razmak dr vorobjev

Magnetoterapija je neinvanzivna metoda koja se može koristiti kao pomoćno sredstvo za tretiranje određenih psihijatrijskih poremećaja i bolesti zavisnosti. Nekoliko naučnih studija je potvrdilo da magnetoterapija, magnetna stimulacija ili magnetno pulsiranje utiče na smanjenje žudnje za drogom ili alkoholom. Studije su obuhvatile zavisnike od nikotina, alkohola, kokaina i metamfetamina kod kojih je magnetoterapija dala odlične rezultate.

Kada je u pitanju magnetoterapija Beograd ne zaostaje za drugim evropskim gradovima. Lečenje magnetoterapijom je dostupno pacijentima, između ostalog i na našoj klinici. U odnosu na izuzetne pozitivne efekte koje pruža magnetna terapija cena je vrlo povoljna i pristupačna.

lečenju zavisnosti od droge i alkoholizma

Šta je magnetoterapija

Magnetoterapija je terapija koja koristi dejstvo elektromagnetnog polja u cilju ponovnog uspostavljanja narušenog balansa u ćelijama. Terapija magentima stimuliše regeneraciju tkiva, poboljšava stanje nervnog sistema, lokomotornog i cirkulatornog sistema, kao i kože.

Magnetoterapija dejstvo, pored toga što regeneriše tkivo, poboljšava cirkulaciju krvi i snabdevanje ćelija kiseonikom, reguliše krvni pritisak, pozitivno utiče na endokrini sistem i lučenje hormona, na nervni sistem i simptome stresa i hroničnog umora i celokupno psihofiziko stanje pacijenta.

Koji su simptomi i znaci zavisnosti od metamfetamina?

Kada je reč o simptomima koji ukazuju na zavisnost od metamfetamina, možemo pričati o problematičnim oblicima ponašanja, efektima koji su očigledni na fizičkom i psihičkom zdravlju pojedinca, ali i dugoročnim zdravstvenim problemima koji mogu nastati tom prilikom.

Različite vrste magnetoterapije

Osnovne vrste magnetoterapije su:

 • Statička magnetoterapija – koja podrazumeva upotrebu magneta koji se postavljaju na telo ili u blizini tela da bi se izložilo delovanju statičkog magnetnog polja.
 • Pulsirajuća magnetna terapija – koristi se elektromagnetno polje koje povremeno menja intenzitet. Terapija se sprovodi pomoću uređaja koji proizvodi pulsirajuće magnetno polje za koje se smatra da utiče na funkciju ćelija.
 • Biorezonantna magnetoterapija – posebne elektromagnetne frekvencije koje su u saglasnosti sa prirodnim frekvencijama tela i tako poboljšava funkcionisanje ćelija i doprinosi isceljenju tela.

Pored toga terapija magnetima se može sprovoditi i kod kuće pomoću proizvoda kao što su:

 • Magnetna prostirka – Kada je u pitanju magnetna prostirka terapija se sprovodi ležanjem ili spavanjem na površini u kojoj se nalaze magneti
 • Magnetni nakit ili odeća – Magneti se mogu postaviti u nakit ili odeću i na taj način sakriti od pogleda, a nositi svakodnevno bez prekidanja.

Indikacije magnetne terapije

Kada je u pitanju magnetoterapija indikacije su brojne. Magnetna terapija se može koristiti kao dopunska terapija za razne zdravstvene probleme. Njčešće indikacije magnetne terapije su:

 • Bol: Magnetoterapija ublažava bolove kod stanja kao što su artritis, bolovi u zglobovima i mišićima, mijalgija i neuralgija.
 • Degenerativni procesi: Terapija magnetima pomaže kod bolesti kao što su osteoartroza ili spondiloza.
 • Upalni procesi: Magnetna terapija može imati anti-imflamatorni efekat pa se koristi kao pomoćno sredstvo za tretiranje raznih upalnih procesa.
 • Loša cirkulacija: Smatra se da terapija magnetima utiče na poboljšanje cirkulacije krvi u organizmu i tako doprinosi boljem snabdevanju ćelija i tkiva kiseonikom i nutrijentima.
 • Rane i povrede: Magnetoterapija stimuliše regeneraciju tkiva pa se često primenjuje kod povreda, rana i preloma da bi se ubrzalo zaceljivanje.
 • Stres: Izloženost magnetima može uticati na ublažavanje stresa i relaksiranje organizma.
 • Glavobolja i hronični umor: U pojedinim slučajevima se magnet terapija pokazala vrlo efikasnom u rešavanju problema sa glavoboljom i stanja hroničnog umora.
 • Problemi sa spavanjem: Terapija magnetima je često uspešna kod problema sa spavanjem.
zavisnosti od droge i alkoholizma

Procedura magnetne terapije

Magnetoterapija je veoma jednostavna procedura koje ne zahteva nikakvu posebnu pripremu. Bezbedna je i sigurna, ali u određenim slučajevima se ne sme primenjivati. Kontraindikacije kada je u pitanju magnetoterapija su:

 • ugrađeni pesmejkeri, implanti, šrafovi i slično
 • tumori
 • akutna febrilna stanja
 • epilepsija
 • trudnoća

Lečenje magnetoterapijom se sprovodi tako što na određene delove tela deluje elektromagnetino polje koje proizvodi aparat za magetoterapiju. Savremeni aparati koriste izuzetno jake magnete i stvaraju fokusirano magnetno polje.

Kada je u pitanju magnetoterapija, dužina trajanja procedure zavisi od razloga primene terapije, ali obično traje oko 30 minuta. Potpuno je bezbolna i nakon nje nije potreban period oporavka. Veoma retko se mogu javiti nuspojave kao što su mučnina ili vrtoglavica koje najčešće nestaju brzo. Da bi se postigao željeni efekat, magnetoterapija se sprovoditi tokom određenog vremenskog perioda.

Pored kliničkih tretmana, terapija magnetima je moguća i kod kuće pomoću magneta koji se primenjuju na različite načine, kao na primer kroz prostirke, dušeke, odeću ili nakit s magnetima. Kada se redovno koristi magnetna prostirka terapija magnetima je izuzetno efikasna čak i u kućnim uslovima. Naravno, ovako sprovedena magnetoterapija nije dovoljno efikasna u odnosu na kliničku proceduru.

Uticaj magnetoterapije na organizam

Lečenje elektro magnetnom terapijom deluje tako što elektromagnetno polje koje stvaraju magneti utiče na magnetno polje atoma i molekula u telu. Na taj načn magnetoterapija uspostavlja ravnotežu i obnavlja narušen prirodni poredak. Stoga dolazi do oporavka raznih funkcija u organizmu. Pre svega, poboljšava se snabdevanje ćelija kiseonikom i hranom što utiče pozitivno na brojne procese u organizmu. Terapija magneta poboljšava rad krvotoka, endokrinog sistema i nervnog sistema. Terapija magnetima još uvek nije do kraja ispitana, ali je njen potencijal izuzetan.

Prednosti magnetoterapije: Kakvi se rezultati mogu postići u lečenju zavisnosti od droge i alkohola?

Studije koje su vršene na zavisnicima od nikotina, droge i alkohola su pokazale da lečenje magnetoterapijom može biti korisno za osobe koje pate od bolesti zavisnosti. Pored toga što delovanje elektromagnetnog polja na mozak umanjuje želju za narkoticima, regenerativno magnetoterapija dejstvo obnavlja organizam zavisnika čija je ravnoteža ozbiljno narušena.

Terapija magentima utiče na endokrini sistem, pa tako i na lučenje serotonina i dopamina pa je kod izvesnog broja pacijenata efikasna u borbi protiv depresije i emocionalne nestabilnosti koje se javljaju nakon prestanka konzumiranja adiktivnih supstanci.

Magnetna terapija se pokazala veoma dobrom i kod tretiranja insomnije, glavobolje, iscrpljenosti i umora, smanjenih kognitivnih sposobnosti i drugih posledica adikcije. Sasvim je jasno da magnetoterapija nosi veliki potencijal koji nije do kraja ispitan, ali je de facto delotvoran kao pomoćno sredstvo u lečenju bolesti zavisnosti.

Cena magnetne terapije

Kada je u pitanju magnetna terapija cena varira u odnosu na problem koji treba tretirati. Ako ste zainteresovani za lečenje magnetotreapijom na našoj klinici, kontaktirajte naše medicinske savetnike. Oni će vas uputiti u sve pojedinosti i različite opcije lečenja kao i potencijalne troškove lečenja u koje je uključena magnetoterapija.

Lekari

Lekari naše klinike, kao i svo medicinsko osoblje, su izuzetno stručni i osposobljeni za rad sa pacijentima koji se leče od bolesti zavisnosti. Takođe, u potpunosti su obučeni za sprovođenje procedure kao što je magnetoterapija, ali i rad na najsavremenijim uređajima i aparatima koji se na našoj klinici primenjuju. Uz to, pratimo najnovije trendove i dostignuća u ovoj oblasti, kao i rezultate najnovijih istraživanja i kliničkih studija.

Patenti i sertifikati

Naša klinika poseduje sve potrebne patente i sertifikate za procedure koje sprovodi i aparate koje koristi, a tu svakako spada i magnetoterapija.

Recenzije

„Bila sam skeptična, ali magnetoterapija se pokazala kao izuzetno delotvorna, bar u mom slučaju. Posle svake terapije se osećam bolje i mirnije, nekako uravnoteženije i stabilnije. Od kad mi je u upotrebi i magnetna prostirka terapija je još efikasnija. Baš neverovatno, da mi je neko pričao da je magnetoterapija ovako efikasna, verovatno mu ne bih verovala!“

Sanja M.

„Iako u početku nisam ni znao šta je magnetoterapija, čitao sam dosta o ovoj proceduri pa sam rešio da probam. U početku nisam osećao nikakvu promenu, ali posle par nedelja kao da sam živnuo. Nestale su mi glavobolje, poboljšalo se raspoloženje, osetio sam neku pozitivnu energiju. Moram da primetim da je za to ponajviše zaslužna upravo magnetoterapija.“

Branislav C.