Postavite nam pitanje:
Posetite nas: Sremskih Boraca 2E, Beograd, Zemun - Srbija

17/11/2020

razmak dr vorobjev

Prema Kancelariji Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal, od 2019. godine 35 miliona ljudi širom sveta je zavisnood droga, dok se samo 1 od 7 ljudi leči.

U ovom tekstu saznaćete o zloupotrebi opioida i o paradoksu lečenja zloupotrebe opioida: lekovi poput subuteksa i metadona koji se koriste za lečenje zloupotrebe opioida dovode do nove zavisnosti pacijenata ako se ne vodi računa. Takođe ćete saznati o programu lečenja zavisnosti od ovih lekova, koliko traje i šta uključuje.

Korišćenje metadona, substitola, subuteksa i suboksona za lečenje zavisnosti od droga

Kada ljudi postanu zavisni od često upotrebljavanih opioida poput heroina, lekari prepisuju lekove poput metadona i subuteksa. Oni imaju dve zajedničke stvari – oni su opioidi sa dugotrajnim dejstvom i opioidni agonisti. Efekti koje imaju na telesne funkcije traju satima i vezuju se za iste receptore u telu za koje se vezuje heroin. Kada se to dogodi, heroin ne može da se veže i izazove euforiju ili ekstazu.

Čini se da je to dobar tretman, ali problem njihove upotrebe leži u njihovoj hemijskoj strukturi: i oni su opioidi. Oni imaju efekte slične efektima ilegalnih opioida, mada u blažoj meri. Stoga je prepisivanje i davanje dozvoljeno uglavnom akreditovanim klinikama za metadon.

Sada, pogledajmo bliže ove odobrene lekove.

Šta je metadon?

Metadon je sintetički opioid koji se koristi za terapiju odvikavanja od opioida i lečenje hroničnog bola. Na tržištu se uglavnom javlja kao kao Dolophine i Metadose. Ovaj lek se uglavnom uzima oralno, a retko ubrizgavanjem. Kada se ubrizga, 100% je dostupan i rezultira intoksikacijom metadonom. Metadon se koristi u kontrolisanju simptoma apstinencijalne krize sa opioidima.

Odobren od Svetske zdravstvene organizacije, koristi se pod medicinskim nadzorom. Nažalost, stvara euforiju i može se zloupotrebiti. Zbog toga je njegova administracija pod nadzorom.

ALT. Metadon se koristi za suzbijanje simptoma apstinencijalne krize sa opioidima.

7 simptoma zloupotrebe metadona i subsitola

 • Mučnina i povraćanje
 • Sužene zenice
 • Pospanost i slabost mišića
 • Lepljiva, bleda koža
 • Kratak dah
 • Nizak krvni pritisak
 • Nesvestica i koma

U težim slučajevima, može dovesti do zastoja u disanju i srčanog zastoja.

Šta je supstitol i kako se koristi?

Substitol, poznat kao morfijum sulfat, je polusintetski opioid koji licencirani specijalisti prepisuju za ublažavanje bolova. Substitol se obično ne koristi u lečenju kratkotrajnih bolova, npr. od operacije.

Substitol je dostupan u obliku pilula sa kontrolisanim oslobađanjem. Veće doze ovog leka uzrokuju predoziranje substitolom. Rastvoreni supstitol ubrizgan u telo dovodi do brzog oslobađanja i apsorpcije potencijalno fatalne doze. Substitol izaziva jaku zavisnost.

8 načina zloupotrebe metadona i substitola

 • Istovremeno uzimanje supstitola i heroina
 • Kombinovanje metadona i alkohola
 • Istovremeno uzimanje supstitola i kokaina
 • Intravensko ubrizgavanje supstitola
 • Korišćenje metadona i substitola u dozama većim od prepisanih
 • Istovremeno lečenje kod različitih lekara
 • Laganje lekaru radi dobijanja većih doza
 • Kupovina uličnog metadona i substitola.

Subuteks i njegova dejstva

Subuteks, marka buprenorfina, je polusintetički opioidni analgetik. Proizvodi se modifikovanjem prirodnog opioida – morfina. Koristi se za lečenje zavisnosti od opioida, akutnih i hroničnih bolova. Zloupotreba subuteksa sprečava se kombinacijama subuteks-subokson.

Subuteks se daje pod jezik, injekcijama ili flasterima. Subuteks je najbolji za supstitucionu terapiju. Nosi vrlo nizak rizik od predoziranja. Međutim, ljudi zloupotrebljavaju subuteks. Ponekad lekari zajedno koriste subuteks i metadon za lečenje.

Prema Vikipediji, u toku su istraživanja o lečenju depresije i opsesivno-kompulsivnog poremećaja subuteksom.

Tablete subaksona se takođe koriste za lečenje zavisnosti od opioida.

Šta je subokson?

Subokson je marka buprenorfina. Koristi se zajedno sa savetovanjem za lečenje zloupotrebe opioida. Smanjuje simptome krize za oko 24 sata. Daje se pod jezikom ili između desni i obraza.

Ovaj lek sadrži nalokson, opioidni antagonist koji blokira efekte drugih opioida. Nalokson se slabo apsorbuje u ustima i blokira efekat buprenorfina ako se subokson zloupotrebi ubrizgavanjem. Popularni postupak lečenja – brza detoksijacija od opijata suboksonom – koristi ovaj lek.

3 načina zloupotrebe suboksona

 • Korišćenje suboksona i metadona
 • Korišćenje suboksona i kokaina
 • Kombinovanje suboksona sa alkoholom

Zavisnost se može javiti zbog lošeg vođenja terapije lečenja, radoznalosti, uticaja vršnjaka ili samostalnog lečenja. Kako god da se javi, jedna stvar je jasna – moguće je suzbiti simptome apstinencijalne krize i savladati zavisnost.

Kako se leči zavisnost od metadona, substitola, subuteksa, suboksona?

Tretman detoksikacije se popularno koristi za lečenje zavisnosti. Detoksikacija čisti telo i suzbija simptome apstinencijalne krize, npr. žudnju za drogom. Lečenje može biti bolničko ili ambulantno. Odabrani postupak detoksikacije zavisi od analize istorije zavisnosti pacijenta, metabolizma pacijenta i kontraindikacija, npr. bolest srca.

Lečenje detoksikacijom je indikovano za pacijente koji su koristili manje od:

 1.               40-50 mg metadona
 2.             400-500 mg supstitola

iii.            100 mg oksikontina

Kontaktirajte nas da biste saznali da li ste kandidat za lečenje zavisnosti >>>

5 faza tretmana detoksikacije

Lečenje zavisnosti od metadona, substitola, subuteksa ili suboksona je izazovno. Saznajte kako da krenete na put ka oporavku. Tretman detoksikacije ima pet sastavnih koraka koji su objašnjeni u nastavku:

Korak 1. Dijagnostika

Ovo je početna tačka za brzu detoksikaciju od metadona i brzu detoksikaciju od substitola. Dijagnostika procenjuje fizičko i psihološko stanje pacijenta. Ona je u skladu sa odobrenim smernicama. Standardna dijagnostika uzima u obzir sledeće:

 • Fizički pregled lekara
 • Testovi na hepatitis B i C, HIV
 • Analiza i test krvi
 • Test urina
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • Nivo zavisnosti
 • Mentalno stanje pacijenta
 • Dobrovoljni pristanak na lečenje
 • Prisustvo depresije

Rezultati se analiziraju. Lekari koriste ove podatke za izradu planova lečenja. Mogu se izvršiti testovi osnovnih zdravstvenih stanja i proceniti da li bi ona uticali na postupak lečenja.

Korak 2. Detoksikacija

Dobijeni rezultati određuju najpogodniji postupak detoksikacije za pacijenta. Detoks metode uključuju – UROD (ultrabrza detoksikacija od opioida), NET (neuro jet) terapiju i farmakoterapiju. Ovaj korak treba da bude brz, bezbolan i da vrati san i apetit pacijenta.

 • Ultrabrza detoksikacija: Ovo je noviji visoko efikasni postupak detoksikacije. Ovaj metod detoksikacije ima za cilj da ubrza proces čišćenja tela, istovremeno suzbijajući simptome apstinencijalne krize. To je primarna terapija koji sledi nakon što se pacijent pregleda i ovaj postupak neće stvoriti nikakve kontraindikacije. Primeri UROD-a uključuju detoksikaciju od suboksonapod anestezijom i detoksikaciju od metadona pod anestezijom. Pacijenti su pod anestezijom  6-8 sati i primaju opioidne antagoniste – nalokson ili naltrekson – koji blokiraju opioide na moždanim receptorima. UROD ima za cilj suzbijanje neprijatnih simptoma dok pacijent spava, tako da neće osetiti bol. Po buđenju, krize su znatno smanjenje. Ostaci se kontrolišu pomoću neopioidnih analgetika. Ovo se ponavlja dva ili tri puta za postizanje optimalnih rezultata.
 • NET: Neuro jet terapija koristi neuro jet uređaj za stimulaciju određenih neurona u mozgu. Ovi neuroni luče opioide npr. dopamin i endorfin kada su stimulisani posebnim impulsima. Urođena zaštita čoveka od stresa, šoka i bola zavisi od lučenja ovih opioida. Međutim, njihovo lučenje je ometeno zloupotrebom opioida. Neuro jet je mali uređaj koji se koristi za normalizaciju nivoa dopamina i endorfina u mozgu. Ovaj postupak je bezbolan – pacijent oseća samo golicanje ili vibracije. Učestalost i intenzitet impulsa se kontrolišu kompjuterski.
 • Farmakoterapija: Ovaj aspekt detoksikacije fokusira se na prepisivanje lekova koji će rešavati dijagnostičke rezultate. Ovi lekovi uklanjaju simptome apstinencijalne krize i uključuju hipnotike, antidepresive i psiho-stabilizatore koji se koriste za lečenje nervoze, razdražljivosti, disforije, nesanice i drugih simptoma apstinencijalne krize. Fermenti se daju da bi asimilirali hranljive sastojke u hrani, npr. aminokiseline koje se možda neće unositi zbog poremećene ishrane ili oslabljenog apetita. Predviđene su i terapije za detoksikaciju i uklanjanje upotrebljenih lekova. Prednost farmakoterapije je u tome što je sigurna i ne izaziva zavisnost.

Korak 3. Fizioterapija

Ovak korak kombinuje fizikalnu terapiju, medicinsku terapiju i duboku masažu tkiva u lečenju zavisnosti. Duboka masaža tkiva opušta telo, smiruje izmenjeno stanje izazvano opioidima i normalizuje nivo dopamina kod pacijenata koji se podvrgavaju ovom postupku. Ubrzava detoksikaciju poboljšavajući cirkulaciju krvi i limfe, što ubrzava oslobađanje toksičnih supstanci iz tela.

Korak 4. Farmakološka blokada

Ovo je završna faza postupka lečenja. Pacijentima se implantira naltrekson. Kao antagonist opioida, blokira opioidne receptore i inhibira dejstva ekscitatornih opioida. Ako pacijent uzme metadon ili čak heroin, neće izazvati euforiju ili ekstazu.

Korak 5. Usluge nakon lečenja

Ovo je deo našeg paketa tretmana. Naknadno savetovanje koje se može pružiti kod kuće dostupno je da bi se redovno pratio napredak lečenja. Obrazovanje o zloupotrebama supstanci pomaže prosvetljenju pacijenata, što dovodi do zdravijeg života.

Koje su prednosti i rezultati upisa u program lečenja zavisnosti?

Pacijente koji se upišu u programe lečenja od zavisnosti od metadona, substitola, subuteksa, suboksona, tim stručnjaka vodi na putu ka zdravom životu. Prednosti i očekivani rezultati uključuju:

 • Ublažavanje i kontrolisanje simptoma apstinencijalne krize
 • Tretman za detoksikaciju pomaže u čišćenju tela od štetnih nusproizvoda
 • Farmakoterapijski lekovi pospešuju oporavak od dejstva droga
 • Farmakološke blokade sprečavaju recidiv
 • Dijagnostika pomaže u utvrđivanju drugih zdravstvenih stanja koja se možda razvijaju neprimetno
 • Pristup medicinskom osoblju koje non-stop pruža podršku
 • Trošenje finansijskih sredstava koja bi bila potrošena za kupovinu droga na druge potrebe
 • Pacijentima rehabilitaciono osoblje pomaže da žive zdravije
 • Usluge nakon tretmana pomažu pojedincima da prevaziđu sve poteškoće sa kojima se mogu suočiti

Upis u program lečenja zavisnosti je jedan od načina da se oslobodite začaranog kruga zavisnosti od opioida i prevaziđete žudnju za ovim drogama. Sa planovima prilagođenim specifičnim potrebama pacijenata, mnogi pacijenti su na putu ka zdravijem životu. Usluge lečenja zavisnosti osmišljene su tako da budu što više prilagođene pacijentima.

Krenite na put ka oporavku. Saznajte kako da se upišete u program lečenja zavisnosti detoksikacijom >>>

Objavljeno 17/11/2020

Tim Dr Vorobjev Klinike

Podeli ovaj članak:

Poslednje sa našeg bloga

razmak dr vorobjev

Apstinencijalna Kriza i Detoksikacija od Oksikodona

Mogući neželjeni efekti oksikodonaSimptomi apstinencijalne krize od oksikodonaKoliko traje apstinencijalna kriza od oksikodona?Šta je detoksikacija od oksikodona i kako se

Lečenje Zavisnosti od Oksikodona

Šta je oksikodon i zašto izaziva zavisnost?Farmaceutski i sleng izrazi za oksikodonZnaci i simptomi zavisnosti od oksikodonaKratkoročni i dugoročni efekti

Apstinencijalna kriza i detoksikacija od kodeina

Dugoročni i kratkoročni neželjeni efekti kodeinaSimptomi odvikavanja od kodeinaKoliko traje apstinencijalna kriza kod kodeina?Šta je tretman detoksikacije i lečenja zavisnosti

Call Now Button