo u borbi protiv zavisnosti su prepoznate širom sveta, a za postignute uspehe u ovom polju smo nagrađivani na samitu u Njujorku 2018. godine, dok smo 2020. godine dobili internacionalnu nagradu Rose of Paracelsus u Briselu.

Recenzije

„Želeo sam mladost da provedem bezbrižno, posećujući žurke i provodeći se sa prijateljima. Otišao sam predaleko s tim, vremenom smo krenuli da uzimamo drogu, a ja sam, kao i mnogi iz društva završio sa zavisnošću. Posle mnogo godina patnje, tek sam dolaskom na kliniku Dr Vorobjev našao sam način da se izborim sa ovim porokom. Sada se osećam kao potpuno novi čovek.“

Darko I.

„Stalno sam tražio sledeću dozu, dani su mi prolazili uzaludno, ali nisam mogao da se izborim sa tim glasom u glavi koji je uvek tražio još. Uz pomoć divnih lekara sa klinike Vorobjev, uspeo sam da se pomirim sa situacijom, a zatim i da uz pomoć psihologa prevaziđem sve i započnem zdrav život sa mojom porodicom.“

Goran B.