Diazepam: Lek koji može da izazove zavisnost

Ostalo
Diazepam: Lek koji može da izazove zavisnost

Diazepam lek je razvijen ranih šestdesetih godina prošlog veka i prodavan pod imenom Valijum. Predstavljen je kao magični lek koji izuzetno dobro leči anksioznost. Pre toga su se za tretiranje anksioznosti koristili opijati i barbiturati. Prodaja je išla neverovatno i mnoge kompanije su ga pravile i prodavale. Popularnost je stekao i među pacijentima kao efikasan medikament za brojna stanja.

Međutim, iako se verovalo da je diazepam lek mnogo manje toksičan i adiktivan od svojih prethodnika, pokazalo se da je njegova adiktivnost veoma potcenjena. Danas se sve manje propisuje. Diazepam lek za smirenje, i pored dobrih osobina, ima jedno izuzetno negativno svojstvo – vrlo je adiktivan.

Kada se primenjuje diazepam iskustva su pokazala da zavisnost od diazepama može nastati već nakon 7-14 dana kontinuiranog korišćenja. S obzirom na takvu adiktivnost, u žargonu se može reći da je diazepam droga, ali je i činjenica da se zavisnost od diazemapa tako mora i lečiti.

Šta je diazepam?

Pre sega, treba razumeti šta je diazepam i za šta se koristi diazepam. Ovaj lek pripada grupi benzodiazepina i ima anksiolitičko i hipnotičko dejstvo. Poznat je kao lek za smirenje ili spavanje. Obično se propisuje za anksioznost i nesanicu.

Koristi se i kod jakih simptoma apstinencijalne krize u lečenju alkoholizma jer deluje na iste receptore kao i alkohol. Pomaže i u kontrolisanju ozbiljnih simptoma kao što su halucinacije i paranoja. Takođe je moćan mišićni relaksant koji može pomoći kod nekontrolisanih tremora, mišićnog spazma i konvulzija.

Zbog velike adiktivnosti, nikako se ne preporučuje za dugotrajnu upotrebu. Za šta se koristi diazepam danas? Diazepam lek je najkorisniji i najefikasniji kada se primenjuje u stomatologiji ili jednokratno za manje operacije. Danas je njegova upotreba svedena na takve procedure i retko se propisuje za druga stanja.

Kako deluje lek diazepam?

Diazepam lek je psihoaktivna supstanca koja, u zavisnosti od doze, ublažava ili prekida signale iz mozga ka ostalim delovima tela. Diazepam delovanje pomaže kod mišićnog spazma ili konvulzija u bolestima kao što su epilepsija i celebralna paraliza.

Diazepam lek pojačava dejstvo GABA neurotransmitera u mozgu i smanjuje aktivnost centranog nervnog sistema. Vezuje se za GABA receptore smanjujući neurološku aktivnosti i uvećavajući dejstvo GABA neurotransmitera.

Na pitanje za koliko deluje diazepam ne može se precizno odgovoriti. Ipak, poznato je da je diazepam lek relativno brzog dejstva i da se prvi efekti mogu osetiti nakon 15 do 60 minuta od uzimanja leka. Diazepam delovanje dostiže vrhunac obično nakon 1-2 sata. Što je veća doza, diazepam lek ima brže i jače dejstvo.

Koje su posledice uzimanja diazepama?

Diazepam lek ima niz pozitivnih dejstava kao što su:

 • anksiolitičko – ublažava simptome anksioznosti

 • antikonvulzivno – može da reguliše konvulzije i epileptične napade

 • sedativno – umiruje i pomaže kod nesanice

 • mišićni relaksant – diazepam delovanje opušta mišiće i sprečava spazam

Međutim, posledica dugotrajne upotrebe je stvaranje tolerancije na diazepam lek i razvijanje zavisnosti. S obzirom na brzinu kojom se zavisnost od diazepama razvija, skoro je nemoguće izbeći je ako se upotreba strogo ne ograniči.

Koje su posledice uzimanja diazepama

Koji su simptomi i znaci zavisnosti od diazepam tablete?

Tablete za smirenje diazepam su, kao što smo već napomenuli, vrlo adiktivne. Zbog toga je važno znati šta je diazepam i te neki ljudi čak tvrde i da je po svojoj adiktivnosti diazepam droga poput heroina. Tableta diazepam nije samo mala pomoć pri napadu panike ili brzo i lako rešenje za insomniju. Diazepam lek je moćna psihoaktivna supstanca koja vrlo brzo može preuzeti kontrolu nad čovekovim životom.

Simptomi i znaci koji ukazuju da kod osobe koja uzima diazepam dejstvo leka više ne ispunjava prvobitnu svrhu, već se zloupotrebljava, mogu biti različiti. Ipak, određena ponašanja su vrlo uobičajena za osobe koje zloupotrebljavaju diazepam lek za smirenje. To su:

 • Uzimanje većih doza nego što je propisano
 • Simptomi apstinencijalne kroze ukoliko se prestane sa uzimanjem
 • Zanemarivanje obaveza
 • Zanemarivanje lične higijene
 • Gubitak interesovanja za aktivnosti u kojima se nekad uživalo
 • Samoizolacija i odvajanje od porodice i prijatelja
 • Nemogućnost funkcionisanja bez diazepama

Koji su kratkoročni i dugoročni neželjeni efekti zloupotrebe diazepama?

Kada je u pitanju diazepam neželjena dejstva su raznovrsna. Mogu biti kratkoročna i nestati ubrzo nakon što prođe diazepam dejstvo, ali i dugoročna i ostaviti trajne posledice na psihofizičko zdravlje zavisnika.

Prijatni efekti koje pruža zloupotreba diazepama su razlog zašto mnogi zavisnici smatraju da je diazepam droga. Kao i mnoge druge psihoaktivne supstance, izaziva:

 • euforiju
 • slabu koordinaciju
 • osećaj opijenosti

Kod ljudi koji uzimaju diazepam iskustva mogu biti različita jer je svaki čovek drugačiji. Stoga, diazepam neželjena dejstva, kao i ona željena, variraju od osobe do osobe. Ipak, postoje efekti koji su najčešći i najlakše ukazuju na zloupotrebu.

Kratkoročni efekti zloupotrebe leka diazepam

Nakon što diazepam lek dostigne svoj vrhunac, sledi period spuštanja. Prijatno stanje polako nestaje, a mozak se budi iz opijenosti i ubrzava aktivnost, izazivajući niz neželjenih efekata kao što su:

 • groznica
 • intenzivna anksioznost
 • depresija
 • ubrzan rad srca
 • grčevi u stomaku
 • konvulzije
 • nervoza
 • agresija

Pored toga kratkoročni neželjeni efekti koje može izazvati diazepam lek su:

 • suva usta
 • mučnina
 • zamagljen vid
 • konfuzija
 • vrtoglavica

Dugoročni efekti zloupotrebe diazepama

Dugoročni efekti zloupotrebe diazepama

Dugotrajna zloupotreba diazepama izaziva niz negativnih posledica po mozak i telo. Te posledice mogu biti ozbiljne i opasne po život. Između ostalog, to su:

 • gubitak pamćenja
 • teškoće sa disanjem
 • usporen puls
 • depresija
 • halucinacije
 • psihoza
 • srčani udar
 • koma

Dugoročni neželjeni efekti koje stvara diazepam lek pokazuju šta je diazepam i koliko je moćan. Kada se uzmu u obzir diazepam iskustva kod osoba koja su imale burne reakcije, neminovno je zaključiti da je diazepam odvikavanje potrebno sprovesti što pre.

Već smo shvatili za šta se koristi diazepam i da diazepam lek zahteva vrlo pažljivu upotrebu. Veoma je važno da medicinski radnici imaju i svest o važnosti da klinike poseduju antidot za diazepam za slučaj predoziranja. Iskustva pokazuju da u slučaju predoziranja posledice mogu biti fatalne i da je vrlo često potrebna brza i adekvatna reakcija lekara.

Kako počinje zavisnost od diazepama

Zavisnost od diazepama obično počinje tako što pacijent uzima doze veće od propisanih ili u kraćim vremenskim intervalima. Mozak se tada navikava na prisustvo leka i vremenom postaje tolerantan na diazepam lek. Tolerancija tera osobu da uzima sve veće doze da bi postigla isti efekat. Posle izvesnog vremena, organizam se toliko navikne na prisustvo leka da ne može više da funkcioniše bez njega.

Tada je neophodno sporovesti odvikavanje od diazepama tj. shvatiti da postoji bolest i da se razvila fizička zavisnost. Kada postoji fizička zavisnost, svako naglo prekidanje uzimanja leka, izaziva jake simptome apstinencijalne krize koji mogu biti vrlo teški, pa i fatalni.

Faktori rizika za zavisnost od diazepama

Faktori koji mogu doprineti razvoju zavisnosti su sledeći:

 • Zloupotreba recepata – Pojedinci mogu početi da upotrebljavaju diazepam lek iz medicinskih razloga, ali postepeno uvećavati doze da bi pojačali njegov efekat.

 • Rekreaciona upotreba – Diazepam lek, kao i drugi benzodiazepini, mogu da stvore osećaj opuštenosti i blage euforije. Zato pojedinci zloupotrebljavaju diazepam lek želeći da postignu ovo stanje i da ga intenziviraju.

 • Prethodno iskustvo sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci – Osobe koje su već koristile droge ili već imaju problema sa zavisnošću, u većem su riziku da razviju zavisnost od diazepama.

 • Nedostatak svesti o riziku – Nedostatak svesti o riziku koji nosi diazepam, može uticati na njegovu zloupotrebu.

 • Samopomoć kod anksioznosti i stresa – Pojedini ljudi ne traže pomoć lekara u slučaju anksioznosti ili nepodnošljivog stresa, kao i drugih emocionalnih problema, pa samoinicijativno uzimaju diazepam lek da bi ublažili svoje tegobe.

 • Utcaj okoline – Okolina može imati veliki uticaj na čoveka, posebno u osetljivom mladalačkom dobu. Pojedinac može početi da upotrebljava diazepam lek pod uticajem prijatelja ili poznanika koji već zloupotrbljavaju benzodiazepine.

 • Pristup leku – Osobe koima je lek pristupačan, bilo kroz članove porodice, prijatelje ili na neki drugi način, u većoj su opasnosti da zloupotrebe diazepam lek.

Kako izlgeda skidanje sa antidepresiva diazepam?

Kada je u pitanju diazepam odvikavanje, svaki nagli prekid uzimanja diazepama izaziva simptome apstinencijalne krize koji mogu varirati od blagih do vrlo teških. Kakvi će oni biti, zavisi od psihofizičkog stanja pacijenta, dužine upotrebe diazepama, kao i uobičajenih doza. Zbog nepredvidivosti i potencijalnih komplikacija, najbolje je sprovesti diazepam odvikavanje na nekoj od proverenih klinika za lečenje bolesti zavisnosti.

Kada govorimo o simptomima apstinencijalne krize za diazepam iskustva su različita, ali ipak postoji određeni okvir pomoću kojeg se može predvideti način na koji će se odvijati kriza.
Uobičajeno je da diazepam lek izazove prve simptome u prvih nekoliko dana nakon poslednje doze, a moguće je da simptomi potraju i do nekoliko meseci.

Apstinencijalna kriza kod zavisnosti od dazepam leka

Postoje tri faze kroz koje zavisnik prolazi kada prekine da uzima diazepam lek.

Prva faza počinje između 1. i 4. dana nakon što se uzme poslednji diazepam lek. Javljaju se simptomi kao što su:

 • anksioznost
 • nesanica
 • nervoza
 • napetost u mišićima
 • stomačni grčevi
 • mučnina i povraćanje

Druga faza obično traje između 5. i 14. dana i tada simptomi dostižu svoj vrhunac. Simptomi koji se tada javljaju su:

 • pojačana anksioznost
 • uznemirenost
 • znojenje
 • kognitivni problemi
 • teški gastrointestinalni problemi

Treća faza se obično odvija nakon 14. dana. Koliko će trajati, ne može se predvideti. Iako većina simptoma polako nestaje, kod nekih pacijenata se mogu zadržati nedeljama, pa i mesecima kasnije. U ovom periodu se najčešće javljaju psihološki problemi kao što su:

 • depresija
 • promene raspoloženja
 • kognitivni problemi

Kao što smo već napomenuli, najbolji način da se diazepam lek ukloni iz organizma je kroz tretman na nekoj od klinika za lečenje bolesti zavisnosti. Naravno, mi Vam iskreno preporučujemo dolazak na našu kliniku, poznatu po vrhunskim lekarima i izuzetno visokom stepenu izlečenja. O našem uspehu najbolje svedoče mnogobrojna svedočanstva naših pacijenata koji su se vratili normalnom životu slobodni od zavisnosti i dodatno osnaženi i motivisani.

Kako izlgeda skidanje sa antidepresiva diazepam

Kakav je tretman lečenja zavisnosti od leka diazepam?

Lečenje zavisnosti koje je izazvao diazepam lek se na našoj klinici sporvodi u trie faze. To su:

✅ DETALJNA DIJAGNOSTIKA

✅ DETOKSIKACIJA

✅ REHABILITACIJA

Detaljna dijagnostika je neophodna da bi se stekao uvid u psihofizičko stanje pacijenta, težinu njegove zavisnosti i propratna stanja i bolesti. Na osnovu detaljne dijagnostike pravi se odgovarajući plan lečenja koji je u potpunosti prilagođen pacijentu i njegovim potrebama.

Dijagnostika obuhvata:

 • prijatan i otvoren razgovor sa psihologom
 • pregled psihijatra
 • pregled interniste
 • laboratorijske analize
 • preglede specijalista ukoliko su potrebni

Detoksikacija i rehabilitacija kod zavisnosti od diazepam leka

Nakon toga dolazi proces detoksikacije. Rivotril lek može imati vrlo teške simptome apstinencijalne krize pa je boravak na klinici u ovoj fazi neophodan. Kod pacijenata koji su razvili fizičku zavisnost na diazepam iskustva pri proceduri detoksikacije na našoj klinici su izuzetno pozitivna. Ne samo da boravkom na klinici dobijate neprekidnu pažnji i vrhunsku medicinsku uslugu, već ste u u mogućnosti da ukažete na bilo koji problem ili tegobu. Lekari su tu da Vam pomognu, olakšaju simptome i prilagode terapiju Vašim potrebama.

Rehabilitacija je proces koji traje oko godinu dana i odvija se kroz povremene dolaske na kliniku zbog psihoterapija, savetovanja, kontrola i slično. Pacijent se u ovom periodu bori sa psihološkom zavisnošču i pokušava da razreši nerazrešene psihološke probleme koji su ga odveli u zavisnosti. Ukoliko je potrebno, uključuje se i medikametozna terapija. Cilj psihoterapije, posebno bihevioralne terapije, je da se pacijent osposobi da funkcioniše bez pribegavanja psihoaktivnim supstancama (diazepam lek, u ovom slučaju) i da nekadašnje, pogrešne mehanizme ponašanja zamene novim, pozitivnim.

Kako početi sa lečenjem zavisnosti od diazepama?

Lečenje zavisnosti od diazepama počinje Vašom odlukom da potražite pomoć. Vrata naše klinike su vam uvek otvorena, a naše stučno i ljubazno medicinsko osoblje uvek na raspolaganju. Kontaktirajte nas kako bismo mogli da razgovaramo o Vašem problemu i pronađemo najbolje rešenje. Naše iskustvo pokazuje da diazepam lek stvara zavisnost koju je moguće uspešno izlečiti. Uz Vašu želju i našu stručnu pomoć, izlečenje će biti brzo i efikasno, a Vi ćete se vratiti svom životu osnaženi i bolji nego ikada.

O autorima

Grupna fotografija doktora

Naš stručan tim sa višegodišnjim iskustvom je u proteklim godinama ostvario vrhunske rezultate u lečenju bolesti zavisnosti.

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.