Postavite nam pitanje:
Posetite nas: Sremskih Boraca 2E, Beograd, Zemun - Srbija

22/12/2020

Šta su Psihostimulansi?

razmak dr vorobjev

U psihostimulanse spadaju amfetamini i njima slični lekovi, i metilksantini. Amfetamini su stimulansi koji prvenstveno utiču na centralni nervni sistem. Sintetički amfetamini se nazivaju metamfetamini. To je sintetički stimulans mozga koji uzrokuje promene mentalnih i motoričkih funkcija.

Danas je u upotrebi metilfenidat. Interesantna činjenica je da su amfetamini su u medicinsku upotrebu uvedeni kao lekovi protiv prehlade, povišene temperature, pa i kao sredstva za mršavljenje. Danas su u upotrebi u terapiji narkolepsije i hiperkinetičkog sindroma kod dece. Ukoliko dođe do zloupotrebe oni podstiču aktivnost organizma do krajnjih granica izdržljivosti, potpuno neutrališući osećaj gladi i umora.

Efekti zloupotrebe psihostimulanata

Glavi efekti zloupotrebe psihostimulanata jesu uzbuđenje, euforija, anoreksija…. Pored toga oni imaju periferno simpatikomimetsko dejstvo izazivajući porast krvnog pritiska i inhibiciju gastroinetstinalnog motiliteta.

Karakteriše ih brza apsobcija iz gasrointestinalnog trakta, pa tako slobodno prolaze kroz krvno-moždanu barijeru. Kod zloupotrebe, osoba pod delovanjem amfetamina oseća se nemirno, uznemireno i čudljivo, ponekad i zlovoljno. Veće doze pojačavaju efekte, a osoba postaje sve više uzbuđena, govorljiva i proživljava lažan osećaj samopouzdanja ili nadmoćnosti; može se ponašati i na bizaran način; neki čak postaju agresivni i neprijateljski raspoloženi.

Psihostimulanti deluju na psihu tako što: povećana živahnost, dovode do pozitivnih promena raspoloženja, osećaja ugodnosti, povećane pričljivosti, povećane agresivnost, osećaj izdržljivosti i snage, nezainteresovanosti za prijatelje i seks, smanjeno apetit, pa čak i paranoje.

 

Pored psihe psihostimulansi snažno deluju na organizam stvarajući telesne simptome: suva usta, glavobolja, ubrzan rad srca, ubrzano disanje, povećan krvni pritisak, povišenje telesne temperature, raširene zenice. Propratni efekti: znojenje i povišena temperatura, crvenilo izazvano visokom temperaturom, proliv ili zatvor, zamagljen vid, grčenje, trzavica, nemir, vrtoglavica, gubitak orijentacije, nekontrolisani pokreti (grčevita stezanja, drhtanje), nesanica, ranice po telu, ukočenost, omamljenost.

Amfetamini se veoma lako uočavaju u standardnim testovima na drogu. Oni ostaju u urinu 24-72 sata nakon konzumacije.

Metamfetamini ostaju u organizmu neznatno duže 24- 96 sati. Produženo uzimanje amfetamina može dovesti do neishranjenosti osobe i nedostatka vitamina, kožnih poremećaja, pojave čireva, nesanice, gubitka težine, depresija.

Lečenje zavisnosti od psihostimulanata - Dr Vorobjev

Zavisnost od psihostimulanata

Amfetamini stvaraju psihičku i fizičku zavisnost. Dugotrajnim konzumiranjem, telo stvara određenu toleranciju pa osoba povećava dozu i tako metamfetamin postane potrebna supstanca u čovekovom telu za normalno funkcionisanje. To je najveći problem kod odvikavanja i zato su potrebne povećane količine lekova da bi se postigli željeni rezultati. Kod korisnika velikih količina amfetamina kroz duži period vremena može se razviti amfetaminska psihoza.

Amfetaminska psihoza predstavlja mentalni poremećaj sličan paranoidnoj shizofreniji. Psihoza se manifestiuje kroz obmane, privide, iluzije i paranoje. Ponekad takve osobe pokazuju čudno, nasilno ponašanje.

Faze lečenja zavisnosti od Psihostimulanata

 • Lečenje počinje od dijagnostike (analize krvi, psihološki testovi kojima se utvrđuje nivo želje za narkoticima, postojanje depresije, nervoze).
 • Glavni deo našeg lečenja na klinici Dr Vorobjev predstavljaju procedure koje otklanjaju psihičku zavisnost.

U ovoj fazi se koriste metode farmakološke korekcije, informacione terapije, koriste se i aparati za fizioterapiju (audio-vizuelna stimulacija, NET terapija, laser). Sprovode se mere za poboljšanje imuniteta i za regeneraciju ćelija u organizmu. Obično se tokom stacionarnog lečenja stabilizuje psihičko stanje pacijenta (nestaje želja za narkoticima, nervoza, depresija, poboljšava se san, apetit).

Predviđeni su i dodatne procedure koje mogu obuhvatiti : grupna psihoterapiju, meditacije, edukacije, jogu, šetnje, vežbe, stoni tenis

Nakon ispisa iz bolnice ambulantna faza lečenja traje godinu dana. Pacijent uzima lekove koji su mu propisani u otpusnoj listi, poštuje sva pravila ambulantnog lečenja. Poželjno je da pacijent svakog meseca dolazi na redovne kontrole.

U slučaju promene stanja, depresije ili pojavljivanja želje za uzimanjem narkotika, pacijent odmah obaveštava bolnicu kako bi dobio dodatne preporuke.

Ovakav način lečenja se na našoj klinici sprovodi dugo vremena i u slučaju dobre saradnje sa pacijentom  njegovom porodicom dovodi do odličnih rezultata.

Faze koje se prolaze prilikom lečenja zavisnosti od Psihostimulanata

 1. Dijagnostika – prva i veoma važna faza lečenja. Suština dijagnostike je da se proceni fizičko i psihičko stanje pacijenta. Za procenu fizičkog stanja pacijenta standardni dijagnostički pregled podrazumeva:
 •  urin test
 • testove na hepatitis B i C, HIV infekciju
 • opštu analizu krvi
 • biohemijsko ispitivanje krvi
 • EKG
 • pregled lekara interniste

Za procenu psihičkog stanja pacijenta standardni dijagnostički pregled podrazumeva psihodijagnostiku (psihološke testove koji utvrđuju nivo zavisnosti, u kojoj meri su izražene posledice konzumiranja psihostimulanata po mentalno zdravlje, da li postoje znaci psihičkih poremećaja, da li je prisutna depresija, koliki je stepen motivacije za izlečenjem, samokritičnost i očuvanje voljnih mehanizama.).

Nakon dijagnostike, rezultate razmatra tim lekara kako bi se napravila strategija i plan lečenja

U slučaju da pacijent u rezultatima koji su urađeni ima odstupanja, pristupa se dodatnim analizama, kako bi se utvrdio izvor problema.

U zavisnosti od problema, može se uraditi MRT, EEG, ultrazvuk, rentgen, endoskopija, analize koncentracije medikamenata i narkotika, pregledi kardiologa, neurologa, endokrinologa, infektologa itd. Pomenuta dodatna ispitivanja ne ulaze u cenu ovog paketa lečenja i dodatno se plaćaju.

 1. Sledeći korak je početak samog lečenja, koji podrazumeva lečenje infuzijama i Neuro Džet aparatom. Infuzije uključuju multivitamine, minerale kao i kompleks amino kiselina i takvom sklopu one poboljšavaju rad metabolizma, apetit i pacijentu vraćaju snagu koja mu je potrebna za nastavak lečenja, jer su terapije na našoj klinici intezivne i jake, a samim tim i delotvorne. Neuro-Džet aparat pušta blago vibrirajuće električne talase kroz spojnice koje se nalaze na vratnom delu pacijenta, a terapija je potpuno bezbolna a pomaže kod regulacije endorfina i dopamina u organizmu, kao i kod prevazilaženja prvih stepena krize kada se pacijent skida sa supstance.
 1. Nakon toga se prelazi na eliminaciju želje za kokainom na podsvesnom nivou. To se obavlja informacijonom terapijom. Ona podrazumeva da pacijent u stanju medicinskog sn provede par sati pod audio-vizuelnom stimulacijom, koju prima preko računara uz pomoć specijalnh slušalica i naočara koje emituju visoko-frekventne signale, jer u stanju prisustva svesti možemo naići na mentalnu blokadu (u smislu: Ja nisam narkoman, meni to ne treba. Ili, meni ovo ništa ne pomaže, ne deluje na mene i sl.)
 2. Hipnoterapija. Služi da bi se došlo do korena problema kod adikcije, jer prilikom tog stanja pacijentova podsvest sama daje smernice uz pomoć psihologa da se dođe do rešenja problema. Takođe se koristi i kod pacijenata koji na polovini lečenja gube motiv i želju za nastavkom i žele da se vrate starim navikama, tada psiholog pokušava da povrati pacijentovu moć da kontroliše svoju želju za supstancom, i ojača njegovu psihu.
 3. Psihoterapija, edukacija i joga. Ona podrazumeva deo lečenja koji dovodi izlečenje na psihološkom nivou. Uz pomoć naših psihijatara i psihologa pacijenti grade odbrambeni mehanizam prema samoj supstanci i želji za istom. Individualni pristup pacijentu i svakodnevni rad sa njima, ali i grupne terapije dovode do toga oni shvate štetnost koju su psihostimulanti ostavili na njihov organizam. U okviru programa lečenja vrše se i edukacija o datim supstancama kao i o posledicama dugoročnog korišćenja istih, gde se podsvesno stvara averzija kod pacijenta prema tome.
 1. Tokom celog lečenja pacijenti imaju podršku našeg tima fizioterapeuta, jer u kombinaciji sa našim terapijama, fizioterapija daje odlične rezultate. Telu je potreban oporavak i podrška kako bi što bezbolniji bio proces lečenja. Fizioterapija pomaže u oslobađanju od stresa, ubrzava protok krvi kroz organizam i doprinosi da proces lečenja prođe brže i delotvornije.
 2. Poslednja terapija u nizu je averzivna terapija, koja usled farmakoloških supstanci kod pacijenta stvara fizičku averziju, gađenje prema narkotiku koji koristi.
 3. Nakon svih tretmana vrši se procena stanja pacijenta, napredak u izlečenju i analiza stanja pre i nakon tretmana u našoj klinici.
 4. U program lečenja su uključene mesečne kontrole tokom godinu dana, gde se vrši ponovna analiza stanja od strane naših stručnih lekara, kao i korigovanje terapije ako je to potrebno.

Ukoliko pacijenti imaju probleme i bilo kakve nedoumice, tu smo da pomognemo. Za one koji žive u inostranstvu postoji mogućnost komunikacije mejlom ili telefonom.

Faze lečenja zavisnosti od psihostimulanata na  klinici Dr Vorobjev

Naš program obuhvata i transport pacijenta od aerodroma ili stanice do naše klinike kao i povratak nakon lečenja. Na našoj klinici, lekari i medicinske sestre su 24 časa dnevno i sedam dana u nedelji na raspolaganju pacijentima. Svi lekari su sertifikovani anasteziolozi, psihijatri i psiholozi sa 10-25 godina iskustva. Klinika zapošljava više od 60 ljudi. O bezbednosti pacijenata i osoblja brine angažovano obezbeđenje. Objekat je i pod video-nadzorom.

Produženi program lečenja zavisnosti od psihostimulanata obuhvata:

Laboratorijsku dijagnostiku i eksplorativno-psiholosko ispitivanje.

Detoksikaciju – procedure za smanjenje psihičke zavisnosti od narkotika.

Informacionu terapiju – terapija pomoću aparata za audio-vizuelnu stimulaciju.

Vežbe sa specijalnim pedagogom, edukacijU, planiranje aktivnosti, formiranje mehanizma zaštite u ponašanju protiv recidiva.

Farmakoterapiju

Psihoterapija (individualna, grupna, porodicna). 12 meseci ambulantnih kontrola – Traje 14 dana u stacionaru.

Call Now Button