razmak dr vorobjev

Narkotici pod imenom „Soli“ predstavljaju jeftin stimulans koji su na crnom tržištu prisutni odnedavno, ali su već rasprostranjeni širom sveta i poznati po snažnim efektima na psihu koje ostavljaju. U ovom članku, moći ćete da saznate zašto je ovaj narkotik toliko opasan, kako da prepoznate prve znake koji ukazuju na zavisnost, ali i koji su najbolji načini za lečenje zavisnosti od narkotika soli.

Šta su narkotici “Soli”

Iako je ime dobio po proizvodima za higijenu, odnosno solima za kupanje, usled sličnosti u izgledu, droge koji se nazivaju „Soli“ predstavljaju sintetičke narkotike. One obično imaju stimilišući efekat na nervni sistem, a neretko sadrže supstancu kao što je mefedron.

Usled nestandardnog načina pripreme i hemijskog sadržaja, „Soli“ su jako opasne supstance, pa ih najčešće uzimaju pojedinci koji nisu u stanju da priušte skuplje narkotike koji imaju slična dejstva, poput kokaina.

Efekti zloupotrebe narkotika “Soli”

Pozitivni efekti koji se mogu javiti prilikom zloupotrebe „Soli“ traju između 4 i 8 sati, dok se u tragovima mogu primetiti i dva dana nakon uzimanja. Tada se mogu javiti sledeći efekti:

 • Pojačani seksualni nagon
 • Privid uvećane koncentracije
 • Dobro raspoloženje
 • Nalet energije
 • Pričljivost

Simptomi i znaci zavisnosti

Do zavisnosti može doći i posle samo jednog uzimanja droge, a naredni simptomi Vam mogu jasno ukazati da je došlo do razvijanja ovog oboljenja:

 • Opsesivne misli o nabavljanju nove doze
 • Stalna nervoza
 • Bol u grudima
 • Povišen krvni pritisak
 • Preterano znojenje
 • Gubitak apetita
 • Halucinacije

Posledice upotrebe narkotika “Soli”

Ako pojedinci uprkos svim zdravstvenim poteškoćama nastave sa uzimanjem narkotika, vremenom dolazi do sve ozbiljnijih posledica. Pored raspada svih sistema vrednosti i zdravstvenih poteškoća, dugoročno uzimanje „Soli“ dovodi i do gubitka poverenja u porodici, pa zavisnici ostaju bez podrške najvoljenijih, što samo produbljuje problem. U slučaju predoziranja, mogu se javiti i kritična stanja kao što je koma, a ako se osobi u tom momentu ne pruži hitna medicinska pomoć, može doći i do smrtnog ishoda.

Vrste lečenja zavisnosti od narkotika “Soli”

Poput mnogih drugih narkotika, i zavisnost od narkotika „Soli“ zahteva hitno odvikavanje, ali se to može raditi na više načina. Mnogi se odlučuju da prvo pokušaju samostalno da se izleče, ali nažalost, ovakvi pokušaji najčešće završavaju recidivima, a mogu biti i opasni po život, pa se nikako ne preporučuju.

S druge strane, moguće je pokušati i lečenje u ambulantnim uslovima, gde pojedinci dolaze na terapije, ali zatim i odlaze nazad u svoju sredinu, što takođe najčešće ne daje očekivane rezultate, jer su svi uzroci zavisnosti i dalje prisutni, pa rizik od recidiva raste.

Na klinici Dr Vorobjev iz tog razloga prvo koristimo stacionarno lečenje, a kada se postigne psihička stabilnost se prelazi na narednu fazu oporavka koja uključuje ambulantno lečenje. Samo na ovaj način, moguće je uticati na sve uzročnike zavisnosti i stvoriti odgovarajuće mehanizme odbrane od zavisnosti.

Lečenje zavisnosti od droge “Soli” uz pomoć lekova

Da bi se zavisnost od narkotika „Soli“ izlečila, neophodno je ukloniti sve tragove ove supstance iz tela, ali istovremeno i sprovoditi terapiju lekovima da bi se suzbili simptomi apstinencijalne krize koji nastaju prilikom naglog prestanka uzimanja ovog narkotika.

Jako je važno da se lekovi ne uzimaju na svoju ruku, već da budu uključeni u sveobuhvatan tretman lečenja zavisnosti koji se odvija unutar rehabilitacionog centra i pod nadzorom lekara.

Bihevioralna terapija za zavisnost od narkotika

Kako bi se stari šabloni ponašanja koji su i doveli do zavisnosti zamenili boljim postupcima i radilo na kontroli ponašanja, sprovodi se bihevioralna terapija za lečenje zavisnosti od narkotika soli. U toku ove faze lečenja, sistematski se radi na sticanju zdravih navika, kako svesnih, tako i podsvesnih. U tu svrhu koristi se kombinacija različitih metoda, kao što su averzivne procedure, asertivni treninzi i višemodalna terapija.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje

U lečenju zavisnosti od narkotika „Soli“ na klinici Dr Vorobjev se primenjuje stacionarni, a zatim i ambulantni pristup. Najveća razlka između ova dva pristupa je što se u toku stacionarnog lečenja procedure obavljaju u ustanovi, dok se ambulantni period odvija po završetku lečenja i vraćanju kući.

Stacionarno lečenje

Stacionarno lečenje u slučaju zavisnosti od droge „Soli“ traje između 21 i 28 dana, u odnosu na zdravstveno stanje pacijenta i dužinu trajanja zavisnosti. Unutar rehabilitacionog centra moguće je pratiti stanje pacijenta i na vreme reagovati promenom terapije ako za to bude bilo razloga.

Ukoliko po okončanju stacionarnog lečenja pacijent više ne oseća nikakvu želju za vraćanjem drogama i spreman je da se potpuno posveti stvaranju navika koje vode ka potpunom ozdravljenju, smatramo da je stacionarni deo lečenja uspešno završen.

Ambulantno lečenje

Uprkos tome što se u toku stacionarnog lečenja postiže psihička stabilnost, svesni smo da naše pacijente neretko pravi izazovi čekaju tek kada se vrate u svoje okuženje. Kako bi se tada mogućnost od recidiva uklonila, pružamo i usluge ambulantnog lečenja, odnosno ostajemo u kontaktu sa pacijentima i do 12 meseci posle izaska iz stacionara. U toku tog perioda, preporučuju se i mesečni dolasci na kliniku, kako bi se pratilo stanje za vreme oporavka.

Faze lečenja zavisnosti od droge “Soli” u klinici Dr Vorobjev

Da bi se potpuno otklonili svi tragovi droge „Soli“, lečenje je podeljeno u više faza, a svaka ima za zadatak da tretira određeni element zavisnosti. Kao takvo, lečenje je podeljeno u sledeće faze:

Prijem na kliniku

Dijagnostika

Detoksifikacija

Terapija lekovima

Psihoterapija

Pružanje dodatne podrške i nakon završetka lečenja

Dijagnoza zavisnosti

U toku dijagnoze, obavljaju se brojni testovi koji ukazuju na postojeće psihofizičko stanje pacijenta, ali i služe za otkrivanje pratećih oboljenja i potencijalnog prisustva drugih psihoaktivnih materija u organizmu.

Po okončanju dijagnostike, tim doktora je u mogućnosti da sagleda medicinsku sliku pacijenta i u skladu sa dobijenim rezultatima sastavi plan lečenja, koji uključuje procedure koje se moraju koristiti, kao i određuje samu dužinu stacionarnog oporavka.

Detoksikacija od narkotika „Soli“

Neizostavna faza lečenja zavisnosti od „Soli“ je i detoksikacija u toku koje se i najmanji tragovi ove supstance izbacuju iz organizma. To se obavlja u toku više sati, gde pacijent dobija sve potrebne infuzije i medikamente, a postupak se strogo nadgleda i koriguje po potrebi. Detoksikacija sama po sebi nije dovoljna da bi se osoba smatrala izlečenom, ali predstavlja odličnu i neophodnu bazu nakon koje slede ostale terapije i procedure.

Uspešnost lečenja zavisnosti

Izuzetno smo ponosni na našu uspešnost lečenja zavisnosti od svih vrsta narkotika, a u slučaju „Soli“ procenat prevazilazi 85%. Naravno, što se ranije krene sa lečenjem, brže dolazi i do oporavka organizma, jer su tada manje i šanse za javljanjem hroničnih i propatnih bolesti zavisnosti.

Troškovi lečenja zavisnosti

S obzirom na činjenicu da se na klinici Dr Vorobjev lečenje osmišljava u odnosu na potrebe svakog pacijenta, potreban broj terapija i procedura se određuju tek po prijemu na lečenje. Pošto ne postoji jedinstveni program lečenja, i cena može varirati, pa Vas savetujemo da stupite u kontakt sa našim medicinskim savetnicima ako želite da saznate tačne informacije u vezi sa cenom za Vas.

Doktori

Na klinici Dr Vorobjev rade istaknuti stručnjaci iz oblasti lečenja zavisnosti, a doktori i ostalo medicinsko i nemedicinsko osoblje naporno rade kako bi stvorili najbolje uslove za lečenje zavisnosti od narkotika soli. Smatramo da se najbolji rezultati ostvaruju u sigurnom okruženju, a naš tim doktora predstavlja pokretačku energiju iza svega.

Patenti i sertifikati

Naše jedinstvene procedure lečenja zavisnosti zaslužne su za visoke procente izlečenja koje postižemo. U skladu sa tim, trenutno smo u procesu dobijanja patenata za više procedura i metoda lečenja koje s uspehom sprovodimo već duže od 20 godina.

Recenzije

„Vršnjački pritisak me je naterao da počnem da eksperimentišem sa narkoticima, a sve se završilo tako što nisam mogla da zamislim život bez „Soli“. Tek na klinici Vorobjev sam uspela da se izborim sa opsesivnim mislima i prestanem da osećam potrebu za tim. Štaviše, sada mi je nezamislivo da se ikada vratim svom pređašnjem poroku.“

Vanja T.

„Sa drogom sam krenuo sa svojih tek 16. godina, i sada vidim da praktično nisam imao nikakve šanse da izbegnem zavisnost. Mnogo godina je prošlo pre nego što sam shvatio da bez pomoći sa strane, meni nema izlaza. Sada kada sam se izlečio, mogu svima da poručim da i oni pokušaju sa lečenjem, tačnije ne da pokušaju, nego da dođu na ovu kliniku i u tome i uspeju! Toliko.“

Dušan B.