Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od klobazama (Onfi)

Klobazam ili Onfi je lek koji ima svoju medicinsku primenu, ali nosi i rizik od zloupotrebe i zavisnosti. Zavisnost od klobazama nije toliko česta, ali je ipak prisutna i može imati teške posledice po fizičko i mentalno zdravlje. Zbog toga je neophodno što pre prepoznati problem i na vreme otpočeti lečenje zavisnosti od klobazama da bi ishod lečenja bio što uspešniji.

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od klobazama (Onfi)

Šta je klobazam

Klobazam je lek iz grupe benzodiazepina koji deluje sedativno na centralni nervni sistem i smiruje njegovu aktivnost. Stvara osećaj smirenosti i opuštenosti, a ponekad i dobrog raspoloženja i euforije. Njegovo dejstvo traje duže od ostalih benzodiazepina, ali se uglavnom koristi uz druge lekove i to ne duže od 4 sedmice jer se u protivnom može javiti zavisnost od klobazama.

Indikacije za upotrebu

Klobazam lek se prvenstveno propisuje za lečenje epilepsije i sprečavanje epileptičnih napada i to u kombinaciji sa drugim lekovima. Pored toga, može biti propisan i kao pomoćno sredstvo u lečenju anksioznosti, paničnih napada, insomnije i tremora.

Alternative klobazama

Klobazam nije preporučljiv za dugotrajnu upotrebu i propisuje se samo za povremeno uzimanje i tretiranje određenih akutnih stanja zbog opasnosti da se razvije zavisnost od klobazama. Kao alternativa ovom leku, mogu se ponuditi drugi lekovi iz grupe diazepina. Ukoliko je reč o lečenju epilepsije, najbolja alternativa su klonazempam i nitrazepam.

Efekti zloupotrebe klobazama

Studije pokazuju da se zavisnost od klobazama može razviti vrlo brzo, čak i nakon 2 sedmice redovnog uzimanja, tako da ni upotreba leka po lekarskom receptu nije garant da se neće javiti zavisnost od klobazama. Efekti zloupotrebe mogu biti kratkoročni i dugoročni.

Kratkoročni efekti

Mogući kratkoročni efekti zloupotrebe klobazama su:

 • otežano obavljanje složenih radnji kao što je, na primer, upravljanje vozilom
 • problemi sa koordinacijom
 • otežano učenje i pamćenje
 • pojačana anksioznost i agresivnost
 • sediranost

Dugoročni efekti

Usled dugotrajne zloupotrebe, javlja se zavisnost od klobazama što može imati sledeće posledice:

 • opšti pad kognitivnih sposobnosti
 • problemi sa obavljanjem rutinskih radnji
 • loše celokupno mentalno stanje
 • problemi sa spavanjem
 • oslabljen imuni sistem

Simptomi i znaci upotrebe klobazama

Postoje određeni simptomi koji mogu ukazati da postoji zavisnost od klobazama i da je neophodno sprovesti lečenje zavisnosti od klobazama. Ti simptomi mogu biti fizički, psihički i bihevioralni (simptomi ponašanja). Ukoliko sumnjate da ste vi ili neko od vaših bližnjih razvili zavisnost od klobazama, obratite pažnju na sledeće simptome.

Fizički simptomi

Fizički simptomi koji se mogu javiti kada postoji zavisnost od klobazama su:

 • problemi sa disanjem
 • omamljenost
 • otežan govor
 • otežan hod
 • zatvor
 • groznica
 • epileptični napadi
 • problemi sa jetrom
 • srčani problemi

Psihološki simptomi

Zloupotreba klobazama izaziva i određene psihološke simptome. Mogu se javiti:

 • promene raspoloženja
 • dezorijentisanost i zbunjenost
 • problemi sa pamćenjem
 • uznemirenost
 • agresivnost
 • depresija
 • samoubilačke misli

Simptomi ponašanja

Bihevioralni simpotmi na koje treba obratiti pažnju ukoliko se sumnja da postoji zavisnost od klobazama su:

 • otežano obavljanje svakodnevni aktivnosti
 • udaljavanje od porodice i prijatelja
 • samoizolacija
 • uzimanje leka sa alkoholom ili drugim supstancama
 • uzimanje većih doza od propisanih

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od klobazama

Opcije lečenja zavisnosti od klobazama

Klobazam može imati teške posledice po psihičko i fizičko zdravlje pacijenta ukoliko se lek zloupotrebljava, posebno ukoliko se kombijuje sa alkoholom ili drogama. Posledice mogu biti i fatalne pa se izričito preporučuje da, ukoliko postoje simptomi zavisnosti, pacijent zatraži pomoć i započne lečenje zavisnosti od klobazama što je pre moguće.

Medicinski tretman za zavisnost od Klobazama

Benzodiazepini, pa tako i klobazam, mogu izazvati ozbiljnu apstinencijalnu krizu i zbog toga je važno potražiti adekvatnu pomoć u nekoj od klinika za lečenje bolesti zavisnosti. S obzirom da simptomi mogu biti vrlo ozbiljni, potrebna je lekarska intervencija koja će ublažiti te simptome i sprečiti ozbiljnije posledice po fizičko i mentalno zdravlje. Osim toga, samo saznanje da ste u sigurnim rukama i da će na svaku vašu krizu biti adekvatno odgovoreno, daje mnogo veće šanse da se uspešno prebrodi apstinencijalna kriza i organizam oslobodi od fizičke zavisnosti.

Bolničko lečenje u odnosu na lečenje bez nadzora za zavisnost od Klobazama

Simptomi apstinencijalne krize prilikom prestanka uzimanja klobazama mogu biti veoma ozbiljni, čak teži nego kod prestanka uzimanja opioida. Nikako se ne preporučuje nagli prekid uzimanja leka, kao ni samostalno lečenje kod kuće. Klobazam je lek produženog dejstva i simptomi apstinencijalne krize se javljaju kasnije i traju znatno duže. Neophodni su stručna medicinska pomoć i lekarski nadzor da ne bi došlo do komplikacija i teških stanja usled ozbiljnih posledica apstinencijalne krize.

Proces i faze lečenja zavisnosti od klobazama u klinici Dr Vorobjev

Sprovođenje lečenja za zavisnost od klobazama u stručnoj ustanovi je najbolji mogući izbor. Ukoliko se odlučite da ta ustanova bude klinika Dr Vorobjev, proces lečenja će se sprovoditi u nekoliko faza. To su:

 1. DIJAGNOSTIKA
 2. DETOKSIKACIJA
 3. REHABILITACIJA

Dijagnoza zavisnosti od klobazama

Početak lečenja zavisnosti od klobazama obuhvata detaljnu dijagnostiku koja će pokazati težinu zavisnosti i opšte psihofizičko stanje pacijenta. Dijagnostika obuhvata:

 • razgovor sa psihologom
 • pregled psihijatra
 • pregled interniste
 • pregled specijaliste (ukoliko je potreban)
 • biohemijske analize

Kada se uspostavi precizna i detaljna dijagnoza, može se pristupiti sledećoj fazi, a to je detoksikacija.

Detoksikacija od klobazama

Detoksikacija od klobazama je proces oslobađanja od fizičke zavisnosti. Cilj medicinske detoksikacije je da čišćenje organizma od klobazama i uklanjanje fizičke zavisnosti što bezbolnije i sa što manje neprijatnosti po pacijenta.

Detoksikacija se vrši na klinici, uz stalni nadzor lekara koji su u svakom trenutku spremni da odgovore na potrebe pacijenta i prilagode terapiju simptomima. U procesu detoksikacije se koriste razne metode i medikamenti, u zavisnosti od stanja pacijenta i problema koje doživljava.

Odvikavanje od klobazama

Nakon detoksikacije, nestaje fizička zavisnost od klobazama. Tada je moguće pristupiti trećoj i najdužoj fazi lečenja. To je rehabilitacija koja podrazumeva 12 meseci ambulantnog lečenja.

Pacijent u tom periodu prolazi kroz razne programe koji mu pomažu u oporavku, kao što su psihoterapija, bihevioralna terapija, razni savetodavni programi, kao i lečenje medikamentima. Pacijent se u tom periodu suočava sa korenima svoje zavisnosti, radi na jačanju samopouzdanja i uči mehanizme koji će mu pomoći da se u budućnosti uspešno izbori sa svakodnevnim problemima bez pribegavanja narkoticima.

Proces i faze lečenja zavisnosti od klobazama u klinici Dr Vorobjev

Uspešnost lečenja zavisnosti od klobazama

Procenat uspešno izlečenih zavisnika od klobazama je izuzetno visok. Uz odgovarajuću medicinsku pomoć, a posebno ukoliko se lečenje započne na vreme, uspeh je gotovo zagarantovan. Na klinici Dr Vorobjev se već godinama uspešno sprovodi lečenje od klobazama, kao i svih drugih diazepina, uz pomoć izuzetno stručnog osoblja.

Cena lečenja zavisnosti od klobazama

S obzirom da se na našoj klinici svakom pacijentu prilazi sa posebnom pažnjom i kreira se individualni plan lečenja u odnosu na težinu zavisnosti i stanje pacijenta, vrlo je teško precizno odrediti troškove lečenja. Zato vas molimo da se obratite našim medicinskim savetnicima koji će vas pažljivo saslušati i uputiti u proces lečenja kao i moguće troškove.

Lekari

Naši lekari su izuzetni stručnjaci sa ogromnim iskustvom u lečenju bolesti zavisnosti. Posvećeni su svojim pacijentima i uvek spremni da se usavršavaju. Na našoj klinici ćete uvek biti tretirani sa poštovanjem i uz diskreciju, a topla, prijateljska atmosfera će vas dodatno motivisati da pobedite svoju zavisnost. Pored toga, naša klinika poseduje najmodernije aparate koji se koriste kao pomoćna sredstva u lečenju bolesti zavisnosti i osoblje obučeno da ih koristi.

Patenti i sertifikati

Klinika Dr Vorobjev poseduje sve potrebne sertifikate za lečenje bolesti zavisnosti i upotrebu pomoćnih metoda i sredstava za lečenje. U cilju pružanja što bolje usluge i što efikasnijih metoda lečenja, naše medicinsko osoblje se i dalje usvršava i stiče neophodne sertifikate.

Recenzije

 1. Marija K.

  „Zavisnost od klobazam nije uopšte naivna, a jako brzo se navučete i ne možete da je se rešite. Zaista je potrebno da vam neko pomogne. Moje iskustvo sa klinikom Dr Vorobjev je izuzetno. Mnogo su mi pomogli svojom stručnošću i podrškom.“

 2. Mirko C.

  „Nisam bio svestan koliko je lako postati zavistan od kolbazama i koliko je teško ostaviti ga. Kad sam shvatio da tonem u zavisnost, došao sam na kliniku Dr Vorobjev. To mi je bila jedna od boljih odluka u životu. Ne samo da sam se oslobodio zavisnosti nego sam kroz terapije postao mentalno jači i otporniji.“

Popunite upitnike

Ukoliko imate specifično pitanje za nas o bolestima zavisnosti ili psihičkim poremećajima molimo Vas da popunite online formular kako bi Vam specijalisti bolnice Dr Vorobjev dali najbolje odgovore.

Pregled sadržaja