Lečenje poremećaja ličnosti

Kada govorimo o poremećaju ličnosti, treba imati na umu da je u pitanju veoma širok spektar različitih vrsta ponašanja, a lečenje poremećaja ličnosti isto tako predstavlja različite programe i pristupe u odnosu na vrstu oboljenja. Najvažnije od svega je upoznati se s problemom, mogućnostima izlečenja, ili u nekim slučajevima samo kontrolisanja poremećaja, i o svemu se savetovati sa stručnim licima – lekarima, psihijatrima i psiholozima.

Proces i stadijumi lečenja poremećaja ličnosti u klinici Dr Vorobjev

Šta je poremećaj ličnosti?

Kada tokom dužeg vremenskog perioda dođe do nestandardnih, neprihvatljivih i neobičnih modela ponašanja, mišljenja, stavova i upostavljanja odnosa prema drugima, sebi i svetu, možemo govoriti o mentalnom zdravstvenom stanju poremećaja ličnosti. Poremećaj ličnosti simptomi ogledaju se najpre kroz funkcionalnost – iskrivljena percepcija stvarnosti uočava se na različitim životnim poljima, na poslu, kroz partnerske odnose ili u odnosu prema sebi.

Vrste poremećaja ličnosti

Budući da poremećaj ličnosti u psihijatriji obuhvata širok dijapazon poremećaja i oblika ponašanja, važno je izdvojiti neke od osnovnih. Isto tako je bitno reći da osoba može istovremeno imati više poremećaja, a dijagnozu postavlja isključivo psihijatar. Vrste poremećaja ličnosti su:

 • Paranoidni poremečaj ličnosti
 • Šizoidni poremećaj ličnosti
 • Šizotipni poremećaj ličnosti
 • Antisocijalni poremećaj ličnosti
 • Granični poremećaj ličnosti
 • Histrionični poremećaj ličnosti
 • Narcistički poremećaj ličnosti
 • Opsesivno kompulsivni poremećaj ličnosti
 • Izbegavajući poremećaj ličnosti
 • Zavisni poremećaj ličnosti

Ukratko će biti objašnjen svaki od poremećaja, njihovi simptomi i mogućnosti lečenja.

Granični poremećaj ličnosti

Paranoidni poremećaj ličnosti

Iako je veoma redak, ovaj poremečaj ličnosti parališe funkcionisanje osobe. Karakteriše ga ekstreman oblik ponašanja, potpuno iskrivljeno viđenje realnosti i začaran krug negativnih emocija, preispitivanja i neprestanog nepoverenja. Za paranoidni poremećaj ličnosti uzroci mogu biti različiti – uglavnom su u vezi s detinjstvom i negativnim iskustvom koje osoba ima, bilo da je u pitanju snažna trauma, zanemarivanje, zlostavljanje ili povrede mozga. Za paranoidni poremećaj ličnosti lečenje uključuje intenzivne psihoterapije i farmakoterapiju.

Granični poremećaj ličnosti

Za razliku od ostalih poremećaja, za granični poremećaj ličnosti simptomi proizilaze iz emocionalne nestabilnosti i dubokog raskola, kao i neprestanog osećaja praznine. Ovaj poremećaj identiteta dijagnostikuje se u odraslom dobu jer je nestabilno ponašanje očekivano u adolescenciji i detinjstvu. Granični poremećaj ličnosti test postoji, sastoji se od prethodno sastavljenih pitanja na koja osoba odgovara. Za granični poremećaj ličnosti lečenje započinje dijagnostikom psihijatra ili psihologa. Od tog trenutka, u skladu s dobijenim rezultatima, uspostavlja se i plan lečenja. Ako se javi granični poremećaj ličnosti terapija podrazumeva lečenje simptoma farmakoterapijom, ali i intenzivne psihoterapije.

Šizoidni poremećaj ličnosti

Kada govorimo o šizoidnom tipu ličnosti, ovaj poremećaj odlikuje usamljenički model života. Očima drugih viđeni kao hladni, emocionalno distancirani, ove osobe nemaju potrebu za ostvarivanjem odnosa s drugim ljudima. Zato ne ostvaruju odnose s drugim ljudima, ne stupaju u partnerske veze i imaju problem i kada je u pitanju zaposlenje – dakle, najčešće žive socijalno nefunkcionalan život.

Šizotipni poremećaj ličnosti

Za razliku od šizoidnog poremećaja, šizotipni poremećaj ličnosti uspostavlja odnose s drugim osobama, ali su ti odnosi poremećeni i zasnivaju se na pogrešnoj predstavi koju imaju. Isto tako komunikaciju s drugim ljudima prati i anksioznost, kao i nepoverenje. Ekscentrično ponašanje deo je simptoma ovog poremećaja, kao i čudan, neobičan govor, zatim neprikladna osećanja, sumnjičavost i sklonost ekstremnim razmišljanjima i verovanjima (magijsko, ritualno, verovanje u vidovitost, itd.).

Antisocijalni poremećaj ličnosti

Nedostatak empatije, bezosećajnost, cinizam kod ovog poremećaja iskazuje se kroz odnos prema drugima. Prepoznaje se po preteranoj samouverenosti i precenjivanju sebe i svojih sposobnosti. Antisocijalni poremećaj ličnosti postaje prisutan tokom detinjstva i adolescencije i to je ono što bismo ocenili kao problematično, delinkventno ponašanje. Ukoliko se ovaj model ponašanja nastavi i u odraslom dobu, neophodna je stručna pomoć i pristupanje lečenju.

Narcistički poremećaj ličnosti

Ovaj poremećaj ličnosti nedvosmisleno ukazuje na samozaljubljenost i ekstremnu zaokupljenost sobom i slikom o sebi. Kada je u pitanju narcisoidni poremećaj ličnosti lečenje uključuje dijagnostiku, a za uspostavljanje dijagnoze ključno je odraslo doba jer je osoba tada formirana.

Za narcisoidni poremećaj ličnosti test postoji i predstavlja uvod u dijagnostikovanje ovog poremećaja ličnosti. Međutim, to je samo početak dijagnostike, a za svaki dalji korak zadužen je psihijatar i psihoterapeut.

Histrionični poremećaj ličnosti

Histrionični poremećaj ličnosti naziv je dobio od grčke reči za glumca (histrion) i to možda i najbolje objašnjava ovu vrstu mentalne disfunkcionalnosti – teatralnost, dramatičnost i manipulacija odlike su ovih osoba. Najčešće se prepoznaju po površnim, plitkim emocijama, uzbuđenju i egocentričnosti.

Opsesivno-kompulsivni poremećaj ličnosti

Za opsesivno-kompulsivne ili anankastične ličnosti možemo reći da je čitav njihov život određen strogo formiranim i krutim sistemom. U društvu, a naročito u poslovnom okruženju, su funkcionalni jer se odlikuju time da su izuzetno vredni, maksimalno pedantni i slepo se pridržavaju društvenih pravila i normi. Problem kod opsesivno-kompulsivnog poremećaja ličnosti je što se ove osobe veoma retko obraćaju za stručnu pomoć, a čak i kad to čine, razlog je otežano i onemogućeno funkcionisanje.

Izbegavajući poremećaj ličnosti

Identitet izbegavajućeg poremećaja ličnosti obeležen je stalnim osećajem straha, nesigurnosti i nedovoljnog samovrednovanja. Ove osobe prepoznajemo kao veoma stidljive, povučene i neretko usamljene. Kod izbegavajućeg poremečaja ličnosti strah je dominantan, ali ne možemo govoriti o fobijama. Kada je u pitanju izbegavajući poremećaj ličnosti terapija podrazumeva najpre rad s psihoterapeutom koji ima iskustva u lečenju ovog poremećaja.

Zavisni poremećaj ličnosti

Zavisni poremećaj ličnosti određen je potpunom pasivnošću kada je reč o donošenju odluka i delovanja na bilo kom životnom polju. Smatra se da su žene podložnije ovom poremećaju ličnosti, a što se tiče učestalosti zavisnog poremećaja ličnosti, oko 0,6-1% populacije pati od ovog simptoma. Usled stalne tenzije i straha anksioznost je prateći simptom ovog sklopa ličnosti, a duge, podrobne i stručne psihoterapije pokazale su se kao najefikasnije u lečenju.

Antisocijalni poremećaj ličnosti

Uzroci poremećaja ličnosti

Lečenje poremećaja ličnosti podrazumeva detaljnu anamnezu, a za to je potrebno da se upoznamo i s uzrocima ovih poremećaja. Ometano ili potpuno onemogućeno funkcionisanje usled različitih poremećaja ličnosti ima svoje složene i međusobno povezane uzroke. I psihijatri i psiholozi se slažu da nije moguće izdvojiti jedan uzrok, već je uglavnom u pitanju interakcija biosocijalnih okolnosti. U svemu tome važnu ulogu igra i genetika, odnosno nasleđe.

Faktori rizika

Svaki aspekt života sadrži negativni potencijal za razvijanje mentalnih poremećaja. Neće isti događaj ili iskustvo kod svake osobe imati iste posledice. Neki će razviti određeni tip poremećaja ličnosti, dok će drugi uspešno prevazići negativna iskustva. Stručnjaci smatraju da tu važnu ulogu imaju faktori rizika koji mogu odneti prevagu kada je reč o poremećajima ličnosti, a neki od najčešćih su:

 • Iskustvo traume, zapostavljanja ili odbacivanja naročito u detinjstvu
 • Gubitak voljene osobe
 • Stalna izloženost stresu
 • Zloupotreba supstanci i alkoholizam
 • Fizičke povrede (povrede mozga)

Uzroci poremećaja ličnosti

Kako se dijagnostikuje poremećaj ličnosti

Kao što je u više navrata naglašeno za dijagnostiku poremećaja ličnosti neophodno je mišljenje lekara specijalista – psihijatra pre svega i psihoterapeuta. Jedino tako se može govoriti o poremećaju ličnosti, vrsti i, naravno, načinu lečenja.

Simptomi i znaci poremećaja ličnosti

Načini funkcionisanja određeni su našim sklopom ličnosti. To znači da će osobe koje imaju poremećaj ličnosti obeležiti izražena disfunkcionalnost na svakom životnom polju. Simptomi i znaci se ispoljavaju u svakodnevnom životu, na poslu, sklapanju partnerskih i prijateljskih odnosa.

Fizički simptomi

Nije jednostavno za čitav klaster poremećaja ličnosti izdvojiti određen broj fizičkih simptoma koji ukazuju da osoba ima ova problem. Međutim, moguće je izdvojiti opšte fizičke simptome za koje možemo reći da su svojstveni poremećajima ličnosti:

 • Konstantan osećaj umora
 • Problemi s kožom
 • Problemi s organima za varenje
 • Bol u mišićima i grčevi
 • Promene u telesnoj temperaturi
 • Bol u grudima ili pritisak

Psihološki simptomi

Budući da poremećaj ličnosti najviše utiče na to kako ostvarujemo odnose, kako izražavamo emocije i postavljamo se u odnosu na životne izazove i odluke, najviše simptoma su psihološke prirode. Ovo su 4 velike oblasti psihičkog života koje kod različith poremećaja ličnosti mogu izazvati:

 • Emocionalna nestabilnost
 • Poremećeni obrasci mišljenja i percipiranja stvarnosti
 • Poremećeno ponašanje u odnosu s drugima i prema sebi
 • Izostanak ili preintenzivne veze s drugim ljudima

Simptomi ponašanja

Budući da je kod osoba koje imaju bilo koji tip poremećaja ličnosti funkcionalnost najviše oštećena, isto tako i njihovo ponašanje odstupa od onoga što bismo okarakterisali kao prihvatljivo. Kada je u pitanju poremećaj ličnosti simptomi ponašanja mogu biti:

 • Manipulativno ponašanje
 • Devijantno ponašanje
 • Nedosledno odlučivanje
 • Odsustvo svesti o odnosima sa drugima
 • Poremećena samokontrola

Lečenje poremećaja ličnosti

Opcije lečenja poremećaja ličnosti

Obično je stres usled nagomilanih frustracija okidač da se osoba obrati za pomoć. Lečenje poremećaja ličnosti ne predstavlja jednostavan proces, već uključuje tim stručnjaka i saradnju osobe koja želi da reši svoj problem. Treba imati na umu da je poremećaj ličnosti dugoročni problem, duboko usađen u identitet osobe, a lečenje se, uopšteno rečeno, zasniva na farmakoterapiji i psihoterapiji.

Medicinski tretman

Lečenje poremećaja ličnosti nije ni moguće, ali ni bezbedno bez mišljenja i pregleda psihijatra. Kada govorimo o terapiji lekovima, psihijatar ih određuje na osnovu detaljne i precizne psihodijagnostike. Simptomi s kojima se bori osoba s poremećajem ličnosti (napadi panike, anksioznost, depresija, i sl.) dodatno otežavaju funkcionisanje. Upravo se u tim slučajevima primenjuje farmakoterapija koja služi da ukloni ili umanji ove simptome.

Psihoterapija

Lečenje poremećaja ličnosti počinje od prihvatanja i sagledavanja sebe, sopstvenih poteškoća i shvatanja da postoji prostor za napredak i promenu. Terapija lekovima usmerena je na simptome, ali koren problema ostaje. Upravo je tu usmerena psihoterapija, tokom koje se dolazi do uzroka, ali i uviđanja maladaptivnih obrazaca ponašanja. To predstavlja zdravu osnovu za usvajanje novih, funkcionalnih obrazaca koji će osobi omogućiti da na prihvatljiv i zdrav način izgradi sebe i odnose u svom okruženju.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje poremećaja ličnosti

Lečenje poremećaja ličnosti predstavlja dugotrajan proces u kom učestvuje više različitih specijalista. Najvažnije je da osoba prepozna svoju disfunkcionalnost i sagleda mogućnosti lečenja i mentalnog oporavka. Kod stacionarnog lečenja, svaki deo oporavka nadgledaju psihijatar, psihoteraput i drugi potrebni specijalisti. Usled toga, stacionarno lečenje je daleko sveobuhvatnije u odnosu na ambulantno, koje deluje samo na određene delove problema.

Proces i stadijumi lečenja poremećaja ličnosti u klinici Dr Vorobjev

Lečenje poremećaja ličnosti na klinici Dr Vorobjev usklađeno je sa svetskim savremenim standardima, a kao program lečenja predstavlja proces psihostabilizacije. Velika pažnja posvećuje se svakoj fazi lečenja ponaosob, a program lečenja je naglašeno individualizovan, odnosno prilagođava se svakom pacijentu i problemu s kojim se suočava.

Da li je moguće sam se rešiti poremećaja ličnosti?

Lečenje poremećaja ličnosti izazovno je, pre svega, jer osoba veoma retko prepoznaje svoj problem. Većinu ljudi ovaj problem prati veoma dug vremenski period i već su malfunkcionalni u svojoj sredini. Zato se retko sami odlučuju na lečenje, ali je skoro nemoguće i veoma retko samostalno se izboriti s poremećajem ličnosti.

Prosečno trajanje tretmana za lečenje poremećaja ličnosti

Budući da ovaj problem nije jednostavan i ne nastaje preko noći, isto tako mu treba i pristupiti – strpljivo i s punom podrškom. Sam boravak na klinici Dr Vorobjev obuhvata period od 14 do 21 dana, a nakon toga sledi 12 meseci redovnih mesečnih kontrola.

Delotvornost lečenja poremećaja ličnosti

Program psihostabilizacije koji spada i pod lečenje poremećaja ličnosti, veoma je efikasan kada govorimo o svim mentalnim problemima i izazovima s kojima se ljudi danas suočavaju. Ukoliko govorimo u procentima, taj postotak je veoma visok – čak preko 86% pacijenta se uspešno izbori s psihičkim problemima i nastavi svoj život na funkcionalan način.

Troškovi lečenja poremećaja ličnosti

Lečenje poremećaja ličnosti na klinici Dr Vorobjev organizovano je tako da se prilagodi pacijentu i njegovom problemu. Kada govorimo o ceni, važno je naglasiti da će na to, ali i sva ostala pitanja, najbolje odgovoriti medicinski konsultanti koji su detaljno upoznati s programima lečenja, ali i medicinskim izazovima ovog problema.

Doktori

Ono na šta je klinika Dr Vorobjev naročito ponosna jesu njeni zaposleni. Iskustvo u radu s osobama koje se bore s različitim psiihičkim poremećajima i problemima, ali i neprestano usavršavanje čine ih eminentnim stručnjacima u ovoj oblasti. Povrh svega, svojim pacijentima uvek pružaju bezuslovnu podršku i zajedno su tokom čitavog procesa lečenja sve do uspešnog ishoda i povratka funkcionalnom životu.

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.