Da li Elicea (escitalopram) stvara zavisnost?

Ostalo
Da li Elicea (escitalopram) stvara zavisnost?

Aktivna supstanca escitalopram je na tržištu poznata kao Elicea lek, a ovaj medikament se poslednjih godina koristi za tretiranje anksioznih i depresivnih stanja. Ipak, pošto sadrži aktivne supstance, uzimanje ovog leka može dovesti i do zavisnosti, a u ovom tekstu ćemo objasniti kako do toga dolazi, koji su efekti medikamenta i kada je pravo vreme da zatražite pomoć ako uvidite prve naznake problema.

Šta je Elicea (escitalopram)?

Kao što smo već napomenuli, ovaj antidepresiv najveću primenu ima u suzbijanju neželjenih efekata mentalnih oboljenja, pa se u te svrhe i prepisuje. Najčešće se njegovo uzimanje ograničava vremenski, odnosno koristi se do nekoliko meseci povezano, kada je preporučeno da se napravi pauza u njegovom uzimanju kako se u organizmu ne bi javila tolerancija ne efekte leka.

Kako deluje Elicea lek?

Pojedinci koji imaju psihičke probleme mogu primetiti poboljšanje simptoma uzimanjem antidepresiva kao što je Elicea lek. Do ovoga dolazi usled povećanja doza serotonina u mozgu koji ova supstanca izaziva.

Budući da ovaj medikament dovodi do smirivanja anksioznih stanja i olakšanju problema koji dolaze sa depresijom, u određenim situacijama, moguće je čak koristiti i Elicea lek za zavisnost, odnosno u toku odvikavanja. Ipak, pošto ovaj lek nije bezopasan, njegovo uzimanje mora se strogo kontrolisati od strane lekara i drugih stručnih lica.

Da li je ovaj medikament lek za depresiju?

Svakako, Elicea lek se često koristi za lečenje depresije i drugih poremećaja raspoloženja. Escitalopram je selektivni inhibitor ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI), što znači da povećava nivo serotonina, neurotransmitera u mozgu, poboljšavajući komunikaciju između nervnih ćelija. Ova poboljšana komunikacija može pomoći u ublažavanju simptoma depresije.

Iako efikasan, ovaj lek svakako nije bezopasan, a budući da sadrži aktivne supstance, može dovesti do javljanja zavisnosti. Iz tog razloga je potrebno biti naročito pažljiv kod njegovog uzimanja, te se Elicea lek za anksioznost retko kada preporučuje kao jedini i dugoročni lek za depresiju, i njegovo davanje se radi isključivo na preporuku lekara preko recepta.

Koliko dugo bi trebalo da uzimate Elicea?

Trajanje uzimanja medikamenta Elicea ili bilo kog drugog antidepresiva određuje se individualno i zavisi od specifičnih potreba svakog pacijenta. Odluka o tome koliko dugo treba nastaviti s terapijom antidepresivima donosi se u saradnji između pacijenta i lekara, obično nakon procene efikasnosti leka, poboljšanja simptoma i procene rizika od ponovnog pojavljivanja depresije i anksioznosti ili zavisnosti od supstance.

Važno je naglasiti da nikada ne bi trebalo samostalno da se započne uzimati Elicea lek ili bilo koji drugi antidepresiv bez prethodnog savetovanja sa lekarom. Ukoliko se ovo uradi, u organizmu može doći do nepredviđenih reakcija koje zahtevaju lekarsku intervenciju, a čak iako do te burne reakcije ne dođe, bolest zavisnosti može imati skriveni karakter, a potreba za lekom rasti gotovo postepeno, sve do tačke kada je svaki dan bez uzimanja ogromnih količina antidepresiva neophodno.

Koje su Elicea posledice

Koje su Elicea posledice?

Bilo da je u pitanju Bromazepam, Lata ili Elicea lek, činjenica je da je izuzetno teško pronaći medikament koji ima jako dejstvo na organizam, a da je potpuno bezopasan. Kod Elicea posledice se obično javljaju ukoliko nastupi zavisnost od ove supstance. U tom stanju, osobe gube kontrolu nad uzimanjem leka usled nepresušne potrebe za novim dozama.

Ako se tada nastavi uzimati Elicea antidepresiv, mogu nastati trajne posledice po zdravlje, ali i društveni i socijalni život pojedinca. Jedini način da se ovim problemima stane na kraj je preko traženja stručne pomoći u jednom od rehabilitacionih centara koji se specijalizuju za lečenje bolesti zavisnosti.

Kako Elicea lek reaguje sa alkoholom ili narkoticima?

Iako se preterana upotreba alkohola ili bilo kakvo uzimanje narkotika nikada i nikome ne preporučuje, kod pojedinaca koji uzimaju Elicea lek, situacija može biti posebno zabrinjavajuća. Pošto alkohol i mnoge vrste narkotika imaju sedirajući efekat na organizam, njihova kombinacija sa Eliceom može biti sedirajuća, rezultirajući čak i komatoznim stanjima u najtežim slučajevima.

Ako smatrate da ste razvili problem kada je u pitanju Elicea lek, naš stručni tim koji obuhvata lekare specijalizovane za tretman zavisnosti, uključujući narkologe, traumatologe, anesteziologe, psihijatre i psihoterapeute rado će Vam pomoći da se izbavite iz kandži bolesti zavisnosti.

Svojim bogatim iskustvom i stručnostima, ovi stručnjaci pružaju podršku pojedincima suočenim sa izazovima zavisnosti, omogućavajući im najefikasnije prevazilaženje problema, dok se Elicea lek i njegova zloupotreba ostavljaju iza pacijenata.

Koji su simptomi i znaci zavisnosti od Elicea tableta?

Escitalopram lek može uzrokovati fizičku ili psihološku zavisnost, kada je stalna potreba za supstancom deo svakodnevice. Ovo vodi ka daljoj zloupotrebi leka, stanja koje je progresivno i koje vremenom samo vodi ka sve većim problemima. U početku se oseća povećana tolerancija na efekte leka, a kada Elicea antidepresiv počne da rezultira fizičkim simptomima apstinencijalne krize i anksioznim poremećajem bez upotrebe leka, to predstavlja jasne pokazatelje da je neophodno preuzeti korake koje vode ka lečenju ovog oboljenja.

Koji su kratkoročni i dugoročni neželjeni efekti zloupotrebe leka Elicea?

Kako bismo bolje objasnili šta je lek Elicea, pogledaćemo efekte koje isti ostavlja na organizam. Kada se redovno uzima Elicea nuspojave se obično ne javljaju odmah, ali što duže traje unošenje leka i kako rastu doze supstance unutar organizma, tako proporcionalno raste i rizik od javljanja zavisnosti i drugih propratnih pojava. U daljem tekstu ćemo objasniti koji su to znaci upozorenja kada je u pitanju Elicea lek i kakve posledice može ostaviti nesavesno konzumiranje ovog antidepresiva.

Kratkoročni efekti zloupotrebe Elicea

Nakon svega nekoliko uzimanja Elicea iskustva mogu varirati, ali su uglavnom pozitivna. Ako pričamo o kratkoročnom konzumiranju, za Elicea tablete dejstvo na organizam može biti sledeće:

  • Olakšanja anksioznih stanja
  • Poboljšanje raspoloženja
  • Manje metaboličke promene
  • Uvećana energija
  • Drhtavica

Iako iz datih primera vidimo da Elicea lek ima svoje prednosti, takođe se može naslutiti i zašto Elicea iskustva toliko variraju. Dok jednima pomaže, kod drugih pojedinaca nuspojave mogu biti izraženije. Isto se može reći i za lek Lata koji ima slične efekte, ali i druge srodne supstance. Zato se pri uzimanju ovih antidepresiva mora biti izuzetno obazrivo.

Dugoročni efekti zloupotrebe escitaloprama

Ukoliko se kratkoročni efekti i mogu donekle tolerisati, sa dugoročnim uzimanjem leka dolaze i znatno opasnije promene. Kod leka Elicea neželjeni efekti dugoročnog konzumiranja mogu uključivati i:

  • Gubitak efektivnosti leka
  • Pogoršanje simptoma depresije i anksioznosti
  • Javljanje propratnih oboljenja
  • Socijalni problemi
  • Razvoj zavisnosti

Dugoročni efekti zloupotrebe escitaloprama

Ako se Vi ili neko Vama blizak muči sa bilo kojim od navedenih simptoma a uzima Elicea lek, to može predstavljati uzrok problema. Znajte da nikada nije kasno da zatražite pomoć stručnih lica i krenete putem oporavka, bez obzira na dužinu trajanja zavisnosti ili fazu zavisnosti u kojoj se osoba nalazi.

Kako počinje zavisnost od leka Elicea?

Poput i drugih antidepresiva, i Elicea lek ima svoju tamnu stranu, odnosno nije potpuno bezopasan. Kao najveći problem ove supstance svakako se izdvaja mogućnost razvoja zavisnosti, stanja u kom osoba samo uvećava količine leka koju unosi, a ukoliko se sa time naglo prestane, negativni simptomi poput anksioznosti, panike i nedostatka daha mogu biti nesavladiva prepreka.

Ono što je dodatna briga za osobe koje uzimaju escitalopram lek je to što do zavisnosti može doći postepeno, čak iako se prate sva uputstva uzimanja. Prvi znak upozorenja predstavlja gubitak efektivnost leka, jer to znači da se organizam već navikava na njegovo dejstvo. Najgore što tada možete da uradite je da samostalno i bez konsultacije sa doktorom povećate dozu. Umesto toga, pre uzimanja se dobro informišite šta je lek Elicea i koje su njegove mane, a ako se jave problemi, u najkraćem roku se obratite medicinskoj ustanovi.

Kako izlgeda skidanje sa antidepresiva escitaloprama?

Skidanje sa antidepresiva Elicea prati pojava apstinencijalnog sindroma. Osoba koja je navikla na stalno prisustvo escitaloprama u organizmu jednostavno nije u stanju da obuzda fizičku i psihičku potrebu za ovim lekom. To zapravo spada u najgora Elicea iskustva, jer je bez dobijanja stručne pomoći gotovo nemoguće okrenuti se životu bez uzimanja escitaloprama.

Jedini bezbedan način da se escitalopram lek ukloni iz organizma i u potpunosti eliminiše bilo kakav vid želje za ovim lekom mora obuhvatati čitav niz procedura za lečenje zavisnosti. Uz danonoćni nadzor i primenu farmakoterapije, ali i korišćenje odgovarajućih medicinskih aparata i procedura psihoterapije, svi simptomi krize mogu biti otklonjeni, a nakon okončanja lečenja osoba neće osećati nikakvu želju da se vrati pređašnjim destruktivnim navikama.

Kakav je tretman lečenja zavisnosti od Elicea leka?

Da bi se kod leka Elicea posledice svele na minimum, odnosno da problemi zavisnosti ne prerastu u hronične zdravstvene poteškoće, preporučuje se sveobuhvatno lečenje zavisnosti. Jedan ovakav program uključivao bi uklanjanje fizičke potrebe za medikamentom, ali i stvaranje zdravijeg odnosa prema uzimanju lekova, odnosno kreiranje odbojnosti prema vraćanju starom načinu života.

Ovo se radi kroz sprovođenje više procedura kao što su:

✅ POSTAVLJANJE DIJAGNOZE

✅ FARMAKOTERAPIJA

✅ KOGNITIVNO-BIHEVIORALNA PSIHOTERAPIJA

✅ AVERZIVNA PSIHOTERAPIJA

✅ DETOKSIKACIJA

Osim svih ovih procedura koje se sprovode pod nadzorom medicinskog osoblja, pacijenti klinike Dr Vorobjev takođe dobijaju godinu dana dodatne zaštite u vidu ambulantnog lečenja. Za escitalopram lek, kao i kod drugih psihoaktivnih supstanci, ovaj period predstavlja najrizičnije vreme za recidiviranje. Ipak, uz stalni kontakt sa psihoterapeutima i redovne mesečne kontrole, čak i kritični trenuci mogu se prevazići i ostvariti potpuna sloboda kada je u pitanju zavisnost od supstance kao što je Elicea lek.

Kako početi sa lečenjem zavisnosti od Elicea

Kako početi sa lečenjem zavisnosti od Elicea?

Ako imate zabrinutost ili sumnju da ste razvili zavisnost od Elicea, važno je da se posavetujete sa svojim lekarom ili stručnjakom za lečenje bolesti zavisnosti. Ukoliko ste pokušali postepeno smanjenje doza, ali niste uspeli da iskontrolišete potrebu za ovom supstancom, znajte da je to jedna od nuspojava ove supstance.

Ukoliko smatrate da imate zavisnost od Elicea ili drugih lekova, prvi korak je konsultacija s lekarom. Oni će moći proceniti Vaše stanje, razgovarati o simptomima i predložiti odgovarajući plan lečenja. U slučaju zavisnosti od antidepresiva poput Elicea, naglo prekidanje može izazvati određene simptome apstinencijalne krize.

Lekar će Vam preporučiti postepeno smanjenje doze, terapiju lekovima i korišćenje medicinskih aparata kako bi se smanjili rizici od ovih simptoma. Psihijatri i terapeuti mogu pružiti emocionalnu podršku i pomoći Vam da se nosite s emocionalnim izazovima koji mogu nastati tokom procesa odvikavanja.

Okruženje koje pruža podršku i razumevanje igra ključnu ulogu u procesu oporavka. Stoga na našoj klinici poseban akcenat stavljamo na prijateljsku atmosferu koja pored najsavremenih terapija i procedura predstavlja jednu od stvari po kojima smo poznati. Ovo može uključivati i rad na grupnim terapijama, u kojima pacijenti mogu svoja iskustva deliti sa drugima i zajedno kroz grupnu motivaciju pronaći energiju da se posvete postizanju oporavka.

Otklanjanje želje i potrebe za supstancom predstavlja samo jedan deo lečenja, ali rad na mentalnom zdravlju je ono što može znatno smanjiti mogućnost recidiva. Ovo predstavlja i najzapostavljeniji deo lečenja zavisnosti kada je u pitanju Elicea lek ili bilo koja druga supstanca. To nam svakako pomaže da ostvarimo rezultate na koje smo ponosni.

Naša klinika je dobila priznanja na međunarodnom nivou, uključujući prestižnu nagradu Rose of Paracelsus u Briselu 2020. godine i Zlatnu nagradu za kvalitet i napredak u pružanju pomoći osobama koje se bore sa zavisnošću u Njujorku 2018. godine, čime se ističemo kao jedinstvena institucija u Srbiji i jedna od retkih u Evropi.

Stručni tim klinike Dr Vorobjev uvek je tu da Vam pruži pomoć, a naši konsultanti su Vam na usluzi 24/7 i uradiće sve što je u njihovoj moći da Vam pomognu da se izborite sa problemima sa kojima se suočavate. Pozovite nas već danas i okrenite se bezbrižnijem i srećnijem životu.

O autorima

Grupna fotografija doktora

Naš stručan tim sa višegodišnjim iskustvom je u proteklim godinama ostvario vrhunske rezultate u lečenju bolesti zavisnosti.

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.