Postavite nam pitanje:
Posetite nas: Sremskih Boraca 2E, Beograd, Zemun - Srbija

08/02/2021

razmak dr vorobjev

Ibogain je supstanca koja se dobija iz biljke koja se nalazi u zapadnoj Africi. To je psihoaktivna supstanca koja ima psihodelične efekte. Iako se prvobitno koristila za ceremonije i rituale među stanovnicima ovog područja, postala je opcija u lečenju zavisnosti od droga.

Zbog svojih prirodnih svojstava, ibogain je u stanju da svoje korisnike dovede u psihodelično stanje. Ovo smanjuje simptome apstinencijalne krize koju pacijent može iskusiti u vezi sa drogom i zavisnošću, i tako može pomoći u prevazilaženju žudnji.

Najveća prednost ibogaina je što pomaže u rešavanju psiholoških simptoma zavisnosti, smanjuje želju za drogom i u velikoj meri utiče na uspeh u oporavku. Ibogain deluje na receptore na dva glavna neurotransmitera, serotonin i dopamin. Ova dva receptora odgovorna su za osećaj sreće i samopouzdanja, zbog čega se ibogain pokazao veoma efikasnim u lečenju poremećaja zavisnosti.

Potencijal lečenja zloupotrebe supstanci upotrebom ibogaina u ovom svetlu postaje očigledan. Ovo posebno važi za zavisnost od opioida. Međutim, lečenje ibogainom zavisnosti od drugih supstanci kao što su met, alkohol i čak nikotin pokazalo je napredak.

Ovaj članak informisaće vas o nekoliko aspekata upotrebe ibogaina za lečenje zavisnosti. To uključuje raspravu o njegovim efektima i mogućnostima lečenja.

Koje su osobine ibogaina i kako ibogain deluje? 

Ibogain je supstanca izvedena iz vrste žbunaste biljke čiji je naučni naziv Tabernanthe iboga, a narodski se naziva „Iboga“.

Bočica koja sadrži ibogain za lečenje zavisnosti od heroina

Ibogain pomaže u rešavanju psihološke zavisnosti zbog svog tranzijentnog metabolita noribogaina. Povećava nivo dopamina i serotonina, stvarajući tako osećaj blagostanja dok istovremeno smanjuje želju za drogom.

Zavisnost je i mentalna i fizička bolest. Najveća prednost ibogaina je što pomaže da reši psihološke simptome zavisnosti, smanjuje želju za drogom i u velikoj meri utiče na uspeh u oporavku. Ibogain u potpunosti restartuje mozak zavisnika. Dugotrajna upotreba droge remeti normalnu hemiju mozga dok ibogain uspeva da natera pacijente da „ožive“ potisnute i zaboravljene emocije i dopire do podsvesti zavisnika pomažući mu da sagleda svoj život iz druge perspektive. Zavisnici navode kako osećaju talase energije koji donose olakšanje simptoma apstinencijalne krize. Takođe ih dovodi u situaciju da bolje razumeju svoje stanje pomoću vizuelnih halucinacija. Pruža jasan uvid u njihovu zavisnost i kakav život može biti bez nje. Ova introspekcija je moćna i dugoročno deluje u suzbijanju zavisnosti. Na ovaj način, zavisnici mogu da se nose sa potisnutim traumama, koje su verovatno bile „pokretači“ zavisnosti.

Takođe, ibogain se vezuje za hemijske receptore u mozgu i normalizuje njihovu aktivnost. Tako, hemijska ravnoteža se vraća na svoj prirodni nivo, a funkcije neurotransmitera poremećena upotrebom droga se obnavljaju. Serotonin i dopamin su dva neurotransmitera, hemikalije u mozgu, koje su uglavnom povezane sa zadovoljstvom ili ’nagradom’. Na životinjskim modelima, kada je admistriran ibogain, nivo dopamina koji su imali bio je znatno smanjen. Istraživanja takođe pokazuju da je serotoninu omogućeno da duže deluje u prisustvu ibogaina.

Ova vrsta oporavka traje duže nego bez upotrebe ibogaina, ali zahvaljujući njemu postignuti efekat olakšava suočavanje sa tim teškim periodom.

Možete kontaktirati stručnjaka da biste dobili besplatnu onlajn konsultaciju o lečenju zavisnosti od droge ibogainom, trajanju i rezultatima za vaš konkretni slučaj >>>

Kakvo je iskustvo sa upotrebom ibogaina?

Neke studije rađene na ibogainu pokazale su značajnu efikasnost u pogledu smanjenja žudnje i simptoma apstinencijalne krize. Učesnici ovih studija prijavili su da su osetili značajno smanjenje ovih karakteristika čak i nakon samo nekoliko sati od korišćenja. Naveli su da im je ibogain pružio bolji uvid u to kako se njihovo ponašanje promenilo zbog njihove zavisnosti i uticaj koji ima na ljude oko njih.

Efekti koje oseća osoba koja koristi ibogain zavise od doze koja se koristi. U dozi od 15-20 mg, efekti mogu trajati i više od 24 sata. Postoje tri faze, a to su akutna faza, faza evaluacije/refleksije i faza rezidualne stimulacije.

 

  Akutna faza Faza evaluacije Faza rezidualne stimulacije
Vreme početka 1 do 3 sata 4 do 8 sati 12 do 24 sata
Trajanje efekta 4 do 8 sati 8 do 20 sati 24 do 72 sata
Karakteristike ● Vizuelne i zvučne halucinacije

●Vizuelno doživljavanje sećanja

● Stanje sanjarenja

 

●Evaluacija doživljaja akutne faze

● Razdražljivost pri stumulaciji

● Neutralno raspoloženje

 

● Smanjeni psihodelični simptomi

● Smanjena želja za snom

● Povećana budnost

 

 

Koji su rizici od upotrebe ibogaina?

Nije urađeno dovoljno studija o ibogainu da bi se dobili iscrpni podaci o štetnim efektima koje može da izazove. Međutim, neki od potencijalnih neželjenih efekata su dokumentovani iz urađenih studija i iz izveštaja iz prve ruke ljudi koji su ga koristili. Pojedinci koji imaju zdravstvenih problema poput bolesti srca treba da koriste ibogain samo pod nadzorom iskusnih stručnjaka, jer upotreba potencijalno može da za komplikuje njihovo stanje.

Ljudi koji nekontrolisano unose ibogain mogu doživeti sledeće značajnije neželjene posledice i efekte:

  •   Ataksija (poteškoće u kontroli pokreta mišića)
  •   Bradikardija (smanjeni rad srca)
  •   Srčane aritmije (nepravilan rad srca)
  •   Napadi

Slede manji neželjeni efekti koji mogu nastati usled upotrebe ibogaina:

  •   Suva usta
  •   Mučnina
  •   Povraćanje
  •   Drhtanje

Bezbednost ibogaina

U kliničkom lečenju postoji uobičajeni koncept u vezi sa supstancama koje mogu imati ozbiljne neželjene efekte. Korist od takvih lekova treba da bude veći od rizika. Ovo je često se primećuje kod hemoterapijskih lekova (lekova koji se koriste za lečenje raka), zbog intenzivnih neželjenih efekata koje mogu imati.

Sprovedene su studije kako bi se dokazala efikasnost ibogaina u prevazilaženju simptoma apstinencijalne krize. Takođe, zbog iskustva korišćenja ibogaina u programima rehabilitacije za više posle 10 godina, pokazalo se da ibogain ima pozitivan efekat u lečenju zavisnosti.

Na osnovu zaključaka iz studija na životinjama, vidi se da kod dobro proračunate doze postoji je mali rizik od upotrebe ibogaina kod zdravih osoba. Može postojati rizik od upotrebe ibogaina kod pacijenta sa određenim medicinskim stanjima, kao što su srčana stanja, ali to ne znači da je suštinski nebezbedan.

Ukratko, kada se daje u pažljivo proračunatim dozama, ibogain može biti bezbedan za upotrebu, sa minimalnim ili bez primetnih neželjenih efekata. Zbog toga bi, kada se koristi, trebalo da ga daju iskusni i upućeni kliničari.

Koje su mogućnosti lečenja ibogainom?

S obzirom na to da je prirodna supstanca, ibogain menja stanje samosvesti. U toku postupka lečenja zavisnosti ibogainom, pacijenti razgovaraju sa psihologom i doživljavaju istinsko razumevanje njihovog života i promene perspektivu i način na koji razumeju sebe. U stanju su da shvate sve negativne aspekte leka.

U klinici za odvikavanje, ibogain se koristi kao jedan od najvažnijih individualnih postupaka za lečenje psihološke zavisnosti, ali se takođe može kombinovati sa drugim pouzdanim tretmanima koji eliminišu želju za drogom. Na primer, kada se doda u druge tretmane za zavisnost od opioida, ibogain može olakšati pacijentu proces oporavka.

Dok detoksikacija lekovima rešava samo fizički deo problema, mentalni deo se najefikasnije rešava korišćenjem terapije ibogainom. Recidiv se javlja najčešće zbog psihološke zavisnosti, pa je postupak sa ibogainom stoga presudan.

Pre svakog tretmana, vrše se dijagnoze i procene fizičkog i psihološkog stanja pacijenta. To omogućava stvaranje najboljeg plana lečenja, prilagođenog svakom od pacijenata pojedinačno.

Razvijene precizne doze i režimi lečenja ibogainom su posebno namenjeni upotrebi pod nadzorom. Tokom terapije ibogainom, vitalni znaci pacijenata se pažljivo prate kako bi se osigurala optimalna bezbednost upotrebe.

Koje su faze lečenja ibogainom?

1. Dijagnostika

Početna i značajna faza lečenja tokom koje se procenjuje fizičko stanje i psihološko stanje pacijenta. Obuhvata uobičajene medicinske testove i internistički pregled, kao i psihodijagnostiku (za određivanje se koriste psihološki testovi za nivo zavisnosti, posledice upotrebe supstanci na mentalno zdravlje, otkrivanje znakova psiholoških poremećaja, prisustvo depresije, stepen motivacije za lečenje, samokritičnost itd.)

2. Plan lečenja

Tim lekara ispituje rezultate dijagnostike i razvija strategiju lečenja. Ako postoje faktori rizika ili neka hronična bolest, sprovode se dodatni testovi

3. Priprema za terapiju

Dan pre sesije, informacije o pacijentu i njegovom životu, kao i o njegovom opštem zdravstvenom stanju se prikupljaju posebnim psihološkim testovima. Na osnovu rezultata, lekar propisuje tačnu dozu ibogaina.

4. Terapija ibogainom

U našoj klinici koristimo samo prirodni ibogain, čisti hidrohlorid. Dostiže svoj puni efekat 45 minuta nakon primene i aktivni tretman traje 6 sati, nakon čega je pacijent pod 24-časovnim nadzorom dežurnih lekara i medicinskih sestara. Tokom lečenja ibogainom, lekar neprekidno prati razvoj situacije i kontroliše uslove, a pacijentu se prati puls, nivo kiseonika u telu i rad srca.

5. Stabilizacija

Poslednji korak je procena i stabilizacija rezultata lečenja. Mentalno i fizičko stanje pacijenta se stabilizovalo, vrše se pripreme za otpust. Naš tim specijalista daje porodici i pacijentu terapijske savete za bolje funkcionisanje u 12-mesečnom rehabilitacionom periodu.

6. Ambulantno lečenje

Važno je održavati kontakt sa lekarima narednih 12 meseci kako bi mogli da prate situaciju i eventualno pomognu u teškim vremenima. Ponekad je potrebno promeniti terapiju, a cilj je uvek održavanje stabilne apstinencijalne krize. Redovna mesečna praćenja, u narednih 12 meseci, presudna su za očuvanje i održavanje rezultata postignutih na našoj klinici. Održavaju se kontakti između pacijenta, lekara i psihologa za najmanje godinu dana telefonom, Skype-om, i-mejlom ili lično. Ovo vreme se smatra dovoljnim da se pacijent prilagodi spoljnom okruženju, da obnovi telo i um i da povrati samopouzdanje.

Lečenje na klinici Dr Vorobjev

Lečenje ibogainom u našoj klinici je nešto što nas odvaja od drugih i jeste jedan od najefikasnijih postupaka na polju lečenja zavisnosti. O tome svedoče i stotine pacijenata iz celog sveta koji su se vratili svom normalnom životu i svojim porodicama nakon lečenja.

Koristimo samo medicinski laboratorijski testiran Ibogaine HCL u strogo kontrolisanim bolničkim uslovima. Preciznu i sigurnu dozu potrebnu za lečenje izračunava iskusni lekar koji je dobro upoznat sa ibogainom.

U klinici Dr Vorobjev stručno osoblje vam je uvek na raspolaganju 24 sata sedam dana u nedelji. Lekari su sertifikovani anesteziolozi, psihijatri i psiholozi sa dugogodišnjim iskustvom. Obezbeđenje brine o bezbednosti pacijenata i osoblja. Objekat je takođe pod video nadzorom.

Udobne sobe u potpunosti opremljene za boravak na raspolaganju su pacijentima, a njihova pratnja takođe može boraviti u klinici. Pomažemo stranim pacijentima u procesu dobijanja viza; obezbeđen je i prevoz od aerodroma ili stanice do klinike.

Priča svakog pojedinca sa zavisnošću je različita i neki pacijenti će imati velike koristi od lečenja ibogainom u profesionalnom centru za lečenje. Ovo je možda podsticaj koji je zavisniku potreban da zauvek ostavi svoju zavisnost u prošlosti.

Važan aspekt terapije ibogainom je da pacijenti mogu da sagledaju svoj problem potpuno objektivno i realno. Čovek može da vidi svoj život i da ga u potpunosti sagleda prvi put prolazeći kroz najrazličitija emocionalna stanja. U nekim situacijama se osećaju griža savesti zbog povređivanja dragih ljudi i često se iskusi strah od bolesti koje droga može izazvati, u nekom trenutku čak i vizualizuju svoju smrt. Čovek počinje da vidi razliku između dobrog i lošeg; život postaje dragocen i ispunjen istinskim vrednostima za koje se vredi boriti. Pomažemo ljudima da shvate da mogu početi ispočetka i započeti normalan i zdrav život.

Zakažite besplatnu onlajn konsultaciju da biste saznali da li će lečenje ibogainom biti od koristi za vaš slučaj >>>

Često postavljana pitanja o ibogainu

Da li je ibogain adiktivan?

Nema dokaza da ibogain izaziva zavisnost. Ne poseduje svojstva zbog kojih je većina ilegalnih lekova poželjna za kontinuiranu upotrebu, što ga čini savršenim alatom za borbu protiv zavisnosti. 

Da li je ibogain koristan u medicini?

Ne postoje poznate medicinske upotrebe ibogaina. Iako je stekao popularnost kao lek za suzbijanje psihološke zavisnosti kod zavisnika od opioida, može se koristiti i za ljude koji žele da isprave štetno ponašanje u svom životu.

Kako se administrira ibogain?

Ibogain se uzima oralno, u dozi koju pažljivo odredi lekar.

Objavljeno 08/02/2021
Tim Dr Vorobjev Klinike

Podelite ovaj članak:

Poslednje sa našeg bloga

razmak dr vorobjev

Apstinencijalna Kriza i Detoksikacija od Oksikodona

Mogući neželjeni efekti oksikodonaSimptomi apstinencijalne krize od oksikodonaKoliko traje apstinencijalna kriza od oksikodona?Šta je detoksikacija od oksikodona i kako se

Lečenje Zavisnosti od Oksikodona

Šta je oksikodon i zašto izaziva zavisnost?Farmaceutski i sleng izrazi za oksikodonZnaci i simptomi zavisnosti od oksikodonaKratkoročni i dugoročni efekti

Call Now Button