razmak dr vorobjev

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od Lunesta (Eszopiklon) uključuje postepeno smanjenje doze leka pod nadzorom lekara i podršku od porodice i prijatelja. U slučaju teške zavisnosti, pacijent može biti smešten na odgovarajuću kliniku za lečenje zavisnosti. Nakon odvikavanja, važno je pružiti psihološku i socijalnu podršku kako bi se sprečio povratak zavisnosti.

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od Lunesta (Eszopiklon)

Šta je Eszopiklon (Lunesta)

Eszopiklon, poznat i pod svojim trgovačkim imenom lunesta lek je koji se koristi za lečenje nesanice. On pripada klasi lekova poznatih kao hipnotici, koji deluju na centralni nervni sistem kako bi umanjili nivo aktivnosti i pomogli pacijentima da lakše zaspe.

Eszopiklon lek se obično uzima oralno, oko 30 minuta pre spavanja, i obično se preporučuje da se ne koristi duže od 2 nedelje. Lek se mora propisati od strane lekara, jer može imati nuspojave i interakcije sa drugim lekovima.

Efekti zloupotrebe Eszopiklona

Zloupotreba Eszopiklona može dovesti do različitih efekata, uključujući zavisnost, toleranciju na efekte leka i apstinencijalni sindrom. Ljudi koji zloupotrebljavaju Eszopiklon često ga koriste u većim dozama ili na načine koji nisu propisani, što može dovesti do povećane pospanosti, konfuzije, dezorijentacije i smanjenja kognitivnih sposobnosti.

Znaci i simptomi zavisnosti od Eszopiklona

Zavisnost od Eszopiklona može se razviti kod osoba koje ga koriste duže vreme ili u većim dozama od preporučenih. Zavisnost može biti fizička, psihološka ili kombinacija obe vrste zavisnosti. Sada ćemo detaljnije pogledati koji simptomi se ističu kod ove vrste zavisnosti.

Fizički simptomi

Fizički simptomi zavisnosti od Eszopiklona mogu se pojaviti kada osoba pokuša da smanji dozu ili prestane da uzima lek. Ovi simptomi mogu uključivati:

 • Nesanicu
 • Anksioznost
 • Znojenje
 • Drhtranje
 • Mučninu
 • Osećaj slabosti
 • Povišen krvni pritisak

Psihološki simptomi

Psihološki simptomi zavisnosti od Eszopiklona mogu uključivati sledeće pojave:

 • Promene raspoloženja
 • Povećanu anksioznost
 • Depresiju
 • Zaboravnost
 • Neobične snove
 • Razvoj zavisnosti prema leku

Simptomi ponašanja

Simptomi ponašanja kod osoba koje uzimaju Eszopiklon lek mogu se pojaviti kod nekih osoba koje koriste ovaj lek. Ovi simptomi mogu uključivati:

 • Rasejasnost misli
 • Konfuziju
 • Halucinacije
 • Agresivnost
 • Manično ponašanje
 • Samoubilačke misli

Ako osoba primeti bilo koje od ovih simptoma, važno je da se obrati svom lekaru radi saveta, a kako bi se Eszopiklon lek zamenio drugim medikamentom.

Posledice upotrebe Eszopiklona

Upotreba Eszopiklona može dovesti do nekih nepovoljnih posledica. Neke od njih su:

 • Zavisnost – Osobe koje uzimaju ovaj lek mogu postati zavisne od njega i teško prestati sa korišćenjem.
 • Zloupotreba – Eszopiklon se može zloupotrebljavati, što može dovesti do niza problema, uključujući predoziranje i ozbiljne zdravstvene probleme.
 • Povećan rizik od pada – Osobe koje uzimaju ovaj lek mogu biti izložene povećanom riziku od padova i povreda.
 • Smanjena kognitivna funkcija – Upotreba Eszopiklona može uticati na kognitivne funkcije, uključujući pamćenje, koncentraciju i sposobnost donošenja odluka.
 • Nuspojave – Eszopiklon može izazvati niz neželjenih efekata, uključujući mučninu, vrtoglavicu, glavobolju i nesanicu.

Važno je da koristite Eszopiklon samo na način na koji vam je propisano od strane vašeg lekara i redovno se konsultujete sa njim kako biste pratili svoje zdravlje tokom upotrebe ovog leka.

Posledice upotrebe Eszopiklona

Vrste lečenja zavisnosti od Eszopiklona

Postoji nekoliko vrsta lečenja zavisnosti od Eszopiklona, a najefikasniji pristup obično uključuje kombinaciju terapije i podrške. Neki od načina za lečenje zavisnosti od Eszopiklona uključuju:

 • Postepeno smanjivanje doze – Ovaj pristup uključuje postepeno smanjivanje doze leka tokom vremena kako bi se izbegla nagla apstinencija.
 • Zamena leka – U nekim slučajevima, lekar može preporučiti zamenu Eszopiklona drugim lekom koji pomaže u borbi protiv zavisnosti.
 • Psihoterapija – Psihoterapija može pomoći osobi da identifikuje i reši probleme koji su doveli do zavisnosti.
 • Grupna terapija – Grupna terapija može pružiti podršku i savete drugih osoba koje su se borile sa zavisnošću.
 • Detoksikacija i kompletno lečenje zavisnosti – U nekim slučajevima, osobi će biti potrebna medicinska detoksikacija i sveobuhvatno lečenje zavisnosti od Eszopiklona kako bi se postepeno uklonila potreba za uzimanjem ove supstance.

U zavisnosti od ozbiljnosti zavisnosti i individualnih potreba osobe, lekar može preporučiti jedan ili više ovih pristupa. Važno je da se osoba sa zavisnošću od Eszopiklona posavetuje sa kvalifikovanim stručnjakom i pronađe najbolji način za borbu protiv svoje zavisnosti.

Lečenje zavisnosti od Eszopiklona uz pomoć lekova

Postoje određeni lekovi koji se mogu koristiti za lečenje zavisnosti od Eszopiklona. U nekim slučajevima, lekar može preporučiti zamenu Eszopiklona drugim lekovima koji pomažu u borbi protiv zavisnosti, kao što su benzodiazepini ili antidepresivi. Ovi lekovi mogu pomoći u smanjenju simptoma apstinencije i pomoći osobi da postepeno prestane sa uzimanjem Eszopiklona. Važno je napomenuti da se ovi lekovi moraju koristiti pod nadzorom lekara kako bi se izbegli neželjeni efekti i nepravilnosti u korišćenju.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Lunesta (Eszopiklona)

Bihevioralna terapija se može koristiti kao efikasan pristup u lečenju zavisnosti od Luneste (Eszopiklona). Ova vrsta terapije obično uključuje kognitivno-bihevioralnu terapiju (CBT) i/ili terapiju motivacije. CBT se fokusira na promenu negativnih misli i ponašanja koji doprinose zavisnosti, dok terapija motivacije pomaže osobi da se fokusira na svoje ciljeve i razvije motivaciju da se prestane uzimati lunesta lek.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Stacionarno lečenje obično podrazumeva smeštaj osobe u specijalizovanu ustanovu za lečenje zavisnosti, gde osoba dobija intenzivniju i neprekidnu podršku i terapiju. Ambulantno lečenje se obično sprovodi u okviru redovnih poseta lekaru ili terapeutu. Odluka o vrsti lečenja zavisi od ozbiljnosti zavisnosti i individualnih potreba osobe.

Stacionarno lečenje

Stacionarno lečenje zavisnosti od Luneste (Eszopiklona) podrazumeva smeštaj osobe u specijalizovanu ustanovu za lečenje zavisnosti, gde se pruža intenzivna terapija i medicinska podrška. U toku stacionarnog lečenja, osoba može biti podvrgnuta različitim terapijama, uključujući individualnu terapiju, grupnu terapiju, bihevioralnu terapiju, kao i različite oblike medicinske podrške.

Ambulantno lečenje

Lečenja od eszopiklona moraju da se prilagode individualnim potrebama pacijenta i može uključivati različite terapije i strategije. Ambulantno lečenje može biti efikasno za neke pacijente, ali za one sa ozbiljnijim oblicima zavisnosti može biti potrebna bolnička ili intenzivna terapija.

Vrste lečenja zavisnosti od Eszopiklona

Faze lečenja zavisnosti od Eszopiklona u klinici Dr Vorobjev

Lečenje zavisnosti od Eszopikolona se deli na sledeće stupnjeve:

Postavljanje dijagnoze

Procedura detoksikacije

Odvikavanje uz primenu psihoterapija

Stvaranje averzije prema ovoj supstanci

Postizanje dugoročne stabilnosti

Dijagnoza zavisnosti od Eszopiklona

Dijagnoza zavisnosti od eszopiklona se postavlja na osnovu simptoma koje pacijent ispoljava, a koji uključuju povećanu toleranciju na lek, gubitak kontrole nad uzimanjem, simptome krize nakon prestanka uzimanja, povećanu želju za uzimanjem leka, i smanjenu funkcionalnost u svakodnevnom životu.

Detoksikacija od Eszopiklona

Detoksikacija od Eszopiklona uključuje postepeno smanjivanje doze leka kako bi se izbegli simptomi apstinencijalne krize. U zavisnosti od težine zavisnosti, detoksikacija može biti praćena lekovima za ublažavanje simptoma ili psihološkom podrškom. Detoksikacija se može izvoditi ambulantno ili bolnički, a cilj je postići potpuno odvikavanje od Eszopiklona i sprečiti povratak zavisnosti.

Odvikavanje od Eszopiklona

Odvikavanje od Eszopiklona, takođe poznatog kao zopiklon, može biti izazovno, ali nije nemoguće. Eszopiklon se često propisuje za lečenje nesanice, ali se ne preporučuje za dugotrajnu upotrebu jer može dovesti do zavisnosti.

Važno je da ne prekidate uzimanje leka iznenada, jer to može izazvati ozbiljne zdravstvene poteškoće. Tokom odvikavanja, korisno je imati podršku od porodice i prijatelja, kao i razmotriti alternativne strategije, kao što su vežbe opuštanja, promene životnih navika i terapija razgovorom.

Uspešnost lečenja zavisnosti od Eszopiklona

Uspešnost lečenja zavisnosti od Eszopiklona zavisi od individualnih faktora kao što su dužina i intenzitet zavisnosti, kao i od odabranog tretmana. Postepeno smanjenje doze leka pod nadzorom lekara, podrška od porodice i prijatelja, kao i alternativne strategije za borbu protiv recidiva mogu biti efikasne u lečenju zavisnosti od Eszopiklona. Važno je da se pacijenti pridržavaju propisanog plana lečenja i da imaju stručnu podršku tokom procesa odvikavanja.

Troškovi lečenja zavisnosti od Eszopiklona

Troškovi lečenja zavisnosti od Eszopiklona zavise od dužine trajanja tretmana, vrste lečenja, lokacije i drugih faktora. U Srbiji, na klinici Vorobjev, lečenje zavisnosti od Eszopiklona se sprovodi prema najvišim standardima, dok je cena veoma primamljiva u odnosu na rehabilitacione centre zapadne Evrope. Da biste saznali tačan iznos lečenja u našoj ustanovi, kontaktirajte nas putem telefona ili elektronske pošte.

Doktori

Klinika Vorobjev je poznata kao jedna od vodećih ustanova za lečenje zavisnosti u Srbiji i regionu. Na sajtu se mogu pronaći informacije o stručnom timu koji čine lekari, psiholozi i drugi stručnjaci. Svaki zaposleni na klinici prolazi detaljnu obuku o metodama koje koristimo a stručnost osoblja je stavka koja nas čini najnagrađivanijim rehabilitacionim centrom u ovom delu Evrope.

Patenti i sertifikati

Uz sve potrebne sertifikate za sprovođenje tretmana lečenja zavisnosti, klinika Vorobjev predstavlja jedinstveni rehabilitacioni centar, koji nudi usluge lečenja svih vrsta zavisnosti, sa izuzetno visokim procentima uspešnosti izlečenja.

Recenzije

„Došao sam na kliniku Vorobjev kako bih prošao ceo program za lečenje zavisnosti od Eszopiklona jer sam upao u gadan ciklus koji se zove lunesta abuse i sada sam prezadovoljan što sam doneo tu odluku. Ne osećam više bilo kakvu potrebu za lekom sada kad sam obavio lunesta detox, ne moram sebe da guram od leka, jednostavno ne želim uopšte da ga uzimam. Sa ovakvim lečenjem, ja sam siguran da svako ko se posveti lečenju je osuđen na uspeh.“

Adnan U.

„Da ukratko sumiram utiske posle lečenja, ja sam oduševljen. Ceo život sam čekao da mi neko rešenje padne sa neba, ali kada sam stvar preuzeo u svoje ruke i rešio da batalim lunesta lek, konačno su stvari krenule u smeru u kom sam želeo. Sada sve ide po planu, a ja ću uraditi sve što mogu da nastavim ovim tempom.“

Uroš Š.