Da li Ksalol (Xanax, Alprazolam) stvara zavisnost?

Da li Ksalol (Xanax, Alprazolam) stvara zavisnost

13/12/2023

Da li Ksalol (Xanax, Alprazolam) stvara zavisnost

Lek Ksalol (ili Xanax) su brendirani nazivi za alprazolam. Alprazolam lek je izuzetno adiktivan kada se koristi duže nego što je preporučeno. Tolerancija na lek Ksalol ili Xanax se razvija vrlo brzo i osobe koje ga koriste su uvek u riziku da postanu zavisnici, čak i kada ga piju onako kao im je propisano. Ovaj medikament je jedan od najadiktivnijih benzodiazepina. Rizik je veći kod osoba koje piju više od 4mg dnevno i kod svih onih koji ga zloupotrebljavaju uzimajući ga na svoju ruku ili u velikim dozama.

Kada pogledamo statistike vezane za lek Ksalol zavisnost od ovog medikamenta je u stalnom porastu, posebno u poslednjoj deceniji. Nažalost, iz godine u godinu se povećava i broj smrtnih ishoda usled predoziranja, naročito među ženama između 30 i 64 godine. Ovi podaci su alarmantni i potrebno je upoznati širu populaciju kakvo može biti Ksanaks dejstvo i kako sprečiti predoziranje i pojavu zavisnosti.

Šta je Ksalol (Xanax, Alprazolam)?

Ova supstanca je zapravo alprazolam koji pripada grupi benzodiazepina i koristi se za tretiranje anksioznosti i paničnih napada. Alprazolam tablete poseduju anksiolitičko, sedativno, hipnotičko, antikonvulzivno i mišićno-relaksantno dejstvo.

Kada govorimo o leku Xanax šta je važno znati? I Ksalol i Xanax sadrže alprazolam . Xanax dejstvo je istovetno dejstvu Ksalol tablete. U suštini, odgovori na pitanja šta je Xanax za šta se koristi i koliko je adiktivan nisu ništa drugačiji od odgovora na ista pitanja za Ksalol. Zato ćemo u ovom tekstu koristiti oba naziva naizmenično, budući da se radi o istom leku.

Kako deluje lek Ksalol?

Shvatiti kako deluje lek Ksalol za šta služi i za šta se propisuje je vrlo važno ukoliko želimo da izbegnemo stvaranje zavisnosti.

Kada osoba uzme Ksalol tablete, dejstvo leka počinje da oseća nakon jednog do dva sata. Ksalol dejstvo je brzo i izaziva promene u mozgu za vrlo kratko vreme. Supstanca ostaje u telu od 12 do 15 sati, što znači da je Ksalol dejstvo srednje dužine trajanja. Poređenja radi, lek Librium ima dugo dejstvo i ostaje u organizmu i do 30 sati.
Lek Ksalol, kao i drugi benzodiazepini, je depresant koji umiruje moždanu aktivnost. Utiče na mozak i centralni nervni sistem. Pojačava GABA neurotransmiter koji umiruje aktivnost nervnih ćelija i tako smanjuje nervnu uzbuđenost. Rezultat je mirno i opušteno stanje. Zato je ovaj lek izuzetno efikasan za tretiranje anksioznih stanja i paničnih napada.

Koje su Alprazolam posledice?

Alprazolam, kao i svaki drugi lek, može imati i terapeutsko dejstvo i potencijalne posledice. Alprazolam tablete su izuzetno efikasne u trenutnom rešavanju anksioznih stanja i napada panike. Nažalost, nisu za dugoročnu upotrebu. Pored toga, što brzo može izazvati zavisnost, lek Ksalol kod pojedinih ljudi ostavlja negativne posledice po mentalno i fizičko zdravlje. Zbog toga s ovim lekom treba biti veoma oprezan i pažljivo pratiti uputstva i savete lekara koji ga je propisao.

Ksanaks je, inače, posebno opasan kada se uzme uz alkohol ili u kombinaciji sa drugim psihoaktivnim supstancama. Tada se znatno uvećava rizik od prestanka disanja i rada srca što može dovesti do pada u komu i do smrti. Da, Xanax može biti opasan po život i što pre zavisnik to shvati i potraži pomoć, veće su šanse da iz bolesti zavisnosti izađe neoštećen ili makar sa što manje štete.

Koji su simptomi i znaci zavisnosti od Ksalol tableta?

Kada je u pitanju Xanax šta je to što ukazuje da nešto nije u redu i da postoji problem? Postoji niz pokazatelja da osoba zloupotrebljava ovaj lek i da je razvila zavisnost. Oni nisu kod svih ljudi isti, ali se najčešće primećuju sledeće promene u ponašanju:

 • Gubitak kontrole nad količinom unetih tableta
 • Samoizolacija i odvajanje od porodice i prijatelja
 • Loše održavanje lične higijene
 • Zanemarivanje svakodnevnih obaveza
 • Uzimanje većih doza Xanaxa nego što je propisano
 • Nemogućnost da se prekine sa uzimanjem Xanaxa
 • Gubitak intersovanja za nekada omiljene aktivnosti

Ukoliko kod sebe ili svojih bližnjih primetite ovakve promene u ponašanju, neophodno je odmah zatražiti stručnu pomoć jer odvikavanje od Ksalola, Xanaxa i drugih benzodiazepina može bit dug i mučan proces ukoliko zloupotreba ode predaleko.

Pored navedenih bihevioralnih simptoma, kad su u pitanju drugi pokazatelji da osoba zloupotrebljava lek Ksalol iskustva su različita. Ipak, najčešća Ksalol neželjena dejstva su:

 • suva usta
 • otežan govor
 • gubitak ravnoteže
 • opijenost i ošamućenost

Koji su kratkoročni i dugoročni neželjeni efekti zloupotrebe Xanaxa?

Od ključnog je značaja znati kada je u pitanju Xanax šta je zloupotreba i koje su posledice zloupotrebe. Za zavisnost od Ksalola simptomi koji se javljaju kao posledica mogu biti kratkoročni i dugoročni. Kratkoročni nestaju kada Ksalol dejstvo prođe, dok dugoročni ostaju i nakon toga i mogu ozbiljno da naruše zdravlje i funkcionisanje zavisnika.

Kratkoročni efekti zloupotrebe leka Ksalol

Lek Ksalol se preporučuje samo za kratkotrajnu upotrebu jer je izrazito adiktivan. Ukoliko se slučajno ili namerno pretera sa dozom ili se doze uzimaju češće nego što je propisano, javljaju se Ksalol nuspojave. Kratkoročne nuspojave mogu biti:

 • zamagljen vid
 • mučnina i povraćanje
 • loša koordinacija
 • omamljenost
 • ošamućenost
 • zbunjenost
 • slabost
 • tremori

Ukoliko primetite ovakve efekte kada uzmete lek Ksalol, odmah se obratite lekaru.

Dugoročni efekti zloupotrebe Alprazolama

Alprazolam ili Ksalol tablete izazivaju zavisnost ako se zloupotrebljavaju. Čak i osobe koje ga uzimaju po preporuci lekara i tačno po lekarskom receptu mogu osetiti njegove negativne efekte. Ksalol iskustva govore da su najčešći dugoročni efekti koje lek Ksalol izaziva kod zavisnika sledeći:
 • ekstremna ošamućenost
 • gubitak ravnoteže
 • teškoće sa disanjem
 • usporen rad srca
 • preskakane srca
 • slabost u mišićimaDugoročni efekti koje lek Ksalol ostavlja na mentalno zdravlje zavisnika mogu biti vrlo ozbiljni i zahtevati dugogodišnje lečenje. Između ostalog, mogu se pojaviti:

 • anksioznost
 • depresija
 • insomnija
 • košmari
 • problemi sa pamćenjem
 • suicidalne misli
 • psihoza
 • koma
 • smrt
 • problemi sa koncentracijom
 • promene raspoloženja

Vidimo da posledice koje izaziva lek Ksalol mogu biti vrlo ozbiljne, čak i fatalne. Zato je važno prepoznati zavisnost i potražiti pomoć. Ksalol iskustva nisu uvek ista, ali ako koristite Ksalol tablete na svoju ruku ili u dozama većim od propisanih, u velikom ste riziku. Slobodno se obratite našim medicinskim savetnicima za lečenje bolesti zavisnosti za pomoć i podršku.

Dugoročni efekti zloupotrebe Alprazolama

Kako počinje zavisnost od Xanaxa?

Pored alkohola i marihuane, lek Ksalol ili Xanax je najviše zloupotrebljavana psihoaktivna supstancea među osobama starijim od 14 godina. Adolescenti i žene su posebno skloni da zloupotrebljavaju Ksalol tablete i razviju zavisnost. Xanax dejstvo uzrokuje zavisnost na isti način na koji to čine i opijati poput oksikodona. Kada se upotrebljava Xanax za šta se koristi nije bitno toliko koliko je bitno kako se koristi. I kod malih zloupotreba koje uključuju Ksalol iskustva mogu biti traumatična.

Već smo videli kakve sve negativne efekte mogu proizvesti ksalol tablete, kratkoročno i dugoročno. Sada je pitanje koji su to faktori koji mogu doprineti početku zavisnosti od Ksalola.
Naborjaćemo samo neke:

 • Dostupnost – Lek Ksalol se veoma često propisuje pacijentima tako da je lako doći do njega. Adolescentima je često dostupan jer ga kosite roditelji ili bake i deke. Takođe ga je vrlo lako kupiti na crnom tržištu. Sve to doprinosi učestalosti zavisnosti od alprazolama.
 • Uticaj sredine – Osoba koja je okružena ljudima koji upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju lek Ksalol, u većem su riziku da i sami posegnu za njim i postanu zavisnici.
 • Nerešeni mentalni problemi – Pojedine osobe pokušavaju da ublaže svoje tegobe poput anksioznsti ili depresije samoinicijativnim uzimenjem lekova kao što je lek Ksalol.
 • Nedostatak znanja o prirodi leka – Lek Ksalol je jedan od najadiktivnijih benzodiazepina, ali je malo ljudi toga svesno. Isto tako, ne znaju da se zavisnik može postati već nakon nekoliko nedelja stalne upotrebe.
 • Iskustvo sa psihoaktivnim supstancama – Osobe koje su več uzimale narkotike ili su već zavisnici od psihoaktivnih supstanci su u većem riziku da razviju i zavisnost od Ksalola.

Kako izgleda skidanje sa antidepresiva Xanax?

Nakon svega što smo naveli, ključno pitanje je kako se skinuti sa Ksalola. Svaki nagli prekid uzimanja medikamenta izaziva simptome apstinencijalne krize koji mogu biti vrlo neprijatni i traumatični. Nikako se ne preporučuje samostalno skidanje sa Xanaxa ili Ksalola jer može doći do stanja opasnih po život. Za lek Ksalol detoks se mora obaviti profesionalno i stručno na klinici za lečenje bolesti zavisnosti.

Ksanaks je lek vrlo kratkog dejstva i izlazi iz organizma vrlo brzo. Zato se po prestanku uzimanja leka, simptomi apstinencijalne krize mogu javiti već prvog dana. U prvoj fazi koja može započeti i 12 sati nakon što se poslednji put uzme lek Ksalol, mogu se javiti sledeći simptomi:

 • umor
 • nesanica
 • uznemirenost
 • anksioznost
 • promene raspoloženja
Pojedinci će osetiti i simptome kao što su:

 • gubitak apetita
 • bolovi
 • panični napadi

U drugoj fazi, koja traje od 2 do 6 dana, apstinencijalna kriza koju izaziva lek Ksalol, dostiže svoj vrhunac. Simptomi su teži i ozbiljniji. Javljaju se:

 • bolovi u stomaku
 • dijareja ili konstipacija
 • glavobolja
 • bolovi u mišićima i grčevi
 • tremori
 • mučnina i povraćanje
 • ubrzan rad srca
 • znojenje
Od psihičkih simptoma, lek Ksalol može izazvati:

 • depersonalizaciju
 • jaku anksioznost
 • halucinacije
 • agresivnost
 • mentalnu konfuziju
 • senzornu hipersenzitivnost

Treća faza obično počinje nakon 6. dana. Najgore je prošlo, a intenzitet simptoma se smanjuje. Ipak, to ne znači da je sve završeno. Pojedini simptomi emocionalno-psihičke prirode se nastavljaju. To mogu biti:

 • anskioznost
 • žudnja za lekom
 • depresija
 • nesanica
 • suicidalne misli

Kakav je tretman lečenja zavisnosti od leka Ksalol

Kakav je tretman lečenja zavisnosti od leka Ksalol?

Zbog težine apstinencijalne krize i potencijalnih komplikacija, lečenje za lek Ksalol ne treba sprovoditi samostalno, već treba potražiti pomoć na nekoj od klinika za lečenje bolesti zavisnosti.

Na našoj klinici se sprovodi ozbiljan i provereno uspešan program lečenja zavisnosti od alprazolama. Proces lečenja obuhvata tri faze. To su: dijagnostika, detoksikacija i rehabilitacija.

Da bi se kreirao detaljan individualni plan lečenja koji je u potpunosti prilagođen pacijentu, neophodno je uraditi detaljnu dijagnostiku. Ona podrazumeva razgovor sa psihologom, pregled psihijatra, pregled interniste, specijaliste ukoliko je potrebno i detaljne biohemijske analize. Dijagnostički rezultati će dati preciznu sliku o psihofizičkom stanju pacijenta i meri u kojoj se razvila njegova zavisnost.

Detokiskacija je čišćenje organizma od prisustva leka i oslobađanje od fizičke zavisnosti. Detoksikaciju je najsigurnije obaviti na klinici. Naša klinika nudi različite vrste detoksikacije. U dogovoru sa lekarom možete odabrati onu koja Vam najviše odgovara. Tokom detoksikacije, lekari pomno prate stanje pacijenta i trude se da simptome apstinencijalne krize svedu na minimum upotrebom medikamenata i drugih savremenih metoda. Pacijent je u mogućnosti da im ukaže na probleme koji ga muče i da dobije adekvatan odgovor lekara u vidu prilagođavanja ili promene terapije.

Završna faza lečenja je rehabilitacija. Kako i sam naziv kaže, to je period oporavka i obnavljanja. Rehabilitacija obuhvata savetovanja, psihoterapiju, edukacije i treninge, grupe podrške, kao i medikametoznu terapiju. Cilj rehabilitacije je da nestane i psihička zavisnost i da se pacijent preporođen i osnažen vrati svom životu i obavezama. Najefikasnija u ovom smislu se pokazala kognitivni-biheviralna terapija koja se fokusira na razvijanje novih strategija i mehanizama koji će pacijentu pomoći da se lakše nosi sa svakodnevnim problemima, a da se pri tom sačuva od relapsa.

Kako početi sa lečenjem zavisnosti od Ksalola?

Lek Ksalol ponekad toliko brzo uvuče osobu u vrtlog zavisnosti da je teško suočiti se sa činjenicom da zavisnost postoji. Ipak, kada se spozna postojanje zavisnosti, prvi korak je već učinjen. Sledeći je traženje pomoći. Zavisnost je teško prevazići samostalno. Potrebni su adekvatna pomoć i podrška. Sve to možete naći na klinikama za lečenje bolesti zavisnosti, između ostalog, i na našoj klinici.

Naša klinika poseduje ogromno iskustvo u radu sa pacijentima koji se bore sa bolestima zavisnosti. Tako je i kada je u pitanju lek Ksalol. Naši lekari su vrhunski stručnjaci obučeni za rad sa pacijentima. Nudimo Vam izuzetnu medicinsku uslugu u lepoj i opuštenoj atmosferi punoj podrške i poverenja. Naše medicinsko osoblje ulaže ogroman napor da boravak svakog pacijenata na našoj klinici prođe ugodno i prijatno. Posetite nas i uverite se i sami. Mi smo tu da Vam pomognemo da lek Ksalol (Ksanaks) za Vas postane prošlost kojoj se više nikada nećete vratiti.

Objavljeno 13/12/2023
Tim Dr Vorobjev Klinike

Podeli ovaj članak:
Previous ArticleNext Article

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *